Blogg

Sida 2

När bör man ansöka om ensam vårdnad?

15 maj 2017

När ett ogift par får barn får modern automatiskt ensam vårdnad. För att få gemensam vårdnad om barnet måste man ansöka hos socialtjänsten i den kommun man bor. Detta alltså om man vill att även fadern ska ha vårdnad om barnet och här skiljer det sig alltså lite från då gifta par skaffar sig barn – vid sådana fall blir alltid en gemensam vårdnad det som gäller. Vad händer då om gifta par ska skiljas och inte kan komma överens om vilken som ska ha vårdnad om barnet?

Ja, här kan det antingen – och detta är det vanligaste – att föräldrarna i fråga kommer överens och delar på vårdnaden om barnet. Man kommer överens om veckor-, kvällar-, eller dagar då barnet ska bo hos den ena parten och samma sak med den andra – inga konstigheter och gemensam vårdnad är alltså, som vi sa, vanligare än att ensam vårdnad tilldöms till någon av föräldrarna. Man försöker ju alltid som förälder att se till sitt barns bästa och detta brukar som regel innebära att barnet ska ha rätt till att träffa både mamma och pappa och därför brukar man således lägga eventuell personlig prestige åt sidan och inte ansöka om ensam vårdnad.

Ibland måste ensam vårdnad tilldelas

Det finns dock tillfällen då en förälder – vid en skilsmässa och vårdnadstvist – måste ansöka om ensam vårdnad om sitt barn och här menar vi då det är uppenbart att den andra föräldern inte är kapabel och lämplig att sköta om barnet. Här kan vi nämna om denne förälder visar sig vara pedofil, tung narkoman, yrkeskriminell eller lider av kraftig psykisk ohälsa – här måste man alltså se till att söka om ensam vårdnad då sådana miljöer inte är lämpliga för barn att vistas i. Sådana vårdnadstvister är ofta de jobbigaste då barnet i fråga – naturligtvis beroende på ålder – så definitivt får veta att den ena föräldern är olämplig och att den andra ska ha ensam vårdnad om sitt liv.

Dock är ju detta något som måste ske och det viktiga här ligger i att kunna förklara för barnet vad det handlar om och varför ensam vårdnad tilldelats exempelvis modern och varför fadern är olämplig. Här kan man ta kontakt med psykologer, kuratorer och terapeuter för att barnet i fråga ska kunna ventilera sina känslor och för att det ska kunna ta in och förstå vad som händer.

Alla vårdnadstvister är tuffa att genomlida och det handlar alltid om att barnet kommer i kläm på ett eller annat sätt. Ansöker man om ensam vårdnad som förälder så måste man ha kött på benen och verkligen se till att ansökan sker på goda grunder. Man måste se till sitt barns bästa.

Klara samarbetssvårigheter skäl för ensam vårdnad

5 apr 2017

År 2006 gjorde man ett tillägg i föräldrabalken och detta i form av att samarbetssvårigheter skulle fungera som skäl till varför ensam vårdnad skulle kunna tilldelas ensam vårdnad. Konkret så innebär detta att exempelvis en pappa som ”djävlas” och som inte lämnar sina barn på utsatt tid, som inte hämtar dem eller som av någon annan anledning visar prov på en bristande vilja att samarbeta också därmed kan underlätta för mamman att tilldelas ensam vårdnad.

Det var ingen slump att vi här nämnde just pappan som agitator i det här fallet och som den person vars samarbetssvårigheter vi placerade i rampljuset. Menas här är inte att det är pappan som har dessa brister och är den som i en större omfattning ställer till problem.

Nej, men däremot så har det visat sig att just detta tillägg i föräldrabalken ofta drabbar pappan och där mamman vid en vårdnadstvist ofta pekar på detta som skäl till varför hon ska ha ensam vårdnad. Kort sagt. Det finns brister i detta och tyvärr så är det ofta pappan som drabbas – förutom barnen – då en mamma tilldelas ensam vårdnad på så vaga grunder.

Men: man utreder väl alltid och säkerställer att det verkligen finns dessa samarbetssvårigheter från pappans sida? Jo, med denna undersökning från familjerättens sida är ofta ganska bristfällig – enligt en studie från Lunds Universitet från så handlar det om att man under tre månaders tid (ungefär den tid en vårdnadstvist tar) träffar föräldrarna två och en halv timme. En väldigt kort tid som kan ge ett felaktigt utslag och där det inte alls behöver leda i bevis att mamman ska ha ensam vårdnad.

Pappans räddning – ett bra ombud

Märk väl här: vi anser inte att samarbetssvårigheter inte ska vara skäl nog till en ansökan om ensam vårdnad – vi anser att det bör ske en grundligare utredning än vad fallet är idag. Det handlar trots allt om barnen och man måste alltid se till deras bästa.

Det går inte att dela ut ensam vårdnad på ett godtyckligt sätt och som det är nu – i många fall – så är den enda räddningen för många pappor att kontakta och anlita ett skickligt ombud och en advokat som har stor vana av vårdnadstvister. Något som också kostar pengar.

Vi säger inte att lagen måste ändras; vi säger att utredningen måste blir bättre och att personerna på kommunens familjerätt måste lägga ner mer tid än de 2.5 timme man idag avsätter (i snitt).

Våld är tyvärr vanligt

19 dec 2016

Ibland så kan man hamna i svårigheter och ibland så räcker inte orden till för att lösa en konflikt. Tyvärr. I en perfekt värld så skulle samtalet vara den lösning som alltid löste olika typer av trångmål; men så är det inte och oavsett om man ser våld som lösning ur ett mindre perspektiv – två barn som slåss på skolgården – ur ett lite större – två vuxna som ryker ihop på krogen – eller sett ur det största perspektivet – krig mellan två länder – så är tyvärr våld något som förekommer i alla skalor.

Och; det kan drabba dig. Du kan mycket väl hamna i en sådan knipa att du måste använda dina knytnävar för att blir fir, du kan råka ut för en misshandel och du kan se att en bekant hamnar i ett slagsmål och där du känner dig manad att hjälpa. Kort sagt; i vår vardag är vi inte på något sätt – vare sig som offer eller som förövare – fredad för misshandel.

Ett typiskt fall av misshandel

Vi kan dra det senare exemplet och sätta det i ett lite större sammanhang för att tydliggöra vad vi menar med en misshandel och konsekvenserna som kan komma av en sådan. Ett typisk exempel som vi tycker beskriver en misshandel väl.

Vi säger att du och din vän varit ute på en nattklubb och att då denna precis har stängt; ni är berusade och står utanför och röker varsin cigarett – något som ni inte är ensamma om; i stort sett samtliga gäster gör så. Det kommer plötsligt fram en tjej till din vän, hon ber om eld och de båda hinner byta några ord medan hennes cigarett tänds av din kompis. 

Några oskyldiga ord som på långt håll uppfattas som något helt annat av hennes svartsjuke pojkvän som genom några resoluta steg kliver fram, höjer sin näve och med ett reptilsnabbt slag sänker din kompis. Din reaktion? Du hoppar på mannen och slår ner honom. Följden av detta kommer att bli ett drama i, så att säga, tre akter. Din kompis anmäler mannen för misshandel, han i sin tur anmäler dig för misshandel och du gör en motanmälan – även den för misshandel.  

En skicklig advokat är ett måste

Kort sagt här: du är skyldig till misshandel – men du har de facto agerat på ett korrekt sätt i och med att du försvarat din vän. I liknande fall och egentligen vid varje typ av misshandel så krävs det en skicklig advokat för att leda detta i bevis. Det vill säga; du måste ha en advokat som kan försvara dig och påvisa för rätten att den misshandel du anklagats för är en ren konsekvens av att din vän blivit påhoppad.

Sveriges lag är uppbyggd på så sätt att alla ska ha samma chans att få en rättvis bedömning; tyvärr så är mångas erfarenhet att man får en rättvis bedömning om man har en kunnig advokat vid sin sida och hamnar du i en liknande situation som i exemplet så är rådet att du kontaktar en sådan.