Bevara friden även efter begravning

Det är alltid en chock när en person går bort, särskilt chockartat kan det vara när det är någon som står en nära. Trots att det är väntat, och något som gäller oss alla, är döden sällan väntad. När sedan chocken över bortgången väl har lagt sig är det en många praktiska frågor som måste få en lösning; var, när och hur ska en begravning hållas? Vad händer rent juridiskt när en person går bort? Det är i sådana fall som man bör anlita en advokat som är duktig på arvstvister och som kan gången när man upprättar dödsbo och fördelar arv.

Vad är bröstarvingar?

Bröstarvingar kallas alla de som ärver i första hand; först ärver barn och maka eller make . Finns det inga barn eller makar, ärver föräldrar, finns det inga sådana heller, ärver syskon, om inte de finns ärver syskonbarn. Det är dessa som kallas bröstarvingar; den som den döda har varit gift med, har barn, föräldrar eller syskon. Det finns en lagstadgad ordning för hur någon ärver av den som har dött, som kallas arvsordning. När någon har dött, bör en advokat upprätta ett dödsbo. Dödsbot innefattar allt som den som har dött, har haft i sin ägo. Finns det skulder, räknas även de med i dödbot. Har den döda ägt en lägenhet, hus, bilar, och andra egendomar, så räknas allt sådant in. När eventuella skulder har räknats in, är det sedan det som återstår som blir arvet till dem som ärver. Man tar också reda på om det finns något testamente, och då läser man upp det om ett sådant finns. 

Vem kan ärva?

Man kan inte gör någon av sina barn arvslösa, som man kunde förut. Enligt svensk lag ärver alltid barn av sina föräldrar, minst häften av sin egen arvslott (som beräknas på grund av hur många som ärver). Makar ärver alltid varandra. Om det finns en make, eller maka, ärver de alltid före barn, men inte om den som har dött har egna barn från innan han eller hon gifte sig. De barn som finns mellan makarna får vänta till maken eller makan dött. Först efter det ärver barnen. Sambor ärver tyvärr inte varandra om man inte har skrivit ett testamente som fastställer att sambor ärver varandra. Av den anledningen bör sambor alltid skriva testamente ifall man önskar att sambon ska ärva efter det egna dödsfallet. Här kan du läsa mer om hur du kan undvika arvstvister: https://www.arvstvist.se.

24 Jul 2019