Vad för nytta har man av en arbetsrättsjurist?

I vissa lägen och även i vardagen kan du som företagare/företagsledning ha nytta av en arbetsrättsjurist. Men vad gör en sådan? När bör jag ta kontakt? Läs vidare här för att veta mer.

Arbetsrätt är ett vitt och komplicerat område som rör nästan varje aspekt av vardagen på en arbetsplats, stor som liten. För att ett företag ska kunna förbli lönsamt, få rätt personer anställda och säkra en vinst som i sin tur säkrar fortsatta arbetstillfällen krävs att arbetet fungerar. Arbetsrätt är det område som reglerar förhållandet mellan arbetsgivare och anställda. Arbetsrätt ska säkerställa att lagar följs och att alla behandlas korrekt. Sedan kommer det för de allra flesta komma tillfällen då problem uppstår. Det kan handla om så många olika saker och i den situationen kan du behöva ta hjälp utifrån. En arbetsrättsjurist benar ut vad som är rätt och fel och vad man kan göra för att lösa en knivig situation.

Kompetensområden för en arbetsrättsjurist

När du behöver upprätta ett anställningsavtal. När avtal och lagar behöver tolkas. När det är dags för bedömningar och riskanalyser. När det gäller löner, ledigheter, uppsägningar - när det gäller förhållandet mellan företagsledning och personal, då behöver ni en arbetsrättsjurist. den balans som behöver upprätthållas är den mellan företagets bästa, lagar och förordningar, och de anställdas rättigheter. Den är inte enkel för en hårt arbetande företagare att hålla ordning på, men en arbetsrättsjurist kan! För att kunna ge arbetstagare en korrekt behandling och ersättning även vid ett mindre roligt tillfälle som en uppsägning krävs diplomati och kunskap. De fackliga förtroendepersonerna har oftast stor kompetens och som arbetsgivare gäller alltså att ha minst likvärdig kunskap. Det enklaste och säkraste sättet är att anlita en arbetsrättsjurist.

Att hitta rätt kompetens för ett samarbete

När du står inför en situation där du behöver anlita en arbetsrättsjurist är det flera saker som är bra att ha i åtanke. Det bästa råd man kan ge är att eftersöka en gedigen kompetens hos juristen och hos firman. Utan korrekt underlag och bedömning kan man istället hamna i en situation där man blir skadeståndsskyldig eller inte kan säga upp en anställd eller planera företagets arbete på det sätt man önskar. Det är en stark rekommendation att redan från starten ta och involvera en arbetsrättsjurist i ditt företags arbete. En erfaren jurist har kompetensen som ger dig möjlighet att på bästa sätt styra upp din verksamhet på ett sätt som ger maximal framgång för företaget och en korrekt behandling av anställda. Läs mer på: https://www.arbetsrättsjuriststockholm.se

18 Apr 2020