I vilka situationer kan man behöva en advokat?

Många förknippar domstolaroch rättsväsende med kriminalitet. Kanske har man sett många amerikanska filmer och har tagit intryck av det som de amerikanska serierna och filmerna har berättat om. Det kan vara om olika brott, deckare och mord. Kriminalitet och skandaler har väl alltid fascinerat människor.

Aftonbladet och Expressen sålde tidningar om mord

Därav kom det sig en gång i tiden när kvällstidningar som Aftonbladet (hörs väl på namnet) och Expressen just sålde sina lösnummer med stora, feta rubruker om mord och andra hemskheter för att få sina lösnummer sålda. Den som inte är bevandrad i journalistiskens historia känner kanske inte till att Aftonblaadet och Expressen såldes för sig i affärerna och man kunde inte abonnera eller prenumerera på dem. De kom dessutom på efgermiddargarna, vid klockan tre. Numera är de som vilka andra morgontidningar som helst, och morgontidningarna har tagit efter dem när det kommer till bevakning av kriminalitetet.

Rättsväsendet handlar inte enbart med kriminalfall

Nu är det ju inte så att rättsväsendet enbart sysslar med kriminella fall och dömer i brottsfall. Det är sant at mycket handlar om brottsfall och där staten åtalar, i form av aåklagare de som kan fällas för olika slags brott. Men det finns en annan soida av domstolarna och rätten, och det är i de fall då det kommer till civila mål, som det heter.

Det kan mynna ut i att någon part har brutit mot lagen, men behöver inte alls vara så. Det kan handla om tvister, mellan två personer, där de båda inte kommer överens. Det kan vara mellan en arbetsgtivare och en arbetstgare i en arbetsrättslig tvist. Vi har lagar som reglerar detta och som arbetsgivare, som är den som har makten, får man inte göra hur som helst mot en arbetstagare.

En annan sida kan handla om famljer och tvister

Sedan finns det vårdnadstvister, där två vårdnadshavare tvistar om vårdnaden om barn. Det handlar då inte om vem som har rätt, utan då om vad som är bäst för barnet, eller barnen om de är många. I alla dessa fall behöver alla parter en advokat som tar till vara sin klients rättigheter. För den som är föremål antingen för ett misstänkt brott eller en tvist, är det viktigt att få fram det som är bäst för den personen. Även brottsoffer har rätt till en jurist, som tar till vara dens rättigheter som är föremål för det brott som man misstänker. En advokat är alltid någon som står på sin klients sida och för talan för den personen. Läs mer här om en advokat  i Uppsala.

8 Jan 2019