Vad innebär umgängessabotage?

Vad innebär umgängessabotage och vilka konsekvenser kan sådant ge? Vi tänkte reda ut lite om vad som gäller och peka på vikten av att vara en god förälder även efter en skilsmässa eller en separation.

Att skiljas eller att separera är sällan någon enkel resa att genomföra. Det handlar om en känslig period där man fattat ett beslut om att den person man älskat inte längre går att leva med och det är naturligtvis ett beslut som kräver en hel del eftertanke. I synnerhet om det handlar om ett förhållande där gemensamma barn finns.

Det är ofta barnen som drabbas hårdast vid en separation och det är på dem som det största fokuset måste läggas: man måste se till att göra barnen delaktiga, att involvera dem och få dem att förstå att uppbrottet inte är något som beror på dem. Barn förstår mer än vad många tror och att helt utesluta dem är sällan någon god idé.

Det kan även vara så att barnen inser att en skilsmässa och separation är den bästa lösningen. Föräldrarna kanske bråkar mycket och det blir bättre att ha två trygga hem än ett hem som är extremt stormigt. Sköter man en separation på ett vuxet, moget sätt så brukar det mesta ge med sig och där tiden, helt enkelt, läker alla sår.

juridik

Umgängessabotage är inte ovanligt

Efter en skilsmässa eller en separation så har man som förälder gemensam vårdnad och man fattar - genom detta - tillsammans alla viktiga beslut som rör barnens framtid. Barn har rätt att träffa båda sina föräldrar och föräldrarna i fråga har också en skyldighet i att tillgodose detta. Där har vi också själva grundtesen vad gäller umgängessabotage.

Tyvärr är det inte ovanligt att detta sker. Som sagt; en skilsmässa kan innebära en känslomässig prövning och finns det dessutom känslor som svek, hämnd eller avundsjuka med i bilden så är det lätt att man använder sina barn som slagträ i syfte att straffa sin forna partner.

Så kan ett umgängessabotage se ut

Det kan i sin tur handla om ett aktivt umgängessabotage som rent konkret kan handla om att man smutskastar partnern inför barnen, att man manipulerar, ljuger och hittar på en massa detaljer som ligger exempelvis mamman eller pappan i fatet. Likväl kan ett umgängessabotage innebära att man inte lämnar barnet på utsatt tid, att man inte svarar i telefonen eller att man upprepade gånger hävdar att barnet är sjukt (och därmed ställa in en planerad helg) eller att man reser bort utan att meddela den andra föräldern.

Det finns många saker som kan falla in under vingarna på det som kallas för umgängessabotage - men det finns en gemensam konsekvens som kan ske av ett sådant agerande: att man tappar vårdnaden.

Vårdnaden om barnet kan tillfalla den andra föräldern

Att aktivt gå in för att sabotera umgänget för den andra föräldern är att leka med elden. Det kan nämligen komma med en hög nota som innebär att man förlorar vårdnaden om sina barn. Många av de vårdnadstvister som äger rum i Sverige har umgängessabotage som anledning och det är inte ovanligt att se att rätten dömer till fördel för den som drabbats.

Man ska veta att det även kan finnas andra skäl än exempelvis hämnd eller avundsjuka till varför ett umgängessabotage äger rum: många kan exempelvis känna att den andra föräldern har egenskaper som barnet inte ska behöva utsättas för, att hen är våldsam eller har en livsstil som man vill skona barnet från.

Detta motiverar emellertid inte ett umgängessabotage - där måste man söka andra vägar till att skona barnet. Exempelvis då genom det givna: att ansöka om ensam vårdnad och låta rättvisan ha sin gång.

Du kan få hjälp med vårdnadsärenden av den erfarna advokatbyrån https://sörmdal.se.

14 Oct 2019