En bodelning sker vid en separation

Det finns många exempel på när personer som levt ihop plötsligt bestämmer sig för att gå skilda vägar och då detta görs så sker det – i de allra flesta fall – en bodelning. Hur denna bodelning sedan ser ut varierar och beror lite på hur förhållandet i fråga ser ut. Det gäller nämligen lite annorlunda regler vid en bodelning om man exempelvis varit gifta då detta uppbrott skett jämfört med om man varit sambo. Har man varit sambos så äger nämligen en bodelning rum om någon av parterna begär det. Mellan gifta par så äger den rum oavsett.

Sambos delar dessutom bara upp bohag och bostad som man köpt gemensamt och denna form av bodelning kan med andra ord innehålla en del konflikter. Här kan man som sambo – om en konflikt gällande sin bodelning – ansöka om att tingsrätten utser en bodelningsförrättare som går igenom och beslutar om vem som ska ha rätt till vad. Detta gäller dock inte bostaden i fråga om man gemensamt har köpt den. Här får då antingen den ena parten köpa ut den andra med värdet av halva huset eller också så säljer man gemensamt och delar vinsten lika mellan sig. Hur fungerar då en bodelning om det bara står ett namn skrivet på kontraktet till det hus man gemensamt har köpt.

Ja, här spelar det faktiskt ingen roll – förutsatt att man kan bevisa att man köpt den för ett gemensamt behov. Det kan – vid en bodelning – dock bli lite knivigare om ena partnern i ett samboförhållande flyttat in i den andres befintliga bostad. Detta brukar dock lösa sig – antingen genom att man tar ett gemensamt beslut eller att man, som sagt, utser en bodelningsförrättare som fattar besluten om huruvida denna bostad ska delas eller ej.

Bodelning mellan makar vid en skilsmässa

Då två äkta makar skiljer sig så sker ofta en bodelning redan under betänketiden och detta innebär att de gemensamt går igenom de tillgångar och de skulder de skaffat sig under sin tid tillsammans. Detta kan – tyvärr – i många fall bli en relativt smutsig process som kan slita på båda parter. Även vid en bodelning mellan äkta makar så utses dock – vid behov – en bodelningsförrättare som hjälper till. Denne kommer i så stor grad som det bara är möjligt att försöka få fram en frivillig överenskommelse och om inte detta fungerar så kommer han – i absolut sista hand – att begära att denna bodelning förrättas enligt tvångsdelning.

Bodelning är naturligt

Att skilja sig och att flytta isär är ingenting som man i sig behöver skämmas för och att en bodelning är, som sagt, ett vanligt förekommande fenomen. Den gäller bara att agera vuxet och att försöka se saker och ting även från sin forne partners perspektiv. Att ställa till med bråk vid en bodelning är sällan ett bra alternativ då detta kan leda en uppslitande konflikt som vara länge. Rådet här är alltså att agera moget – innerst inne vet nog båda parter vad som bör tillfalla respektive person vid denna bodelning.

23 Sep 2017