En förälder har alltid rätt umgås med sina barn

De flesta kan skriva under att det är sorgligt när ett par som tidigare var kära i varandra, går skilda vägar. Den som har upplevt en skilsmässa kan med säkerhet skriva under att en skilsmässa aldrig är ”rolig”. Däremot kan man skiljas på ett bra sätt och på ett sätt som inte skadar barnen. I den bästa av världar skulle alla skilsmässor se så ut; smärtfritt, i samförstånd och med hänsyn till varandra. Det kan inträffa och gör det lyckligtvis då och då. Dock så är det inte alltid så det blir.

Påverka inte barn negativt inför den andra föräldern

Vid en skilsmässa, är det viktigt att inte dra in barnen i skilsmässan och låta de egna känslorna ta överhanden och ”straffa” den andra föräldern genom att påverka barnet negativt inför den andra andra föräldern. Att inte påverka barnet negativt inför att umgås med den andra föräldern, bo med den andra föräldern och så vidare. Barn har nämligen rätt till båda sina föräldrar. De har rätt att få växa upp utan våld, utan övergrepp och utan misshandel; psykisk såväl som fysisk.

Alla barn har rätt till en bra uppväxt

När det kommer till barn, ska de kunna få bästa möjliga villkor under sin uppväxt. Lagen säger att barnens ”bästa” ska komma fram i alla beslut som rör barnet självt. Då handlar det om barns ”bästa” i frågor om barns vårdnad, boende och umgänge. Man delar alltså upp boendet, vårdnad och umgänge när det kommer till barnens uppväxt. En förälder kan ha vårdnaden om sitt barn, men inte boendet, en förälder kan ha boendet och vårdnaden eller endast ha umgänge med sina barn. På det sättet har lagen som rör barn, sett till att båda föräldrarna alltid kan få träffa sina barn. Ingen förälder blir utan umgänge med sina barn.

Har en förälder inte boende får hen alltid umgänge med sina barn

Här tänker man sig att en förälder alltid kan få behålla kontakten med sitt barn. Man kan låta barnen bo hos sig kortare eller längre tider i och med att man alltid har rätt att umgås med sina barn, på helger, på loven och under länge ledigheter. Att ha enskild vårdnad om barn är inte att föredra. Båda föräldrar vill oftast kunna ta del av allt det som rör barn. Lagen tar hänsyn till att just båda föräldrar vill vara delaktiga i det som händer barnet. Därför finns det alltid umgängesrätt mellan barn och förälder. Något annat finns inte.

En förälder kan inte neka den andra umgänge med barnet

Ingen förälder kan strypa umgänget mellan barnet och den andra föräldern. Undantag finns; är den ena föräldern våldsam och dömd för något brott kan man ha med sig en kontaktperson som ser till att umgänget sker mellan barn och förälder så att barnet kan känna sig trygg i umgänge med sina barn. Är det så att den ena föräldern är våldsam, förgriper sig på sitt barn eller är skadligt för det egna barnet, bör den andra föräldern skydda barnet och ansöka om ensam vårdnad om sitt barn. Läs mer på gemensamvårdnad.com.

16 Jul 2018