Bra och dåliga sätt driva företag

Det finns olika slags människor i vår Herres hage. Man brukar säga "djur" i "vår Herres hage", men det finns även olika slags människor i vår Herres hage. Det är olika människor med olika bakgrund, olika kutur och helt olika samveten. Några är hederliga, andra är inte det. Är man inte hederlig kan man bli kriminell om det vill sig riktigt illa, men det finns några områden där det är en gråzon mellan det som är ärligt och det som är kriminellt. Företagande är ett av de områden där det inte är svart/vitt.

Man får inte köpa ett företag för företaget egna pengar

Det finns människor som gärna skulle vilja köpa upp ett företag men som inte har pengar till det. Det är i så fall en stor frestelse att köpa företaget först, kanske med lån av någon. Sedan plockar man ut vinster ur företaget och betalar tillbaka till den som man har lånat av. Det låter ju som en bra idé, och ett sätt att få råd att köpa ett företag, men det är inte lagligt. Man får helt enkelt inte låta ett företag betala för att någon köper det.

Man får inte driva företag och inte betala skatter

Just de människor som kanske har lite rymliga samveten kan driva ett företag. Det kanske går bra några år i början. Då är det lätt att man låter företaget betala för olika saker som man drar nytta av, som företagare. Sedan när skatterna har hopat sig, för att inkomsterna har varit så höga, så kanske man lägger ner företaget när det är dags att betala sina skatter. Men det är olagligt. Man får inte driva ett företag, och sedan försätta det i konkurs när det är dags att betala sina skatter till Skatteverket. I så fall kan man som ägare, trots att företaget inte finns längre, bli skyldig att betala för företagets skulder. Enligt lagen måste man visa att man har "intentionen" att driva ett företag, genom att visa att man har gjort allt för att betala sina skatteskulder.

Man kan begära företrädare för skulderna

Om det skulle vara så att man helt enkelt inte har lyckats få in de intäkter som man har planerat och helt enkelt misslyckats med det, då kan man begära om att få en företrädare för företaget. Det är som att få en myndig person för ett företag. Det är alltid en jurist som kan bli företrädare för ett företag. Då tar hon, eller han ansvar för företagets skulder och får fatta beslut om hur företaget ska göra för att kunna betala sin skulder. Här kan du läsa mer.

23 Jun 2019