Är du misstänkt för ett narkotikabrott?

Om man ser ett narkotikabrott ur ett generellt perspektiv så är det ett av de vanligaste brotten i Sverige. Den typiske gärningsmannen är en man i yngre medelåldern som bor i någon av våra större städer - Malmö, Göteborg och Stockholm - och den typiska drogen som denne förvarat, sålt, haft i ägo eller brukat är antingen cannabis eller amfetamin. Ett narkotikabrott kan vara ringa eller bedömas som stort; mängden av narkotika samt i vilket syfte det använts är avgörande i brottsrubriceringen. 

Vi skulle säga att ett narkotikabrott är allvarligt - men att det egentligen inte skiljer sig från annan typ av brottslighet. Tyvärr så är det ofta så att ett narkotikabrott sällan ses med blida ögon, vare sig från allmänheten eller från domstolar. 

Blir man hårdare straffad för ett narkotikabrott? 

Det är ofta stigmatiserande att vara misstänkt- eller dömd för något typ av narkotikabrott. Jämför du ett ringa narkotikabrott med en grov misshandel där den senare gärningsmannen döms till fängelse medan den förre får dagsböter så kommer allmänheten att se lite annorlunda på saken. Troligt är nämligen att misshandeln och personen bakom det brottet kommer att ha lättare att återgå till det normala jämfört med den som dömts för ett narkotikabrott; trots att straffsatsen varit lägre. 

Då vi säger att rätten kan döma på förhand så är detta, naturligtvis, en sanning med viss modifikation. Våra svenska domstolar dömer naturligtvis inga på förhand; men däremot så finns en risk i att domstolen påverkar av allmänheten. Skulle du vara misstänkt för ett grövre narkotikabrott så kanske tidningarna skriver om det, du kanske hängs ut med namn och du kanske sammankopplas med kriminella nätverk som du egentligen inte alls tillhör. Det handlar om människor som sitter i rätten - att tro att dessa är opåverkbara är att hoppas på lite för mycket. 

Rätt advokat kan göra stor skillnad

Skulle du vara misstänkt för ett grövre narkotikabrott så har du rätt att välja ett juridisk ombud. Här bör du välja ett som har god erfarenhet då detta verkligen kan göra stor skillnad. Utses ett ombud att försvara dig så kan denna sakna den nödvändiga erfarenhet som krävs och kan därigenom missa att föra fram viktiga fakta/bevis samt förbise andra viktiga detaljer som kan tala till din fördel. 

Kostnaden för en advokat bekostas av staten vid ett grövre narkotikabrott - du behöver, vid en friande dom, inte betala. Skulle du bli dömd så kan du dock tvingas betala tillbaka delar av- eller hela beloppet. Dock till staten och inte till den advokat som representerat dig - denne har, som sagt, redan fått sitt arvode betalt. 

31 Jan 2018