Diskretionär förvaltning – eller förvaltning på egna beslut

Många förmögna personer väljer private banking. Kortfattat innebär det att banken ger mer service, personlig rådgivning och tillgång till en rad specialister inom exempelvis skattefrågor och investeringsfrågor. Även om private banking innefattar mer än bara investeringar så är det en av de större grundstenarna i denna service. Här har man som kund valet att antingen välja diskretionär förvaltning eller förvaltning där man alltid behöver ta egna beslut.

Diskretionär förvaltning

Ett bekvämt val för den som helt vill förlita sig på förvaltarnas kunskap och kompetens. Det betyder att förvaltarna köper och säljer innehavet i portföljen helt efter vad de anser vara bäst. Detta utan att fråga kunden inför varje transaktion.

Det förvaltarna har att förhålla sig till är däremot kundens önskemål gällande investeringsprofil, riskbenägenhet m.m. Man går därför tydligt igenom vad kunden förväntar sig och önskar av förvaltningen. Kanske är det enbart vissa värdepapper som handel ska ske med eller att bara en del av innehavet får förvaltas utan förfrågningar.

Fördelen med diskretionär förvaltning är att man inte behöver bry sig alls. Många som väljer private banking gör detta för att skapa en enkel väg till förvaltning, kunskap och vägledning. Därmed kan detta vara en bra väg att gå.

Nackdelen är att man helt och hållet måste lita på förvaltarens kunskaper och bedömningar. Självklart bör man ändå gå in och bedöma utvecklingen och avgöra om ett gott jobb genomförs eller inte. Om så inte är fallet får man ta ställning till om man önskar en annan förvaltare eller till och med om ett byte till private banking på annan bank är ett alternativ.

Förvaltning på egna beslut

Det andra alternativet är att man får personlig rådgivning men att man själv måste ta alla konkreta beslut. Rådgivaren vet även i detta fall vad kunden efterfrågar för investeringar gällande risknivå och profil och kan därmed ge råd och fakta kring olika investeringsformer. Men den stora skillnaden mot ovan är att detta enbart är råd. Därefter måste man som kund själv ta initiativet att göra dessa transaktioner.

Fördelen ligger därmed i att man har total insyn i vad som köps/säljs och när detta sker. Man skapar sig även en helhetsbedömning över sina investeringar och lär sig mer om dessa.

Nackdelen ligger i tiden. Tiden det tar att sätta sig in i de olika råd som rådgivaren ger och sedan själv logga in på banken och genomföra transaktionerna. Kommer det ens bli av?

 

6 Aug 2018