Klara samarbetssvårigheter skäl för ensam vårdnad

År 2006 gjorde man ett tillägg i föräldrabalken och detta i form av att samarbetssvårigheter skulle fungera som skäl till varför ensam vårdnad skulle kunna tilldelas ensam vårdnad. Konkret så innebär detta att exempelvis en pappa som ”djävlas” och som inte lämnar sina barn på utsatt tid, som inte hämtar dem eller som av någon annan anledning visar prov på en bristande vilja att samarbeta också därmed kan underlätta för mamman att tilldelas ensam vårdnad.

Det var ingen slump att vi här nämnde just pappan som agitator i det här fallet och som den person vars samarbetssvårigheter vi placerade i rampljuset. Menas här är inte att det är pappan som har dessa brister och är den som i en större omfattning ställer till problem.

Nej, men däremot så har det visat sig att just detta tillägg i föräldrabalken ofta drabbar pappan och där mamman vid en vårdnadstvist ofta pekar på detta som skäl till varför hon ska ha ensam vårdnad. Kort sagt. Det finns brister i detta och tyvärr så är det ofta pappan som drabbas – förutom barnen – då en mamma tilldelas ensam vårdnad på så vaga grunder.

Men: man utreder väl alltid och säkerställer att det verkligen finns dessa samarbetssvårigheter från pappans sida? Jo, med denna undersökning från familjerättens sida är ofta ganska bristfällig – enligt en studie från Lunds Universitet från så handlar det om att man under tre månaders tid (ungefär den tid en vårdnadstvist tar) träffar föräldrarna två och en halv timme. En väldigt kort tid som kan ge ett felaktigt utslag och där det inte alls behöver leda i bevis att mamman ska ha ensam vårdnad.

Pappans räddning – ett bra ombud

Märk väl här: vi anser inte att samarbetssvårigheter inte ska vara skäl nog till en ansökan om ensam vårdnad – vi anser att det bör ske en grundligare utredning än vad fallet är idag. Det handlar trots allt om barnen och man måste alltid se till deras bästa.

Det går inte att dela ut ensam vårdnad på ett godtyckligt sätt och som det är nu – i många fall – så är den enda räddningen för många pappor att kontakta och anlita ett skickligt ombud och en advokat som har stor vana av vårdnadstvister. Något som också kostar pengar.

Vi säger inte att lagen måste ändras; vi säger att utredningen måste blir bättre och att personerna på kommunens familjerätt måste lägga ner mer tid än de 2.5 timme man idag avsätter (i snitt).

5 Apr 2017