Så är det att arbeta med vårdnadstvister

Om man är jurist och har valt att arbeta med humanjuridik, som det heter, om man väljer att arbeta med migrationsrätt, asylrätt, vårdnadstvister och barns rättigheter brukar man antingen arbeta på en advokatbyrå, eller i vissa fall, starta en egen advokatfirma. Inom branschen sägs det att denna juridik är det område som är minst attraktivt, och har lägst anseende, jämfört med att arbeta med företagsjuridik, eller med brottmål.

Ibland, vilket inte alls är ovanligt, går brottmål och vårdnadstvister in i varandra. Det är om den ena föräldern är misstänkt för ett brott och då det samtidigt pågår en vårdnadstvist. Många jurister vill inte ta på sig vårdnadstvister som område. Det är svårt och lagen inte är entydig. Å ena sidan stipuleras att ”barn bästa” ska komma i första hand i alla beslut som rör barn, vilket absolut inte alls är säkert gäller.

Barn kommer alltför sällan till tals i beslut om dem själva

Det svåra är att barn sällan kommer till tals. Trots att lagen säger att barn ska komma till tals i alla beslut som rör henne eller honom själv. Även Socialtjänstlagen stipulerar att barns bästa ska komma först och främst när det kommer till socialtjänstens beslut i utredningar och i insatser som myndigheten gör gentemot barn. Detta gäller alldeles för sällan, eller inte alls, då socialtjänsten i många fall inte ens träffar det barn som de beslutar om. På det sättet kan de knappast kunna fatta beslut om är till för ”barnets bästa” då barnet själv inte har fått komma till tals. Istället blir det föräldrarnas bästa som tillvaratas. Och det stipulerar verkligen inte den svenska lagen över huvudtaget.

Vanlig medling och förhandlingar kan komma till stånd och bör ske när det kommer till "normala" familjer som träter av personliga skäl, men bör absolut inte förekomma i de fall som någon har blivit utsatt för våld, övergrepp, narkotikamissbruk, psykisk sjukdom eller psykisk störning av något slag.

När våld förekommer ska barn alltid skyddas

I sådana fall måste alla till buds stående myndigheter gå in och skydda barn från att utsättas av sådant våld, även om det inte har riktats mot barnen själva. Lever barn i sammanhang där det förekommer våld eller sexuella, eller mentala övergrepp, ska barnen inte vistas där och svenska myndigheter måste gå in och skydda barn. Och gör de det inte, måste de skydda den förälder som går in för att skydda barn mot våld och övergrepp. I många fall, sker precis det motsatta; istället för att skydda barn, ser de till att våldet och övergreppen kan fortsätta trots att till exempel barnpsykologer har varnat för att barnen far illa av våldet och övergreppen.

Därför bör varje jurist som vill arbeta med dessa frågor sätta sig in i barns situation i uppväxten där våld förekommer. Dessutom bör varje sådan jurist ta reda på vad våld gör med människor och förstå våldets logik. Då först kan man bli en duktig jurist som arbetar med vårdnadstvister, eftersom det viktigaste jobbet man kan ha som jurist är att arbeta för att skydda barn.

20 May 2018