När bör man ansöka om ensam vårdnad?

När ett ogift par får barn får modern automatiskt ensam vårdnad. För att få gemensam vårdnad om barnet måste man ansöka hos socialtjänsten i den kommun man bor. Detta alltså om man vill att även fadern ska ha vårdnad om barnet och här skiljer det sig alltså lite från då gifta par skaffar sig barn – vid sådana fall blir alltid en gemensam vårdnad det som gäller. Vad händer då om gifta par ska skiljas och inte kan komma överens om vilken som ska ha vårdnad om barnet?

Ja, här kan det antingen – och detta är det vanligaste – att föräldrarna i fråga kommer överens och delar på vårdnaden om barnet. Man kommer överens om veckor-, kvällar-, eller dagar då barnet ska bo hos den ena parten och samma sak med den andra – inga konstigheter och gemensam vårdnad är alltså, som vi sa, vanligare än att ensam vårdnad tilldöms till någon av föräldrarna. Man försöker ju alltid som förälder att se till sitt barns bästa och detta brukar som regel innebära att barnet ska ha rätt till att träffa både mamma och pappa och därför brukar man således lägga eventuell personlig prestige åt sidan och inte ansöka om ensam vårdnad.

Ibland måste ensam vårdnad tilldelas

Det finns dock tillfällen då en förälder – vid en skilsmässa och vårdnadstvist – måste ansöka om ensam vårdnad om sitt barn och här menar vi då det är uppenbart att den andra föräldern inte är kapabel och lämplig att sköta om barnet. Här kan vi nämna om denne förälder visar sig vara pedofil, tung narkoman, yrkeskriminell eller lider av kraftig psykisk ohälsa – här måste man alltså se till att söka om ensam vårdnad då sådana miljöer inte är lämpliga för barn att vistas i. Sådana vårdnadstvister är ofta de jobbigaste då barnet i fråga – naturligtvis beroende på ålder – så definitivt får veta att den ena föräldern är olämplig och att den andra ska ha ensam vårdnad om sitt liv.

Dock är ju detta något som måste ske och det viktiga här ligger i att kunna förklara för barnet vad det handlar om och varför ensam vårdnad tilldelats exempelvis modern och varför fadern är olämplig. Här kan man ta kontakt med psykologer, kuratorer och terapeuter för att barnet i fråga ska kunna ventilera sina känslor och för att det ska kunna ta in och förstå vad som händer.

Alla vårdnadstvister är tuffa att genomlida och det handlar alltid om att barnet kommer i kläm på ett eller annat sätt. Ansöker man om ensam vårdnad som förälder så måste man ha kött på benen och verkligen se till att ansökan sker på goda grunder. Man måste se till sitt barns bästa.

15 May 2017