Jurist inom familjerätt – vilka mål arbetar man med?

Vill du börja arbeta som advokat eller annan jurist? Som yrkesverksam jurist har du möjlighet att arbeta inom många olika rättsområden. Ett av de områdena är familjerätt, som många jurister i Sverige är specialiserade inom. I den här texten går vi igenom ett antal exempel på vad en jurist inom familjerätt kan arbeta med för slags mål, till exempel frågor som rör umgänge, bodelning och skilsmässor.

Barnmål

Barnmål är ofta känsliga och kräver särskilt stor hänsyn till de inblandade. Att barnets välmående står i centrum är något som alla berörda parter bör ta hänsyn till. Barnmål kan till exempel handla om vårdnadstvister, underhåll till barn, boende och umgänge eller faderskap. Varje år sker många tvister över hela landet av den här sorten, och ofta blir en advokat inom familjerätt anlitad.

Boende och umgänge

När båda föräldrarna har vårdnad över barnet, trots en skilsmässa eller en separation, krävs det samarbete för att kunna göra det som är bäst för barnet. Ibland är det här dock inte möjligt av olika anledningar, och då kan en advokat behöva anlitas för att lösa frågor om boende och umgänge.

Även om föräldrarna har gemensam vårdnad, händer det att barnet inte kan bo lika mycket hos båda föräldrarna. Den ena föräldern kallas då för boendeförälder, medan den andra kallas för umgängesförälder. Hur umgänget ser ut i praktiken är olika från fall till fall, beroende på hur föräldrarna har lagt upp det praktiska. Om umgängesföräldern bor långt bort kanske barnet kommer på besök för umgänge på helger eller lov. Läs mer om rätten till umgänge här: www.umgängesrätt.com/umgange

Skilsmässor

Något annat som ofta kräver juridisk hjälp är skilsmässor. De flesta byråer bistår dock inte bara äkta makar, utan även sambor i dessa typer av frågor. Inte sällan uppstår det just tvister och frågor när två personer har varit med om ett uppbrott. Många saker behöver lösas vid en separation, samtidigt som samarbetsviljan kanske inte direkt är hög bland de inblandade.

Vanliga frågor som prövas är bland annat:

  • Kvarsittande rätt till bostad
  • Kontaktförbud avseende gemensam bostad
  • Underhållsbidrag till maken under betänketid
  • Utse bodelningsförrättare

Bodelning

När en skilsmässa sker är det upp till makarna att genomföra en bodelning. Likaså gäller när två sambor separerar, under förutsättningen att någon av dem begär det inom utsatt tid. Bodelning sker ofta genom att makarna skriver under ett avtal. För att allt ska gå rätt till kan dock en advokatbyrå behövas. Visserligen råder full avtalsfrihet mellan makar, men beroende på situationen kan det bli mer eller mindre komplext. Ibland kan det krävas mycket utredning och avtal med flertalet bilagor. Det beror helt enkelt på hur de tidigare makarnas situation ser ut när skilsmässan sker.

11 Jul 2017