Vad gör ett målsägandebiträde?

Det har överlag skett en ökning i nyhetsmedierna när det kommer till brott och straff, kan man säga. Intresset för brotten har ökat, och därmed har rapporteringen om just brott och straff ökat. Under många år gick antalet mord ner, samtidigt som antalet rapporteringar gick upp. Detta har medfört att många felaktigt har trott att kriminaliteten är hög och att folk mördar varandra till höger och vänster. Under de senaste 4-5 åren, har däremot en ökning av kriminaliteten ökat, och det har varit direkt kopplat till gängkriminialiteten, där många gäng mördar varandra. Det har alltmer kommit att drabba vanliga människor, då dessa kriminella tenderar att skjuta på varandra på gator och torg, vilket ökar risken för att oskyldiga människor drabbas.

Utsatta offer kan få målsägandebiträde

De som blir offer för olika kriminella gärningar, kan få ett målsägandebiträde. Är till exempel offret ett barn, eller en ungdom, en kvinna som har blivit våldtagen och därmed traumtaiserat och har svårt och tufft i en rättegång, eller under en kriminalutredning, kan barnet eller det unga eller utsatt offret få ett juridiskt stöd i form av ett målsägandebiträde. Målsägandebiträde ska ta till vara barnets, ungdomens och det utsatt offrets rättigheter och vara påtryckande i utredningen, så att den går framåt och den skyldiga ska åtalas och att bevis kommer in.

Ett exempel på målsägandebisträde i verkliga livet

Ett tydligt sådant exempel är advokaten Elisabeth Fritz. Hon var målsägandebiträde för en kvinna som sade sig vara utsatt för en våldtäkt. I tingsrätten kunde de två som hon pekade ut som våldtäktsmän, säga att hon var med på det våldsamma, sexuella umgänget. De blev friade från våldtäktsanklagelserna i tingsrätten. Då tog Elisabeth Fritz fram det larmsamtal som den unga kvinnan hade ringt, precis efter våldtäkten. Larmsamtalet som hon hade gjort precis efter våldtäkten slog hål på våldtäktsmännens påståenden om att hon hade varit med på det frivilligt. Männen blev fällda i hovrätten. Detta är ett exempel på ett målsägandebiträde som gjorde skillnad för det offer som hon företrädde.

Viktigt att anlita rätt advokat som till exempel målsägandebisträde

Eftersom ett målsägandebiträde kan göra skillnad på om någon blir fälld eller inte, är et väldigt viktigt att välja rätt sorts advokat som målsägandebiträde. Det gäller att välja någon som är kunnig inom humanjuridiken, som det kallas, när det handlar om brottsoffer, asylrätt, migrationsrätt eller våldtäkter. En advokat som är duktig bör ha erfarenhet och kunna tänka i olika banor, vara uppfinnigsrik och smart för att kunna bevisa en skuld eller en oskuld.

17 Sep 2018