Ensam vårdnad om föräldrar inte kommer överens

Har man barn tillsammans med en partner, sambo, "särbo", make eller maka, förutsätts det att man har gemensam vårdnad om barnet. Det förutsätts att båda föräldrar har barnets bsäta för sina ögon, att alla beslut om fattas kring barnet, utgår från vad barnet själv vill, vad som är bra och till och med bäst för barnet. Tyvärr ser ju inte verkligheten ut så här när det kommer till barn och ungdomar. I så fall hade vi inte haft så mågna barn och ungdomar som mår så dåligt som vi ser idag. Psykisk ohälsa har fördubblats under de senaste 10 åren, enligt Socialstyrelsen. I siffror innebär det att 190.000 barn och ungdomar mår psykiskt dåligt just nu. Låt det sjunka in; 190.000 barn och ungdomar mår dåligt. I Sverige. Det är som om hela Uppsala län mådde dåligt. 

Här går vi inte in på orsakerna bakom att det är så många som mår dåligt bland våra barn och ungdomar. Det är jättesvårt att veta vad som ligger bakom denna höga siffra. Det enda vi kan säga, angående denna siffra är, att det är 190.000 barn och ungdomar för mycket. I vårt samhälle bör vi sträva efter att i synnerhet våra barn och unga ska må bra igen. Vi önskar att flöer föräldrar tog ansvar för att se till att deras barn mådde bättre; sökte hjälp, fick hjälp, flyttade med sina barn, bytte skola, fick bättre ekonomi och så vidare, vadhelst det nu kan vara som gör att barn och ungdomar inte mår bra.

Vad man kan göra som förälder om barn är utsatta för:

1. Våld

Är barnet utsatt för våld, bör barnet absolut komma ur den situationen. Är barnet utsatt för våld i skolan (av andra barn), måste våldet i skolan omedelbart uppmärksammas och upphöra. Om inte skolan agerar för att de som utsätter barnet för våldet i skolan slutar gå i samma skola, måste man som förälder flytta sitt barn, för att det ska komma ur våldet. Är barnet utsatt för våld i hemmet, gäller även samma sak där. Barnet måste omedelbart tas ur en sådan situation och den andra vårdnadshavaren måste ansöka om ensam vårdnad för att skydda sitt barn.

2. Övergrepp; fysiskt, psykiskt eller sexuellt

Detta är exakt på samma sätt, som i de fall då ett barn är utsatt för våld; övergreppen måste omedelbart sluta. Är barnet utsatt i skolan (av andra barn), måste man som vårdnadshavare direkt agera och uppmärksamma skolan på det destruktiva våldet. Om inte skolan agerar för att de som utsätter barnet förövergreppet i skolan slutar gå i samma skola, måste man som förälder flytta sitt barn, för att det ska komma ur övergreppen. Är barnet utsatt för övergrepp i hemmet, gäller även samma sak där. Barnet måste omedelbart tas ur en sådan situation och den andra vårdnadshavaren måste ansöka om ensam vårdnad för att skydda barnet.

3. Psykisk sjukdom

Om den andra föräldern har en psykisk sjukdom, och här betonar vi mycket starkt att det inte räcker med lösa anklagelser som psykisk sjukdom, utan det måste till en medicinsk diagnos om psykiskt sjukdom för att begära ensam vårdnad om barn för att skydda dem.

4. Psykisk störning

Om den andra föräldern har en psykisk störning, och här betoar vi mycket starkt att det inte räcker med lösa anklagelser om detta. Det kommer inte att hjälpa barnet. Du måste ha bevis för alla anklagelser om du ska kunna skydda ditt barn. I de fallen att barn är utsatta för våld, psykisk sjukdom, övergrepp eller att en förälder är allvarligt psykopatiskt, sociopatiskt, har ADHD eller autistiskt, måste den andra vårdnadshavaren ansöka om ensam vårdnad för att skydda barnet.

Som förälder som ansöker om ensam vårdnad, måste du ta kontakt med en jurist, som hjälper dig genom hela processen. Juristen kan tala om för dig vilka rättigheter som ditt barn har och hur du ska göra för att kunna ta en strid för att skydda ditt barn. Det är mycket svårt, men med rätt sorts juridisk hjälp kan du skydda ditt barn.

10 Jun 2018