Har du blivit felbehandlad?

Tiderna förändras och i många fall så visar det sig gå lite väl fort för att man ska hinna med. Inom estetiskt skönhetsvård så finns det problem som ligger i att det hela tiden kommer nya behandlingar som inte blivit tillräckligt väl kontrollerade.

Ofta så är det inget fel på behandlingar per se - det handlar istället om att vem som helst kan erbjuda dessa utan krav på en gedigen utbildning. Det kan innebära att en massagesalong plötsligt börjar erbjuda behandlingar såsom injektioner med botox eller så kallade fillers till sina kunder. Som konsument så litar man fullt ut på att salongen i fråga vet vad det gör, men i många fall så blir man besviken.

Elaka tungor menar på att det i Sverige är lättare att öppna en salong som erbjuder olika alternativ inom estetisk skönhetsvård än vad det är att starta en korvkiosk. Det ligger faktiskt, tyvärr, mycket i detta. Här krävs det dels en reglering och dels så krävs det även - i väntan på denna - att konsumenterna gör sig medvetna om att det finns problem, att man kan bli felbehandlad och därigenom få stora problem.

En injektion med fillers (som innehåller ämnen som inte är kontrollerade och vars effekt är väldokumenterad) kan innebära en svår reaktion. Detsamma gäller även 3D-tatueringar som utförs av kliniker som saknar kunskap, vana och utbildning. Det kan sluta i en rejäl katastrof där man sett konsumenter tvingas se stora, vita ärr vid sina ögonbryn.

Svårt att få upprättelse i efterhand

Det som visar sig vara en förlängning på problemet är att det vid en felbehandling kan vara svårt att få upprättelse; både ekonomisk och sett till att problemet blir åtgärdat. Den vägen som finns att gå är att anmäla felbehandlingen till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) och låta denna nämnd utreda det inträffade.

De kan döma till din fördel - den ögonbrynstatuering du fått utförd har givit dig vanprydande ärr och du bör då ekonomisk ersättning från salongen som utfört denna behandling.

Vad händer om de vägrar? Inte mycket, tyvärr. De kan bli svartlistade av ARN, men de kan fortsätta sin verksamhet i alla fall. Ett problem, minst sagt - detta då alla inte undersöker kliniker och salonger på det sätt man borde, och måste, göra. Du kan även anmäla detta och gå den juridiska vägen - inleda en regelrätt tvist - men där kan utfallet vara väldigt osäkert och kostnaderna kan bli höga.

Kontrollera salongerna innan behandlingen

Vi var inne på det ovan: för att få rätt behandling så krävs det också eget ansvar. Skulle du vara intresserad av att genomföra en coolsculpting i Stockholm så bör du först och främst se över vilka kliniker som erbjuder denna behandling. Steg nummer två är att se hur pass många kunder som rekommenderar dig att välja en specifik klinik för just coolsculpting. Det tredje steget är att se om det finns någon form av certifiering och branschgodkännande.

Tre steg som kan göra din coolsculpting säkrare och enligt de förväntningar du har och som kliniken “garanterat”. Skulle du genomföra en coolsculpting för att forma till din kropp genom att frysa ned- och med vakuum suga bort fettdepåer och inte vara nöjd så kommer en seriös klinik att erbjuda dig en ny behandling.

Coolsculpting, bör tilläggas, är en riskfri behandling som inte kommer att ge dig vare sig ärr eller smärta efteråt. Där handlar en felbehandling mer om att förväntningarna varit för stora och att du som konsument därför kan känna dig besviken. Till skillnad mot exempelvis en felbehandling med botox, fillers och 3D-tatuering som kan märka dig för en lång tid framöver.

Se alltid till att undersöka kliniken/salongen innan. Tills Regering och Riksdag sätter tydligare regler så är det upp till oss konsumenter att välja rätt.

På denna sida kan du läsa mer om hur coolsculpting går till: https://www.coolsculptings.se.

10 Apr 2019