Vad händer dagen då du blir utsatt för brott?

Visste du att både om du skulle bli misstänkt för brott – eller om du skulle bli utsatt för brott – har rätt att få en advokat vid sin sida? En hel del advokater arbetar som målsägandebiträde (det heter). Det innebär att du då får en advokat som hjälper dig som är offer för ett misstänkt brott, som hjälper dig med allt det juridiska som det innebär att vara den som är målsägande. Att vara målsägande innebär att du är utsatt för ett brott, som det är upp till åklagare och polis att bevisa om vem som är skyldig till brottet.

Målsägandebiträde hjälper brottsoffer

Även som brottsoffer är det en del juridiska processer man går igenom; förhör, utredning, kanske läkarbesök; allt sådant som polisen kan behöva för att bevisa vem som är skyldig till brottet som du har utsatts för. Och här tar vi inte ens upp den känslomässiga biten av att ha varit utsatt för ett brott utan endast den juridiska frågan om man blir utsatt för brott. Ett målsägandebiträde har lite olik uppgifter när han eller hon ska hjälpa dig genom den juridiska processen som många brottsoffer få gå igenom, innan rättsystemet har fått fatt i den som är skyldig till brottet. Här tar vi upp de viktigaste delarna.

1. Advokaten stöttar dig genom hela rättsprocessen

Här ska advokaten berätta för dig vad som brukar hända i juridiska processer som en utredning och eventuellt en rättegång innebär. Han eller hon berättar vad du kan förvänta dig, och vad du själv kan göra.

2. Advokaten ska se till att polis och åklagare arbetar för att utredningen går framåt

En advokat som är målsägandebiträde brukar arbeta för att rättigheter tas till vara för den som är utsatt för brott. Till exempel, om det krävs något i en utredning, så ska den som är brottsoffer få komma till tals. Kanske förhöras, kanske vallas på en plats för att lättare kunna berätta mer konkret om vad som hände.

3. Advokaten är med under en rättegång och ser till att du som brottsoffer orkar gå igenom den

Är det så att det blir en rättegång, ska advokaten hjälpa och stötta dig igenom rättegången. Han eller hon kan vara med och förklara vad som händer, och också vara ett moraliskt stöd för dig som utsatt för ett brott.

4. Advokaten ser till att du får det skadestånd som du som brottsoffer har rätt till

Vid en rättegång, och om den som är misstänkt för brottet, befinns vara skyldig till brottet, ska den som blivit utsatt få skadestånd. Då är det din advokat, eller målsägandebiträde tala om vilket skadestånd som du som brottsoffer gör anspråk på.

14 May 2018