Skilsmässa – några saker att tänka på

Den lyckligaste dagen i mångas liv är när man får gå fram, genom en fullsatt kyrka och möta släkt, bekanta och vänners leenden innan man slutligen når till altaret där prästen och sin framtida livskamrat står och väntar. Giftermålet är ofta – näst efter födseln av barnen – den största stunden i livet.

Tyvärr så varar ingenting för evigt och det händer att ett gift par – av någon anledning – blir tvungna att gå skilda vägar. Det är i sak ingenting anmärkningsvärt; livet är långt och en person utvecklas hela tiden – även om man blir äldre – och den här utvecklingen kan gör att ett gift par plötsligt ser sig dra åt olika håll. Den person man gifte sig med är inte längre samma person – om man ska förenkla vår tankegång. En skilsmässa i Sverige är heller inte att anse som någon unik företeelse. Tvärtom (tyvärr) så är det relativt vanligt.

Vi ger ett exempel från år 2014. Det här specifika året så gifte sig ungefär 47.000 par och således så upplevde också 94.000 personer sin lyckligaste stund i livet. Samtidigt så fanns det en baksida av medaljen och där 48.000 människor gick igenom sina livs mörkaste stunder och där man genomförde en skilmässa. Det var alltså hela 24.000 par som år 2014 ansökte om en skilsmässa och beslutade sig för att gå skilda vägar från den livskamrat man tänkt sig. Detta bara som några intressanta siffror i sammanhanget och som en notering till par som står inför att skilja sig från varandra: ni är långt ifrån ensamma.

Dock så handlar en skilsmässa inte bara om att mannen tar sin hatt från hyllan och går ut genom dörren. Nej, det handlar om en process som ibland tar väldigt lång tid och där både praktiska saker ska omhändertas och där beslutet ska vara känslomässigt väl förankrat hos båda parter. Vi tänkte därför – genom några punkter – visa på vad som gäller och vad man ska tänka på, detta enligt följande:

  • Ansökan: en ansökan om en äktenskapsskillnad/skilsmässa ska skickas in till tingsrätten och bifogas ska dels era respektive personbevis (maximalt tre månader gamla) samt 450 kronor i ansökningsavgift. Lever ni i ett barnlöst förhållande och där ni båda är eniga om skilsmässan så sker den utan betänketid. Skulle någon av er motsätta sig skilsmässan och/eller ni skulla ha barn under sexton år så kommer en betänketid att utgå från Tingsrättens sida. Denna betänketid är på minst sex månader och maximalt ett år. Har ett halvår/år förflutit och där ni fortfarande står fast vid ert beslut så skickar ni en en fullföljdsansökan samt nya personbevis till tingsrätten. Viktigt är att ni verkligen gör så; skulle ni missa detta så avskrivs nämligen ärendet automatiskt.
  • Bodelning: en bodelning tillhör som regel en skilsmässa och som namnet antyder så handlar det om att ni ska dela upp era ägodelar mellan er. Ni ska, helt enkelt besluta om vilka ägodelar som ska tillfalla respektive en av er. Det som ingår i en bodelning är ert giftorättsmål och det är konkret allting som ni gemensamt köpt (undantaget personliga saker såsom exempelvis kläder och smycken). Kortfattat så räknar ni ihop värdet av allt som ingår i ert giftorättsmål, ni ställer detta mot eventuella skulder som ni betalar och därefter så delar ni på resten. Bodelningen ska upprättas (skriftligt!) och undertecknas av er båda. Lätt? I teorin ja, i praktiken så har det dock visat sig vara betydligt svårare och inte sällan så blir det konflikt och tvist kring detta i samband med en skilsmässa. Här brukar en normal lösning innebära att man kallar in extern hjälp i form av en bodelningsförättare (något som går att ansöka om hos Tingsrätten och där en kostnad om 375 kronor ska betalas i ansökningsavgift). Är fallet så, ja då kommer denna att besluta om vad som ska ingå i bodelningen samt fastställa värdet av giftorättsmålet ska bli samt vad som ska delas er emellan. Vi ska här säga att de 375 kronorna i ansökningsavgift långt ifrån är den enda summan ni kommer betala; kostnaden – arvodet – för er bodelningsman kommer också att stå skriven på er nota. En nödvändigt kostnad, har det i många fall visat sig.
  • Hjälp: vi avslutar med den punkt som vi egentligen borde ha börjat med – nämligen det faktum att man bör överväga att ta hjälp. Att anlita exempelvis en advokat för goda råd på vägen och att sitta ned tillsammans med en sådan – exempelvis innan bodelningen – ger svart på vitt kring hur man ska tänka. Det här går att göra gemensamt eller var för sig (nej, det är inget ”svek” mot din partner att lära dig regler och lagar och, så att säga, skaffa dig kött på benen). Man ska komma ihåg att det även efter en skilsmässa kommer en framtid. Skillnaden är att denna kommer att ske på varsitt håll och att du därför bör se till att du verkligen får det du har rätt till. Du kommer hädanefter att få bära alla kostnader själv och istället för två inkomster så kommer du nu att ha endast en. Viktigt är att du planerar för detta. Har du råd att bo kvar i huset och behöver du bilen? Ställ frågor och räkna på kostnader.
  • En skilsmässa är inte att anse som slutet på ett liv. Ibland så växer man isär och det är ingenting mer med det. Vårt råd i detta är att ni försöker att agera vuxet. Ni har förmodligen genom åren skaffat er många gemensamma vänner och det finns en stor chans att era vägar kommer att korsas även i framtiden. Se till att sköta det snyggt; innerst inne så vet de flesta vad man själv har rätt till och vad som ska tillfalla den andre. Håll på din rätt – definitivt! – men kom även ihåg att den person du nu ska skilja dig från en gång var en person som du verkligen älskade.