När du ansöker om ensam vårdnad i Göteborg

De allra flesta föräldrar som skiljer sig, klarar av att fortsätta vara bra föräldrar till sitt barn, även om föräldrarna är osams, eller inte vill eller kan bo tillsammans. Ytterst få föräldrar tvistar om sina barn, och det är bra det, för barnens skull. I alla lägen måste man och bör man alltid tänka på vad som är bäst för ens egna barn. Men i vissa fall bör man ansöka om ensam vårdnad i Göteborg, som exempel. Och det är, om man lever under vissa omständigheter.

Är den ena föräldern utsatt för övergrepp som misshandel, våld eller övergrepp, bör den föräldern ta sig ur våldet, misshandeln och övergreppen. På samma sätt är det om barnet eller barnen är utsatta för en förälders misshandel, våld eller övergrepp. Den förälder som utsätter barnet ska inte få fortsätta med det. Det är mycket viktigt att övergreppen och misshandeln slutar omedelbart och att barnet kommer ut ur övergreppen.

Vem som helst kan inse detta

Vem som helst kan inse att det är oerhört skadligt för ett barn att bli utsatt för våld, för misshandel och för fysiska, psykiska eller sexuella övergrepp. Men hur kommer det sig att inte vårt lands socialtjänster gör det? Det kan finnas enskilda socialtjänstemän som kan stötta den förälder som försöker skydda sitt barn mot den förälder som barnet har blivit utsatt av. Och alla heder ska till dem, men alltför många socialtjänster ser mellan fingrarna och anser att ett barn som har varit utsatt för detta ändå måste (till varje pris) antingen bo med den föräldern eller umgås med den förälder som har utsatt barnet.

En förälder behöver en duktig advokat

Den förälder som försöker ta sitt barn ut ur våldet, misshandeln eller övergreppen behöver den allra bästa advokat som finns, då de behöver ansöka om ensam vårdnad om ett barn som lever i liknande omständigheter. Det är oftast det är en duktig advokat som kan innebära skillnaden mellan att lyckas skydda ett barn, eller bli tvungen att lämna barnet hos en förälder som misshandlar barnet eller begår övergrepp. Barn ska inte behöva växa upp med misshandel, våld, hot om våld eller övergrepp. Ett barn har rätt att få växa upp utan våld och misshandel och har rätt att få en barndom som ger alla möjligheter till trygghet. Ett barn ska inte behöva ägna hela sitt vuxna liv åt att reparera från en svår barndom. Det kan rätt advokat hjälpa till med.

25 Oct 2019