Om man kommer i kontakt med lagens långa arm

Det är inte många som kommer i kontakt med rättvisans långa arm (som man uttrycker det). De flesta av oss lever vanliga, alldagliga liv som inte innebär någon risk för att komma i kontakt med polis och åklagare. Men om det nu skulle ske är det egentligen inget underligt om det nu skulle hända att man blir misstänkt för något brottsligt.

Ju mer ansvar du har till exempel i ett företag, desto mer kommer att krävas av dig, om det nu skulle vara så att en åklagare skulle upptäcka frågetecken kring ekonomin i företaget. Det är en hårfin skillnad mellan ekonomisk  brottslighet och finansiell planering. En del ekonomer tänjer på det lagliga när det kommer till, till exempel skatteplanering. Det är inte det vanliga att man undanhåller skatt som ska betalas. Absolut inte, vad vi försöker påskina här är det faktum att om det skulle hända att man kommer i kontakt med polis och, eller åklagare är det inget att skämmas för. Det kan hända den bästa.

Alla har rätt till en rättvis och objektiv prövning

Om det nu skulle hända, är det bra att veta att inget är kört. Alla har rätt till en rättvis prövning. Det är det som det innebär att leva i en rättsstat.Likt den för ögonen förbundna Justitia som håller en våg i ena handen och bestraffningens svärd i den andra handen, har alla rätt att få det prövat inför en domstol som ”har förbundna ögon”; alla sak stå lika inför lagen. Det ska inte komma an på härkomst, etnicitet eller ekonomiska resurser för att man ska få rättvisa i prövningen om man har gjort sig skyldig till ett brott eller om man är oskyldig.

Inte alla advokater är duktiga advokater

Ett led i detta att få en rättvis prövning ligger att få en advokat som försvarar en, som ser till att man får ta fram bevis som kanske kan visa på att man är oskyldig. En duktig offentlig försvarare tar fram egna bevis och hjälper dig om det finns saker som kan peka på brister i åklagarens bevisning mot dig, eller om det finns saker som kan frikänna dig.  Det är ett faktum att alla advokater inte är duktiga. Det kan skilja en hel del mellan den advokat som är duktig och den som är katastrofal. Därför är det viktigt när du väljer. Välj den bästa.

När du vill, eller måste hitta den advokat som kan företräda dig och som är duktig på det, bör du inte googla offentlig försvarare. Däremot bör du vara mycket noga med vem du väljer och inte välja första bästa. Du bör gå på referenser, fråga runt om vilken advokat som är bäst inom just det område som du behöver en advokat till.

10 Apr 2018