Blogg

Mitt tandimplantat måste tas bort

19 aug 2018

Tandimplantat har kommit att bli ett självklart alternativ till tandprotesen vid tandlossning. Av uppenbara skäl. Där tandproteser innebär att man måste plocka ut och sätta in tänderna varje kväll och att man måste rengöra dem separat så är ett tandimplantat en permanent lösning.

Sätter man in ett tandimplantat hos en tandläkare i exempelvis Stockholm så innebär det att man borrar fast titanskruvar i käkbenet och att man i dessa sedan fäster de kronor som kommer att fungera - både funktionellt och estetiskt - som de vanliga, ordinarie tänderna.

Tyvärr finns inga garantier att ett tandimplantat ska bli en permanent lösning. Dels så avgörs den frågan av vilken tandläkare som utfört ingreppet, dels av vilken kvalitet man har på sin käke och dels också av hur kroppen ställer dig till ämnet titan (alla tar inte upp det lika bra) och hur man själv sköter sig efter operationen.

Tyvärr så tror många att ett tandimplantat sköter sig själv - en krona av porslin behöver knappast borstas, eller hur? - men så är det inte. Det finns en förhöjd risk för bakterie- och kariesangrepp i tandköttsfickorna (särskilt tätt inpå operationen) och får man det så kan man nästan räkna med att komplikationerna kan bli så pass stora att implantaten måste tas bort.

Det är naturligtvis ett hårt slag. Man har trott att de - ofta väldigt dyra! - tandimplantat man fått insatta ska hålla hela livet. Det gör att man kan hamna i den situationen att man känner sig felbehandlad och att man vill ha upprättelse från tandläkaren. Både ekonomisk och i form av en ny typ av behandling. Det kan man också ha rätt till.

Det bästa är att i ett sådant läge kontakta mottagningen i Stockholm där behandlingen skett. Tandläkaren kan mycket väl erbjuda kompensation. Skulle han motsätta sig detta så kan du upprätta en anmälan till en branschorganisation - exempelvis Privattandläkarna - och låt dem utreda vad som hänt. Annars kan man även välja att söka hjälp och rådgivning hos sitt Landsting och då primärt genom att kontakta Patientnämnden. Det finns utvägar till upprättelse - även om din tandläkare frånsäger sig allt ansvar.

Undvik sämre tandläkare i Stockholm

En viktigare fråga, enligt oss, är vad man gör innan operationen. Med detta menar vi att alla tandläkare har olika kvaliteter och att tandimplantat kräver specialistkunskaper. Det innebär att man bör välja rätt tandläkare och aktivt söka efter mottagning som specialiserat sig på tjänsten.

Det man kan kolla efter är just det vi ovan nämnde: tillhör tandläkaren en branschorganisation så är det ofta dels ett kvitto på kvalitet och dels också på att din väg blir lite lättare om det - mot förmodan - skulle ske en felbehandling.

Missnöjd med din hårtransplantation?

16 aug 2018

Det finns väldigt många som idag mår dåligt över det egna utseendet. Något som kommer av att fokus hela tiden ligger på just hur man ser ut snarare än på hur man är som person. Ett tidens tecken som du ser överallt; från reklam på tv, filmer på bio och i olika magasin som fokuserar på allt från träning till smink och kring hur rätt kost kan få dig att tappa överflödiga kilon. Det skapar en stress där det inre välbefinnande ställs åt sidan. Men, det är den tiden vi lever i och har att förhålla oss till.

Många väljer i och med detta att ta professionell hjälp för att se bättre ut och därigenom också må bättre. Skönhetsindustrin omsätter miljarder och det kan handla om allt från renodlade ingrepp - bröstförstoringar och fettsugningar - till andra, mer lättsamma, ingrepp såsom botox, fillers och tandblekningar.

Oavsett vilket så spelar många kliniker på den rådande osäkerhet som kunderna har och det är på denna som man tjänar pengarna. En viktig sak att vara medveten om som kund och patient är därför att ju mer fakta du skaffar dig - desto mindre risk för missnöje finns.

Ingen garanti att en hårtransplantation fungerar för alla

Om du vill genomföra en hårtransplantation i Stockholm så bör du därför läsa på om vilka olika ingrepp som finns, dels också läsa på om hur säkra dessa är och genom detta skaffa dig en bättre bild av vilken effekt du kan förvänta dig. En hårtransplantation innebär inte per se att du direkt får en härligt kalufs att dra fingrarna genom. Den klinik som lovar detta ljuger. Ingen hårtransplantation kan garantera en återkommande hårväxt enligt den normala växten.

Däremot så kan man garantera dig att göra om ingreppet tills dess att håret är så pass stimulerat att det börjar växa. Gällande en hårtransplantation så ska man även veta att yttre faktorer spelar roll. Röker du, dricker du mycket alkohol, stressar mycket och har sämre genetik så finns det också sämre odds för att ingreppet ska lyckas.

Därför är också en initial konsultation av yttersta vikt. Du ska träffa en läkare, du ska undersökas och förklara vem du är- och hur du lever för att få en rättvis bild av vad du kan förvänta dig av din hårtransplantation. Rätt klinik ger rätt målbild, så enkelt är det bara. Om du efter ett år - tiden det normalt tar innan hårväxten kommit tillbaka - är missnöjd så ska det finnas en garanti som innebär att ingreppet ånyo testas. Det är viktigt att du kollar upp detta.

Svårt att få ersättning för missnöje

Tyvärr fastnar många patienter i ett slags limbo där man är extremt missnöjd med det färdiga resultatet och där kliniken i fråga vägrar att genomföra ett nytt ingrepp. Det är sällan man blir ersatt som patient om man känner sig lurad. Visst, du kan ta kontakt med ARN och låta detta organ starta en utredning; men av allt att döma så ska du ha ganska låga förväntningar gällande ersättning.

Har du däremot skadats i samband med en hårtransplantation så finns fler vägar att gå - kontakta exempelvis Patientnämnden eller Socialstyrelsen - och därmed också en större chans till både upprättelse och ekonomisk ersättning. Ett vanligt missnöje som grundar sig på för högt ställda förväntningar är svårare att, så att säga, så igenom.

Därför så är din egen initiala undersökning viktigast: vad kan du förvänta dig, vilka metoder kan passa och - framförallt - vilken klinik i Stockholm ger mig bäst förutsättningar till att få håret tillbaka genom en hårtransplantation? Undersök innan!

Diskretionär förvaltning – eller förvaltning på egna beslut

6 aug 2018

Många förmögna personer väljer private banking. Kortfattat innebär det att banken ger mer service, personlig rådgivning och tillgång till en rad specialister inom exempelvis skattefrågor och investeringsfrågor. Även om private banking innefattar mer än bara investeringar så är det en av de större grundstenarna i denna service. Här har man som kund valet att antingen välja diskretionär förvaltning eller förvaltning där man alltid behöver ta egna beslut.

Diskretionär förvaltning

Ett bekvämt val för den som helt vill förlita sig på förvaltarnas kunskap och kompetens. Det betyder att förvaltarna köper och säljer innehavet i portföljen helt efter vad de anser vara bäst. Detta utan att fråga kunden inför varje transaktion.

Det förvaltarna har att förhålla sig till är däremot kundens önskemål gällande investeringsprofil, riskbenägenhet m.m. Man går därför tydligt igenom vad kunden förväntar sig och önskar av förvaltningen. Kanske är det enbart vissa värdepapper som handel ska ske med eller att bara en del av innehavet får förvaltas utan förfrågningar.

Fördelen med diskretionär förvaltning är att man inte behöver bry sig alls. Många som väljer private banking gör detta för att skapa en enkel väg till förvaltning, kunskap och vägledning. Därmed kan detta vara en bra väg att gå.

Nackdelen är att man helt och hållet måste lita på förvaltarens kunskaper och bedömningar. Självklart bör man ändå gå in och bedöma utvecklingen och avgöra om ett gott jobb genomförs eller inte. Om så inte är fallet får man ta ställning till om man önskar en annan förvaltare eller till och med om ett byte till private banking på annan bank är ett alternativ.

Förvaltning på egna beslut

Det andra alternativet är att man får personlig rådgivning men att man själv måste ta alla konkreta beslut. Rådgivaren vet även i detta fall vad kunden efterfrågar för investeringar gällande risknivå och profil och kan därmed ge råd och fakta kring olika investeringsformer. Men den stora skillnaden mot ovan är att detta enbart är råd. Därefter måste man som kund själv ta initiativet att göra dessa transaktioner.

Fördelen ligger därmed i att man har total insyn i vad som köps/säljs och när detta sker. Man skapar sig även en helhetsbedömning över sina investeringar och lär sig mer om dessa.

Nackdelen ligger i tiden. Tiden det tar att sätta sig in i de olika råd som rådgivaren ger och sedan själv logga in på banken och genomföra transaktionerna. Kommer det ens bli av?

 

Hur ska man tänka med körkort för barnen?

25 jul 2018

Det kan vara svårt att acceptera det faktum att barnen blir äldre och där de således också vill frigöra sig. En enkel förklaring till detta är att man själv som förälder också blir äldre och att varje liten årsring som barnen drar i sänggaveln även ringar in sin egen stigande ålder. Plötsligt är den lille pojken som nyss sprang omkring i blöjor tillräckligt gammal för att få ta ett körkort. Hur gick det till?

Det senare är en fråga som bör redas ut lite innan. Att ta körkort är ett så kallat vuxet ögonblick sett till att man som ung människa gör sig oberoende av sina föräldrar. Alla som har ett körkort vet att det handlar om ett ögonblick som man minns. Men, alla vet också att det är farligt att köra bil och att fruktansvärda olyckor kan ske. Även om ditt barn är duktig på att köra så finns det andra personer som inte är det och som kan förorsaka olyckor. Vi tänkte gå igenom några punkter som en förälder kan använda sig av - några tankar inför körkortet som kan vara värda att ha i åtanke.

Kom ihåg dock att om ditt barn är över 18 år så bestämmer barnet själv om huruvida ett körkort ska tas eller inte - du kan enbart stötta och vara med längs resan. Med det sagt: det är klart att du ska hjälpa ditt barn att ta den rosa lappen!

Privat, trafikskola och djupinlärning

Här kommer några samlade tankar om körkortet, vilka för- och nackdelar som finns och vad man som förälder ska tänka på:

  • Trafikskola: Även om du väljer att agera handledare för ditt barn och ställer upp vid övningskörning så bör du anmäla till en trafikskola. Dels så ger ett par lektioner där en djupare kunskap och det ger även en annan röst i bilen. Troligt är att ditt barn kanske tar dina råd som ren kritik och därför tappar sugen. En handledare från en trafikskola har en annan auktoritet. Och, handen på hjärtat: kan du alla regler eller kör du lite på känn? Det är inte ovanligt att man tappar en del av kunskapen med åren, men där rutinen istället kopplas in. Tänk även på att du har det juridiska ansvaret som handledare och att det är du som i så fall får betala böter eller ersättning vid skada och så vidare. Mer info finns hos t ex Globens Trafikskola.
  • Intensivkurs - en bra idé? Att ta körkort genom en intensivkurs är ett snabbt sätt att nå målet. En hög grad av anmälda elever klarar det - oavsett om man kör vid en trafikskola i Stockholm eller någon annanstans. Det finns dock en fara i detta som man som förälder bör ta i beaktning: inlärningen blir inte lika djup. Att jämföra med intensiva studier inför ett examensprov som sker kvällen innan. Du kanske klarar provet - men kunskapen kan försvinna efter några veckor. Att anmäla sig till en trafikskola och låta barnet gå där under en längre period ger också djupare kunskap.Allt beror dock naturligtvis på vilken mentalitet ditt barn har.
  • Vilken bil ska vi köpa? Att köpa en bil är en utgift. Det handlar även om en balansgång mellan kostnad kontra säkerhet. Vill du verkligen sätta ditt barn i en bil som har sämre köregenskaper än vad din egen bil har? Var noga med att undersöka bilen innan, se till att kontrollera tidigare ägare och besiktningsprotokoll. Det kan även vara en god idé att köpa en bil med automat växel snarare än en bil med manuell växellåda. Den förra är betydligt lättare att köra. Tar ditt barn dock körkort för en automatväxlad bil så är det endast en sådan bil han/hon i framtiden får köra. Det motsatta - att ta körkort för manuell växellåda - ger en större frihet i och med att sonen/dottern då kan köra vilken bil som helst, även en automatväxlad sådan alltså.

En förälder har alltid rätt umgås med sina barn

16 jul 2018

De flesta kan skriva under att det är sorgligt när ett par som tidigare var kära i varandra, går skilda vägar. Den som har upplevt en skilsmässa kan med säkerhet skriva under att en skilsmässa aldrig är ”rolig”. Däremot kan man skiljas på ett bra sätt och på ett sätt som inte skadar barnen. I den bästa av världar skulle alla skilsmässor se så ut; smärtfritt, i samförstånd och med hänsyn till varandra. Det kan inträffa och gör det lyckligtvis då och då. Dock så är det inte alltid så det blir.

Påverka inte barn negativt inför den andra föräldern

Vid en skilsmässa, är det viktigt att inte dra in barnen i skilsmässan och låta de egna känslorna ta överhanden och ”straffa” den andra föräldern genom att påverka barnet negativt inför den andra andra föräldern. Att inte påverka barnet negativt inför att umgås med den andra föräldern, bo med den andra föräldern och så vidare. Barn har nämligen rätt till båda sina föräldrar. De har rätt att få växa upp utan våld, utan övergrepp och utan misshandel; psykisk såväl som fysisk.

Alla barn har rätt till en bra uppväxt

När det kommer till barn, ska de kunna få bästa möjliga villkor under sin uppväxt. Lagen säger att barnens ”bästa” ska komma fram i alla beslut som rör barnet självt. Då handlar det om barns ”bästa” i frågor om barns vårdnad, boende och umgänge. Man delar alltså upp boendet, vårdnad och umgänge när det kommer till barnens uppväxt. En förälder kan ha vårdnaden om sitt barn, men inte boendet, en förälder kan ha boendet och vårdnaden eller endast ha umgänge med sina barn. På det sättet har lagen som rör barn, sett till att båda föräldrarna alltid kan få träffa sina barn. Ingen förälder blir utan umgänge med sina barn.

Har en förälder inte boende får hen alltid umgänge med sina barn

Här tänker man sig att en förälder alltid kan få behålla kontakten med sitt barn. Man kan låta barnen bo hos sig kortare eller längre tider i och med att man alltid har rätt att umgås med sina barn, på helger, på loven och under länge ledigheter. Att ha enskild vårdnad om barn är inte att föredra. Båda föräldrar vill oftast kunna ta del av allt det som rör barn. Lagen tar hänsyn till att just båda föräldrar vill vara delaktiga i det som händer barnet. Därför finns det alltid umgängesrätt mellan barn och förälder. Något annat finns inte.

En förälder kan inte neka den andra umgänge med barnet

Ingen förälder kan strypa umgänget mellan barnet och den andra föräldern. Undantag finns; är den ena föräldern våldsam och dömd för något brott kan man ha med sig en kontaktperson som ser till att umgänget sker mellan barn och förälder så att barnet kan känna sig trygg i umgänge med sina barn. Är det så att den ena föräldern är våldsam, förgriper sig på sitt barn eller är skadligt för det egna barnet, bör den andra föräldern skydda barnet och ansöka om ensam vårdnad om sitt barn. Läs mer på gemensamvårdnad.com.

Ensam vårdnad om föräldrar inte kommer överens

10 jun 2018

Har man barn tillsammans med en partner, sambo, "särbo", make eller maka, förutsätts det att man har gemensam vårdnad om barnet. Det förutsätts att båda föräldrar har barnets bsäta för sina ögon, att alla beslut om fattas kring barnet, utgår från vad barnet själv vill, vad som är bra och till och med bäst för barnet. Tyvärr ser ju inte verkligheten ut så här när det kommer till barn och ungdomar. I så fall hade vi inte haft så mågna barn och ungdomar som mår så dåligt som vi ser idag. Psykisk ohälsa har fördubblats under de senaste 10 åren, enligt Socialstyrelsen. I siffror innebär det att 190.000 barn och ungdomar mår psykiskt dåligt just nu. Låt det sjunka in; 190.000 barn och ungdomar mår dåligt. I Sverige. Det är som om hela Uppsala län mådde dåligt. 

Här går vi inte in på orsakerna bakom att det är så många som mår dåligt bland våra barn och ungdomar. Det är jättesvårt att veta vad som ligger bakom denna höga siffra. Det enda vi kan säga, angående denna siffra är, att det är 190.000 barn och ungdomar för mycket. I vårt samhälle bör vi sträva efter att i synnerhet våra barn och unga ska må bra igen. Vi önskar att flöer föräldrar tog ansvar för att se till att deras barn mådde bättre; sökte hjälp, fick hjälp, flyttade med sina barn, bytte skola, fick bättre ekonomi och så vidare, vadhelst det nu kan vara som gör att barn och ungdomar inte mår bra.

Vad man kan göra som förälder om barn är utsatta för:

1. Våld

Är barnet utsatt för våld, bör barnet absolut komma ur den situationen. Är barnet utsatt för våld i skolan (av andra barn), måste våldet i skolan omedelbart uppmärksammas och upphöra. Om inte skolan agerar för att de som utsätter barnet för våldet i skolan slutar gå i samma skola, måste man som förälder flytta sitt barn, för att det ska komma ur våldet. Är barnet utsatt för våld i hemmet, gäller även samma sak där. Barnet måste omedelbart tas ur en sådan situation och den andra vårdnadshavaren måste ansöka om ensam vårdnad för att skydda sitt barn.

2. Övergrepp; fysiskt, psykiskt eller sexuellt

Detta är exakt på samma sätt, som i de fall då ett barn är utsatt för våld; övergreppen måste omedelbart sluta. Är barnet utsatt i skolan (av andra barn), måste man som vårdnadshavare direkt agera och uppmärksamma skolan på det destruktiva våldet. Om inte skolan agerar för att de som utsätter barnet förövergreppet i skolan slutar gå i samma skola, måste man som förälder flytta sitt barn, för att det ska komma ur övergreppen. Är barnet utsatt för övergrepp i hemmet, gäller även samma sak där. Barnet måste omedelbart tas ur en sådan situation och den andra vårdnadshavaren måste ansöka om ensam vårdnad för att skydda barnet.

3. Psykisk sjukdom

Om den andra föräldern har en psykisk sjukdom, och här betonar vi mycket starkt att det inte räcker med lösa anklagelser som psykisk sjukdom, utan det måste till en medicinsk diagnos om psykiskt sjukdom för att begära ensam vårdnad om barn för att skydda dem.

4. Psykisk störning

Om den andra föräldern har en psykisk störning, och här betoar vi mycket starkt att det inte räcker med lösa anklagelser om detta. Det kommer inte att hjälpa barnet. Du måste ha bevis för alla anklagelser om du ska kunna skydda ditt barn. I de fallen att barn är utsatta för våld, psykisk sjukdom, övergrepp eller att en förälder är allvarligt psykopatiskt, sociopatiskt, har ADHD eller autistiskt, måste den andra vårdnadshavaren ansöka om ensam vårdnad för att skydda barnet.

Som förälder som ansöker om ensam vårdnad, måste du ta kontakt med en jurist, som hjälper dig genom hela processen. Juristen kan tala om för dig vilka rättigheter som ditt barn har och hur du ska göra för att kunna ta en strid för att skydda ditt barn. Det är mycket svårt, men med rätt sorts juridisk hjälp kan du skydda ditt barn.

Den nya elsäkerhetslagen

2 jun 2018

Sedan den 1 juli 2017 har vi en ny elsäkerhetslag i Sverige. Den nya lagen innebär att Sverige har fått ett helt nytt system för vilka krav som gäller för elektriker,  och för hur företag som utför elinstallationer ska jobba med egenkontroll och säkerställande av kompetens. Den nya säkerhetslagen är en sammanslagning av de gamla regler som fanns i starkströmsförordningen, elinstallatörsförordningen, och förordningen om elektrisk materiel, och inför dessutom en del nya regler.

Minska riskerna för skador

Den nya lagen syftar till att främja hög elsäkerhet och minska risker för elrelaterade personskador och bränder. Bakgrunden är naturligtvis att felaktigt dragen el fortfarande är den vanligaste orsaken till personskador, dödsfall och bränder i svenska hem. Bara i Göteborg sker mellan femtio och hundra elrelaterade olyckor varje år, ibland fler än så. Den nya lagen vill säkerställa att allt fler blir varse om riskerna med el, och dessutom att de som jobbar med el professionellt, elektriker i Göteborg och andra städer, ska få tydligare riktlinjer om vad som gäller.

Elsäkerhetslagens ansvarstyper

Den nya lagen är uppdelad i olika ansvarstyper. Till exempel ligger ansvaret för att se till att all elektronisk utrustning uppfyller gällande krav på såväl tillverkare, importörer, distributörer och installatörer. Alla dessa instanser har alltså ett ansvar för att kontrollera utrustningen, vilket gör att felfungerande utrustning får svårare att nå konsumenterna.

Elinstallatörer har också ett ansvar att se till att de kontinuerligt håller sig ajour med ny kunskap och säkerhetsföreskrifter, samt allmänt att inte visa sig oskicklig eller försumlig. Ett ansvar ligge rockså på konsumenterna, att se till att utrustningen används på rätt sätt och att det arbets om utförs på utrustningen görs på rätt sätt och av rätt personer.

Kraven på elinstallatörsföretagen

Alla elinstallatörsföretag, såväl stora företag som små firmor som drivs av enskilda elektriker, måste enligt den nya lagen ha ett egenkontrollprogram. Man ska se till att alla elinstallationer utförs av behöriga elektriker, och minst en elektriker på företaget ska ha som uppgift att se till att reglerna efterlevs. Detta skiljer sig från hur det var tidigare, så utomstående kontrollanter utövade överinseende med hjälp av stickprov.

Alla elinstallationsarbeten ska ske på ett sådant sätt att de ger betryggande säkerhet mot personskada eller skador på egendom. Man måste även ha sin verksamhet registrerad hos Elsäkerhetsverket. Vidare får en elinstallatör inte längre utföra elarbeten privat, till exempel som en tjänst åt en kompis, utan alla elinstallationer måste ske inom ramen för den professionella verksamheten.

En ljus framtid

Den nya lagen kommer att kompletteras med en rad föreskrifter som gör det lättare både för elfirmorna och konsumenterna att veta vad sm gäller utan att lusläsa lagen. Förhoppningsvis kommer den nya lagen att medföra att vi får färre elrelaterade elolyckor och personskador i vårt vackra Göteborg.

Så är det att arbeta med vårdnadstvister

20 maj 2018

Om man är jurist och har valt att arbeta med humanjuridik, som det heter, om man väljer att arbeta med migrationsrätt, asylrätt, vårdnadstvister och barns rättigheter brukar man antingen arbeta på en advokatbyrå, eller i vissa fall, starta en egen advokatfirma. Inom branschen sägs det att denna juridik är det område som är minst attraktivt, och har lägst anseende, jämfört med att arbeta med företagsjuridik, eller med brottmål.

Ibland, vilket inte alls är ovanligt, går brottmål och vårdnadstvister in i varandra. Det är om den ena föräldern är misstänkt för ett brott och då det samtidigt pågår en vårdnadstvist. Många jurister vill inte ta på sig vårdnadstvister som område. Det är svårt och lagen inte är entydig. Å ena sidan stipuleras att ”barn bästa” ska komma i första hand i alla beslut som rör barn, vilket absolut inte alls är säkert gäller.

Barn kommer alltför sällan till tals i beslut om dem själva

Det svåra är att barn sällan kommer till tals. Trots att lagen säger att barn ska komma till tals i alla beslut som rör henne eller honom själv. Även Socialtjänstlagen stipulerar att barns bästa ska komma först och främst när det kommer till socialtjänstens beslut i utredningar och i insatser som myndigheten gör gentemot barn. Detta gäller alldeles för sällan, eller inte alls, då socialtjänsten i många fall inte ens träffar det barn som de beslutar om. På det sättet kan de knappast kunna fatta beslut om är till för ”barnets bästa” då barnet själv inte har fått komma till tals. Istället blir det föräldrarnas bästa som tillvaratas. Och det stipulerar verkligen inte den svenska lagen över huvudtaget.

Vanlig medling och förhandlingar kan komma till stånd och bör ske när det kommer till "normala" familjer som träter av personliga skäl, men bör absolut inte förekomma i de fall som någon har blivit utsatt för våld, övergrepp, narkotikamissbruk, psykisk sjukdom eller psykisk störning av något slag.

När våld förekommer ska barn alltid skyddas

I sådana fall måste alla till buds stående myndigheter gå in och skydda barn från att utsättas av sådant våld, även om det inte har riktats mot barnen själva. Lever barn i sammanhang där det förekommer våld eller sexuella, eller mentala övergrepp, ska barnen inte vistas där och svenska myndigheter måste gå in och skydda barn. Och gör de det inte, måste de skydda den förälder som går in för att skydda barn mot våld och övergrepp. I många fall, sker precis det motsatta; istället för att skydda barn, ser de till att våldet och övergreppen kan fortsätta trots att till exempel barnpsykologer har varnat för att barnen far illa av våldet och övergreppen.

Därför bör varje jurist som vill arbeta med dessa frågor sätta sig in i barns situation i uppväxten där våld förekommer. Dessutom bör varje sådan jurist ta reda på vad våld gör med människor och förstå våldets logik. Då först kan man bli en duktig jurist som arbetar med vårdnadstvister, eftersom det viktigaste jobbet man kan ha som jurist är att arbeta för att skydda barn.

Vad händer dagen då du blir utsatt för brott?

14 maj 2018

Visste du att både om du skulle bli misstänkt för brott – eller om du skulle bli utsatt för brott – har rätt att få en advokat vid sin sida? En hel del advokater arbetar som målsägandebiträde (det heter). Det innebär att du då får en advokat som hjälper dig som är offer för ett misstänkt brott, som hjälper dig med allt det juridiska som det innebär att vara den som är målsägande. Att vara målsägande innebär att du är utsatt för ett brott, som det är upp till åklagare och polis att bevisa om vem som är skyldig till brottet.

Målsägandebiträde hjälper brottsoffer

Även som brottsoffer är det en del juridiska processer man går igenom; förhör, utredning, kanske läkarbesök; allt sådant som polisen kan behöva för att bevisa vem som är skyldig till brottet som du har utsatts för. Och här tar vi inte ens upp den känslomässiga biten av att ha varit utsatt för ett brott utan endast den juridiska frågan om man blir utsatt för brott. Ett målsägandebiträde har lite olik uppgifter när han eller hon ska hjälpa dig genom den juridiska processen som många brottsoffer få gå igenom, innan rättsystemet har fått fatt i den som är skyldig till brottet. Här tar vi upp de viktigaste delarna.

1. Advokaten stöttar dig genom hela rättsprocessen

Här ska advokaten berätta för dig vad som brukar hända i juridiska processer som en utredning och eventuellt en rättegång innebär. Han eller hon berättar vad du kan förvänta dig, och vad du själv kan göra.

2. Advokaten ska se till att polis och åklagare arbetar för att utredningen går framåt

En advokat som är målsägandebiträde brukar arbeta för att rättigheter tas till vara för den som är utsatt för brott. Till exempel, om det krävs något i en utredning, så ska den som är brottsoffer få komma till tals. Kanske förhöras, kanske vallas på en plats för att lättare kunna berätta mer konkret om vad som hände.

3. Advokaten är med under en rättegång och ser till att du som brottsoffer orkar gå igenom den

Är det så att det blir en rättegång, ska advokaten hjälpa och stötta dig igenom rättegången. Han eller hon kan vara med och förklara vad som händer, och också vara ett moraliskt stöd för dig som utsatt för ett brott.

4. Advokaten ser till att du får det skadestånd som du som brottsoffer har rätt till

Vid en rättegång, och om den som är misstänkt för brottet, befinns vara skyldig till brottet, ska den som blivit utsatt få skadestånd. Då är det din advokat, eller målsägandebiträde tala om vilket skadestånd som du som brottsoffer gör anspråk på.

Ensam och gemensam vårdnad i praktiken

29 apr 2018

I Sverige gäller att alla barn som är under 18 år gamla ska ha minst en eller två förmyndare. I de allra flesta fall är det barnets föräldrar som har gemensam vårdnad, eller en av föräldrarna som har ensam vårdnad. Vid gemensam vårdnad har båda föräldrarna rätt att ta beslut som till exempel rör barnets skolgång. Men vad mer betyder de olika begreppen egentligen i praktiken?

Gemensam vårdnad

Delad vårdnad innebär att föräldrarna delar det juridiska ansvaret för barnen. Det här innebär dock i praktiken att den ena föräldern tar flera mindre beslut i vardagen. Det handlar till exempel om kläder, mat och sovtider som den ena föräldern beslutar om, när barnet är hos denne.

Boende

Många väljer att låta barnet bo växelvist, till exempel varannan vecka, men gemensam vårdnad innebär inte detta per automatik. Det kan till exempel finnas geografiska hinder som gör det bättre att barnet endast vistas hos ena föräldern under mer begränsade perioder, så som under sommarlov och högtider.

Den förälder som barnet är folkbokförd hos brukar kallas för boförälder, medan den andra kallas för umgängesförälder. Den som barnet bor hos har inte rätt att flytta iväg med barnet, om inte umgängesföräldern godkänner det. Detta förutsatt att de har gemensam vårdnad. Det är barnets folkbokföringsadress som ligger till grund för vilken skola och dagis barnet ska gå i. Rent generellt ska inte gemensam vårdnad blandas ihop med var barnen bor. 

Ensam vårdnad

Vissa missförstår vad ensam vårdnad betyder. I praktiken betyder det att föräldern med vårdnad har rätt att ensam ta beslut kring barnets uppfostran, kontakt med myndigheter, skolgång och så vidare. Det innebär dock inte att barnet inte får träffa den förälder som inte har vårdnad. Umgängesrätten finns till för att barnet ska kunna träffa båda sina föräldrar, även om de inte har delad vårdnad. Läs mer om detta nedan.

Umgängesrätt

Det läggs väldigt stor vikt vid barnets bästa i frågor som rör umgänge. Om en förälder säger ifrån sig umgänget och schemalagda tider för detta, kan umgänget behöva ske på förälderns villkor. Det är givetvis inte optimalt, men om föräldern med vårdnad försöker förhindra umgänge, kan detta tala till dennes nackdel om föräldrarna hamnar i ytterligare en tvist.

För att en förälder ska kunna neka umgänge krävs vissa skäl. Att neka umgänge är en stark åtgärd, och det finns en risk att föräldern, eller socialnämnden, väcker talan om umgängesrätt. Om barnet utsätts för fara eller om andra risker föreligger, är situationen givetvis en annan.

 

Inte bara vid brottmål man kan behöva en advokat

21 apr 2018

Det finns många olika tillfällen man kan behöva hjälp av en advokat. Det är inte bara vid misstänkta eller begångna brott som man kan behöva en offentlig försvarare. Många tänker att det bara är vis misstänkta brott man behöver ne adokat eftersom vi har präglats av den populärkultur som i filmer som handlar om kriminella och detektiver som löser brott (särskilt inom amerikanska filmer). Det har påverkat vad vi förknippar advokater med och tänker oss att de mest arbetar med försvar av misstänkta. Där uppmanas de misstänkta att inte säga något till polisen. Så är det kanske inte riktigt i verkligheten. I verkligheten arbetar advokater med många fler rättsfall än som förvarare av den som är misstänkt för brott.

Advokater måste upptas av Sveriges Advokatsamfund

Som advokat är man utbildad jurist, som har upptagits av Advokatsamfundet. Och innan man kan bli upptagen av Advokatsamfundet, ska man förutom genomgången juridisk utbildning har jobbat minst tre år som biträdande jurist på en Advokatbyrå (egen eller någon annans). Efter det kan man ansöka om att få bli upptagen av Advokatsamfundet. Då måste man ha en ordnad ekonomi, ”vara redbar”, inte ha ett förflutet som kriminell och anses som lämplig som advokat. Efter det kan man alltså få kalla sig advokat, vilket är en skyddad titel. Som advokat kan man alltså få jobba med allt inom affärsjuridik, rådgivning, inom arbetsrätt, miljörätt, asylrätt eller med försäkringsfrågor. Man måste inte arbeta som specialist inom något område. Vissa arbetar som allmänpraktiserande advokat och åtar sig då olika områden, med allt från brottmål, familjerätt och till exempel konkurser.

Inte alla kommer i kontakt med advokat

Det är inte alla som kommer i kontakt med denna värld, möjligen om man anser sig ha blivit orättvist behandlad på arbetsplatsen, då kan man kanske komma i kontakt med en jurist på det fackförbund man är med i, om man nu är det. Andra områden man kan komma i kontakt med en advokat är om man befinner sig i en tvist om till exempel barn, arv, testamente eller någon annan familjerättstvist. Bor man i Stockholm finns det så mågna som över 2.000 advokatbyråer, vilket visar att det är lättare här än på andra håll i Sverige att få tag i en advokat. I Göteborg, liksom i Malmö finns det fler än 500 och sedan i landets svenska städer advokater i fallande ordning. Många advokater dras eller flyttar till Stockholm eftersom både arbetstillfällen är fler och lönerna högre. Vill du läsa mer om advokat i Stockholm, klicka på: https://www.advokatistockholm.nu.

Om man kommer i kontakt med lagens långa arm

10 apr 2018

Det är inte många som kommer i kontakt med rättvisans långa arm (som man uttrycker det). De flesta av oss lever vanliga, alldagliga liv som inte innebär någon risk för att komma i kontakt med polis och åklagare. Men om det nu skulle ske är det egentligen inget underligt om det nu skulle hända att man blir misstänkt för något brottsligt.

Ju mer ansvar du har till exempel i ett företag, desto mer kommer att krävas av dig, om det nu skulle vara så att en åklagare skulle upptäcka frågetecken kring ekonomin i företaget. Det är en hårfin skillnad mellan ekonomisk  brottslighet och finansiell planering. En del ekonomer tänjer på det lagliga när det kommer till, till exempel skatteplanering. Det är inte det vanliga att man undanhåller skatt som ska betalas. Absolut inte, vad vi försöker påskina här är det faktum att om det skulle hända att man kommer i kontakt med polis och, eller åklagare är det inget att skämmas för. Det kan hända den bästa.

Alla har rätt till en rättvis och objektiv prövning

Om det nu skulle hända, är det bra att veta att inget är kört. Alla har rätt till en rättvis prövning. Det är det som det innebär att leva i en rättsstat.Likt den för ögonen förbundna Justitia som håller en våg i ena handen och bestraffningens svärd i den andra handen, har alla rätt att få det prövat inför en domstol som ”har förbundna ögon”; alla sak stå lika inför lagen. Det ska inte komma an på härkomst, etnicitet eller ekonomiska resurser för att man ska få rättvisa i prövningen om man har gjort sig skyldig till ett brott eller om man är oskyldig.

Inte alla advokater är duktiga advokater

Ett led i detta att få en rättvis prövning ligger att få en advokat som försvarar en, som ser till att man får ta fram bevis som kanske kan visa på att man är oskyldig. En duktig offentlig försvarare tar fram egna bevis och hjälper dig om det finns saker som kan peka på brister i åklagarens bevisning mot dig, eller om det finns saker som kan frikänna dig.  Det är ett faktum att alla advokater inte är duktiga. Det kan skilja en hel del mellan den advokat som är duktig och den som är katastrofal. Därför är det viktigt när du väljer. Välj den bästa.

När du vill, eller måste hitta den advokat som kan företräda dig och som är duktig på det, bör du inte googla offentlig försvarare. Däremot bör du vara mycket noga med vem du väljer och inte välja första bästa. Du bör gå på referenser, fråga runt om vilken advokat som är bäst inom just det område som du behöver en advokat till.

Akuttandläkare – när du eller någon i din familj behöver akut tandvård

7 mar 2018

Att drabbas av akut tandvärk kan göra fruktansvärt ont och göra att man i princip blir helt handlingsförlamad. Man kan inte sova, inte äta, och att gå till jobbet är inte ens att tänka på. Det finns bara ett mål i huvudet – att få hjälp av en tandläkare. Bor man i Stockholm finns det lyckligtvis ett ganska stort utbud av tandläkarmottagningar som erbjuder akuttandvård, och har man tur kan man faktiskt få hjälp ganska så fort. Dock är Stockholm samtidigt en stor stad med många människor och att det blir lite kö på akutmottagningarna är helt naturligt.

Blir dyrare

Att besöka en akuttandläkare i Stockholm (eller någon annan stad) innebär alltid en extra kostnad utöver den vanliga taxan. Du har rätt att få veta när du ringer ungefär vad besöket kommer att kosta, men det är inte alltid lätt att i den situation man befinner sig i att ringa runt och göra initierade val av tandläkare. Därför kan det vara bra att du för dig själv och hela familjens räkning innan någon drabbas av akut tandvärk kollar med din vanliga tandläkare vad akuttandvård kostar hos dem, och om det finns andra mottagningar som verkar bättre. Ha en plan för vart du ska vända dig om du eller någon i familjen plötsligt skulle drabbas.

Vad orsakar akut tandvärk?

Den absolut vanligaste orsaken till plötslig svår tandvärk är pulpit, som är en form av långtgående karies. Vid pulpit har kariesbakterierna nått tandnerven, pulpan, vilket lett till att den blivit inflammerad vilket orsakar den svåra värken. Det börjar som en långsamt pulserande, dov värk som tilltar mer och mer i styrka och intensitet tills den är på gränsen till outhärdlig och gör att det är svårt att ens urskilja vilken tand det är som gör ont eller om det är hela käken.

En annan orsak till smärta kan vara blottade tandhalsar, vilket kan förekomma om du borstat tänderna för hårt eller använt en för hård borste, vilket kan leda till att tandemaljen slipas ner vid tandköttet. Tandroten blottas och det börjar göra ont.Det en tandläkare kan göra i detta fall är att lackera tandhalsarna med fluorlack eller att fylla igen gliporna med plast. En tandköttstransplantation är en annan möjlighet.

En tredje anledning är förstå att du eller någon i din familj råkat ut för en olycka och skadat eller slagit ut en eller flera tänder. Detta kan behöva åtgärdas omedelbart, och sådana fall kan till och med prioriteras hos en akuttandläkare, särskilt om det gäller ett barn.

Det statliga tandvårdsstödet

Alla svenska medborgare har ett årligt tandvårdsstöd att hämta ut. Stödet är uppdelat i allmänt tandvårdsbidrag, särskilt tandvårdsbidrag och högkostnadsskydd. Det allmänna tandvårdsbidraget är 300 kronor per år för den som är mellan 20 och 29 år eller över 75 år, och på 150 kronor per år för den som är mellan 30 och 74 år gammal. Detta bidrag kan användas till vilken tandvård man än önskar. De flesta svenskar använder upp sitt allmänna tandvårdsstöd i samband med rutinundersökningar.

Det särskilda tandvårdsstödet är till för den som på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning har ett större behov av tandvård.

Högkostnadsskyddet, slutligen, är det som antagligen blir aktuellt om du skulle behöva söka akut tandvård. Grundregeln är att du själv får stå för kostnader upp till 3 000 kronor, därefter får du ersättning från Försäkringskassan på 50% av beloppet mellan 3 000 och 15 000 kronor, och med 80% av kostnader över 30 000 kronor. Som synes kan ett besök således ändå bli ganska dyrt.

Ta hand om dina tänder

Det kostar pengar att gå till tandläkaren i Sverige, det är tyvärr ingen absolut rättighet. Detta gör att det är du som är ytterst ansvarig för dina och dina barns tandhälsa. Att ta hand om dina tänder och lära dina barn att göra detsamma kan hjälpa er att undvika höga kostnader och onödigt lidande längre fram i livet, och låta er behålla ett vackert leende livet ut.

Så kan du hjälpa ert barn hantera er skilsmässa

11 feb 2018

En skilsmässa är sällan enkel. Särskilt problematiskt blir det när barn är inblandade. Det ideala vore givetvis om barnen skulle klara sig utan att bli särskilt ledsna – men som en förälder i en skilsmässa får man vara beredd på att trösta. Mindre lätt eller svårt kan det bli beroende på barnets ålder. Är barnet äldre är det sannolikt lite enklare. Samma gäller om barnet är väldigt, väldigt ungt. Oavsett finns det ett par saker man kan tänka på för att barnet ska klara sig så bra genom en skilsmässa som det bara går.

Gör det tydligt att det inte handlar om barnet

Vid en skilsmässa kan alla möjliga olika tankar finnas hos barnet. Vissa barn kan i någon mån lägga skulden på sig själva, och tänka att skilsmässan kanske inte skulle hänt om de bara skötte sig bättre. Det finns en särskild risk för detta om barnet har hört ett gräl, där grälet kanske handlade om barnen, helt eller delvis.

Det är viktigt att göra det tydligt för barnen att det inte är deras fel. Likaså är det viktigt att säga att det inte finns någonting de skulle kunna ha gjort för att förhindra separationen. Var samtidigt också tydlig med att de kommer att få fortsätta umgås med båda sina föräldrar.

Försök inte ställa din före detta i dålig dager

Det finns väldigt lite som du som förälder skulle kunna tjäna på det här. Dock är det lätt, och det förekommer nog ofta, att man råkar säga något dåligt om pappan eller mamman. Det är väldigt mycket känslor inblandade, och ibland är det inte så lätt att lägga band på dessa känslor. Råkar du säga något dumt – förklara att du egentligen inte menade på det viset.

Vidare är det bra att klargöra att du vill att barnen ska kunna umgås med båda sina föräldrar på ett bra sätt. Ett barn i Sverige har alltid rätt till varaktiga relationer med båda sina föräldrar (om inte uppenbar fara finns), men du bör visa att du främjar detta.

Låt dem uttrycka sina känslor

Berätta att det är okej att vara ledsen över skilsmässan, precis som det är för dig också. Du behöver inte känna dig skyldig att spela superglad tiden efter uppbrottet bara för att värna om barnen. Barnen är med sannolikhet ledsna eller tycker det är jobbigt, som du också troligtvis gör. Tänk på att trösta lämpligt. Dina djupaste tankar kanske är bättre att vädra för en vän – inte för dina barn.

Läs mer här.

Är du misstänkt för ett narkotikabrott?

31 jan 2018

Om man ser ett narkotikabrott ur ett generellt perspektiv så är det ett av de vanligaste brotten i Sverige. Den typiske gärningsmannen är en man i yngre medelåldern som bor i någon av våra större städer - Malmö, Göteborg och Stockholm - och den typiska drogen som denne förvarat, sålt, haft i ägo eller brukat är antingen cannabis eller amfetamin. Ett narkotikabrott kan vara ringa eller bedömas som stort; mängden av narkotika samt i vilket syfte det använts är avgörande i brottsrubriceringen. 

Vi skulle säga att ett narkotikabrott är allvarligt - men att det egentligen inte skiljer sig från annan typ av brottslighet. Tyvärr så är det ofta så att ett narkotikabrott sällan ses med blida ögon, vare sig från allmänheten eller från domstolar. 

Blir man hårdare straffad för ett narkotikabrott? 

Det är ofta stigmatiserande att vara misstänkt- eller dömd för något typ av narkotikabrott. Jämför du ett ringa narkotikabrott med en grov misshandel där den senare gärningsmannen döms till fängelse medan den förre får dagsböter så kommer allmänheten att se lite annorlunda på saken. Troligt är nämligen att misshandeln och personen bakom det brottet kommer att ha lättare att återgå till det normala jämfört med den som dömts för ett narkotikabrott; trots att straffsatsen varit lägre. 

Då vi säger att rätten kan döma på förhand så är detta, naturligtvis, en sanning med viss modifikation. Våra svenska domstolar dömer naturligtvis inga på förhand; men däremot så finns en risk i att domstolen påverkar av allmänheten. Skulle du vara misstänkt för ett grövre narkotikabrott så kanske tidningarna skriver om det, du kanske hängs ut med namn och du kanske sammankopplas med kriminella nätverk som du egentligen inte alls tillhör. Det handlar om människor som sitter i rätten - att tro att dessa är opåverkbara är att hoppas på lite för mycket. 

Rätt advokat kan göra stor skillnad

Skulle du vara misstänkt för ett grövre narkotikabrott så har du rätt att välja ett juridisk ombud. Här bör du välja ett som har god erfarenhet då detta verkligen kan göra stor skillnad. Utses ett ombud att försvara dig så kan denna sakna den nödvändiga erfarenhet som krävs och kan därigenom missa att föra fram viktiga fakta/bevis samt förbise andra viktiga detaljer som kan tala till din fördel. 

Kostnaden för en advokat bekostas av staten vid ett grövre narkotikabrott - du behöver, vid en friande dom, inte betala. Skulle du bli dömd så kan du dock tvingas betala tillbaka delar av- eller hela beloppet. Dock till staten och inte till den advokat som representerat dig - denne har, som sagt, redan fått sitt arvode betalt. 

← Äldre inlägg