När familjeföretaget går i konkurs

En konkurs kan vara förödande på många sätt, speciellt om det finns anställda eller om företaget funnits i familjen i generationer. Ett företags rykte och anseende är något som tar tid att bygga upp. Att hamna på obestånd kan ske snabbt på grund av sjukdom eller andra omständigheter som man inte kan kontrollera. Under pandemin 2020-2021 så var det många familjeföretag som gick i graven.

Förhoppningsvis gick de som klarade sig stärkta ur den prövningen. Ett familjeföretag är oftast mer än en försörjning, det kan agera som ett nav för hela familjen, en samlingspunkt. För den berörda familjen kan företaget nästa utgöra en del av identiteten. Att se företaget gå om intet blir då som att se en del av ens identitet och familjehistoria försvinna.

Rekonstruktion kan vara en lösning

Istället för att försätta företaget i konkurs så kan man be om en företagsrekonstruktion. Det kan vara en annan, mindre drastisk, lösning om ett företag har likviditetsproblem. Att ansöka om rekonstruktion liknar förfarandet som blir när man ansöka om konkurs. Huruvida en rekonstruktion tillåts beslutas av tingsrätten och de tilldelar även företaget i fråga en rekonstruktör vars uppgift det blir att utreda och ,ifall det är möjligt, förbättra företagets ekonomi. När en rekonstruktion pågår så kan inte for borgenärer få sina skulder betalda. Den typen av utgifter sätts på paus till rekonstruktionen är avslutad. En rekonstruktion kan ta mellan 3 månader och upp till ett år.

Så går en konkurs till

När ett företag inte kan betala sina skulder så kan det ansöka om konkurs. Det är viktigt att ansöka om konkurs i tid då man annars kan anses agerat oaktsamt och bli personligt betalningsansvarig. Att ansöka om konkurs för sitt eget företag kostar inget. Man ansöker om konkurs hos tingsrätten och det är även de som betslutar om ett företag får sättas i konkurs.

Ett företag kan inte sättas i konkurs om likviditetsproblemen anses vara tillfälliga och pengar är på väg in i företaget. Om en borgenär, alltså en person eller företag som det konkurshotade företaget är skyldig pengar, ansöker om företagets konkurs så kan det kosta upp till 4790 kronor om det inte finns några andra pengar att tillgå i konkursboet.

Om och när konkursen godkänns så tilldelas företaget en konkursförvaltare vars roll blir att se till att företagets skulder betalas i så stor utsträckning som möjligt. Om företaget inte kan betala lön till sina anställda så kan länsstyrelsen betala så kallad garantilön istället.

Här finns mer information om konkurser: https://www.konkursen.nu/ 

9 Dec 2021