Vad händer med arvet vid mord av förälder?

Vad gäller om någon mördar sin förälder i hopp om att få sin del av arvet? Den frågan har aktualiserats sedan det uppmärksammade misstänkta mordet som begicks av Johanna Möller och hennes dåvarande afghanska pojkvän på hennes pappa och mordförsök på hennes mamma. Mordet har kommit att kallas sommarstugefallet, eller Arbogafallet, då mordet och mordförsöket begicks på föräldrarnas sommarstuga i Arboga. I samband med rättegången i tingsrätten togs även ett misstänkt anstiftan till mord på hennes tidigare make. Domen har överklagats och kommer att tas upp i hovrätten.

Vad händer om man mördar den man ärver av?

Många har undrat om vad som händer om man mördar den man har rätt att ärva från. Det är helt klart och tydligt att mördar man någon som man har rätt att ärva av‚ förälder eller barn, som man egentligen är bröstarvinge till, då förverkas rätten till arvet, enligt svensk lag (ärvdabalken 15:1). Mördar man sin förälder förverkar man rätten att ärva den samma. Förutsättningen är att den som mördat föräldern är över 15 år då mordet begicks. Dels ville lagstiftarna göra sig av med den paradoxala ”rätten” till arv även om man bragt livet av den man ärver av. Så svaret är entydigt nej, Johanna Möller ärver inte sin pappa, om hon inte frikänns från den fällande domen i tingsrätten iVästmanland.

Ingen bröstarvinge kan bli arvslös

Annars är arvsrätten en stark juridisk rätt. Ingen kan bli arvslös, såsom man kunde förut; var någon förälder missnöjd med en bröstarvinge kunde hen göra den arvlös. Det kan man alltså inte längre. Det är en del som allmänheten inte känner till när det kommer till arv och arvsrätt. Bland annat den svåra situationen om ett par är sambor. Man ärver inte varandra per automatik, trots att man har gemensamma barn. Ett barn kan avstå från arvet, genom avtal, om den andra föräldern dör. Är paret gifta ärver man varandra automatiskt.

Sambor ärver inte automatiskt varandra

Ett sambopar måste alltså upprätta ett testamente sinsemellan som ger den andra rätt att ärva av den. Skulle det uppstå oklarheter, går rätten att ärva av sin förälder före rätten att ärva sinsemellan ett sambopar. Sålunda har särkullbarn rätt att ärva före sambon även om den andra skulle ha testamenterat sin egendom till sambon. Förut kunde makar sinsemellan testamentera varandra ifall någon dog, men det gäller inte om man har särkullbarn och om de kräver sin laglott, som det heter. Men det förutsätter att de kräver ett skifte av arvet. Läs mer här om arvsrätt.

man med handbojor

22 Jan 2018