I en vårdnadstvist ska man se till barnets bästa

I samband med en separation eller skilsmässa kan det ibland uppstå en vårdnadstvist om barnet. Då kan det vara en god idé att ta hjälp från någon utomstående person för att lösa konflikten.

Det är viktigt att alltid utgå från barnets bästa, även i en vårdnadstvist. Det bästa är om föräldrarna med hjälp av medling från kommunens socialtjänst eller från en familjerättsjurist kan komma överens och samarbeta om viktiga beslut rörande barnet. Då slipper man mötas i domstol vilket ofta är väldigt jobbigt för både barn och föräldrar. I Sverige anses det vara bäst för barnet med gemensam vårdnad och oftast dömer domstolarna också till detta. Det finns dock vissa undantag då det kan vara bättre för barnet om bara en av föräldrarna är vårdnadshavare. Ofta är det om en förälder missbrukar eller om det förekomma misshandel av partner eller barn i familjen. I dessa fall händer det att barnet måste vittna i domstol och berätta om föräldrarna.

Sök hjälp så fort som möjligt

Känner man att barnet far illa eller att situationen helt enkelt inte fungerar och man inte kan komma överens i viktiga frågor gällande barnet så ska man söka hjälp så fort som möjligt. Ju tidigare man tar tag i problemen desto lättare är de att lösa. Som vårdnadshavare har man ansvar för barnet och dess hälsa, utbildning, trygghet och omvårdnad så att barnet ska ha en god chans att växa upp och utvecklas. Vårdnadshavaren ska säkerställa att barnets behov uppfylls på bästa sätt. Inte sällan uppstår konflikter gällande boendefrågan. Det kan vara bra att känna till att ett barn har rätt till kontakt med båda föräldrarna även om bara en av dem har vårdnaden. I vissa specifika fall kan umgängesrätten gå förlorad om det bedöms att barnet far illa av att träffa någon av föräldrarna.

Anlita en erfaren familjerättsjurist

Vid en vårdnadstvist som avgörs i domstol så utgår man från båda föräldrarnas berättelser och dömer därefter vad som är bäst för barnet. Domstolen gör utifrån barnets perspektiv en helhetsbedömning av situationen och väger även in barnets framtid och utveckling. Man tar inte alls hänsyn till vem av föräldrarna som har mest rätt. Befinner man sig i en vårdnadstvist och behöver hjälp av en advokat ska man vända sig till en familjerättsadvokat som har vårdnadstvister som specialitet. Vårdnadsärenden kan vara knepiga så det är viktigt att advokaten man anlitar är erfaren.

20 Jul 2020