Blogg

Sida 2

Om du behöver en försvarare

23 aug 2019

Har du blivit misstänkt för något brott? Eller är du bara allmänt nyfiken på hur det fungerar i en domstol? Här går vi igenom ungefär hur det kan fungera i ett riktigt fall. Säg att du har varit ut en blöt kväll. Du har blivit vittne till ett bråk mellan två personer på ett dansgolv. Utan att tänka dig för, har du gått emellan dem som har bråkat. Men istället för att få bråket att upphöra så är det du som råkar ut för att få stryk.

En missuppfattning händer så lätt

Mitt i tumultet kommer säkerhetsvakten på dansstället, som helt och hållet har missupfattat hela sammanhanget. När säkerhetsvakten dyker upp, har de som har varit skyldiga till misshandeln bara försvunnit och kvar står du och vakten tror att det är du som har slagit ner en stackare som ligger och blöder på dansgolvet. Sedan ringer vakten polisen och låter dig inte komma undan. Trots att du protesterar och att dina vänner gör det samma, så tror ingen på dig. Polisen kommer och ber dig följa med, men ju mer som både du och dina förfriskade vänner protesterar, desto mindre tror polisen på dig. Du blir så illa tvungen att följa med till polisstationen och blir inlåsta på häktet. Den stackare som blev nedslagen ligger på sjukhus och behöver omplåstras.

Du behöver en försvarare

Under tiden som du sitter inlåst på häktet, behöver du en försvarare. Då är det mycket viktigt att det inte är en advokat som bara säger; "jahapp" och "nehej" till allt som polisen säger och verkar vara en nickedocka (som bara nickar till allt) så behöver du en bra advokat som gör mer än bara håller med åklagaren och polisen. Du behöver en advokat som kan prata med den stackare som blev nedslagen av den som bara stack. Du behöver en advokat som lyssnar å sig och som förbereder sig på ett riktigt bra försvar och som är beredd på att sticka hål på alla de misstankar som polisen och väktaren har mot dig. Denna advokat bör ta kontakt med dem som var på dansgolvet och som kan berätta vad som egentligen hände. Genom att skaffa in vittnesmål av sådana som är trovärdiga och inte lika berusade som du själv var, liksom dina vänner, bör en advokat ta fram allt som pekar på att du är oskyldig och inte ska behöva sitta kvar i häktet, och heller inte ska anklagas för att ha misshandlat ett stackars offer som ligger å sjukhuset. Läs mer om hur en advokat kan hjälpa dig på: https://www.advokatuppsala.biz.

Därför fick simmerskans medias uppmärksamhet för sin lägenhet

22 aug 2019

Det är inte ofta som media skriver om idrottsstjärnors fastighetsaffärer men det hände 2017 när en av Sveriges bästa simmerskor var involverad i en konflikt kring ett andrahandsavtal. Hade hon tagit ut en oskälig hyra eller inte?

Vad ”oskälig hyra” är kan diskuteras. För det finns inte någon exakt gräns vilket tydligt visade sig när en känd idrottare hyrde ut sin lägenhet i centrala Göteborg för ett par år sedan. Även om det låg på Avenyn i Göteborg och därmed hade ”absolut bästa läget” så ansåg hyresgästen att priset var för högt i förhållande till vad som hyrdes ut. Den fastighetsjurist som snabbt blev inkopplad på fallet sa till media att det var ”befängt” vilket tydligt tydde på att man ansåg sig ha rätt i frågan. Det var däremot inget som fastighetsjuristen för motparten ansåg.

Idrottsprofilen hade valt att ta ut en månadshyra på 22 000 kr. Det var även något som personen som hyrde i andrahand även gick med på. Men i efterhand ansåg personen att hyran varit alldeles för hög när en jämförelse genomfördes med andra lägenheter i samma område i Göteborg.

Andrahandsavtal

Den fastighetsjurist som företrädde personen som hyrde i andrahand påpekade att den ”kollektivt framförhandlade” nivån på hyran var 16 500 kr på liknande lägenheter. Det innebar därmed att personen betalat över 20 % mer än marknadspris.

En person som anser sig betalat ”oskäligt mycket” kan begära tillbaka den överstigande summan av hyresvärden vilket alltså skett i detta fall. Totalt begärde personen ersättning med närmare 100 000 kr vilket räknades ut utifrån ”normal” hyresnivå i förhållande till vad som betalades och hur lång tid detta skett.

Det finns regler som säger att man får ta ut ett pris över gällande marknadspris om man exempelvis hyr ut möblerat. Detta var även något som fastighetsjuristen för andrahandshyraren påpekade till media men tillade även att gränsen är på 10 - 15 % samtidigt som sportstjärnan inte hade hyrt ut möblerat utan omöblerat.

Här får man även räkna in om hyresvärden står för elavtal, försäkring eller andra kostnader. Grundtanken är därmed att andrahandsuthyrning inte primärt ska ske för att tjäna pengar utan för att hyra ut den under en tid man inte har möjlighet att bo där.

Hennes fastighetsjurist visade därmed att 22 000 kr i hyra var skäligt utifrån att lägenheten delvis varit möblerad, att elen och försäkringen betalades samt en grundkostnad på lägenheten på ca 16 500 kr.

Källa: Expressen

Vet mer om att anlita en brottmålsadvokat

15 aug 2019

Den som är misstänkt för brott har ofta rätt till en offentlig försvarare. Det här innebär att kostnaden för den juridiska hjälpen betalas av staten, helt eller delvis. Som misstänkt har man också rätt att välja den brottmålsadvokat som ska representera en. Det här gör man genom att själv ta kontakt med advokaten, eller genom att lämna dennes kontaktuppgifter till polisen, som i sin tur tar kontakt.

Men en brottmålsadvokat kan även hjälpa den som har blivit utsatt för brott. Som brottsoffer kan man få hjälp av ett målsägandebiträde som bistår under hela rättsprocessen.

En firma i Göteborg skriver till exempel att de kan hjälpa till med bland annat följande:

  • Målsägandebiträde. Den som har fallit offer för brott kallas för målsägande. Om det antas att brottet kan ge fängelse för den brottsmisstänkte, så har den målsägande rätt till ett biträde som hjälper till under processen. Det här betalas med offentliga medel.
  • Försvarsadvokat. Den som är åtalad i brottmål har normalt rätt till en offentlig försvarare. Rätten kan tilldela den misstänkte en brottmålsadvokat, men man har också rätten att välja den man önskar ska företräda en. Blir man frikänd, så betalas kostnaden av staten.
  • Skadeståndskrav. En brottmålsadvokat brukar även kunna hjälpa till med skadeståndskrav. Den som har fallit offer för ett brott har rätt till en ersättning från förövaren. Om förövaren inte betalar hjälper Kronofogden till med att driva in pengarna.

Välj rätt företrädare

Som nämnt lite högre upp i texten, har man rätt att själv välja vem som ska företräda i ett brottmål. Ponera att händelsen har skett i Stockholm, men du bor i Göteborg. Du har då rätt att ta kontakt med en brottmålsadvokat i Göteborg som du känner till väl. Det finns givetvis aldrig några garantier för att advokaten i fråga kan ta sig an just ditt fall. Därför är det bra att känna till flera byråer som man tycker verkar bra.

Det är viktigt att man känner förtroende för juristen som har i uppdrag att företräda en. Många värderar personkemin väldigt högt. Det här gäller inte bara misstänkte – utan även målsägande har rätten att själv utse ett målsägandebiträde.

Många hittar sin företrädare genom att helt enkelt söka på nätet. En sökning på till exempel ”brottmålsadvokat Göteborg” kommer att ge dig flera alternativ att titta lite närmare på. Det viktiga är att man väljer en firma som känns seriös och som kan tillhandahålla jurister som du känner ett stort förtroende för.

På denna sida kan du läsa mer om brottmålsadvokat: https://www.brottmålsadvokatgöteborg.net

Bevara friden även efter begravning

24 jul 2019

Det är alltid en chock när en person går bort, särskilt chockartat kan det vara när det är någon som står en nära. Trots att det är väntat, och något som gäller oss alla, är döden sällan väntad. När sedan chocken över bortgången väl har lagt sig är det en många praktiska frågor som måste få en lösning; var, när och hur ska en begravning hållas? Vad händer rent juridiskt när en person går bort? Det är i sådana fall som man bör anlita en advokat som är duktig på arvstvister och som kan gången när man upprättar dödsbo och fördelar arv.

Vad är bröstarvingar?

Bröstarvingar kallas alla de som ärver i första hand; först ärver barn och maka eller make . Finns det inga barn eller makar, ärver föräldrar, finns det inga sådana heller, ärver syskon, om inte de finns ärver syskonbarn. Det är dessa som kallas bröstarvingar; den som den döda har varit gift med, har barn, föräldrar eller syskon. Det finns en lagstadgad ordning för hur någon ärver av den som har dött, som kallas arvsordning. När någon har dött, bör en advokat upprätta ett dödsbo. Dödsbot innefattar allt som den som har dött, har haft i sin ägo. Finns det skulder, räknas även de med i dödbot. Har den döda ägt en lägenhet, hus, bilar, och andra egendomar, så räknas allt sådant in. När eventuella skulder har räknats in, är det sedan det som återstår som blir arvet till dem som ärver. Man tar också reda på om det finns något testamente, och då läser man upp det om ett sådant finns. 

Vem kan ärva?

Man kan inte gör någon av sina barn arvslösa, som man kunde förut. Enligt svensk lag ärver alltid barn av sina föräldrar, minst häften av sin egen arvslott (som beräknas på grund av hur många som ärver). Makar ärver alltid varandra. Om det finns en make, eller maka, ärver de alltid före barn, men inte om den som har dött har egna barn från innan han eller hon gifte sig. De barn som finns mellan makarna får vänta till maken eller makan dött. Först efter det ärver barnen. Sambor ärver tyvärr inte varandra om man inte har skrivit ett testamente som fastställer att sambor ärver varandra. Av den anledningen bör sambor alltid skriva testamente ifall man önskar att sambon ska ärva efter det egna dödsfallet. Här kan du läsa mer om hur du kan undvika arvstvister: https://www.arvstvist.se.

Bra och dåliga sätt driva företag

23 jun 2019

Det finns olika slags människor i vår Herres hage. Man brukar säga "djur" i "vår Herres hage", men det finns även olika slags människor i vår Herres hage. Det är olika människor med olika bakgrund, olika kutur och helt olika samveten. Några är hederliga, andra är inte det. Är man inte hederlig kan man bli kriminell om det vill sig riktigt illa, men det finns några områden där det är en gråzon mellan det som är ärligt och det som är kriminellt. Företagande är ett av de områden där det inte är svart/vitt.

Man får inte köpa ett företag för företaget egna pengar

Det finns människor som gärna skulle vilja köpa upp ett företag men som inte har pengar till det. Det är i så fall en stor frestelse att köpa företaget först, kanske med lån av någon. Sedan plockar man ut vinster ur företaget och betalar tillbaka till den som man har lånat av. Det låter ju som en bra idé, och ett sätt att få råd att köpa ett företag, men det är inte lagligt. Man får helt enkelt inte låta ett företag betala för att någon köper det.

Man får inte driva företag och inte betala skatter

Just de människor som kanske har lite rymliga samveten kan driva ett företag. Det kanske går bra några år i början. Då är det lätt att man låter företaget betala för olika saker som man drar nytta av, som företagare. Sedan när skatterna har hopat sig, för att inkomsterna har varit så höga, så kanske man lägger ner företaget när det är dags att betala sina skatter. Men det är olagligt. Man får inte driva ett företag, och sedan försätta det i konkurs när det är dags att betala sina skatter till Skatteverket. I så fall kan man som ägare, trots att företaget inte finns längre, bli skyldig att betala för företagets skulder. Enligt lagen måste man visa att man har "intentionen" att driva ett företag, genom att visa att man har gjort allt för att betala sina skatteskulder.

Man kan begära företrädare för skulderna

Om det skulle vara så att man helt enkelt inte har lyckats få in de intäkter som man har planerat och helt enkelt misslyckats med det, då kan man begära om att få en företrädare för företaget. Det är som att få en myndig person för ett företag. Det är alltid en jurist som kan bli företrädare för ett företag. Då tar hon, eller han ansvar för företagets skulder och får fatta beslut om hur företaget ska göra för att kunna betala sin skulder. Här kan du läsa mer.

När du behöver hjälp i ett brottmål

23 apr 2019

När man är inblandad i ett brottmål märker man snabbt att det är en krånglig och invecklad process som ofta tar längre tid än beräknat.

Oavsett man är misstänkt för brott eller är ett brottsoffer så behöver man hjälp och stöttning inför och under rättegång. I vissa fall har man rätt till offentlig försvarare. Men det viktiga är att så tidigt i processen skaffa en brottmålsadvokat.

Arbetsuppgifter för en brottmålsadvokat

En brottmålsadvokat är med under hela rättsprocessen. Det handlar om till exempel vid polisförhör, häktesförhandlingar, förtroliga samtal, under och efter rättegången. Man kan också få hjälp med överglagan och skadeståndsansökan med mera.

Vid bristfällinga polis utredningar kan man få hjälp med kompletterande utredningar och tillägg. När man är häktad får man inte kommunicera med familj, vänner, hyresvärd och arbete för att ta några exempel. Då är försvararen en viktig länk med omvärlden.

Under vissa delar av rättsprocessen sköter advokaten dina intressen och talan. Det är dennes arbetsuppgift att göra allt för att den misstänkte ska bli frikänd. I dessa fall får man kunnig och erfaren hjälp med sina ersättningskrav. 

Skulle dock man bli fälld kommer man få hjälp med att få så litet straff som möljigt. Det är såklart viktigt att man litar på sin brottmålsadvokat och känner stort engagemang. Försvararen är igenom hela rättsprocessen den misstänktes förlängda arm. Man kan säga att den misstänktes framtid i vissa fall ligger i försvararens hand. Man kan lätt förstå hur utsatt den misstänkte känner sig och det kan medföra oerhörd psykisk press.

Hjälp för brottsoffer

När man har utsatts för ett brott så behöver man ett målsägandebiträde som ska finnas som stöd under den jobbiga processen. Man får ett erfaret stöd under rättegången som kan vara guld värt. Man kan få hjälp med att föra ens talan under rättegången om man inte orkar själv.

Det går att kontakta en advokatbyrå för hjälp eller invänta en offentlig målsägarbiträde. Det är bra att vara förberede och få hjälp med eventuell överklagan av domslutet.

Skaffa en erfaren brottmålsadvokat

Man måste vara noggrann när man väljer brottmålsadvokat. En trygg och säker expert vid sin sida kan göra stor skillnad. Man har rätt till att få en kunnig och engagerad jurist som kan svara på alla frågor man tänkas ha. Och så klart driva den misstänktes sak på ett professionellt och korrekt sätt i rätten för bästa resultat. Det finns olika rättsområden så det gäller att hitta en advokat med rätt erfarenheter. 

 

Har du blivit felbehandlad?

10 apr 2019

Tiderna förändras och i många fall så visar det sig gå lite väl fort för att man ska hinna med. Inom estetiskt skönhetsvård så finns det problem som ligger i att det hela tiden kommer nya behandlingar som inte blivit tillräckligt väl kontrollerade.

Ofta så är det inget fel på behandlingar per se - det handlar istället om att vem som helst kan erbjuda dessa utan krav på en gedigen utbildning. Det kan innebära att en massagesalong plötsligt börjar erbjuda behandlingar såsom injektioner med botox eller så kallade fillers till sina kunder. Som konsument så litar man fullt ut på att salongen i fråga vet vad det gör, men i många fall så blir man besviken.

Elaka tungor menar på att det i Sverige är lättare att öppna en salong som erbjuder olika alternativ inom estetisk skönhetsvård än vad det är att starta en korvkiosk. Det ligger faktiskt, tyvärr, mycket i detta. Här krävs det dels en reglering och dels så krävs det även - i väntan på denna - att konsumenterna gör sig medvetna om att det finns problem, att man kan bli felbehandlad och därigenom få stora problem.

En injektion med fillers (som innehåller ämnen som inte är kontrollerade och vars effekt är väldokumenterad) kan innebära en svår reaktion. Detsamma gäller även 3D-tatueringar som utförs av kliniker som saknar kunskap, vana och utbildning. Det kan sluta i en rejäl katastrof där man sett konsumenter tvingas se stora, vita ärr vid sina ögonbryn.

Svårt att få upprättelse i efterhand

Det som visar sig vara en förlängning på problemet är att det vid en felbehandling kan vara svårt att få upprättelse; både ekonomisk och sett till att problemet blir åtgärdat. Den vägen som finns att gå är att anmäla felbehandlingen till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) och låta denna nämnd utreda det inträffade.

De kan döma till din fördel - den ögonbrynstatuering du fått utförd har givit dig vanprydande ärr och du bör då ekonomisk ersättning från salongen som utfört denna behandling.

Vad händer om de vägrar? Inte mycket, tyvärr. De kan bli svartlistade av ARN, men de kan fortsätta sin verksamhet i alla fall. Ett problem, minst sagt - detta då alla inte undersöker kliniker och salonger på det sätt man borde, och måste, göra. Du kan även anmäla detta och gå den juridiska vägen - inleda en regelrätt tvist - men där kan utfallet vara väldigt osäkert och kostnaderna kan bli höga.

Kontrollera salongerna innan behandlingen

Vi var inne på det ovan: för att få rätt behandling så krävs det också eget ansvar. Skulle du vara intresserad av att genomföra en coolsculpting i Stockholm så bör du först och främst se över vilka kliniker som erbjuder denna behandling. Steg nummer två är att se hur pass många kunder som rekommenderar dig att välja en specifik klinik för just coolsculpting. Det tredje steget är att se om det finns någon form av certifiering och branschgodkännande.

Tre steg som kan göra din coolsculpting säkrare och enligt de förväntningar du har och som kliniken “garanterat”. Skulle du genomföra en coolsculpting för att forma till din kropp genom att frysa ned- och med vakuum suga bort fettdepåer och inte vara nöjd så kommer en seriös klinik att erbjuda dig en ny behandling.

Coolsculpting, bör tilläggas, är en riskfri behandling som inte kommer att ge dig vare sig ärr eller smärta efteråt. Där handlar en felbehandling mer om att förväntningarna varit för stora och att du som konsument därför kan känna dig besviken. Till skillnad mot exempelvis en felbehandling med botox, fillers och 3D-tatuering som kan märka dig för en lång tid framöver.

Se alltid till att undersöka kliniken/salongen innan. Tills Regering och Riksdag sätter tydligare regler så är det upp till oss konsumenter att välja rätt.

På denna sida kan du läsa mer om hur coolsculpting går till: https://www.coolsculptings.se.

När renoveringen blir en katastrof

6 apr 2019

Ibland är man med om saker i livet som känns riktigt hemska, men som man ändå kanske kan ta med sig en smula lärdom från. Ofta beror det jobbiga på att man betett sig dumt eller varit slarvig. Att till exempel åka fast för snatteri när man går i skolan, och tvingas erkänna det för sina föräldrar med rodnande kinder, är för de flesta en upplevelse som styr dem bort från den kriminella banan för resten av livet. För andra kan det vara att prata bakom ryggen på någon kompis, som får reda på det och blir ledsen. Inte heller så kul när man inser konsekvenserna av att man ville skvallra lite.

En läxa som många får lära sig i vuxen ålder är hur det kan gå när man anlitar hantverkare som man inte vet något om, och dessa gör ett riktigt dåligt jobb som snarare ökar behovet av renovering. Det kan vara en snickare som river en bärande vägg, eller en målare som gör ett uselt förarbete och kanske dessutom målar fasaden i fel nyans.

Oseriösa hantverkare finns det gott om

I Stockholm finns många målare och andra hantverkare. De flesta är fantastiskt duktiga och sätter en ära i att alltid göra ett bra jobb, men det finns tyvärr också en hel del rötägg. Det är personer som insett att det finns ett stort behov av hantverkshjälp i Stockholm, och att folk generellt är ganska dåliga på att kolla upp hantverkare. Kunder som väljer ett pris som kanske är för bra för att vara

sant och struntar i att kolla lite närmare på avtalet. Ofta kan det sluta med att man står med en saltad faktura för ett uselt eller icke utfört jobb, eller att snickaren eller målaren orsakar skador på huset.

Reklamera alltid till målaren först

Om du har anlitat en målare som har klantat till det och inte är uppenbart ångerfull och vill rätta till problemet utan kostnad, ska du alltid göra en officiell reklamation till denne via mail, där du förklarar vad du är missnöjd med och varför. Om målaren inte vill erkänna att han gjort något fel, eller inte ens svarar, så får du helt enkelt ta ditt ärende vidare.

Allmänna reklamationsnämnden eller advokat?

Du kan då vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden och förklara konflikten. Om ARN anser att du har rätt och att målaren bör ersätta dig för skador eller uteblivet arbete, så kommer de att lämna en erinran till målaren. De flesta hantverkare är såpass smarta att de följer en erinran från ARN, men om du har med en riktigt oseriös målare att göra kanske denne fortsätter att ignorera ditt ärende.

Då är det läge att kontakta en advokat, både för din egen skull och i viss mån också för att förhindra att denne målare får fortsätta lura folk. Om ARN har gjort bedömningen att du har rätt så har du goda utsikter att vinna en tvist i domstol, och du får då alla kostnader betalda. En advokat kan hjälpa dig att förbereda ditt ärende och att framställa din sak i rätten så att du till slut kan bli kompenserad och målaren får stå sitt kast.

Var noggrann när du väljer målare i Stockholm

För att undvika ett scenario som det ovan är det viktigt att du är noggrann när du väljer målare i Stockholm. Egentligen är det inte svårt att kolla upp om en målare har F-skatt, ansvarsförsäkring och lämnar garanti på jobbet. En bra målare i Stockholm svarar gärna på dessa frågor och du kan även kontrollera det genom att kontakta bolagsverket. Du bör alltid också ta en titt på vad målaren får för omdömen av tidigare kunder, något du kan göra på till exempel reco.se.

Hur går en båtbesiktning till?

21 feb 2019

En motorrenovering kan behövas. Reparationer i skrovet kan det vara bråttom med. Om man inte har ägt en båt förut och ska köpa en, kan det vara skönt att inte vara ensam vid köpet. Som köpare har man ju undersökningsplikt – en plikt som kan vara svår att uppfylla, om man inte känner till vad man ska undersöka.

Det är just där en besiktningsman kommer in i bilden. För köp av äldre och mindre båtar är det kanske inte värt kostnaden. När man däremot ska köpa en lite större båt, som inte sällan kostar över 100 000 kronor, kan det vara värt kostnaden det innebär att ta in någon med expertis. Att besiktiga en större båt kan visserligen kosta ett par tusenlappar, men det kan också vara en summa värd att lägga ut. Det går att se på som en försäkring ungefär, en åtgärd du vidtar för att inte behöva punga ut med stora summor pengar – i onödan – själv. För om köper en båt som har skador i skrovet och som kräver en motorrenovering, kan de oväntade utgifterna vida överstiga den summa som en besiktningsman tar för ett snabbt jobb.

Du får det svart på vitt

Dessutom får du normalt ett utförligt protokoll. Här ser du vad som ska göras, och inom vilket tidsspann. Du kan även, med detta som underlag, diskutera med besiktningsmannen vad de olika åtgärderna kan tänkas kosta och rådgöra huruvida det är en prisvärd affär. Kanske behöver den ingen genomgående motorrenovering nu – men om ett par år? En större båt är ett stort köp som de flesta inte gör särskilt ofta i livet. Processen är således inget man bör förhasta. Genom att ta hjälp av en besiktningsman minskar du risken markant för en dålig affär. Tyvärr blir alltför många båtköpare missnöjd med sin affär.

Gynnar affären i stort

En besiktning sätter dig även i en god förhandlingsposition. Kanske tycker du om båten riktigt mycket, men det finns ett par mindre brister? Genom att ha ett protokoll där dessa brister är utpekade av en besiktningsman, kommer du ha att goda möjligheter att pruta lite på köpet. Om du dessutom kommer med trovärdigt underlag på vad dessa åtgärder kan kosta, får både köpare och säljare en rimlig känsla för hur mycket priset kan tänkas sänkas. Kanske krävs en motorrenovering som kan kosta allt mellan 5 000 - 15 000 kronor? I det läget kanske priset på båten kan sänkas med en summa i det spannet.

Snabba tips på saker att kolla själv

Ska du köpa en billigare båt i en mindre affär, där kostnaden för en besiktningsman inte riktigt är motiverad? I sådana fall behöver du ta hjälp av en båtkunnig vän eller titta på båten själv. Ett par tips på saker att kolla efter är som följer:

  • Försök ta reda på om båten har varit med om en grundstötning. Det här kan bli dyrt att åtgärda eftersom en motorrenovering och korrigering av densamma kan behövas. 


  • Se om det finns vatten i kölsvinet. 


  • Kontrollera slangar och kopplingar till bränsle samt ventilation till motorrummet.

Här kan du läsa mer om motorrenovering.

 

I vilka situationer kan man behöva en advokat?

8 jan 2019

Många förknippar domstolaroch rättsväsende med kriminalitet. Kanske har man sett många amerikanska filmer och har tagit intryck av det som de amerikanska serierna och filmerna har berättat om. Det kan vara om olika brott, deckare och mord. Kriminalitet och skandaler har väl alltid fascinerat människor.

Aftonbladet och Expressen sålde tidningar om mord

Därav kom det sig en gång i tiden när kvällstidningar som Aftonbladet (hörs väl på namnet) och Expressen just sålde sina lösnummer med stora, feta rubruker om mord och andra hemskheter för att få sina lösnummer sålda. Den som inte är bevandrad i journalistiskens historia känner kanske inte till att Aftonblaadet och Expressen såldes för sig i affärerna och man kunde inte abonnera eller prenumerera på dem. De kom dessutom på efgermiddargarna, vid klockan tre. Numera är de som vilka andra morgontidningar som helst, och morgontidningarna har tagit efter dem när det kommer till bevakning av kriminalitetet.

Rättsväsendet handlar inte enbart med kriminalfall

Nu är det ju inte så att rättsväsendet enbart sysslar med kriminella fall och dömer i brottsfall. Det är sant at mycket handlar om brottsfall och där staten åtalar, i form av aåklagare de som kan fällas för olika slags brott. Men det finns en annan soida av domstolarna och rätten, och det är i de fall då det kommer till civila mål, som det heter.

Det kan mynna ut i att någon part har brutit mot lagen, men behöver inte alls vara så. Det kan handla om tvister, mellan två personer, där de båda inte kommer överens. Det kan vara mellan en arbetsgtivare och en arbetstgare i en arbetsrättslig tvist. Vi har lagar som reglerar detta och som arbetsgivare, som är den som har makten, får man inte göra hur som helst mot en arbetstagare.

En annan sida kan handla om famljer och tvister

Sedan finns det vårdnadstvister, där två vårdnadshavare tvistar om vårdnaden om barn. Det handlar då inte om vem som har rätt, utan då om vad som är bäst för barnet, eller barnen om de är många. I alla dessa fall behöver alla parter en advokat som tar till vara sin klients rättigheter. För den som är föremål antingen för ett misstänkt brott eller en tvist, är det viktigt att få fram det som är bäst för den personen. Även brottsoffer har rätt till en jurist, som tar till vara dens rättigheter som är föremål för det brott som man misstänker. En advokat är alltid någon som står på sin klients sida och för talan för den personen. Läs mer här om en advokat  i Uppsala.

Ta hjälp för att undvika skilsmässa

30 nov 2018

I Sverige så sker fler skilsmässor än någonsin tidigare. Vad detta beror på är svårt att sia om - alla är vi olika och alla förhållanden ser olika ut. En anledning kan vara den naturliga som ligger i att många gifter sig utan att fundera igenom beslutet tillräckligt. Är man kär och nyförälskad så fattar man beslut som kan vara ogenomtänkta och att gifta sig i en känslostorm är sällan hållbart.

En annan anledning kan vara att man inte kämpar på samma sätt för att hålla äktenskapet vid liv. Det är inte längre den heliga allians mellan två personer som det en gång var - på gott och ont.

Men, i vissa fall kan nog lite kämpaglöd - och hjälp (något vi ska återkomma till) rädda ett äktenskap och förhindra en skilsmässa. Det många inte inser är att man inte kan äta oxfilé varje dag och att livet tillsammans inte är helt bekymmersfritt. Det handlar om en bergochdalbana där man måste vara beredd på att det finns både höga berg och djupa dalar. Hemligheten är att försöka parerar dessa och få en så plan yta som möjligt att röra sig fram på - men där känslan av kärlek fortfarande finns kvar.

Hjälp var det. Hur ska man ta hjälp och undvika en skilsmässa? Vi tänkte ge två exempel. Ett som kommer att underlätta vardagen och ett som kommer att få er att - förhoppningsvis - växa som människor och öka förståelsen för varandra. Vi går igenom dessa var för sig.

Anlita en städfirma och anmäl er till parterapi

Vi kan säga att ni lever i Stockholm, har två barn och att ni börjat fundera på skilsmässa efter åtta år som gifta. Det går allt längre mellan de snälla orden och ni bråkar om allt som rör vardagen. Kort och gott: ni står redo att ge upp. Vårt råd: överväg dessa lösningar innan:

  • Ta hjälp av ett städföretag. Vad handlar era bråk om egentligen? Är det ekonomi, otrohet eller det faktum att ni aldrig har tid för varandra längre? i många fall är det tredje alternativet det mest gångbara. Vi har allt mindre tid över och alla behöver - och vill ha! - egentid; något som gör en småsint och missunnsam. Man tycker att man alltid får dammsuga, tvätta, diska och i övrigt sköta hushållet - detta medan partnern verkar ha hur mycket tid som helst. Så är det inte; troligt är att han/hon känner exakt likadant och förmodligen gör lika mycket. Här kan man faktiskt ta ett steg tillbaka och köpa sig den där extra tiden genom att anlita en städfirma. Varför ska ni bråka om sådana petitesser och så split mellan er? En städfirma i Stockholm kan - på givna dagar och på givna tider - hjälpa er med allt från hemstädning, fönsterputs, tvätt, diskning och allt annat som tar tid av er som ni helst skulle vilja lägga på annat. Dessutom är det billigt. Detta då ni kan anlita en städfirma med Rut-avdraget och dra av halva kostnaden för städning. Taket för detta ligger på årliga 25.000 kronor/person. Ni kan således båda använda ert respektive rut-avdrag och ha ett gemensamt tak för hemmet på 50.000 kronor. Det gör skillnad! Många familjer i Stockholm vittnar om att deras liv och vardag blivit avsevärt mycket bättre som en följd av att man anlitat en städfirma. Ibland är de enkla lösningarna de bästa.
  • Parterapi: Har ni svårt att prata utan att höja rösten och slutligen skrika till varandra? Har ni svårt att nå varandra och undviker att hamna i situationer där ni riskerar att hamna i någon typ av diskussion? Att svälja alla ord och bli som en tryckkammare inombords är ingen hållbar lösning. Man måste kunna kommunicera och här krävs det ofta professionell hjälp för att kunna göra så. Att anmäla sig till parterapi är inget misslyckande. Tvärtom - det är ofta den räddningsplanka man behöver för att rädda ett äktenskap. Ni lär er om varandra - och er själva - och ni kan öka förståelsen för vilka ni är. Det gör er starkare, både var för sig och tillsammans.

Att tvingas till skyddat boende

19 okt 2018

I Sverige är våld mot kvinnor om inte vanligt så åtminstone frekvent förekommande. Ett genomsnittligt år anmäls ca 30 000 fall av misshandel i hemmet. Av dem som anmäler är den absoluta merparten kvinnor (antalet män understiger 100). Som jurist träffar man ofta på kvinnor som blivit tvungna att fly från sin man, inte sällan med ett eller flera barn i följe.

Att tvingas riva upp sin och sina barns tillvaro med rötterna och fly hemmet är naturligtvis en traumatisk upplevelse. Ovanpå den ligger oron och skräcken för våld och minnen av det som redan hänt. Det är skärrade kvinnor som möter den jurist som ska hjälpa dem.

Rätt till skyddat boende

Enligt lagen har alla som utsatts för våld i hemmet rätt till ett skyddat boende, där man kan få en fristad från den som utövar våldet. För kvinnor över 18 år är det oftast en så kallad kvinnojour eller kvinnohem som blir fristaden, åtminstone till en början. Det finns många kvinnojourer över hela landet, och vanligen består de av ett antal privata rum eller mindre lägenheter som är anslutna till gemensamma lokaler där personal finns. Man ska kunna vara ifred men också kunna söka personlig kontakt och få hjälp att bearbeta sina erfarenheter.

En återgång till vardagen

Det är egentligen inte meningen att man ska stanna på ett skyddat boende mer än några månader. Under den tiden ska ens situation utredas av socialtjänsten och man ska få hjälp av kommunen att söka ett nytt permanent boende. Men i vissa kommuner, främst i storstäderna, gör bostadsbristen att det ibland inte är möjligt att hitta nytt boende till de kvinnor som är redo att flytta vidare. De blir då kvar på det skyddade boendet, vilket gör att det finns färre platser kvar till de kvinnor som behöver akut hjälp.

Juridisk hjälp när man vill byta skyddat boende

Det är inte alltid som miljön på ett skyddat boende är hälsosam, speciellt inte för medföljande barn. Det är trots allt en plats där de som vistas har hemska erfarenheter av våld och övergrepp med sig. Vill man ha hjälp att söka ett nytt skyddat boende eller någon annan form av boende kan det vara bra att vända sig till en jurist, gärna med inriktning på familjerätt. Denna jurist kan även bistå med juridisk hjälp vid ett åtal mot den som misshandlar. Att väcka talan mot den som misshandlar och försöka få till en fängelsedom är ju ofta det enda sättet att kunna känna sig helt trygg och kunna återvända till ett fritt liv.

Andra former av stödboende

Om man är ung och har en hemsituation där man blir utsatt för våld, eller om det finns andra typer av sociala problem i hemmet, kan man få hjälp av kommunen att komma till ett jourhem, familjehem, eller ett så kallat stödboende. Ett stödboende är till för ungdomar mellan 16 och 20 år som bedöms ha en viss förmåga att klara sig själva, men behöver stöd i att förbereda sig för ett vuxenliv på egen hand. Ett stödboende är inte alltid ett skyddat boende, även om det förekommer, utan man kan mer se det som en sluss ut i vuxenlivet.

Ett stödboende kan därför också fungera bra för ungdomar som fastnat hemma och inte vet hur de ska ta sig vidare i livet, och där föräldrarna inte förmår hjälpa till. Ensamkommande unga som behöver hjälp att integreras i det svenska samhället är ett annat exempel.

På http://www.curbosverige.se/ kan du läsa mer om hur det fungerar med skyddat boende.

 

Vad gör ett målsägandebiträde?

17 sep 2018

Det har överlag skett en ökning i nyhetsmedierna när det kommer till brott och straff, kan man säga. Intresset för brotten har ökat, och därmed har rapporteringen om just brott och straff ökat. Under många år gick antalet mord ner, samtidigt som antalet rapporteringar gick upp. Detta har medfört att många felaktigt har trott att kriminaliteten är hög och att folk mördar varandra till höger och vänster. Under de senaste 4-5 åren, har däremot en ökning av kriminaliteten ökat, och det har varit direkt kopplat till gängkriminialiteten, där många gäng mördar varandra. Det har alltmer kommit att drabba vanliga människor, då dessa kriminella tenderar att skjuta på varandra på gator och torg, vilket ökar risken för att oskyldiga människor drabbas.

Utsatta offer kan få målsägandebiträde

De som blir offer för olika kriminella gärningar, kan få ett målsägandebiträde. Är till exempel offret ett barn, eller en ungdom, en kvinna som har blivit våldtagen och därmed traumtaiserat och har svårt och tufft i en rättegång, eller under en kriminalutredning, kan barnet eller det unga eller utsatt offret få ett juridiskt stöd i form av ett målsägandebiträde. Målsägandebiträde ska ta till vara barnets, ungdomens och det utsatt offrets rättigheter och vara påtryckande i utredningen, så att den går framåt och den skyldiga ska åtalas och att bevis kommer in.

Ett exempel på målsägandebisträde i verkliga livet

Ett tydligt sådant exempel är advokaten Elisabeth Fritz. Hon var målsägandebiträde för en kvinna som sade sig vara utsatt för en våldtäkt. I tingsrätten kunde de två som hon pekade ut som våldtäktsmän, säga att hon var med på det våldsamma, sexuella umgänget. De blev friade från våldtäktsanklagelserna i tingsrätten. Då tog Elisabeth Fritz fram det larmsamtal som den unga kvinnan hade ringt, precis efter våldtäkten. Larmsamtalet som hon hade gjort precis efter våldtäkten slog hål på våldtäktsmännens påståenden om att hon hade varit med på det frivilligt. Männen blev fällda i hovrätten. Detta är ett exempel på ett målsägandebiträde som gjorde skillnad för det offer som hon företrädde.

Viktigt att anlita rätt advokat som till exempel målsägandebisträde

Eftersom ett målsägandebiträde kan göra skillnad på om någon blir fälld eller inte, är et väldigt viktigt att välja rätt sorts advokat som målsägandebiträde. Det gäller att välja någon som är kunnig inom humanjuridiken, som det kallas, när det handlar om brottsoffer, asylrätt, migrationsrätt eller våldtäkter. En advokat som är duktig bör ha erfarenhet och kunna tänka i olika banor, vara uppfinnigsrik och smart för att kunna bevisa en skuld eller en oskuld.

Är du missnöjd med din bröstförstoring?

14 sep 2018

Ett av de vanligaste skönhetsingreppen innebär att man som kvinna väljer att förstora sina bröst. En bröstförstoring som kan ske av olika skäl. Antingen i ett rent estetiskt syfte där en kvinna är missnöjd med storleken på sina bröst och vill ha större sådana eller där brösten i fråga kanske är väldigt ojämna till storleken. Även kroppsliga förändringar är vanliga anledningar; en graviditet kan gör att brösten blir hängigare, åldern likaså och en tredje orsak kan handla om att en kvinna tappat - eller gått upp - mycket i vikt.

Att en bröstförstoring är vanlig ska dock inte förknippas med att det är något enkelt ingrepp. Tvärtom. Även om metoderna är mer sofistikerade idag och därmed också säkrare så tar man en risk då man väljer att genomföra en bröstförstoring. Dels så finns det risker för hälsan - man kanske blir sjuk, implantatet kan spricka och man kan drabbas av elakartade infektioner. Det handlar, trots allt, om en operation.

De vanligaste problemen handlar dock om ett allmänt missnöje kring det slutliga resultatet: Brösten blev inte tillräckligt stora, de blev för stora, de förblev ojämna, de ser konstgjorda ut och där man kanske ser att exempelvis rippling eller kapselkontraktur uppkommit.

BRIMP samlar in data kring bröstförstoringar

En talande sak i sammanhanget är att det finns ett större problem än vad man tidigare trott. Det har nämligen börjat samlats in data kring missnöje i samband med bröstförstoringar i Sverige. BRIMP - Bröstimplantatregistret - är ett relativt nytt register som samlar in information i syfte att reda ut hur vanliga det är med olika komplikationer och missnöje i samband med en bröstförstoring.

Man bedömer att det årligen utförs mellan 3-5000 stycken ingrepp. Många av dessa sker utan problem - men andelen missnöjda patienter är de facto för många för att negligera. De flesta klagomålen handlar om form och storlek - men många handlar om värre saker.

Om man som patient är missnöjd med ett ingrepp så kan man ta det vidare rent juridiskt i syfte att få ersättning utbetald, en ny bröstförstoring utförd eller för att varna andra. Har allvarliga komplikationer uppstått så kan man genom en anmälan till IVO - Inspektion för Vård & Omsorg - dels söka prövning och dels också få den ansvariga att, så att säga, hållas ansvarig.

En skillnad är att du numera inte behöver anmäla den enskilde kirurgen eller sköterskan: du anmäler kliniken. Ett syfte som finns med IVO är att anmälningar och domar går att söka på hos Socialstyrelsen. Det underlättar för andra blivande patienter som genom detta kan förhindras från att begå samma misstag.

Viktigt att tillägga: Hos IVO hanteras inga ekonomiska spörsmål. Vill du har ersättning från en klinik i Stockholm för en misslyckad bröstförstoring så är det i första hand till klinikens försäkringsbolag och i andra hand till Patientnämnden du ska vända dig.

Hitta rätt klinik för din bröstförstoring

Vi berörde saken ovan, men det är för viktigt för att inte trycka lite extra på: se till att välja rätt klinik för din bröstförstoring. undersök innan - kontakta alltså gärna Socialstyrelsen - och se till vilka metoder samt vilka implantat som används.

Den initiala konsultationen är väldigt viktig då den ger en bra bild av vem som ska utföra ingreppet och där du även får gå igenom dina egna förväntningar. I några fall så är det orealistiska förväntningar som ligger bakom missnöje.

Går du till en seriös klinik i Stockholm så kommer du att få en fullständig bild av vad som är möjligt att göra, vilka eventuella risker som finns samt hur du ska ta hand om dig efter din bröstförstoring. En seriös klinik ger även garanti på implantaten man använder sig av - en garanti som vanligen sträcker sig över ett år.

Mitt tandimplantat måste tas bort

19 aug 2018

Tandimplantat har kommit att bli ett självklart alternativ till tandprotesen vid tandlossning. Av uppenbara skäl. Där tandproteser innebär att man måste plocka ut och sätta in tänderna varje kväll och att man måste rengöra dem separat så är ett tandimplantat en permanent lösning.

Sätter man in ett tandimplantat hos en tandläkare i exempelvis Stockholm så innebär det att man borrar fast titanskruvar i käkbenet och att man i dessa sedan fäster de kronor som kommer att fungera - både funktionellt och estetiskt - som de vanliga, ordinarie tänderna.

Tyvärr finns inga garantier att ett tandimplantat ska bli en permanent lösning. Dels så avgörs den frågan av vilken tandläkare som utfört ingreppet, dels av vilken kvalitet man har på sin käke och dels också av hur kroppen ställer dig till ämnet titan (alla tar inte upp det lika bra) och hur man själv sköter sig efter operationen.

Tyvärr så tror många att ett tandimplantat sköter sig själv - en krona av porslin behöver knappast borstas, eller hur? - men så är det inte. Det finns en förhöjd risk för bakterie- och kariesangrepp i tandköttsfickorna (särskilt tätt inpå operationen) och får man det så kan man nästan räkna med att komplikationerna kan bli så pass stora att implantaten måste tas bort.

Det är naturligtvis ett hårt slag. Man har trott att de - ofta väldigt dyra! - tandimplantat man fått insatta ska hålla hela livet. Det gör att man kan hamna i den situationen att man känner sig felbehandlad och att man vill ha upprättelse från tandläkaren. Både ekonomisk och i form av en ny typ av behandling. Det kan man också ha rätt till.

Det bästa är att i ett sådant läge kontakta mottagningen i Stockholm där behandlingen skett. Tandläkaren kan mycket väl erbjuda kompensation. Skulle han motsätta sig detta så kan du upprätta en anmälan till en branschorganisation - exempelvis Privattandläkarna - och låt dem utreda vad som hänt. Annars kan man även välja att söka hjälp och rådgivning hos sitt Landsting och då primärt genom att kontakta Patientnämnden. Det finns utvägar till upprättelse - även om din tandläkare frånsäger sig allt ansvar.

Undvik sämre tandläkare i Stockholm

En viktigare fråga, enligt oss, är vad man gör innan operationen. Med detta menar vi att alla tandläkare har olika kvaliteter och att tandimplantat kräver specialistkunskaper. Det innebär att man bör välja rätt tandläkare och aktivt söka efter mottagning som specialiserat sig på tjänsten.

Det man kan kolla efter är just det vi ovan nämnde: tillhör tandläkaren en branschorganisation så är det ofta dels ett kvitto på kvalitet och dels också på att din väg blir lite lättare om det - mot förmodan - skulle ske en felbehandling.

← Äldre inlägg