Vet mer om att anlita en brottmålsadvokat

Den som är misstänkt för brott har ofta rätt till en offentlig försvarare. Det här innebär att kostnaden för den juridiska hjälpen betalas av staten, helt eller delvis. Som misstänkt har man också rätt att välja den brottmålsadvokat som ska representera en. Det här gör man genom att själv ta kontakt med advokaten, eller genom att lämna dennes kontaktuppgifter till polisen, som i sin tur tar kontakt.

Men en brottmålsadvokat kan även hjälpa den som har blivit utsatt för brott. Som brottsoffer kan man få hjälp av ett målsägandebiträde som bistår under hela rättsprocessen.

En firma i Göteborg skriver till exempel att de kan hjälpa till med bland annat följande:

  • Målsägandebiträde. Den som har fallit offer för brott kallas för målsägande. Om det antas att brottet kan ge fängelse för den brottsmisstänkte, så har den målsägande rätt till ett biträde som hjälper till under processen. Det här betalas med offentliga medel.
  • Försvarsadvokat. Den som är åtalad i brottmål har normalt rätt till en offentlig försvarare. Rätten kan tilldela den misstänkte en brottmålsadvokat, men man har också rätten att välja den man önskar ska företräda en. Blir man frikänd, så betalas kostnaden av staten.
  • Skadeståndskrav. En brottmålsadvokat brukar även kunna hjälpa till med skadeståndskrav. Den som har fallit offer för ett brott har rätt till en ersättning från förövaren. Om förövaren inte betalar hjälper Kronofogden till med att driva in pengarna.

Välj rätt företrädare

Som nämnt lite högre upp i texten, har man rätt att själv välja vem som ska företräda i ett brottmål. Ponera att händelsen har skett i Stockholm, men du bor i Göteborg. Du har då rätt att ta kontakt med en brottmålsadvokat i Göteborg som du känner till väl. Det finns givetvis aldrig några garantier för att advokaten i fråga kan ta sig an just ditt fall. Därför är det bra att känna till flera byråer som man tycker verkar bra.

Det är viktigt att man känner förtroende för juristen som har i uppdrag att företräda en. Många värderar personkemin väldigt högt. Det här gäller inte bara misstänkte – utan även målsägande har rätten att själv utse ett målsägandebiträde.

Många hittar sin företrädare genom att helt enkelt söka på nätet. En sökning på till exempel ”brottmålsadvokat Göteborg” kommer att ge dig flera alternativ att titta lite närmare på. Det viktiga är att man väljer en firma som känns seriös och som kan tillhandahålla jurister som du känner ett stort förtroende för.

På denna sida kan du läsa mer om brottmålsadvokat: https://www.brottmålsadvokatgöteborg.net

15 Aug 2019