Våldtäkt - ett brott som måste förhindras

Sverige är ett land som försöker ligga i framkant gällande sexualbrott - våldtäkt, grov våldtäkt, våldtäkt mot barn, sexuellt utnyttjande, sexuellt ofredande, koppleri och köp av sexuella tjänst - och detta innebär att vi dels jobbar hårt med att förhindra brotten i fråga och dels också har höga straffsatser vid dessa brott.

Anklagas man för en våldtäkt i Sverige så kan dömas till fängelse i som lägst två år och som högst i sex år. För en grov våldtäkt är straffskalan som lägst fem år i fängelse och som högst tio. Våldtäkt räknas som ett av de grövsta och värsta brotten och det är bra.

Trots detta så sker våldtäkter dagligen och i fjol - år 2018 - så anmäldes ungefär 22500 olika sexualbrott. Av dessa rubricerades 7690 stycken som just våldtäkt. En skrämmande siffra som dessutom har ett stort mörkertal. Där har vi ett problem.

Domarklubba och lagböcker ligger på bord

De flesta sexualbrott sker av bekanta

Många offer vågar inte gå vidare och anmäla en våldtäkt. Man gör detta antingen av rädsla för gärningsmannen eller för rädsla av att inte bli trodd. Lägger man till att det ofta finns skuld- och skamkänslor med i bilden så har vi ytterligare en förklaring till varför kvinnor - som är det vanligaste offret - inte går vidare.

Många frågar sig varför? Hur kan man inte vilja ha rättvisa och anmäla en okänd gärningsman för en våldtäkt? Därför att det i de allra flesta fall inte handlar om någon okänd gärningsman.

De flesta våldtäkter sker inte utomhus i skydd av mörkret och av någon okänd. De flesta sker i hemmet, på fester, hos bekanta och av män som man känner. Det gör att många kvinnor skäms, känner skuld och låter saken bero.

Kan rättsväsendet ändra attityd?

En annan detalj som många offer pekar på i samband med en våldtäkt och det som följer efter anmälan är att man blir behandlad på ett felaktigt sätt. Detta både från polisen och i rättegången som följer. Det här är ett problem. Som offer ska man inte tvingas höra insinuanta frågor gällande klädsel, gällande alkoholvanor eller gällande det egna, privata samlivet. Tyvärr är det exakt detta som många flickor och kvinnor tvingas göra. Man tvingas försvara sin livsstil och man känner att man själv nästan är den åtalade snarare än målsägande i fallet.

Vi vet att man arbetar hårt med denna fråga och att man försöker ändra dessa attityder - framförallt hos poliser som tar emot anmälan om en våldtäkt. Samtidigt så måste man också förstå att exempelvis en advokat gör - och ska göra - allt som står i hens makt för att få sin klient frikänd. Därför kan också en rättegång förvandlas till en sådan typ av historia.

Som offer så så bör man ha rätt juridisk hjälp vid sin sida. Ett målsägarbiträde som kan kliva in och bryta av då frågorna närmar sig rent löjeväckande nivåer. Man ska inte känna att man själv gjort något fel. Det är extremt viktigt i samband med ett våldtäkts- eller sexualbrottsmål. Rätt juridisk hjälp - så snart och så tidigt som möjligt - gör skillnad och fungerar både som stöd och hjälp genom en smärtsam process.

Du hitter mer info på sidan www.våldtäkt.com.

16 Mar 2020