Missnöjd med din hårtransplantation?

Det finns väldigt många som idag mår dåligt över det egna utseendet. Något som kommer av att fokus hela tiden ligger på just hur man ser ut snarare än på hur man är som person. Ett tidens tecken som du ser överallt; från reklam på tv, filmer på bio och i olika magasin som fokuserar på allt från träning till smink och kring hur rätt kost kan få dig att tappa överflödiga kilon. Det skapar en stress där det inre välbefinnande ställs åt sidan. Men, det är den tiden vi lever i och har att förhålla oss till.

Många väljer i och med detta att ta professionell hjälp för att se bättre ut och därigenom också må bättre. Skönhetsindustrin omsätter miljarder och det kan handla om allt från renodlade ingrepp - bröstförstoringar och fettsugningar - till andra, mer lättsamma, ingrepp såsom botox, fillers och tandblekningar.

Oavsett vilket så spelar många kliniker på den rådande osäkerhet som kunderna har och det är på denna som man tjänar pengarna. En viktig sak att vara medveten om som kund och patient är därför att ju mer fakta du skaffar dig - desto mindre risk för missnöje finns.

Ingen garanti att en hårtransplantation fungerar för alla

Om du vill genomföra en hårtransplantation i Stockholm så bör du därför läsa på om vilka olika ingrepp som finns, dels också läsa på om hur säkra dessa är och genom detta skaffa dig en bättre bild av vilken effekt du kan förvänta dig. En hårtransplantation innebär inte per se att du direkt får en härligt kalufs att dra fingrarna genom. Den klinik som lovar detta ljuger. Ingen hårtransplantation kan garantera en återkommande hårväxt enligt den normala växten.

Däremot så kan man garantera dig att göra om ingreppet tills dess att håret är så pass stimulerat att det börjar växa. Gällande en hårtransplantation så ska man även veta att yttre faktorer spelar roll. Röker du, dricker du mycket alkohol, stressar mycket och har sämre genetik så finns det också sämre odds för att ingreppet ska lyckas.

Därför är också en initial konsultation av yttersta vikt. Du ska träffa en läkare, du ska undersökas och förklara vem du är- och hur du lever för att få en rättvis bild av vad du kan förvänta dig av din hårtransplantation. Rätt klinik ger rätt målbild, så enkelt är det bara. Om du efter ett år - tiden det normalt tar innan hårväxten kommit tillbaka - är missnöjd så ska det finnas en garanti som innebär att ingreppet ånyo testas. Det är viktigt att du kollar upp detta.

Svårt att få ersättning för missnöje

Tyvärr fastnar många patienter i ett slags limbo där man är extremt missnöjd med det färdiga resultatet och där kliniken i fråga vägrar att genomföra ett nytt ingrepp. Det är sällan man blir ersatt som patient om man känner sig lurad. Visst, du kan ta kontakt med ARN och låta detta organ starta en utredning; men av allt att döma så ska du ha ganska låga förväntningar gällande ersättning.

Har du däremot skadats i samband med en hårtransplantation så finns fler vägar att gå - kontakta exempelvis Patientnämnden eller Socialstyrelsen - och därmed också en större chans till både upprättelse och ekonomisk ersättning. Ett vanligt missnöje som grundar sig på för högt ställda förväntningar är svårare att, så att säga, så igenom.

Därför så är din egen initiala undersökning viktigast: vad kan du förvänta dig, vilka metoder kan passa och - framförallt - vilken klinik i Stockholm ger mig bäst förutsättningar till att få håret tillbaka genom en hårtransplantation? Undersök innan!

16 Aug 2018