Process för att erhålla arbetstillstånd i Sverige

Är du arbetsgivare och vill anställa en medborgare i annat än EU eller EES-land? Då behöver du ansöka om arbetstillstånd för personen ifråga i god tid.

Det finns tvingande lagstiftning rörande vem som får arbeta var, och med vad. I Sverige kan svenska medborgare och EU-medborgare få arbeta utan vidare. Har man rollen som arbetsgivare är det ditt ansvar att få fram nödvändiga tillstånd. Personer som är medborgare i länder som inte tillhör EU/EES får inte per automatik ett sådant tillstånd.

Det är viktigt att starta processen i god tid innan anställningen börjar för att inte råka ut för förseningar. Det finns steg som inte kan hoppas över och som vart och ett kan ta sin tid. Till att börja med måste den tjänst det hela gäller annonseras ut i Sverige och i EU/EES i god tid. Tjänsten och arbetsförhållandena ska stämma överens med svensk lagstiftning.

Arbetstillstånd på rätt sätt

Det ställs också specifika krav på den som ska anställas. För det första behöver personen ifråga ha ett giltigt pass som inte går ut under den period arbetet är beräknat att pågå. Ett påskrivet anställningsavtal är också ett krav. Arbetstagaren ska också ha en lön och övriga förmåner och försäkringar enligt svenska avtal och därmed kunna försörja sig på lönen.

Att söka arbetstillstånd är komplicerat och det finns mycket att tänka på. Att använda ett företag som specialiserat sig på förfarandet är därför en väldigt bra idé. Det går fortare, det blir korrekt, och arbetstillståndet blir med största sannolikhet snabbare godkänt.

3 Mar 2023