Känsliga fall kräver expertis

Skilsmässor och separationer är bland de mest smärtsamma och påfrestande händelser man går igenom i livet. Det är tungt, både praktiskt och känslomässigt, att bryta upp från det liv man byggt upp på gemensamma drömmar och förhoppningar.

Har man dessutom barn så blir hela processen desto svårare. Alla praktiska saker som måste lösas och alla emotionella knutar som måste lösas upp. I denna extremt ansträngande situation är det mycket viktigt att ha juridisk hjälp vid din sida. Helst så fort som möjligt, för då minskar risken att det uppstår nya, svårläkta sår som växer och växer.

Viktigt med juridiskt stöd

Det är fördelaktigt att ha professionell hjälp av ett juridiskt ombud av flera skäl. Gemensamma ägodelar ska fördelas och det ska beslutas vem som ska vårdnad och umgänge med gemensamma barn.

Om du låter ett juridiskt ombud sköta kommunikationen så blir det smidigare, mindre sårade känslor och ordning och reda på pappren redan från början. Vissa personer kan samarbeta i denna svåra situation, men för många låser sig det totalt av olika skäl och då behöver man verkligen ha juridiskt stöd vid sin sida.

Inga enkla frågor

Äktenskapsskillnad och vård och umgänge med barn är inga enkla frågor, och det finns massor av fallgropar och tillfällen då saker kan gå väldigt snett. Det är väldigt lätt att blanda ihop begreppen när det handlar om familjerätt. Med en kompetent advokat eller jurist vid din sida kan du få hjälp att hålla redan på begrepp som vårdnad, boende, umgänge och så vidare. I första läget är det alltid bäst att försöka komma till en överenskommelse innan fallet går till rätten, men tyvärr är såren ofta för djupa för att det ska gå att komma fram till en överenskommelse. I en vårdnadstvist är det av allra största vikt att ha juridisk hjälp, av erfarenhet vet vi att det riskerar att bli smutsigt och anklagelser åt alla håll. Det är inte ovanligt att en eller båda parter anklagas för att ha varit våldsamma, otrogna, tagit hand om barnen på ett felaktigt sätt och annat.  Du kommer att behöva en lugn och sansad, välutbildad och erfaren jurist vid din sida för att inte fara illa av processen.

Viktigt att tänka på inför en rättsprocess angående familjerätt är att rätten alltid utgår från barnets bästa i första hand. Föräldrarnas intressen kommer ur domstolens synvinkel i andra hand, det är viktigt att ha det klart för sig innan man kliver in i rättssalen för en vårdnadstvist.

28 Jun 2017