Vad gäller för en vigsel?

Vad gäller för en vigsel? vad krävs för att en sådan ska anses som laglig? Det går vi igenom i denna artikel.

Många tänker sig enbart vigseln och bröllopet i ett romantiskt töcken. Visst, det handlar om romantik och det handlar om den största dagen i två människors liv. Men, det handlar även till stor del av juridik och här tänkte vi gå igenom lite kring vad som gäller för en vigsel ur ett lite tristare perspektiv. Den som behöver ytterligare information kan kontakta en expert på familjerätt.

I Sverige finns det två sätt att gifta sig. Det ena är det borgerliga där man viger sig i civil form. Den andra är den religiösa där man viger sig inom sitt trossamfund. Vigseln kan ske mellan två män, mellan två kvinnor eller mellan en man och en kvinna. Innan en vigsel kan äga rum så måste en hindersprövning ske.

Hindersprövning gäller för alla

En hindersprövning sker av Skatteverket och där ser man över om det finns några lagliga hinder som står i vägen för att två personer ska kunna gifta sig. Exempel på sådana handlar om att en av personerna är minderårig. Det kan även handla om att man är släkt i raka led och att den ena personen redan är gift.

En hindersprövning kan även anmärka på att paret kan vara släkt - exempelvis halvsyskon - och då krävs det ett särskilt tillstånd från Länsstyrelsen för att man ska kunna få hindersprövningen godkänd. I Sverige får man gifta sig med en kusin utan att behöva något särskilt tillstånd. När en hindersprövning är klar så får man ett tillstånd - detta är giltigt i fyra månader.

Hur blir en vigsel giltig i Sverige?

För att en vigsel ska anses som giltig så måste tre olika kriterier uppfyllas. Om så ej är fallet så är man heller inte - i en juridisk mening - gifta med varandra. Först och främst så ska vigselförrättaren vara behörig för uppgiften. Därefter ska båda makarna - de blivande - vara närvarande och svara jakande på frågan om de vill gifta sig med varandra. Det tredje kriteriet som måste uppfyllas är att vigselförrättaren förklarar makarna som gifta. Det avslutar också ceremonin och sluter avtalet.

Vad händer då om en vigsel sker utan att en hindersprövning genomförts? Ja, det som först sker är att vigselförrättaren ska se över intyget som paret har med sig. Om detta inte skulle ske och vigseln skulle genomföras utan att någon kontroll om att hindersprövningen skett - och blivit godkänd - så kan man fortfarande ståta som gifta. Åtminstone om man uppfyller kraven för giltighet.

För vigselförrättaren däremot så kan det komma att bli tal om repressalier - hårda sådana. Skatteverket underrättar det organ som prövar eller anmäler frågor som rör disciplinansvar, entledigande eller avsked av vigselförrättaren i fråga. Skulle vigseln dessutom ha skett och stridit mot något äktenskapshinder - gifte med minderårig, giftermål mellan syskon eller ett äktenskap mellan två personer med raka blodsband - så kommer även Skatteverket att kontakta en åklagare gällande den försummelse som skett av vigselförrättaren.

Vad sker efter vigseln?

Så snart vigseln är genomförd så underrättar vigselförrättaren Skatteverket om att vigseln ägt rum. Skatteverket registrerar då - efter att först kontrollerat att det funnits en hindersprövning - äktenskapet i folkbokföringen. Då detta är gjort så är man också, även i laglig mening, gifta med varandra.

5 May 2020