Akuttandläkare – när du eller någon i din familj behöver akut tandvård

Att drabbas av akut tandvärk kan göra fruktansvärt ont och göra att man i princip blir helt handlingsförlamad. Man kan inte sova, inte äta, och att gå till jobbet är inte ens att tänka på. Det finns bara ett mål i huvudet – att få hjälp av en tandläkare. Bor man i Stockholm finns det lyckligtvis ett ganska stort utbud av tandläkarmottagningar som erbjuder akuttandvård, och har man tur kan man faktiskt få hjälp ganska så fort. Dock är Stockholm samtidigt en stor stad med många människor och att det blir lite kö på akutmottagningarna är helt naturligt.

Blir dyrare

Att besöka en akuttandläkare i Stockholm (eller någon annan stad) innebär alltid en extra kostnad utöver den vanliga taxan. Du har rätt att få veta när du ringer ungefär vad besöket kommer att kosta, men det är inte alltid lätt att i den situation man befinner sig i att ringa runt och göra initierade val av tandläkare. Därför kan det vara bra att du för dig själv och hela familjens räkning innan någon drabbas av akut tandvärk kollar med din vanliga tandläkare vad akuttandvård kostar hos dem, och om det finns andra mottagningar som verkar bättre. Ha en plan för vart du ska vända dig om du eller någon i familjen plötsligt skulle drabbas.

Vad orsakar akut tandvärk?

Den absolut vanligaste orsaken till plötslig svår tandvärk är pulpit, som är en form av långtgående karies. Vid pulpit har kariesbakterierna nått tandnerven, pulpan, vilket lett till att den blivit inflammerad vilket orsakar den svåra värken. Det börjar som en långsamt pulserande, dov värk som tilltar mer och mer i styrka och intensitet tills den är på gränsen till outhärdlig och gör att det är svårt att ens urskilja vilken tand det är som gör ont eller om det är hela käken.

En annan orsak till smärta kan vara blottade tandhalsar, vilket kan förekomma om du borstat tänderna för hårt eller använt en för hård borste, vilket kan leda till att tandemaljen slipas ner vid tandköttet. Tandroten blottas och det börjar göra ont.Det en tandläkare kan göra i detta fall är att lackera tandhalsarna med fluorlack eller att fylla igen gliporna med plast. En tandköttstransplantation är en annan möjlighet.

En tredje anledning är förstå att du eller någon i din familj råkat ut för en olycka och skadat eller slagit ut en eller flera tänder. Detta kan behöva åtgärdas omedelbart, och sådana fall kan till och med prioriteras hos en akuttandläkare, särskilt om det gäller ett barn.

Det statliga tandvårdsstödet

Alla svenska medborgare har ett årligt tandvårdsstöd att hämta ut. Stödet är uppdelat i allmänt tandvårdsbidrag, särskilt tandvårdsbidrag och högkostnadsskydd. Det allmänna tandvårdsbidraget är 300 kronor per år för den som är mellan 20 och 29 år eller över 75 år, och på 150 kronor per år för den som är mellan 30 och 74 år gammal. Detta bidrag kan användas till vilken tandvård man än önskar. De flesta svenskar använder upp sitt allmänna tandvårdsstöd i samband med rutinundersökningar.

Det särskilda tandvårdsstödet är till för den som på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning har ett större behov av tandvård.

Högkostnadsskyddet, slutligen, är det som antagligen blir aktuellt om du skulle behöva söka akut tandvård. Grundregeln är att du själv får stå för kostnader upp till 3 000 kronor, därefter får du ersättning från Försäkringskassan på 50% av beloppet mellan 3 000 och 15 000 kronor, och med 80% av kostnader över 30 000 kronor. Som synes kan ett besök således ändå bli ganska dyrt.

Ta hand om dina tänder

Det kostar pengar att gå till tandläkaren i Sverige, det är tyvärr ingen absolut rättighet. Detta gör att det är du som är ytterst ansvarig för dina och dina barns tandhälsa. Att ta hand om dina tänder och lära dina barn att göra detsamma kan hjälpa er att undvika höga kostnader och onödigt lidande längre fram i livet, och låta er behålla ett vackert leende livet ut.

7 Mar 2018