Blogg

RSS

Navigera i familjerättens värld i Stockholm

21 Feb 2024

I livets alla skeden är det viktigt att ha klara och tydliga riktlinjer för hur ens önskemål ska efterlevas, särskilt när det gäller arvsfrågor. I Stockholm finns det specialister inom familjerätt som kan vägleda och säkerställa att dina intentioner respekteras, även efter att du inte längre finns kvar. Denna text utforskar vikten av att upprätta testamenten och hur det kan förhindra framtida konflikter bland nära och kära.

Att tänka på sin egen dödlighet är inte alltid lätt, men det är en viktig del av att planera för framtiden. Att upprätta ett testamente är inte bara en juridisk åtgärd, utan också en handling av kärlek och omsorg om de som lämnas kvar. Genom att klargöra ens önskemål kring arv, undviker man missförstånd och tvister som ofta uppstår i arvsprocessen. I Sverige, trots en tydlig arvsrätt, kan det uppstå komplikationer om inte önskemål tydligt specificeras i ett juridiskt bindande dokument.

Testamentets roll i samboskap

Speciellt för de som lever i ett samboskap är testamentets roll avgörande. Enligt svensk lag har sambor inte automatiskt arvsrätt, oavsett relationens längd. Ett testamente säkerställer att din partner kan ärva på samma sätt som om ni vore gifta. Detta är en viktig aspekt att tänka på, då många väljer att inte gifta sig men ändå vill se till att deras partner är tryggad vid en oväntad bortgång.

Fallstudier som lärdomar

Historien är full av exempel där brist på testamenten har lett till komplicerade och smärtsamma situationer. Ta till exempel fallet med den kända författaren Stieg Larsson vars plötsliga bortgång utan testamente ledde till en bitter tvist mellan hans sambo och familj. Denna händelse belyser tydligt konsekvenserna av att inte ha ett fastställt testamente. Det understryker vikten av att vara proaktiv och söka juridisk rådgivning för att undvika liknande situationer.

Att navigera i familjerättens komplexa värld kan vara utmanande. Det är därför klokt att söka hjälp från en erfaren advokat inom familjerätt i Stockholm. Dessa experter kan vägleda dig genom processen att skapa ett testamente som speglar dina önskemål och ser till att dina nära och kära är skyddade. Oavsett din familjesituation, är det alltid en bra idé att ha en tydlig och lagligt bindande plan för framtiden.

Ta reda på mer genom att besöka: familjerättstockholm.com

Privatdetektiv i Stockholm – Förbisedd nyckel till lösningar

10 Aug 2023

Underskattar du värdet av en privatdetektiv i Stockholm? Många associerar dessa yrkesmän med fiktiva karaktärer från tv-serier eller böcker. Till exempel "Damernas Detektivbyrå" av Alexander McCall Smith, en bokserie som snabbt vann popularitet i början av millenniet och anpassades även till en tv-serie.

Huvudpersonen, Mma Precious Ramotswe, är Botswanas första kvinnliga privatdetektiv och berättelserna i böckerna är enkla, utan invecklade pussel att lösa som i Agatha Christies verk. Trots de kulturella skillnaderna, har dessa böcker en underliggande igenkänningsfaktor, vilket gör dem tilltalande även för svenska läsare.

Professionella privatdetektiver i Stockholm

Återvänd till huvudfrågan – är privatdetektiver användbara i Stockholm? Svaret är ja, och deras expertis går långt bortom mordfall, som bäst hanteras av polisen. En privatdetektiv kan vara ovärderlig när det gäller att lösa olika typer av problem och bekymmer.

Här är några exempel på situationer där en privatdetektiv i Stockholm kan vara till hjälp:

 • Att återförenas med en försvunnen släkting

  En privatdetektiv kan använda sina resurser och nätverk för att spåra och återförena dig med en försvunnen släkting. Med deras skicklighet och effektivitet kan de hitta personer som annars kan vara svåra att spåra.

 • Utreda oegentligheter på arbetsplatsen

  Om du misstänker att det pågår oegentligheter på din arbetsplats, kan en privatdetektiv genomföra en diskret och grundlig utredning för att bekräfta eller avfärda dina misstankar. Detta kan vara avgörande för att upprätthålla en sund arbetsmiljö.

 • Avslöja misstänkt otrohetsaffär

  Misstankar om otrohet kan vara smärtsamma och överväldigande. En erfaren privatdetektiv kan samla bevis diskret och objektivt, vilket ger dig svar på dina frågor och hjälper dig att fatta beslut om din framtid.

 • Bakgrundskontroll inför anställning

  Att anställa rätt person är avgörande för företagets framgång. En privatdetektiv kan utföra en noggrann bakgrundskontroll av potentiella anställda för att säkerställa deras pålitlighet och integritet.

KONKURSANSÖKAN: Allt du behöver veta när företaget går i konkurs

25 May 2023

När ett företag hamnar i ekonomiska problem är det viktigt att agera snabbt för att undvika en potentiell konkurs. Trots detta kan det hända att den mest erfarna företagaren behöver ansöka om konkurs. Detta kan vara en svår tid för företagaren och konkursansökan är en juridisk process som kräver viss kunskap. Som tur är finns det hjälp att ta till.

Företagande är mer än affärstransaktioner, det är investering av tid, pengar och drömmar. Därför kan det vara lätt att förtränga de ekonomiska problemen som uppstår. Men efter en långvarig ekonomisk svacka kan det vara läge att fundera på om konkurs är den enda utvägen. För att ansöka om konkurs krävs det att man uppfyller vissa krav.

Vad som krävs för en konkursansökan

Att ha utestående fakturor eller att man inte kan betala fakturor själv några månader räcker inte för att ansöka om konkurs. Det måste finnas en långvarig ekonomisk svacka. Det är Tingsrätten som beslutar om konkurs och det kan vara bra att ta hjälp med processen. Genom att anlita en jurist kan man få hjälp med att inte bara få Tingsrättens beslut. Man kan även undersöka möjligheter till att återvinna tillgångar och hitta tillgångar som man inte visste fanns. Dessutom kan man få hjälp med en av de viktigaste punkterna, vilket är att sköta bokföringen enligt god bokföringssed. Under en konkursansökan kommer bokföringen att granskas extra noga.

Mer information om företag i konkurs hos: konkursansökan.se

Advokat Malmö - är du utsatt för ett brott?

18 May 2023

Dagens samhälle är hårdare än tidigare. Många blir utsatta för olika typer av brott och i synnerhet så syns en råare brottslighet i våra större städer. I exempelvis Malmö, Stockholm och Göteborg ser man att allt från olika sexualbrott vidare till narkotikabrott, misshandlar och andra våldsbrott ständigt anmäls till polisen.

Är du utsatt för ett brott så har du också rätt till ett målsägarbiträde - en advokat i Malmö - som hjälper dig genom en jobbig process och som även kan hjälpa dig med att skapa en skadeståndsansökan. En advokat i Malmö gör skillnad, även för dig som blivit utsatt för ett brott.

Anlita rätt målsägarbiträde

Tydligast blir detta i samband med olika sexualbrott. Tyvärr så ser man att många kvinnor som utsätts för dessa vedervärdiga och fruktansvärda brott har en lång väg att vandra innan upprättelse i laglig mening kan ske.

Det kan handla om en lång tid från händelse till dom och det kan dessutom handla om att man tvingas svara på en massa irrelevanta frågor från exempelvis polisen i samband med förhör.

Genom att anlita en advokat i Malmö så kan alla dessa frågor avledas och fokus kan istället läggas på det väsentliga: att du har blivit utsatt för ett fruktansvärt brott och vill hjälpa polisen att hitta den skyldige.

En advokat blir ditt stöd

För många utsatta så fortsätter detta emellertid även in i rättssalen. Man tvingas svara på frågor om vilken klädsel man bar, hur mycket alkohol man druckit och hur den sexuella historiken ser ut. Något som aldrig är relevant för det enskilda ärendet och just där kommer en advokat i Malmö och rätt målsägarbiträde att sätta stopp. Det ger dig som utsatt en trygghet.

Just tryggheten är viktig. Att vara utsatt för ett brott - återigen, i synnerhet ett sexualbrott - kan vara stigmatiserande och den advokat i Malmö man anlitar kommer att fungera som en axel att luta sig mot genom en rakt igenom jobbig och påfrestande tid. Du har rätt till upprättelse och en advokat är en stor nyckel till att du får det.

Process för att erhålla arbetstillstånd i Sverige

3 Mar 2023

Är du arbetsgivare och vill anställa en medborgare i annat än EU eller EES-land? Då behöver du ansöka om arbetstillstånd för personen ifråga i god tid.

Det finns tvingande lagstiftning rörande vem som får arbeta var, och med vad. I Sverige kan svenska medborgare och EU-medborgare få arbeta utan vidare. Har man rollen som arbetsgivare är det ditt ansvar att få fram nödvändiga tillstånd. Personer som är medborgare i länder som inte tillhör EU/EES får inte per automatik ett sådant tillstånd.

Det är viktigt att starta processen i god tid innan anställningen börjar för att inte råka ut för förseningar. Det finns steg som inte kan hoppas över och som vart och ett kan ta sin tid. Till att börja med måste den tjänst det hela gäller annonseras ut i Sverige och i EU/EES i god tid. Tjänsten och arbetsförhållandena ska stämma överens med svensk lagstiftning.

Arbetstillstånd på rätt sätt

Det ställs också specifika krav på den som ska anställas. För det första behöver personen ifråga ha ett giltigt pass som inte går ut under den period arbetet är beräknat att pågå. Ett påskrivet anställningsavtal är också ett krav. Arbetstagaren ska också ha en lön och övriga förmåner och försäkringar enligt svenska avtal och därmed kunna försörja sig på lönen.

Att söka arbetstillstånd är komplicerat och det finns mycket att tänka på. Att använda ett företag som specialiserat sig på förfarandet är därför en väldigt bra idé. Det går fortare, det blir korrekt, och arbetstillståndet blir med största sannolikhet snabbare godkänt.

En fastighetsjurist kan lösa tvister om dolda fel i Stockholm

13 Nov 2022

Dolda fel är en vanlig orsak till tvister vid fastighetsaffärer i Stockholm. De kan vara extremt svåra att hantera. Men en fastighetsjurist kan lösa oenigheten.

En fastighetstvist kan bero på många saker. Dolda fel vid husköp är en av de vanligaste anledningarna och även en av de svåraste att hantera som köpare. Du kanske till exempel har hittat mögel under tapeten i badrummet. Vem är ansvarig för att åtgärda det? Är det säljaren, besiktningsmannen eller kanske du själv?

Det är inte lätt att ge ett rakt svar på den frågan. Precis som så ofta inom juridiken blir svaret att det beror på. Som köpare är man ofta ganska utsatt och ensam i de här situationerna. Då kan det vara smart att anlita en fastighetsjurist som kan hjälpa till.

Låt en fastighetsjurist representera dig vid fastighetstvisten

En fastighetsjurist är inte bara expert på dolda fel, utan på alla former av fastighetstvister som kan uppstå in samband med husköp. Det är inte alltid man kan vända sig till mäklaren. Ibland är det mäklaren själv som är källan till tvisten. Problem med oseriösa mäklare blir allt vanligare.

Du behöver inte läsa på och representera dig själv i domstol, om det skulle gå så långt. Ta istället kontakt med en kunnig fastighetsjurist som står på din sida. Då kan du vara säker på att allt går rätt till. Du kan vara trygg med att din fastighetstvist löser sig och att någon tar hand om möglet.

Arbetstillstånd är viktigt att ha innan resa till Sverige

6 Aug 2022

De flesta vet att det krävs arbetstillstånd för att arbeta utomlands. Det gäller även de personer som vill jobba i Sverige och inte kommer från ett EU-land.

Andres hade arbetat i Sverige i snart ett år och trivdes jättebra. Nu gick arbetstillståndet snart ut och innan dess måste han ordna en förlängning eller boka en resa hem till Brasilien. Han hoppades på det första då han träffat en tjej för ett halvår sedan. Henne ville han inte lämna.

Innan han ens hann tänka tanken blev han kontaktad av sin chef Kristian. Denne hade hela tiden sagt att han var mycket nöjd med Andres arbetsinsatser. Nu förklarade han att han gärna ville att Andres stannade kvar ytterligare två år. Andres blev jätteglad och sa att det ville han gärna.

Att förlänga sitt arbetstillstånd

För att de skulle ha möjlighet att förlänga hans arbetstillstånd var han tvungen att ha ett pass som var giltigt efter arbetets slut. Andres hade fixat ett pass innan han åkte till Sverige så det skulle räcka i flera år till. Chefen skulle ta reda på vad som behövde göras när man skulle förnya arbetstillstånd.

De anlitade en advokatfirma som var certifierad för sådant så det skulle gå fort och inte ta mer än tjugo dagar. Under de dagarna skulle Migrationsverket se igenom dokumenten och sedan informera om fler dokument behövdes. Nu kunde de skicka in ansökan och sedan var det bara att vänta på det som förhoppningsvis skulle vara ett positivt besked.

Vårdnadstvist i Dalarna – det finns hjälp att få

27 May 2022

När samarbetet inte fungerar mellan föräldrarna kan man ta det till en vårdnadstvist i Dalarna. Förhoppningsvis kommer samarbetet bli bättre för barnen.

Saga och William sprang omkring ute på gården med sina nya kompisar och lekte. Elin andades ut en stund. Det var skönt att de fått en fristad i denna lägenhet. Andreas och hon hade verkligen inte kunnat hålla sams sista tiden de bodde ihop. Inte heller innan för den delen. Barnen mådde inte bra när de bodde ihop så hon blev glad för lägenheten, även om den var liten för de tre.

Andreas och hon hade fortsatt bråka under samarbetssamtalen hos socialen. Det gick inte att komma överens, det var hopplöst. Elin funderade på om hon skulle söka ensam vårdnad om barnen. Andreas skulle ju få fortsätta träffa dem, han var ändå deras pappa.

Vårdnadstvist för en bättre relation

Just nu kändes det bara som att allt han gjorde inte var för barnens bästa, det var för att förstöra för Elin. Barnen hade blivit väldigt ledsna när de inte kunde åka iväg på resan för att Andreas hade vägrat ge henne deras pass. Det var definitivt inte okej ur ett perspektiv för barnens bästa.

Elin tog fram mobilen och letade upp en jurist i Dalarna som var duktig på vårdnadstvister. Någon som visste att man faktiskt satte barnen främst och inte sig själv. Det var dags nu att begära ensam vårdnad. Tack och lov att hon sparat alla sms och mejl, det kommer väga tungt till hennes fördel. Få hjälp med vårdnadstvister från denna advokatbyrå: www.vårdnadstvistdalarna.se 

Vad händer om du blir utsatt för våldtäkt i Göteborg?

21 Jan 2022

Om det skulle vara så illa att du blir utsatt för en våldtäkt i Göteborg finns hjälp att få. Sjukhus och polis har du i första hand och sedan finns det advokater och jurister till ditt förfogande.

Den som aldrig varit utsatt för en våldtäkt kan nog inte föreställa sig hur det känns för den som är brottsoffret. Det skrivs en del i media om hur offren ibland inte blir trodda och hur svårt det är för den som råkat illa ut. Skulle olyckan vara framme och du faktiskt blir utsatt för detta brott skall du aldrig tveka att söka hjälp det första du gör. Det spelar ingen roll vem som utfört brottet mot dig. Du behöver bevis och det är att bege dig så fort det går efter det inträffade till ett sjukhus. Vid en våldtäkt i Göteborg är det Sahlgrenska sjukhuset som har en speciell avdelning för just våldtäkter. Där har man all kunskap som behövs för att bistå dig på bästa sätt.

Du kan behöva extra stöd vid en anmälan om våldtäkt

Efter ditt besök på sjukhuset kan du själv gå till polisen om det inte redan gjorts en anmälan på sjukhuset. Vid en anmälan får du hjälp att beskriva ditt trauma och vad du varit utsatt för. Du får även ge signalement på förövaren. För att du ska kunna få extra god hjälp efter din anmälan kan det vara en bra idé att uppsöka en advokat eller jurist som hjälper dig praktiskt. Läs mer om våldtäkt på denna sajt: våldtäktgöteborg.se

När familjeföretaget går i konkurs

9 Dec 2021

En konkurs kan vara förödande på många sätt, speciellt om det finns anställda eller om företaget funnits i familjen i generationer. Ett företags rykte och anseende är något som tar tid att bygga upp. Att hamna på obestånd kan ske snabbt på grund av sjukdom eller andra omständigheter som man inte kan kontrollera. Under pandemin 2020-2021 så var det många familjeföretag som gick i graven.

Förhoppningsvis gick de som klarade sig stärkta ur den prövningen. Ett familjeföretag är oftast mer än en försörjning, det kan agera som ett nav för hela familjen, en samlingspunkt. För den berörda familjen kan företaget nästa utgöra en del av identiteten. Att se företaget gå om intet blir då som att se en del av ens identitet och familjehistoria försvinna.

Rekonstruktion kan vara en lösning

Istället för att försätta företaget i konkurs så kan man be om en företagsrekonstruktion. Det kan vara en annan, mindre drastisk, lösning om ett företag har likviditetsproblem. Att ansöka om rekonstruktion liknar förfarandet som blir när man ansöka om konkurs. Huruvida en rekonstruktion tillåts beslutas av tingsrätten och de tilldelar även företaget i fråga en rekonstruktör vars uppgift det blir att utreda och ,ifall det är möjligt, förbättra företagets ekonomi. När en rekonstruktion pågår så kan inte for borgenärer få sina skulder betalda. Den typen av utgifter sätts på paus till rekonstruktionen är avslutad. En rekonstruktion kan ta mellan 3 månader och upp till ett år.

Så går en konkurs till

När ett företag inte kan betala sina skulder så kan det ansöka om konkurs. Det är viktigt att ansöka om konkurs i tid då man annars kan anses agerat oaktsamt och bli personligt betalningsansvarig. Att ansöka om konkurs för sitt eget företag kostar inget. Man ansöker om konkurs hos tingsrätten och det är även de som betslutar om ett företag får sättas i konkurs.

Ett företag kan inte sättas i konkurs om likviditetsproblemen anses vara tillfälliga och pengar är på väg in i företaget. Om en borgenär, alltså en person eller företag som det konkurshotade företaget är skyldig pengar, ansöker om företagets konkurs så kan det kosta upp till 4790 kronor om det inte finns några andra pengar att tillgå i konkursboet.

Om och när konkursen godkänns så tilldelas företaget en konkursförvaltare vars roll blir att se till att företagets skulder betalas i så stor utsträckning som möjligt. Om företaget inte kan betala lön till sina anställda så kan länsstyrelsen betala så kallad garantilön istället.

Här finns mer information om konkurser: https://www.konkursen.nu/ 

Därför ska du spara advokatens nummer

24 Jul 2021

Även om du lever ett hederligt liv kan slumpmässiga och olyckliga omständigheter göra att du delges misstanke för brott. För att kunna rentvå dig från misstankarna kan du behöva en advokat.

Du som aldrig skulle göra en fluga förnär. Som aldrig skulle skada någon annan eller begå minsta anstiftelse till ett brott. Du som inte ens går mot röd gubbe i trafiken. Varför skulle du egentligen behöva kontaktuppgifterna till en brottmålsadvokat? Det framstår som slöseri både av platsutrymme i din telefon och i din personliga minnesdator i hjärnan. En sak att bekymra dig om som du inte behöver bekymra dig om. Ungefär som att gå runt med ett visitkort till Anonyma Alkoholister när du aldrig druckit en droppe alkohol i hela ditt liv. Problemet är att du kan inte se in i framtiden, och du kan aldrig räkna bort slumpen ur ekvationen.

Svårt att stå emot polisen

Ibland kan det räcka att vara fel person på fel plats. Eller att ett missförstånd leder till att den andra parten känner att det är polisens eller rättsväsendets sak att reda ut det. Du kanske bar en likadan jacka och har en likadan frisyr som en butikstjuv som flydde från brottsplatsen och blev förväxlad bland vittnen som trodde att du var tjuven. Även om du är helt oskyldig måste du kunna försvara dig mot anklagelserna. Det är inte lätt att stå upp mot polis, åklagare och domare om du inte har en brottmålsadvokat vid din sida som för din talan. Hitta mer info om brottmålsadvokater på denna sida: https://www.brottmålsadvokathelsingborg.se

Har man rätt till gratis advokat?

14 Sep 2020

Har man rätt till gratis advokat i samband med tvister och brottmål? Ja, i Sverige finns det olika system som kan en misstänkt person rätt till ett juridiskt skydd utan att det kostar personen i fråga pengar. Detta då vi - inom vår rättsstat - hävdar att rätt juridisk hjälp är en förutsättning där de egna medlen inte ska fälla avgörande.

Däremot kan man alltid diskutera vad gratis egentligen innebär. På samma sätt som du kan få gratis sjukvård, dina barn kan gå gratis i skola eller där du kan åka gratis längs våra svenska vägar så handlar det om en osynlig kostnad som vi alla betalar för. Vi betalar skatt och det är också den som täcker dessa utgifter.

Rättsskyddet ingår i hemförsäkringen

Det finns även ett annat exempel på där man kan få en gratis advokat - men där det tillkommer en kostnad. Det vill säga - advokatens arvode ska betalas, men det är inget som man behöver göra som privatperson.

Hamnar du i en tvist av något slag så kommer du att tjäna på att ha ett juridiskt ombud vid din sida. Det kostar pengar och ju längre tid det tar, desto högre blir kostnaden. Logiskt, men det innebär inte att du betalar hela kostnaden. Den har du istället betalt genom din hemförsäkring. I denna ingår nämligen ett rättsskydd som täcker kostnaden - minus självrisken - för arvodet till det juridiska ombud du väljer.

Detta kommer med ett tak och allt överstigande detta kommer du att få betala. Hur högt taket i fråga är varierar och detta kan man - som en säkerhet - kolla upp i den egna premien. Hamnar man i en konflikt eller en tvist så ger detta en trygghet.

Rättshjälp - rätt till hjälp om du saknar rättsskydd

Om du skulle sakna en hemförsäkring då? Om du skulle hamna i en tvist och inte ha det inkluderade rättsskyddet - innebär det då att du kommer att få ta kostnaden ur egen ficka? Det är möjligt, men det finns även en annan möjlig och tänkbar lösning. Detta innebär att du ansöker om rättshjälp. Beviljas du detta - det avgörs av ditt ekonomiska underlag - så kommer kostnaden täckas av staten. Det är emellertid långt ifrån en given lösning - för att beviljas ska inte det ekonomiska underlaget stiga över 260.000 kronor/år.

En offentlig försvarare får du vid brottmål

Är man misstänkt för ett brottmål som kan leda till högre straff än böter så har man rätt till en offentlig försvarare. Väljer man att anlita en sådan på egen hand så får man betala kostnaden för dennes arvode ur egen ficka. Man kan även bli tilldelad en sådan och vid detta läge så bekostas arvodet av staten och finansieras av skattemedel.

Det är även möjligt att lämna egna önskemål och där man - om advokaten svarar jakande - också kan få denne tilldelad; då täcks kostnaden av statliga medel.

Fri rådgivning kan erbjudas av advokater

Gratis advokat är egentligen att jämföra med begreppet om att det inte finns några fria luncher. En advokat ska alltid ha betalt, men det handlar om vem som slutligen står för notan. Vi ska dock tillägga att det faktiskt finns ett exempel på en gratis advokat. Detta då en advokat erbjuder sina tjänster pro bono och helt ideellt.

Detta kan ske i samband med öppna kvällar på exempelvis kontoret eller på ett bibliotek dit man som medborgare kan söka sig för att få gratis rådgivning - något som sker anonymt och utan att avtal knyts eller signeras. Det handlar då enbart om ren rådgivning.

Med barnens bästa för ögonen

5 Aug 2020

Den dag då föräldrar separerat och inte kan komma överens är ingen rolig dag. Enligt internationell och svensk lag ska barnens bästa beaktas. Att tolka detta är inte alltid enkelt eller självklart.

I grunden är det varje förälders önskan att deras barn ska få den perfekta uppväxten. Hur en sådan ser ut är det naturligtvis inte lika självklart någon enighet kring. Så länge ett förhållande är harmoniskt och lyckligt kan de flesta föräldrar jämka och kompromissa. Situationen ändras ofta drastiskt efter en separation. Det är inte ovanligt att nya eller undertryckta sidor kommer fram hos den före detta partnern och föräldern. Det som innan handlade om mild irritation kan nu plötsligt bli ett mindre krig. Att detta inte alls gagnar de inblandade barnen är så självklart att det inte borde behöva påpekas. Ändå lyckas en del föräldrar ignorera detta faktum, gång på gång.

Vad kan göras då samarbetet inte fungerar?

Det finns en hel del hjälp att få för de föräldrar som har svårigheter med att samarbeta kring de gemensamma barnen. Hos kommunen finns exempelvis möjlighet till kuratorledda samtal. Det finns också möjlighet att ta fram skriftliga avtal som reglerar hur situationen ska hanteras. När respons och rimliga reaktioner hos motparten ändå ständigt uteblir är det dags att inleda en vårdnadstvist. Det kan kännas onödigt formellt och besvärligt men det är en bra väg att gå för att lösa en omöjlig situation. Om du behöver inleda en vårdnadstvist måste du börja med att hitta ett lämpligt juridiskt ombud. processen är inte enkel för den oinvigde och du behöver någon som vet vad som gäller. Ditt juridiska biträde hjälper dig sedan med att stämma den andre föräldern på vårdnaden. I stämningsansökan skall grunderna för ansökan framgå och det är därför en god idé att dokumentera vad som hänt.

Ekonomi och rättens beslut

Det spelar ingen roll hur utfallet blir vad gäller det ekonomiska. I en vårdnadstvist kommer du inte att bli tvungen att betala motpartens kostnader. De flesta personer har någon form av rättsskydd i sin hemförsäkring och man kan också få hjälp att söka rättshjälp från staten. Vid en vårdnadstvist ska alltså rätten se till barnets bästa, inte till föräldrarnas vilja. Något äldre barn brukar kunna uttrycka sin vilja och detta ska rätten också ta hänsyn till. En vårdnadstvist är sällan önskvärd ur barnets synvinkel men kan ändå vara rätt i längden. Du som förälder får ibland ta den sortens beslut.

Viktigt om vårdnadstvist

4 Aug 2020

Vårdnadstvist förekommer inom familjerätten. Den rättsliga processen behandlar frågor kring vårdnad av gemensamma barn efter att paret separerat. I vissa fall avgörs ärendet i domstol.

Vårdnadstvist är ett begrepp som många känner till eller åtminstone har hört talas om. Sverige är ett land med relativt högt antal skilsmässor vilket även kan vara orsaken till att vårdnadstvister är ganska vanliga. En vårdnadstvist är en rättslig process som har för avsikt att bestämma vilken av de båda föräldrarna som ska ha vårdnad om det gemensamma barnet eller barnen. En sådan tvist blir aktuell vid en skilsmässa.

Det allra viktigaste som bör nämnas i samband med begreppet är att man alltid utgår ifrån att det är båda föräldrarna som ska ta hand om barnen, dvs en gemensam vårdnad är alltid det första valet. Vårdnadstvister uppstår när och om föräldrarna inte är överens om vem som ska ha huvudansvaret eller inte vill dela på vårdnaden. I sådana fall löses ärendet i en domstol. Under tvisten tas även hänsyn till barnens önskemål och synpunkter. Ju äldre barnen är, desto tyngre väger deras åsikter.

Gemensam vårdnad anses vara bäst för barnen

Vad betyder gemensam vårdnad? I enkla ordalag innebär det att båda föräldrarna är involverade vid beslutstagandet angående de gemensamma barnen. Frågor kring skolgång, boende eller semester är något som diskuteras och beslutas om i samspråk båda föräldrarna emellan. Enligt svensk lagstiftning och samhällsnormen så är det alltid bäst att få en gemensam vårdnad vid en skilsmässa. På det sättet förlorar inte barnen kontakten med sina föräldrar och får en tryggare och lugnare uppväxt. Det är dock inte uteslutet att en domstol beslutar om ensam vårdnad, dvs att endast den ena föräldern tar hand om barnen.

Vad tittar en domstol på vid vårdnadstvister?

Vad tar en domstol hänsyn till när det tas beslut i en vårdnadstvist? Grundläggande för en gemensam vårdnad är att båda föräldrarna visar hänsyn till barnen och är redo att ta beslut om dem utan konflikter och upplösningar. Domstolen tar alltid hänsyn till barnens bästa och därför beslutas varje fall för sig. Ingen familj är den andra lik och det är även orsaken till att det inte alltid är givet med en gemensam vårdnad. Beteenden som missbruk, aggressivitet eller umgängessabotage kan påverka ett fastställande av gemensam respektive ensam vårdnad. Något intressant inom svensk praxis är att ifall båda föräldrarna vägrar att ha gemensam vårdnad får inte rätten ta ett sådant ställningstagande. Läs mer om vårdnadstvister på denna sida: https://www.vårdnadstvistvarberg.se

I en vårdnadstvist ska man se till barnets bästa

20 Jul 2020

I samband med en separation eller skilsmässa kan det ibland uppstå en vårdnadstvist om barnet. Då kan det vara en god idé att ta hjälp från någon utomstående person för att lösa konflikten.

Det är viktigt att alltid utgå från barnets bästa, även i en vårdnadstvist. Det bästa är om föräldrarna med hjälp av medling från kommunens socialtjänst eller från en familjerättsjurist kan komma överens och samarbeta om viktiga beslut rörande barnet. Då slipper man mötas i domstol vilket ofta är väldigt jobbigt för både barn och föräldrar. I Sverige anses det vara bäst för barnet med gemensam vårdnad och oftast dömer domstolarna också till detta. Det finns dock vissa undantag då det kan vara bättre för barnet om bara en av föräldrarna är vårdnadshavare. Ofta är det om en förälder missbrukar eller om det förekomma misshandel av partner eller barn i familjen. I dessa fall händer det att barnet måste vittna i domstol och berätta om föräldrarna.

Sök hjälp så fort som möjligt

Känner man att barnet far illa eller att situationen helt enkelt inte fungerar och man inte kan komma överens i viktiga frågor gällande barnet så ska man söka hjälp så fort som möjligt. Ju tidigare man tar tag i problemen desto lättare är de att lösa. Som vårdnadshavare har man ansvar för barnet och dess hälsa, utbildning, trygghet och omvårdnad så att barnet ska ha en god chans att växa upp och utvecklas. Vårdnadshavaren ska säkerställa att barnets behov uppfylls på bästa sätt. Inte sällan uppstår konflikter gällande boendefrågan. Det kan vara bra att känna till att ett barn har rätt till kontakt med båda föräldrarna även om bara en av dem har vårdnaden. I vissa specifika fall kan umgängesrätten gå förlorad om det bedöms att barnet far illa av att träffa någon av föräldrarna.

Anlita en erfaren familjerättsjurist

Vid en vårdnadstvist som avgörs i domstol så utgår man från båda föräldrarnas berättelser och dömer därefter vad som är bäst för barnet. Domstolen gör utifrån barnets perspektiv en helhetsbedömning av situationen och väger även in barnets framtid och utveckling. Man tar inte alls hänsyn till vem av föräldrarna som har mest rätt. Befinner man sig i en vårdnadstvist och behöver hjälp av en advokat ska man vända sig till en familjerättsadvokat som har vårdnadstvister som specialitet. Vårdnadsärenden kan vara knepiga så det är viktigt att advokaten man anlitar är erfaren.

← Äldre inlägg