Våld är tyvärr vanligt

Ibland så kan man hamna i svårigheter och ibland så räcker inte orden till för att lösa en konflikt. Tyvärr. I en perfekt värld så skulle samtalet vara den lösning som alltid löste olika typer av trångmål; men så är det inte och oavsett om man ser våld som lösning ur ett mindre perspektiv – två barn som slåss på skolgården – ur ett lite större – två vuxna som ryker ihop på krogen – eller sett ur det största perspektivet – krig mellan två länder – så är tyvärr våld något som förekommer i alla skalor.

Och; det kan drabba dig. Du kan mycket väl hamna i en sådan knipa att du måste använda dina knytnävar för att blir fir, du kan råka ut för en misshandel och du kan se att en bekant hamnar i ett slagsmål och där du känner dig manad att hjälpa. Kort sagt; i vår vardag är vi inte på något sätt – vare sig som offer eller som förövare – fredad för misshandel.

Ett typiskt fall av misshandel

Vi kan dra det senare exemplet och sätta det i ett lite större sammanhang för att tydliggöra vad vi menar med en misshandel och konsekvenserna som kan komma av en sådan. Ett typisk exempel som vi tycker beskriver en misshandel väl.

Vi säger att du och din vän varit ute på en nattklubb och att då denna precis har stängt; ni är berusade och står utanför och röker varsin cigarett – något som ni inte är ensamma om; i stort sett samtliga gäster gör så. Det kommer plötsligt fram en tjej till din vän, hon ber om eld och de båda hinner byta några ord medan hennes cigarett tänds av din kompis. 

Några oskyldiga ord som på långt håll uppfattas som något helt annat av hennes svartsjuke pojkvän som genom några resoluta steg kliver fram, höjer sin näve och med ett reptilsnabbt slag sänker din kompis. Din reaktion? Du hoppar på mannen och slår ner honom. Följden av detta kommer att bli ett drama i, så att säga, tre akter. Din kompis anmäler mannen för misshandel, han i sin tur anmäler dig för misshandel och du gör en motanmälan – även den för misshandel.  

En skicklig advokat är ett måste

Kort sagt här: du är skyldig till misshandel – men du har de facto agerat på ett korrekt sätt i och med att du försvarat din vän. I liknande fall och egentligen vid varje typ av misshandel så krävs det en skicklig advokat för att leda detta i bevis. Det vill säga; du måste ha en advokat som kan försvara dig och påvisa för rätten att den misshandel du anklagats för är en ren konsekvens av att din vän blivit påhoppad.

Sveriges lag är uppbyggd på så sätt att alla ska ha samma chans att få en rättvis bedömning; tyvärr så är mångas erfarenhet att man får en rättvis bedömning om man har en kunnig advokat vid sin sida och hamnar du i en liknande situation som i exemplet så är rådet att du kontaktar en sådan.

19 Dec 2016