Inte bara vid brottmål man kan behöva en advokat

Det finns många olika tillfällen man kan behöva hjälp av en advokat. Det är inte bara vid misstänkta eller begångna brott som man kan behöva en offentlig försvarare. Många tänker att det bara är vis misstänkta brott man behöver ne adokat eftersom vi har präglats av den populärkultur som i filmer som handlar om kriminella och detektiver som löser brott (särskilt inom amerikanska filmer). Det har påverkat vad vi förknippar advokater med och tänker oss att de mest arbetar med försvar av misstänkta. Där uppmanas de misstänkta att inte säga något till polisen. Så är det kanske inte riktigt i verkligheten. I verkligheten arbetar advokater med många fler rättsfall än som förvarare av den som är misstänkt för brott.

Advokater måste upptas av Sveriges Advokatsamfund

Som advokat är man utbildad jurist, som har upptagits av Advokatsamfundet. Och innan man kan bli upptagen av Advokatsamfundet, ska man förutom genomgången juridisk utbildning har jobbat minst tre år som biträdande jurist på en Advokatbyrå (egen eller någon annans). Efter det kan man ansöka om att få bli upptagen av Advokatsamfundet. Då måste man ha en ordnad ekonomi, ”vara redbar”, inte ha ett förflutet som kriminell och anses som lämplig som advokat. Efter det kan man alltså få kalla sig advokat, vilket är en skyddad titel. Som advokat kan man alltså få jobba med allt inom affärsjuridik, rådgivning, inom arbetsrätt, miljörätt, asylrätt eller med försäkringsfrågor. Man måste inte arbeta som specialist inom något område. Vissa arbetar som allmänpraktiserande advokat och åtar sig då olika områden, med allt från brottmål, familjerätt och till exempel konkurser.

Inte alla kommer i kontakt med advokat

Det är inte alla som kommer i kontakt med denna värld, möjligen om man anser sig ha blivit orättvist behandlad på arbetsplatsen, då kan man kanske komma i kontakt med en jurist på det fackförbund man är med i, om man nu är det. Andra områden man kan komma i kontakt med en advokat är om man befinner sig i en tvist om till exempel barn, arv, testamente eller någon annan familjerättstvist. Bor man i Stockholm finns det så mågna som över 2.000 advokatbyråer, vilket visar att det är lättare här än på andra håll i Sverige att få tag i en advokat. I Göteborg, liksom i Malmö finns det fler än 500 och sedan i landets svenska städer advokater i fallande ordning. Många advokater dras eller flyttar till Stockholm eftersom både arbetstillfällen är fler och lönerna högre. Vill du läsa mer om advokat i Stockholm, klicka på: https://www.advokatistockholm.nu.

21 Apr 2018