Har man rätt till gratis advokat?

Har man rätt till gratis advokat i samband med tvister och brottmål? Ja, i Sverige finns det olika system som kan en misstänkt person rätt till ett juridiskt skydd utan att det kostar personen i fråga pengar. Detta då vi - inom vår rättsstat - hävdar att rätt juridisk hjälp är en förutsättning där de egna medlen inte ska fälla avgörande.

Däremot kan man alltid diskutera vad gratis egentligen innebär. På samma sätt som du kan få gratis sjukvård, dina barn kan gå gratis i skola eller där du kan åka gratis längs våra svenska vägar så handlar det om en osynlig kostnad som vi alla betalar för. Vi betalar skatt och det är också den som täcker dessa utgifter.

Rättsskyddet ingår i hemförsäkringen

Det finns även ett annat exempel på där man kan få en gratis advokat - men där det tillkommer en kostnad. Det vill säga - advokatens arvode ska betalas, men det är inget som man behöver göra som privatperson.

Hamnar du i en tvist av något slag så kommer du att tjäna på att ha ett juridiskt ombud vid din sida. Det kostar pengar och ju längre tid det tar, desto högre blir kostnaden. Logiskt, men det innebär inte att du betalar hela kostnaden. Den har du istället betalt genom din hemförsäkring. I denna ingår nämligen ett rättsskydd som täcker kostnaden - minus självrisken - för arvodet till det juridiska ombud du väljer.

Detta kommer med ett tak och allt överstigande detta kommer du att få betala. Hur högt taket i fråga är varierar och detta kan man - som en säkerhet - kolla upp i den egna premien. Hamnar man i en konflikt eller en tvist så ger detta en trygghet.

Rättshjälp - rätt till hjälp om du saknar rättsskydd

Om du skulle sakna en hemförsäkring då? Om du skulle hamna i en tvist och inte ha det inkluderade rättsskyddet - innebär det då att du kommer att få ta kostnaden ur egen ficka? Det är möjligt, men det finns även en annan möjlig och tänkbar lösning. Detta innebär att du ansöker om rättshjälp. Beviljas du detta - det avgörs av ditt ekonomiska underlag - så kommer kostnaden täckas av staten. Det är emellertid långt ifrån en given lösning - för att beviljas ska inte det ekonomiska underlaget stiga över 260.000 kronor/år.

En offentlig försvarare får du vid brottmål

Är man misstänkt för ett brottmål som kan leda till högre straff än böter så har man rätt till en offentlig försvarare. Väljer man att anlita en sådan på egen hand så får man betala kostnaden för dennes arvode ur egen ficka. Man kan även bli tilldelad en sådan och vid detta läge så bekostas arvodet av staten och finansieras av skattemedel.

Det är även möjligt att lämna egna önskemål och där man - om advokaten svarar jakande - också kan få denne tilldelad; då täcks kostnaden av statliga medel.

Fri rådgivning kan erbjudas av advokater

Gratis advokat är egentligen att jämföra med begreppet om att det inte finns några fria luncher. En advokat ska alltid ha betalt, men det handlar om vem som slutligen står för notan. Vi ska dock tillägga att det faktiskt finns ett exempel på en gratis advokat. Detta då en advokat erbjuder sina tjänster pro bono och helt ideellt.

Detta kan ske i samband med öppna kvällar på exempelvis kontoret eller på ett bibliotek dit man som medborgare kan söka sig för att få gratis rådgivning - något som sker anonymt och utan att avtal knyts eller signeras. Det handlar då enbart om ren rådgivning.

14 Sep 2020