Så hittar man duktiga advokater

Det är otroligt bra att det finns en hel yrkeskår som kan allt som rör lagen och domstolar, då det är ganska komplicerat, och vanliga lekmän inte kan juridiken när det kommer till vårdnads- eller umgängestvister. Vad som är skillnaden mellan en vårdnadstvist, och en umgängestvist, beror på att lagen om barn, delas in i barns vårdnad, boende och umgänge.

Lagens fel att det är så många tvister

Man tänker sig att ett barns vårdnad kan vara gemensam eller enskild, att barnet kan bo antingen hos båda eller bara den ena och om barnet inte bor med den andra föräldern, så bör barnet alltid kunna umgås med den andra föräldern. Och tyvärr, säger lagen att föräldern där barnet bor hos, måste underlätta och uppmuntra till umgänge mellan barnet och den andra föräldern. Allt detta är som en grogrund för konflikter mellan föräldrar och kan ge upphov till umgängestvister mellan dem.

Anlita den rätta advokaten

Befinner man sig mitt i en umgängestvist, är det mycket viktigt att välja rätt advokat. Det är advokaten som kan innebära skillnaden på en umgängestvist, då det är advokaten som kan den juridiska biten och kan vägleda de som tvistar om umgänget mellan barnet och den förälder där barnet inte bor hos. En duktig advokat ser till så att barnet självt kommer till tals. Enligt lagen ska barn alltid komma till tals, och beroende på barnest ålder, bör man i mer eller mindre grad låta det avgöra hur barnet ska ha det. Man kan inte googla advokater och välja någon som dyker upp i Googles flöde. Istället måste man medvetet och noggrant välja vilken advokat som företräder en.

  1. Rykten och skvaller – här bör man faktiskt gå på vad andra säger om advokaten, är det någon som har erfarenhet och sett hur en advokat arbetar, bör man lyssna på den som är erfaren.
  2. Fråga andra advokater – advokater är duktiga på att hålla koll på andra advokater, så att fråga en advokat om vilken som är bäst på familjerätt och humanjuridik är en mycket bra idé. Den advokat som vinner flest rättegångar, brukar ge eko i advokatvärlden.
  3. Fråga intresseorganisationer – vill man inte lyssna på skvaller och rykten och inte fråga andra advokater, kan man alltid fråga intresseorganisationer som kanske arbetar med humanjuridik, till exempel kvinnojourer, barnrättsgrupper och liknande. De som arbetar med att stötta barn, vet oftast vilka advokater som är duktiga på att ta tillvara barns juridiska rättigheter.

Behöver du avokat för umgängestvist i Göteborg? Läs mer på: https://www.vårdnadgöteborg.se.

25 Sep 2019