Rätt hjälp kan hjälpa dig att vinna en vårdnadstvist

En skilsmässa är i sak ingenting att höja på ögonbrynen åt. Två personer träffas, de blir kära, de gifter sig, de bor tillsammans i x antal år innan någonting händer som gör att kärleken svalnar så till den milda grad att de bestämmer sig för att gå skilda vägar. Att en del skilsmässor sker med viss friktion är heller inte att anse som unikt; man har en bodelning och man kan inte komma överens om vem som ska ha vad, man bråkar och man blir tvungen att ta extern hjälp i form av en bodelningsman samt varsitt ombud (om det hela går alltför långt och inte går att lösa). Vi säger här att det inte är unikt och vi säger det med den något lättsamma tonen helt med tanke på att det, trots allt, handlar om materiella ting och saker. Jobbigt är det – utan tvekan; missförstå oss inte här! – att bråka med sin forna partner om ägodelar och pengar.

Men; i jämförelse med det vi nu ska prata om så är det i sammanhanget ingenting. Vi ska nämligen titta närmare på dels hur en vårdnadstvist ser ut och dels så ska vi också se hur en sådan kan vinnas. Märk väl: man brukar säga att det inte finns några vinnare i en vårdnadstvist och till stor del så är detta helt sant.Det handlar om en tung period som ska undvikas in i det sista och det handlar om att de personer man älskar allra mest är det som drabbas värst: barnen. En vårdnadstvist är något som till varje pris ska försöka undvikas och kan man hitta en alternativ lösning så är detta alltid ett bättre alternativ; oavsett hur denna ser ut.

Dock: man ska även veta att det ibland är ett ofrånkomligt faktum. Far barnen illa hos de andra parten och har denne med all tydlighet visat sin olämplighet som förälder så finns det inga andra utvägar än att ge sig in i denna känslomässigt svåra och tidsmässigt långa process. Står man inför detta så är vårt enda råd att man ska ta hjälp och att man måste se till att anlita en advokat/jurist som har god vana av att hantera liknande ärenden. Det är den enda lösningen.

 

Tyvärr ska vi här tillägga att det ofta handlar om en ganska hög kostnad då det kommer till en vårdnadstvist. Sverige har generellt två stycken alternativ då det kommer till att anlita ett ombud i samband med en tvist. Det vanliga är att man använder sitt rättsskydd – något som täcks av hemförsäkringen. Ett uppenbart problem finns i detta; nämligen att parterna ofta har haft samma försäkring samt att många försäkringsbolag har en karenstid vid tvister inom familjerätt. Den brukar vara mellan ett och två år. En del försäkringsbolag ställer sig dessutom ovilliga att godkänna rättsskyddet i samband med tvister inom familjen.

  • Det kan kännas väldigt dumt att göra så – men att se över vilka villkor du/ni har i ert rättsskydd är ingen dum idé (detta rent generellt och inte som en uppmaning att ni ska skiljas och ge er in i en vårdnadstvist).

Den andra hjälpen då? Det handlar om rättshjälp och den utgår generellt sätt till personer med lägre inkomst. Taket är satt relativt högt och där man räknar med att du (vi använder dig som ett fiktivt exempel) inte får ha ett årligt ekonomiskt underlag överskridande 260.000 kronor. Många hamnar därför i kläm vid en vårdnadstvist. Man har för högt ekonomiskt underlag för rättshjälp och man har ett försäkringsbolag som ställer sig motviligt att betala ut rättsskyddet i hemförsäkringen. Problematiskt, minst sagt. Familjerätten har kommit i kläm genom detta system, det står helt klart.

Med detta sagt så ska vi visa en vårdnadstvist genom några punkter kring vad man kan förvänta sig och vad man ska tänka på.

  • Gemensam vårdnad är utgångspunkten. Man utgår rent juridiskt från att gemensam vårdnad är bäst för barnen och av den anledningen så brukar det krävas särskilda omständigheter (grov kriminalitet, missbruk, psykiskt sjukdom där barnen riskerar att fara illa, stora samarbetsproblem, pedofili, incest och så vidare) frö att ensam vårdnad ska tilldömas (något som alltså är det som en vårdnadstvist handlar om) den ena parten.
  • Ensam vårdnad: är inte att förväxla med att man inte kommer att få träffa sina barn. En vanlig missuppfattning. Man kommer fortfarande att ha umgängesrätt.
  • Samarbetssamtal. Den här punkten är viktig att nämna i samband med en vårdnadstvist. Varje kommun i Sverige erbjuder samarbetssamtal (något som man, enligt lag, är tvungen att göra) och där föräldrarna får en chans att lösa konflikten innan den når domstol. Att träffas en- eller flertalet gånger tillsammans med ombud och utbildad personal från kommunen brukar ha en positiv inverkan på det rationella tänket. De mer rationella tankegångarna kan nämligen blockeras av andra känslor – ett svek som ger ilska, hämnd, avundsjuka – och där man enbart ser till sig själv och inte till barnen.
  • Hjälp för barnen: är viktig vid en vårdnadstvist då det är de som drabbas hårdast. En vårdnadstvist kan ge djupa sår som ett barn kan bära med sig genom hela livet. Att vara öppen med vad som händer som förälder, att förklara att barnet inte har något att göra med att mamma och pappa bråkar och att inte skuldbelägga den andre är viktigt. Gällande hjälp så kan en barnpsykolog verkligen underlätta och hjälpa barnet genom en tung period.
  • Tiden en vårdnadstvist tar är svår att uppskatta. Det kan ta allt från sex månader upp till två år. Några parametrar som spelar i hur lång tid det tar att lösa är följande:
  • Beläggningsgraden: hur många fall som Tingsrätten handhar spelar en stor roll gällande tiden och när ditt ärende kommer att tas upp.
  • Överklagan: en överklagan från motparten förlänger processen.
  • Bevisning: i och med att man från domstolens sida utgår från att gemensam vårdnad är bäst för barnen så måste det ombud du anlitat samla tillräckligt starka bevis som talar för din fördel. Det kan ta lång tid.