Är du missnöjd med din bröstförstoring?

Ett av de vanligaste skönhetsingreppen innebär att man som kvinna väljer att förstora sina bröst. En bröstförstoring som kan ske av olika skäl. Antingen i ett rent estetiskt syfte där en kvinna är missnöjd med storleken på sina bröst och vill ha större sådana eller där brösten i fråga kanske är väldigt ojämna till storleken. Även kroppsliga förändringar är vanliga anledningar; en graviditet kan gör att brösten blir hängigare, åldern likaså och en tredje orsak kan handla om att en kvinna tappat - eller gått upp - mycket i vikt.

Att en bröstförstoring är vanlig ska dock inte förknippas med att det är något enkelt ingrepp. Tvärtom. Även om metoderna är mer sofistikerade idag och därmed också säkrare så tar man en risk då man väljer att genomföra en bröstförstoring. Dels så finns det risker för hälsan - man kanske blir sjuk, implantatet kan spricka och man kan drabbas av elakartade infektioner. Det handlar, trots allt, om en operation.

De vanligaste problemen handlar dock om ett allmänt missnöje kring det slutliga resultatet: Brösten blev inte tillräckligt stora, de blev för stora, de förblev ojämna, de ser konstgjorda ut och där man kanske ser att exempelvis rippling eller kapselkontraktur uppkommit.

BRIMP samlar in data kring bröstförstoringar

En talande sak i sammanhanget är att det finns ett större problem än vad man tidigare trott. Det har nämligen börjat samlats in data kring missnöje i samband med bröstförstoringar i Sverige. BRIMP - Bröstimplantatregistret - är ett relativt nytt register som samlar in information i syfte att reda ut hur vanliga det är med olika komplikationer och missnöje i samband med en bröstförstoring.

Man bedömer att det årligen utförs mellan 3-5000 stycken ingrepp. Många av dessa sker utan problem - men andelen missnöjda patienter är de facto för många för att negligera. De flesta klagomålen handlar om form och storlek - men många handlar om värre saker.

Om man som patient är missnöjd med ett ingrepp så kan man ta det vidare rent juridiskt i syfte att få ersättning utbetald, en ny bröstförstoring utförd eller för att varna andra. Har allvarliga komplikationer uppstått så kan man genom en anmälan till IVO - Inspektion för Vård & Omsorg - dels söka prövning och dels också få den ansvariga att, så att säga, hållas ansvarig.

En skillnad är att du numera inte behöver anmäla den enskilde kirurgen eller sköterskan: du anmäler kliniken. Ett syfte som finns med IVO är att anmälningar och domar går att söka på hos Socialstyrelsen. Det underlättar för andra blivande patienter som genom detta kan förhindras från att begå samma misstag.

Viktigt att tillägga: Hos IVO hanteras inga ekonomiska spörsmål. Vill du har ersättning från en klinik i Stockholm för en misslyckad bröstförstoring så är det i första hand till klinikens försäkringsbolag och i andra hand till Patientnämnden du ska vända dig.

Hitta rätt klinik för din bröstförstoring

Vi berörde saken ovan, men det är för viktigt för att inte trycka lite extra på: se till att välja rätt klinik för din bröstförstoring. undersök innan - kontakta alltså gärna Socialstyrelsen - och se till vilka metoder samt vilka implantat som används.

Den initiala konsultationen är väldigt viktig då den ger en bra bild av vem som ska utföra ingreppet och där du även får gå igenom dina egna förväntningar. I några fall så är det orealistiska förväntningar som ligger bakom missnöje.

Går du till en seriös klinik i Stockholm så kommer du att få en fullständig bild av vad som är möjligt att göra, vilka eventuella risker som finns samt hur du ska ta hand om dig efter din bröstförstoring. En seriös klinik ger även garanti på implantaten man använder sig av - en garanti som vanligen sträcker sig över ett år.

14 Sep 2018