Skydda familjegraven

Att få dela graven med sina nära och kära är något som många önskar. Att upprätta en familjegrav och att skydda den för framtiden är något som kräver lite planering. Till att börja med kan vissa gravplatser ha krav på att personerna som begravs där har en personlig koppling till platsen, till exempel att man ha bott i området under en viss tid. Det är därför viktigt att du tar kontakt med kyrkogårdsförvaltningen för att få reda på vilka regler som gäller för den kyrkogård som du är intresserad av.

I regel gäller 25 års gravrättstid i Sverige. Denna kan förlängas genom att någon närstående fortsatt sköter om graven och betalar en gravavgift. För en familjegrav förlängs gravrätten så snart nästa person läggs i graven. Gravar som inte längre har någon som sköter om dem, till exempel där det inte längre finns några efterkommande, brukar övertas av kyrkogården igen när gravrättstiden har gått ut. För den som begravs på en judisk eller muslimsk gravplats gäller andra regler. Här har man rätt till ett “evigt” skydd av graven.

Skapa ett “vitt arkiv”

För att vara säker på att dina efterlevande vet var du vill bli begravd är det viktigt att du upprättar ett så kallat “vitt arkiv” - en handling som talar om hur du önskar bli begravd, hur ceremonin ska se ut med mera. Denna handling kan upprättas hos många begravningsbyråer och underlättar för eftervärlden då du redan har angivit vad du önskar. Det vita arkivet utformas i normalfallet i samarbete med en jurist och förvaras hos den begravningsbyrå du önskar anlita eller hos din familjejurist.

Det går givetvis inte att tvinga någon att begravas i en familjegrav bara för att en sådan finns. Det är upp till var och en var de personligen vill bli begravda. Prata därför igenom detta med övriga familjemedlemmar så att ni alla vet vad respektive person önskar.

Gravera in nya namn

Att välja rätt sten är viktigt när man önskar anlägga en familjegrav. Det måste finnas plats för att fler namn ristas in, en tjänst som alla leverantörer av gravstenar utför. Fråga hos en begravningsbyrå om ni är osäkra. Skulle stenen efter ett flertal generationer vara full kan den antingen helt bytas ut eller så kan man anlägga en kompletterande sten, till exempel en som ligger på marken, där man fyller i efterkommande generationers namn.

22 Sep 2017