Vad kan göra att man dömer till enskild vårdnad vid en vårdnadstvist?

Vad krävs för att rätten ska döma om enskild vårdnad vid en vårdnadstvist? Kan föräldrar och barn påverka detta? Vem gör en sådan bedömning? Läs och lär!

När det gäller vårdnad om barn har vi i Sverige en stark tradition och en stor tro på att det är viktigt för barn att ha tillgång till båda sina föräldrar. Detta behöver inte nödvändigtvis innebära att man har delad vårdnad. Ett barn kan beredas tillfälle att träffa även den förälder som barnet inte bor hos. Detta kan ske med regelbundenhet eller mer sällan - barnets vilja ska beaktas och styra. 

Önskar barnet träffa den andra föräldern ska alla underlätta så att det kan ske. Är föräldrarna överens kan en frivillig överenskommelse hanteras av familjerätten. De hanterar dock endast fall där man just är överens. Men vad kan göra att man dömer till enskild vårdnad vid en vårdnadstvist? Och hur går proceduren till? Vilka blir konsekvenserna för den förälder som inte längre har vårdnad om sitt eller sina barn?

Kriterier och situationer då enskild vårdnad kan bli aktuell

Till att börja med behöver den förälder som önskar få enskild vårdnad göra en ansökan om detta. Blanketter som behövs finns att laddas ner/beställa från Skatteverkets hemsida. Sedan händer en av två saker. Alternativ ett är att den andra föräldern godkänner detta. Då ansökan hanterats beviljas då den enskilda vårdnaden.

Alternativ två är att den andra föräldern motsätter sig. Då behöver frågan avgöras i rätten. Rätten består av en domare och tre nämndemän. Enskild vårdnad kan utdömas om exempelvis en av föräldrarna bedriver så kallat umgängessabotage, vid svåra samarbetsproblem, vid våld och/eller missbruk eller vid misstanke om egenmäktigt förfarande, det vill säga att en förälder misstänks komma att fly från landet med barnet. 

Enskild vårdnad är inte normen

Det är inte alls givet att våld i hemmet anses vara tillräcklig orsak för att förälder ska få enskild vårdnad vid vårdnadstvist. Till exempel är det inte givet att en far som misshandlat barnets mor anses vara en fara för barnet och olämplig som vårdnadshavare. Det är faktiskt inte ens skrivet i sten att detta sker även om fadern misshandlat modern i barnens närvaro. Skulle våldet vara riktat direkt mot barnet däremot ter sig saken helt annorlunda. Efter misshandel kan situationen bli otroligt bekymmersam eftersom kvinnan helt enkelt fruktar för sitt liv vid möte med mannen men ändå måste träffa honom för att överlämna och hämta barnet. Det är otroligt viktigt i dessa fall att ett kompetent juridiskt ombud finns som stöd och rådgivare.

Läs mer om vårdnadstvist här: https://www.vårdnadstvistgöteborg.se

8 Jan 2020