Vad innebär Lagen om vård av unga?

LVU står för Lagen om vård av unga, och är en lag som ger socialnämnden rätten att omhänderta ett barn eller ungdom. De har rätten att omhänderta ett barn som av någon anledning far illa där de bort, eller som visar upp ett allvarligt destruktivt beteende. Destruktivt beteende kan bland annat vara missbruk eller kriminalitet.

Familjehem eller Behandlingshem?

Ett barn som blir omhändertaget enligt LVU kan placeras på ett familjehem eller ett behandlingshem, beroende på vad anledningen till omhändertagandet är. Ett familjehem är en “vanlig” familj som tar emot barn och ungdomar. Ett behandlingshem är en yrkesverksam organisation som erbjuder både boende och behandling. Ett behandlingshem kan vara ett bra alternativ för barn som behöver få både vård och rehabilitering.

Vem fattar beslutet om LVU-omhändertagande?

Det är förvaltningsrätterna som beslutar om ett omhändertagande och om det är familjehem eller behandlingshem enligt LVU. Beslutet fattas baserat på den ansökan som socialnämnden från ungdomens hemkommun. Att barnet blir omhändertaget enligt LVU brukar vara den sista utvägen. I första hand försöker man alltid ge stöd och hjälp till barnet och familjen. Tingsrätten kan också ta beslut enligt LVU, till exempel vid rättsfall.

För dig som är förälder

Som förälder så har du en stor roll i barnets liv, även vid ett omhändertagande enligt LVU. Socialnämnden försöker alltid att samarbeta med föräldrarna för att komma fram till bra lösningar och behandlingsformer som alla inblandade kan leva med och förstå.

Ett samtycke till omhändertagandet är viktigt för att det ska bli lyckat i längden, även fast det under vissa omständigheter eller av praktiska skäl inte är möjligt. Anser du som förälder att beslutet är felaktigt från socialnämnden, tingsrätten eller förvaltningsrätten så ska du kontakta en erfaren LVU-advokat. En LVU-advokat kan hjälpa dig i domstol och vet hur de ska argumentera för dig som förälder i dessa svåra frågor. De har dessutom erfarenhet av LVU-fall sedan tidigare och kan ge mycket bra råd, svar på frågor och biträda dig på ett professionellt sätt.

Hur ser det egentligen ut?

I Sverige så är det ungefär tjugo tusen ungdomar som hamnar på ett LVU-hem varje år. De allra flesta sitter på s.k. öppna vårdhem, men ett tusental anses så vårdkrävande att de får bo på slutna vårdhem. Vanligtvis så bor barnet eller ungdomen på vårdhemmet i cirka sex månader. Behandlingshemmet brukar ligga långt ifrån hemmiljön, anledningen är för att det ska kännas lättare att bryta de gamla och dåliga mönstret och få en nystart i livet.

29 Jun 2017