Blogg

Sida 2

RSS

Vad kan göra att man dömer till enskild vårdnad vid en vårdnadstvist?

8 Jan 2020

Vad krävs för att rätten ska döma om enskild vårdnad vid en vårdnadstvist? Kan föräldrar och barn påverka detta? Vem gör en sådan bedömning? Läs och lär!

När det gäller vårdnad om barn har vi i Sverige en stark tradition och en stor tro på att det är viktigt för barn att ha tillgång till båda sina föräldrar. Detta behöver inte nödvändigtvis innebära att man har delad vårdnad. Ett barn kan beredas tillfälle att träffa även den förälder som barnet inte bor hos. Detta kan ske med regelbundenhet eller mer sällan - barnets vilja ska beaktas och styra. 

Önskar barnet träffa den andra föräldern ska alla underlätta så att det kan ske. Är föräldrarna överens kan en frivillig överenskommelse hanteras av familjerätten. De hanterar dock endast fall där man just är överens. Men vad kan göra att man dömer till enskild vårdnad vid en vårdnadstvist? Och hur går proceduren till? Vilka blir konsekvenserna för den förälder som inte längre har vårdnad om sitt eller sina barn?

Kriterier och situationer då enskild vårdnad kan bli aktuell

Till att börja med behöver den förälder som önskar få enskild vårdnad göra en ansökan om detta. Blanketter som behövs finns att laddas ner/beställa från Skatteverkets hemsida. Sedan händer en av två saker. Alternativ ett är att den andra föräldern godkänner detta. Då ansökan hanterats beviljas då den enskilda vårdnaden.

Alternativ två är att den andra föräldern motsätter sig. Då behöver frågan avgöras i rätten. Rätten består av en domare och tre nämndemän. Enskild vårdnad kan utdömas om exempelvis en av föräldrarna bedriver så kallat umgängessabotage, vid svåra samarbetsproblem, vid våld och/eller missbruk eller vid misstanke om egenmäktigt förfarande, det vill säga att en förälder misstänks komma att fly från landet med barnet. 

Enskild vårdnad är inte normen

Det är inte alls givet att våld i hemmet anses vara tillräcklig orsak för att förälder ska få enskild vårdnad vid vårdnadstvist. Till exempel är det inte givet att en far som misshandlat barnets mor anses vara en fara för barnet och olämplig som vårdnadshavare. Det är faktiskt inte ens skrivet i sten att detta sker även om fadern misshandlat modern i barnens närvaro. Skulle våldet vara riktat direkt mot barnet däremot ter sig saken helt annorlunda. Efter misshandel kan situationen bli otroligt bekymmersam eftersom kvinnan helt enkelt fruktar för sitt liv vid möte med mannen men ändå måste träffa honom för att överlämna och hämta barnet. Det är otroligt viktigt i dessa fall att ett kompetent juridiskt ombud finns som stöd och rådgivare.

Läs mer om vårdnadstvist här: https://www.vårdnadstvistgöteborg.se

När du ansöker om ensam vårdnad i Göteborg

25 Oct 2019

De allra flesta föräldrar som skiljer sig, klarar av att fortsätta vara bra föräldrar till sitt barn, även om föräldrarna är osams, eller inte vill eller kan bo tillsammans. Ytterst få föräldrar tvistar om sina barn, och det är bra det, för barnens skull. I alla lägen måste man och bör man alltid tänka på vad som är bäst för ens egna barn. Men i vissa fall bör man ansöka om ensam vårdnad i Göteborg, som exempel. Och det är, om man lever under vissa omständigheter.

Är den ena föräldern utsatt för övergrepp som misshandel, våld eller övergrepp, bör den föräldern ta sig ur våldet, misshandeln och övergreppen. På samma sätt är det om barnet eller barnen är utsatta för en förälders misshandel, våld eller övergrepp. Den förälder som utsätter barnet ska inte få fortsätta med det. Det är mycket viktigt att övergreppen och misshandeln slutar omedelbart och att barnet kommer ut ur övergreppen.

Vem som helst kan inse detta

Vem som helst kan inse att det är oerhört skadligt för ett barn att bli utsatt för våld, för misshandel och för fysiska, psykiska eller sexuella övergrepp. Men hur kommer det sig att inte vårt lands socialtjänster gör det? Det kan finnas enskilda socialtjänstemän som kan stötta den förälder som försöker skydda sitt barn mot den förälder som barnet har blivit utsatt av. Och alla heder ska till dem, men alltför många socialtjänster ser mellan fingrarna och anser att ett barn som har varit utsatt för detta ändå måste (till varje pris) antingen bo med den föräldern eller umgås med den förälder som har utsatt barnet.

En förälder behöver en duktig advokat

Den förälder som försöker ta sitt barn ut ur våldet, misshandeln eller övergreppen behöver den allra bästa advokat som finns, då de behöver ansöka om ensam vårdnad om ett barn som lever i liknande omständigheter. Det är oftast det är en duktig advokat som kan innebära skillnaden mellan att lyckas skydda ett barn, eller bli tvungen att lämna barnet hos en förälder som misshandlar barnet eller begår övergrepp. Barn ska inte behöva växa upp med misshandel, våld, hot om våld eller övergrepp. Ett barn har rätt att få växa upp utan våld och misshandel och har rätt att få en barndom som ger alla möjligheter till trygghet. Ett barn ska inte behöva ägna hela sitt vuxna liv åt att reparera från en svår barndom. Det kan rätt advokat hjälpa till med.

Advokaten i Göteborg – Kan vara i Stockholm

21 Oct 2019

Om du har juridiska problem och bor i Göteborg – kan du råka kontakta en jurist i Stockholm för att få hjälp. Det visar sig nämligen att en del jurister väljer att marknadsföra sig mot bägge städerna även om de bara har kontor i exempelvis Stockholm. 

Har du behov av juridiskt stöd inom familjerätt efter att ni gått isär och inte är överens om var barnen ska vara? Till stor sannolikhet söker du då efter en advokat i din stad. För även om man kan ringa och prata så är det skönt att kunna träffas ansikte mot ansikte för att prata om det svåra problemet. 

Det är även stor chans att du använder Google och söker efter familjerätt, advokat och den stad du bor i. I detta fall söker du ju en advokat som är duktig på familjerätt i just Göteborg. Det logiska vore att företag enbart i denna stad visas. Men så är inte fallet. 

Flera företag i Stockholm har uppenbarligen valt att även försöka få kunder från Göteborg. Detta åtminstone inom familjerätt. De har därmed en specifik undersida på sin hemsida som vänder sig mot kunder i Göteborg. De skriver att de möter kunders ”behov av hjälp i Göteborg” och att de är specialister på just familjerätt. 

Men när man granskar deras kontaktuppgifter så är det adress och telefonnummer knutet till Stockholm. Varför?

Kompetens väger tyngre än kommunikation

Varför skulle du vilja anlita en advokat i Stockholm om du själv bor i Göteborg? Det handlar framförallt om kompetens och arbetssätt. När det kommer till familjerätt är det otroligt viktigt att man har rätt personkemi med de som jobbar med fallet. Det är även en extremt viktig fråga om du kan få vårdnaden eller inte. 

Att åka mellan Göteborg och Stockholm tar inte många timmar med tåg. Avgångarna går tätt och det är fullt möjligt att öka över en dag. Dessutom sker den mesta av kommunikationen via chat, videolänk eller telefon. Så med tanke på att man bara behöver träffas ett par gånger är kommunikationen inte något större hinder. Då väger kompetens och känsla tyngre. 

Detta vet flera juristbyråer om och märker därmed att det är lönsamt att vända sig till kunder på andra sidan av Sverige trots att många kanske backar när de inser att advokaten inte finns i samma stad. 

Men väg in vad du tycker är viktigast när du vill ha hjälp med familjerätt. Är det närhet, erfarenhet, pris eller annat? Kanske är det värt att åka en bit för att få den byrå som man känner sig tryggast med. Läs gärna mer om familjerätt i Göteborg här: https://www.familjerättgöteborg.se/

Vad innebär umgängessabotage?

14 Oct 2019

Vad innebär umgängessabotage och vilka konsekvenser kan sådant ge? Vi tänkte reda ut lite om vad som gäller och peka på vikten av att vara en god förälder även efter en skilsmässa eller en separation.

Att skiljas eller att separera är sällan någon enkel resa att genomföra. Det handlar om en känslig period där man fattat ett beslut om att den person man älskat inte längre går att leva med och det är naturligtvis ett beslut som kräver en hel del eftertanke. I synnerhet om det handlar om ett förhållande där gemensamma barn finns.

Det är ofta barnen som drabbas hårdast vid en separation och det är på dem som det största fokuset måste läggas: man måste se till att göra barnen delaktiga, att involvera dem och få dem att förstå att uppbrottet inte är något som beror på dem. Barn förstår mer än vad många tror och att helt utesluta dem är sällan någon god idé.

Det kan även vara så att barnen inser att en skilsmässa och separation är den bästa lösningen. Föräldrarna kanske bråkar mycket och det blir bättre att ha två trygga hem än ett hem som är extremt stormigt. Sköter man en separation på ett vuxet, moget sätt så brukar det mesta ge med sig och där tiden, helt enkelt, läker alla sår.

juridik

Umgängessabotage är inte ovanligt

Efter en skilsmässa eller en separation så har man som förälder gemensam vårdnad och man fattar - genom detta - tillsammans alla viktiga beslut som rör barnens framtid. Barn har rätt att träffa båda sina föräldrar och föräldrarna i fråga har också en skyldighet i att tillgodose detta. Där har vi också själva grundtesen vad gäller umgängessabotage.

Tyvärr är det inte ovanligt att detta sker. Som sagt; en skilsmässa kan innebära en känslomässig prövning och finns det dessutom känslor som svek, hämnd eller avundsjuka med i bilden så är det lätt att man använder sina barn som slagträ i syfte att straffa sin forna partner.

Så kan ett umgängessabotage se ut

Det kan i sin tur handla om ett aktivt umgängessabotage som rent konkret kan handla om att man smutskastar partnern inför barnen, att man manipulerar, ljuger och hittar på en massa detaljer som ligger exempelvis mamman eller pappan i fatet. Likväl kan ett umgängessabotage innebära att man inte lämnar barnet på utsatt tid, att man inte svarar i telefonen eller att man upprepade gånger hävdar att barnet är sjukt (och därmed ställa in en planerad helg) eller att man reser bort utan att meddela den andra föräldern.

Det finns många saker som kan falla in under vingarna på det som kallas för umgängessabotage - men det finns en gemensam konsekvens som kan ske av ett sådant agerande: att man tappar vårdnaden.

Vårdnaden om barnet kan tillfalla den andra föräldern

Att aktivt gå in för att sabotera umgänget för den andra föräldern är att leka med elden. Det kan nämligen komma med en hög nota som innebär att man förlorar vårdnaden om sina barn. Många av de vårdnadstvister som äger rum i Sverige har umgängessabotage som anledning och det är inte ovanligt att se att rätten dömer till fördel för den som drabbats.

Man ska veta att det även kan finnas andra skäl än exempelvis hämnd eller avundsjuka till varför ett umgängessabotage äger rum: många kan exempelvis känna att den andra föräldern har egenskaper som barnet inte ska behöva utsättas för, att hen är våldsam eller har en livsstil som man vill skona barnet från.

Detta motiverar emellertid inte ett umgängessabotage - där måste man söka andra vägar till att skona barnet. Exempelvis då genom det givna: att ansöka om ensam vårdnad och låta rättvisan ha sin gång.

Du kan få hjälp med vårdnadsärenden av den erfarna advokatbyrån https://sörmdal.se.

Så hittar man duktiga advokater

25 Sep 2019

Det är otroligt bra att det finns en hel yrkeskår som kan allt som rör lagen och domstolar, då det är ganska komplicerat, och vanliga lekmän inte kan juridiken när det kommer till vårdnads- eller umgängestvister. Vad som är skillnaden mellan en vårdnadstvist, och en umgängestvist, beror på att lagen om barn, delas in i barns vårdnad, boende och umgänge.

Lagens fel att det är så många tvister

Man tänker sig att ett barns vårdnad kan vara gemensam eller enskild, att barnet kan bo antingen hos båda eller bara den ena och om barnet inte bor med den andra föräldern, så bör barnet alltid kunna umgås med den andra föräldern. Och tyvärr, säger lagen att föräldern där barnet bor hos, måste underlätta och uppmuntra till umgänge mellan barnet och den andra föräldern. Allt detta är som en grogrund för konflikter mellan föräldrar och kan ge upphov till umgängestvister mellan dem.

Anlita den rätta advokaten

Befinner man sig mitt i en umgängestvist, är det mycket viktigt att välja rätt advokat. Det är advokaten som kan innebära skillnaden på en umgängestvist, då det är advokaten som kan den juridiska biten och kan vägleda de som tvistar om umgänget mellan barnet och den förälder där barnet inte bor hos. En duktig advokat ser till så att barnet självt kommer till tals. Enligt lagen ska barn alltid komma till tals, och beroende på barnest ålder, bör man i mer eller mindre grad låta det avgöra hur barnet ska ha det. Man kan inte googla advokater och välja någon som dyker upp i Googles flöde. Istället måste man medvetet och noggrant välja vilken advokat som företräder en.

  1. Rykten och skvaller – här bör man faktiskt gå på vad andra säger om advokaten, är det någon som har erfarenhet och sett hur en advokat arbetar, bör man lyssna på den som är erfaren.
  2. Fråga andra advokater – advokater är duktiga på att hålla koll på andra advokater, så att fråga en advokat om vilken som är bäst på familjerätt och humanjuridik är en mycket bra idé. Den advokat som vinner flest rättegångar, brukar ge eko i advokatvärlden.
  3. Fråga intresseorganisationer – vill man inte lyssna på skvaller och rykten och inte fråga andra advokater, kan man alltid fråga intresseorganisationer som kanske arbetar med humanjuridik, till exempel kvinnojourer, barnrättsgrupper och liknande. De som arbetar med att stötta barn, vet oftast vilka advokater som är duktiga på att ta tillvara barns juridiska rättigheter.

Behöver du avokat för umgängestvist i Göteborg? Läs mer på: https://www.vårdnadgöteborg.se.

Om du behöver en försvarare

23 Aug 2019

Har du blivit misstänkt för något brott? Eller är du bara allmänt nyfiken på hur det fungerar i en domstol? Här går vi igenom ungefär hur det kan fungera i ett riktigt fall. Säg att du har varit ut en blöt kväll. Du har blivit vittne till ett bråk mellan två personer på ett dansgolv. Utan att tänka dig för, har du gått emellan dem som har bråkat. Men istället för att få bråket att upphöra så är det du som råkar ut för att få stryk.

En missuppfattning händer så lätt

Mitt i tumultet kommer säkerhetsvakten på dansstället, som helt och hållet har missupfattat hela sammanhanget. När säkerhetsvakten dyker upp, har de som har varit skyldiga till misshandeln bara försvunnit och kvar står du och vakten tror att det är du som har slagit ner en stackare som ligger och blöder på dansgolvet. Sedan ringer vakten polisen och låter dig inte komma undan. Trots att du protesterar och att dina vänner gör det samma, så tror ingen på dig. Polisen kommer och ber dig följa med, men ju mer som både du och dina förfriskade vänner protesterar, desto mindre tror polisen på dig. Du blir så illa tvungen att följa med till polisstationen och blir inlåsta på häktet. Den stackare som blev nedslagen ligger på sjukhus och behöver omplåstras.

Du behöver en försvarare

Under tiden som du sitter inlåst på häktet, behöver du en försvarare. Då är det mycket viktigt att det inte är en advokat som bara säger; "jahapp" och "nehej" till allt som polisen säger och verkar vara en nickedocka (som bara nickar till allt) så behöver du en bra advokat som gör mer än bara håller med åklagaren och polisen. Du behöver en advokat som kan prata med den stackare som blev nedslagen av den som bara stack. Du behöver en advokat som lyssnar å sig och som förbereder sig på ett riktigt bra försvar och som är beredd på att sticka hål på alla de misstankar som polisen och väktaren har mot dig. Denna advokat bör ta kontakt med dem som var på dansgolvet och som kan berätta vad som egentligen hände. Genom att skaffa in vittnesmål av sådana som är trovärdiga och inte lika berusade som du själv var, liksom dina vänner, bör en advokat ta fram allt som pekar på att du är oskyldig och inte ska behöva sitta kvar i häktet, och heller inte ska anklagas för att ha misshandlat ett stackars offer som ligger å sjukhuset. Läs mer om hur en advokat kan hjälpa dig på: https://www.advokatuppsala.biz.

Därför fick simmerskans medias uppmärksamhet för sin lägenhet

22 Aug 2019

Det är inte ofta som media skriver om idrottsstjärnors fastighetsaffärer men det hände 2017 när en av Sveriges bästa simmerskor var involverad i en konflikt kring ett andrahandsavtal. Hade hon tagit ut en oskälig hyra eller inte?

Vad ”oskälig hyra” är kan diskuteras. För det finns inte någon exakt gräns vilket tydligt visade sig när en känd idrottare hyrde ut sin lägenhet i centrala Göteborg för ett par år sedan. Även om det låg på Avenyn i Göteborg och därmed hade ”absolut bästa läget” så ansåg hyresgästen att priset var för högt i förhållande till vad som hyrdes ut. Den fastighetsjurist som snabbt blev inkopplad på fallet sa till media att det var ”befängt” vilket tydligt tydde på att man ansåg sig ha rätt i frågan. Det var däremot inget som fastighetsjuristen för motparten ansåg.

Idrottsprofilen hade valt att ta ut en månadshyra på 22 000 kr. Det var även något som personen som hyrde i andrahand även gick med på. Men i efterhand ansåg personen att hyran varit alldeles för hög när en jämförelse genomfördes med andra lägenheter i samma område i Göteborg.

Andrahandsavtal

Den fastighetsjurist som företrädde personen som hyrde i andrahand påpekade att den ”kollektivt framförhandlade” nivån på hyran var 16 500 kr på liknande lägenheter. Det innebar därmed att personen betalat över 20 % mer än marknadspris.

En person som anser sig betalat ”oskäligt mycket” kan begära tillbaka den överstigande summan av hyresvärden vilket alltså skett i detta fall. Totalt begärde personen ersättning med närmare 100 000 kr vilket räknades ut utifrån ”normal” hyresnivå i förhållande till vad som betalades och hur lång tid detta skett.

Det finns regler som säger att man får ta ut ett pris över gällande marknadspris om man exempelvis hyr ut möblerat. Detta var även något som fastighetsjuristen för andrahandshyraren påpekade till media men tillade även att gränsen är på 10 - 15 % samtidigt som sportstjärnan inte hade hyrt ut möblerat utan omöblerat.

Här får man även räkna in om hyresvärden står för elavtal, försäkring eller andra kostnader. Grundtanken är därmed att andrahandsuthyrning inte primärt ska ske för att tjäna pengar utan för att hyra ut den under en tid man inte har möjlighet att bo där.

Hennes fastighetsjurist visade därmed att 22 000 kr i hyra var skäligt utifrån att lägenheten delvis varit möblerad, att elen och försäkringen betalades samt en grundkostnad på lägenheten på ca 16 500 kr.

Källa: Expressen

Vet mer om att anlita en brottmålsadvokat

15 Aug 2019

Den som är misstänkt för brott har ofta rätt till en offentlig försvarare. Det här innebär att kostnaden för den juridiska hjälpen betalas av staten, helt eller delvis. Som misstänkt har man också rätt att välja den brottmålsadvokat som ska representera en. Det här gör man genom att själv ta kontakt med advokaten, eller genom att lämna dennes kontaktuppgifter till polisen, som i sin tur tar kontakt.

Men en brottmålsadvokat kan även hjälpa den som har blivit utsatt för brott. Som brottsoffer kan man få hjälp av ett målsägandebiträde som bistår under hela rättsprocessen.

En firma i Göteborg skriver till exempel att de kan hjälpa till med bland annat följande:

  • Målsägandebiträde. Den som har fallit offer för brott kallas för målsägande. Om det antas att brottet kan ge fängelse för den brottsmisstänkte, så har den målsägande rätt till ett biträde som hjälper till under processen. Det här betalas med offentliga medel.
  • Försvarsadvokat. Den som är åtalad i brottmål har normalt rätt till en offentlig försvarare. Rätten kan tilldela den misstänkte en brottmålsadvokat, men man har också rätten att välja den man önskar ska företräda en. Blir man frikänd, så betalas kostnaden av staten.
  • Skadeståndskrav. En brottmålsadvokat brukar även kunna hjälpa till med skadeståndskrav. Den som har fallit offer för ett brott har rätt till en ersättning från förövaren. Om förövaren inte betalar hjälper Kronofogden till med att driva in pengarna.

Välj rätt företrädare

Som nämnt lite högre upp i texten, har man rätt att själv välja vem som ska företräda i ett brottmål. Ponera att händelsen har skett i Stockholm, men du bor i Göteborg. Du har då rätt att ta kontakt med en brottmålsadvokat i Göteborg som du känner till väl. Det finns givetvis aldrig några garantier för att advokaten i fråga kan ta sig an just ditt fall. Därför är det bra att känna till flera byråer som man tycker verkar bra.

Det är viktigt att man känner förtroende för juristen som har i uppdrag att företräda en. Många värderar personkemin väldigt högt. Det här gäller inte bara misstänkte – utan även målsägande har rätten att själv utse ett målsägandebiträde.

Många hittar sin företrädare genom att helt enkelt söka på nätet. En sökning på till exempel ”brottmålsadvokat Göteborg” kommer att ge dig flera alternativ att titta lite närmare på. Det viktiga är att man väljer en firma som känns seriös och som kan tillhandahålla jurister som du känner ett stort förtroende för.

På denna sida kan du läsa mer om brottmålsadvokat: https://www.brottmålsadvokatgöteborg.net

Bevara friden även efter begravning

24 Jul 2019

Det är alltid en chock när en person går bort, särskilt chockartat kan det vara när det är någon som står en nära. Trots att det är väntat, och något som gäller oss alla, är döden sällan väntad. När sedan chocken över bortgången väl har lagt sig är det en många praktiska frågor som måste få en lösning; var, när och hur ska en begravning hållas? Vad händer rent juridiskt när en person går bort? Det är i sådana fall som man bör anlita en advokat som är duktig på arvstvister och som kan gången när man upprättar dödsbo och fördelar arv.

Vad är bröstarvingar?

Bröstarvingar kallas alla de som ärver i första hand; först ärver barn och maka eller make . Finns det inga barn eller makar, ärver föräldrar, finns det inga sådana heller, ärver syskon, om inte de finns ärver syskonbarn. Det är dessa som kallas bröstarvingar; den som den döda har varit gift med, har barn, föräldrar eller syskon. Det finns en lagstadgad ordning för hur någon ärver av den som har dött, som kallas arvsordning. När någon har dött, bör en advokat upprätta ett dödsbo. Dödsbot innefattar allt som den som har dött, har haft i sin ägo. Finns det skulder, räknas även de med i dödbot. Har den döda ägt en lägenhet, hus, bilar, och andra egendomar, så räknas allt sådant in. När eventuella skulder har räknats in, är det sedan det som återstår som blir arvet till dem som ärver. Man tar också reda på om det finns något testamente, och då läser man upp det om ett sådant finns. 

Vem kan ärva?

Man kan inte gör någon av sina barn arvslösa, som man kunde förut. Enligt svensk lag ärver alltid barn av sina föräldrar, minst häften av sin egen arvslott (som beräknas på grund av hur många som ärver). Makar ärver alltid varandra. Om det finns en make, eller maka, ärver de alltid före barn, men inte om den som har dött har egna barn från innan han eller hon gifte sig. De barn som finns mellan makarna får vänta till maken eller makan dött. Först efter det ärver barnen. Sambor ärver tyvärr inte varandra om man inte har skrivit ett testamente som fastställer att sambor ärver varandra. Av den anledningen bör sambor alltid skriva testamente ifall man önskar att sambon ska ärva efter det egna dödsfallet. Här kan du läsa mer om hur du kan undvika arvstvister: https://www.arvstvist.se.

Bra och dåliga sätt driva företag

23 Jun 2019

Det finns olika slags människor i vår Herres hage. Man brukar säga "djur" i "vår Herres hage", men det finns även olika slags människor i vår Herres hage. Det är olika människor med olika bakgrund, olika kutur och helt olika samveten. Några är hederliga, andra är inte det. Är man inte hederlig kan man bli kriminell om det vill sig riktigt illa, men det finns några områden där det är en gråzon mellan det som är ärligt och det som är kriminellt. Företagande är ett av de områden där det inte är svart/vitt.

Man får inte köpa ett företag för företaget egna pengar

Det finns människor som gärna skulle vilja köpa upp ett företag men som inte har pengar till det. Det är i så fall en stor frestelse att köpa företaget först, kanske med lån av någon. Sedan plockar man ut vinster ur företaget och betalar tillbaka till den som man har lånat av. Det låter ju som en bra idé, och ett sätt att få råd att köpa ett företag, men det är inte lagligt. Man får helt enkelt inte låta ett företag betala för att någon köper det.

Man får inte driva företag och inte betala skatter

Just de människor som kanske har lite rymliga samveten kan driva ett företag. Det kanske går bra några år i början. Då är det lätt att man låter företaget betala för olika saker som man drar nytta av, som företagare. Sedan när skatterna har hopat sig, för att inkomsterna har varit så höga, så kanske man lägger ner företaget när det är dags att betala sina skatter. Men det är olagligt. Man får inte driva ett företag, och sedan försätta det i konkurs när det är dags att betala sina skatter till Skatteverket. I så fall kan man som ägare, trots att företaget inte finns längre, bli skyldig att betala för företagets skulder. Enligt lagen måste man visa att man har "intentionen" att driva ett företag, genom att visa att man har gjort allt för att betala sina skatteskulder.

Man kan begära företrädare för skulderna

Om det skulle vara så att man helt enkelt inte har lyckats få in de intäkter som man har planerat och helt enkelt misslyckats med det, då kan man begära om att få en företrädare för företaget. Det är som att få en myndig person för ett företag. Det är alltid en jurist som kan bli företrädare för ett företag. Då tar hon, eller han ansvar för företagets skulder och får fatta beslut om hur företaget ska göra för att kunna betala sin skulder. Här kan du läsa mer.

När du behöver hjälp i ett brottmål

23 Apr 2019

När man är inblandad i ett brottmål märker man snabbt att det är en krånglig och invecklad process som ofta tar längre tid än beräknat.

Oavsett man är misstänkt för brott eller är ett brottsoffer så behöver man hjälp och stöttning inför och under rättegång. I vissa fall har man rätt till offentlig försvarare. Men det viktiga är att så tidigt i processen skaffa en brottmålsadvokat.

Arbetsuppgifter för en brottmålsadvokat

En brottmålsadvokat är med under hela rättsprocessen. Det handlar om till exempel vid polisförhör, häktesförhandlingar, förtroliga samtal, under och efter rättegången. Man kan också få hjälp med överglagan och skadeståndsansökan med mera.

Vid bristfällinga polis utredningar kan man få hjälp med kompletterande utredningar och tillägg. När man är häktad får man inte kommunicera med familj, vänner, hyresvärd och arbete för att ta några exempel. Då är försvararen en viktig länk med omvärlden.

Under vissa delar av rättsprocessen sköter advokaten dina intressen och talan. Det är dennes arbetsuppgift att göra allt för att den misstänkte ska bli frikänd. I dessa fall får man kunnig och erfaren hjälp med sina ersättningskrav. 

Skulle dock man bli fälld kommer man få hjälp med att få så litet straff som möljigt. Det är såklart viktigt att man litar på sin brottmålsadvokat och känner stort engagemang. Försvararen är igenom hela rättsprocessen den misstänktes förlängda arm. Man kan säga att den misstänktes framtid i vissa fall ligger i försvararens hand. Man kan lätt förstå hur utsatt den misstänkte känner sig och det kan medföra oerhörd psykisk press.

Hjälp för brottsoffer

När man har utsatts för ett brott så behöver man ett målsägandebiträde som ska finnas som stöd under den jobbiga processen. Man får ett erfaret stöd under rättegången som kan vara guld värt. Man kan få hjälp med att föra ens talan under rättegången om man inte orkar själv.

Det går att kontakta en advokatbyrå för hjälp eller invänta en offentlig målsägarbiträde. Det är bra att vara förberede och få hjälp med eventuell överklagan av domslutet.

Skaffa en erfaren brottmålsadvokat

Man måste vara noggrann när man väljer brottmålsadvokat. En trygg och säker expert vid sin sida kan göra stor skillnad. Man har rätt till att få en kunnig och engagerad jurist som kan svara på alla frågor man tänkas ha. Och så klart driva den misstänktes sak på ett professionellt och korrekt sätt i rätten för bästa resultat. Det finns olika rättsområden så det gäller att hitta en advokat med rätt erfarenheter. 

 

Har du blivit felbehandlad?

10 Apr 2019

Tiderna förändras och i många fall så visar det sig gå lite väl fort för att man ska hinna med. Inom estetiskt skönhetsvård så finns det problem som ligger i att det hela tiden kommer nya behandlingar som inte blivit tillräckligt väl kontrollerade.

Ofta så är det inget fel på behandlingar per se - det handlar istället om att vem som helst kan erbjuda dessa utan krav på en gedigen utbildning. Det kan innebära att en massagesalong plötsligt börjar erbjuda behandlingar såsom injektioner med botox eller så kallade fillers till sina kunder. Som konsument så litar man fullt ut på att salongen i fråga vet vad det gör, men i många fall så blir man besviken.

Elaka tungor menar på att det i Sverige är lättare att öppna en salong som erbjuder olika alternativ inom estetisk skönhetsvård än vad det är att starta en korvkiosk. Det ligger faktiskt, tyvärr, mycket i detta. Här krävs det dels en reglering och dels så krävs det även - i väntan på denna - att konsumenterna gör sig medvetna om att det finns problem, att man kan bli felbehandlad och därigenom få stora problem.

En injektion med fillers (som innehåller ämnen som inte är kontrollerade och vars effekt är väldokumenterad) kan innebära en svår reaktion. Detsamma gäller även 3D-tatueringar som utförs av kliniker som saknar kunskap, vana och utbildning. Det kan sluta i en rejäl katastrof där man sett konsumenter tvingas se stora, vita ärr vid sina ögonbryn.

Svårt att få upprättelse i efterhand

Det som visar sig vara en förlängning på problemet är att det vid en felbehandling kan vara svårt att få upprättelse; både ekonomisk och sett till att problemet blir åtgärdat. Den vägen som finns att gå är att anmäla felbehandlingen till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) och låta denna nämnd utreda det inträffade.

De kan döma till din fördel - den ögonbrynstatuering du fått utförd har givit dig vanprydande ärr och du bör då ekonomisk ersättning från salongen som utfört denna behandling.

Vad händer om de vägrar? Inte mycket, tyvärr. De kan bli svartlistade av ARN, men de kan fortsätta sin verksamhet i alla fall. Ett problem, minst sagt - detta då alla inte undersöker kliniker och salonger på det sätt man borde, och måste, göra. Du kan även anmäla detta och gå den juridiska vägen - inleda en regelrätt tvist - men där kan utfallet vara väldigt osäkert och kostnaderna kan bli höga.

Kontrollera salongerna innan behandlingen

Vi var inne på det ovan: för att få rätt behandling så krävs det också eget ansvar. Skulle du vara intresserad av att genomföra en coolsculpting i Stockholm så bör du först och främst se över vilka kliniker som erbjuder denna behandling. Steg nummer två är att se hur pass många kunder som rekommenderar dig att välja en specifik klinik för just coolsculpting. Det tredje steget är att se om det finns någon form av certifiering och branschgodkännande.

Tre steg som kan göra din coolsculpting säkrare och enligt de förväntningar du har och som kliniken “garanterat”. Skulle du genomföra en coolsculpting för att forma till din kropp genom att frysa ned- och med vakuum suga bort fettdepåer och inte vara nöjd så kommer en seriös klinik att erbjuda dig en ny behandling.

Coolsculpting, bör tilläggas, är en riskfri behandling som inte kommer att ge dig vare sig ärr eller smärta efteråt. Där handlar en felbehandling mer om att förväntningarna varit för stora och att du som konsument därför kan känna dig besviken. Till skillnad mot exempelvis en felbehandling med botox, fillers och 3D-tatuering som kan märka dig för en lång tid framöver.

Se alltid till att undersöka kliniken/salongen innan. Tills Regering och Riksdag sätter tydligare regler så är det upp till oss konsumenter att välja rätt.

På denna sida kan du läsa mer om hur coolsculpting går till: https://www.coolsculptings.se.

När renoveringen blir en katastrof

6 Apr 2019

Ibland är man med om saker i livet som känns riktigt hemska, men som man ändå kanske kan ta med sig en smula lärdom från. Ofta beror det jobbiga på att man betett sig dumt eller varit slarvig. Att till exempel åka fast för snatteri när man går i skolan, och tvingas erkänna det för sina föräldrar med rodnande kinder, är för de flesta en upplevelse som styr dem bort från den kriminella banan för resten av livet. För andra kan det vara att prata bakom ryggen på någon kompis, som får reda på det och blir ledsen. Inte heller så kul när man inser konsekvenserna av att man ville skvallra lite.

En läxa som många får lära sig i vuxen ålder är hur det kan gå när man anlitar hantverkare som man inte vet något om, och dessa gör ett riktigt dåligt jobb som snarare ökar behovet av renovering. Det kan vara en snickare som river en bärande vägg, eller en målare som gör ett uselt förarbete och kanske dessutom målar fasaden i fel nyans.

Oseriösa hantverkare finns det gott om

I Stockholm finns många målare och andra hantverkare. De flesta är fantastiskt duktiga och sätter en ära i att alltid göra ett bra jobb, men det finns tyvärr också en hel del rötägg. Det är personer som insett att det finns ett stort behov av hantverkshjälp i Stockholm, och att folk generellt är ganska dåliga på att kolla upp hantverkare. Kunder som väljer ett pris som kanske är för bra för att vara

sant och struntar i att kolla lite närmare på avtalet. Ofta kan det sluta med att man står med en saltad faktura för ett uselt eller icke utfört jobb, eller att snickaren eller målaren orsakar skador på huset.

Reklamera alltid till målaren först

Om du har anlitat en målare som har klantat till det och inte är uppenbart ångerfull och vill rätta till problemet utan kostnad, ska du alltid göra en officiell reklamation till denne via mail, där du förklarar vad du är missnöjd med och varför. Om målaren inte vill erkänna att han gjort något fel, eller inte ens svarar, så får du helt enkelt ta ditt ärende vidare.

Allmänna reklamationsnämnden eller advokat?

Du kan då vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden och förklara konflikten. Om ARN anser att du har rätt och att målaren bör ersätta dig för skador eller uteblivet arbete, så kommer de att lämna en erinran till målaren. De flesta hantverkare är såpass smarta att de följer en erinran från ARN, men om du har med en riktigt oseriös målare att göra kanske denne fortsätter att ignorera ditt ärende.

Då är det läge att kontakta en advokat, både för din egen skull och i viss mån också för att förhindra att denne målare får fortsätta lura folk. Om ARN har gjort bedömningen att du har rätt så har du goda utsikter att vinna en tvist i domstol, och du får då alla kostnader betalda. En advokat kan hjälpa dig att förbereda ditt ärende och att framställa din sak i rätten så att du till slut kan bli kompenserad och målaren får stå sitt kast.

Var noggrann när du väljer målare i Stockholm

För att undvika ett scenario som det ovan är det viktigt att du är noggrann när du väljer målare i Stockholm. Egentligen är det inte svårt att kolla upp om en målare har F-skatt, ansvarsförsäkring och lämnar garanti på jobbet. En bra målare i Stockholm svarar gärna på dessa frågor och du kan även kontrollera det genom att kontakta bolagsverket. Du bör alltid också ta en titt på vad målaren får för omdömen av tidigare kunder, något du kan göra på till exempel reco.se.

Hur går en båtbesiktning till?

21 Feb 2019

En motorrenovering kan behövas. Reparationer i skrovet kan det vara bråttom med. Om man inte har ägt en båt förut och ska köpa en, kan det vara skönt att inte vara ensam vid köpet. Som köpare har man ju undersökningsplikt – en plikt som kan vara svår att uppfylla, om man inte känner till vad man ska undersöka.

Det är just där en besiktningsman kommer in i bilden. För köp av äldre och mindre båtar är det kanske inte värt kostnaden. När man däremot ska köpa en lite större båt, som inte sällan kostar över 100 000 kronor, kan det vara värt kostnaden det innebär att ta in någon med expertis. Att besiktiga en större båt kan visserligen kosta ett par tusenlappar, men det kan också vara en summa värd att lägga ut. Det går att se på som en försäkring ungefär, en åtgärd du vidtar för att inte behöva punga ut med stora summor pengar – i onödan – själv. För om köper en båt som har skador i skrovet och som kräver en motorrenovering, kan de oväntade utgifterna vida överstiga den summa som en besiktningsman tar för ett snabbt jobb.

Du får det svart på vitt

Dessutom får du normalt ett utförligt protokoll. Här ser du vad som ska göras, och inom vilket tidsspann. Du kan även, med detta som underlag, diskutera med besiktningsmannen vad de olika åtgärderna kan tänkas kosta och rådgöra huruvida det är en prisvärd affär. Kanske behöver den ingen genomgående motorrenovering nu – men om ett par år? En större båt är ett stort köp som de flesta inte gör särskilt ofta i livet. Processen är således inget man bör förhasta. Genom att ta hjälp av en besiktningsman minskar du risken markant för en dålig affär. Tyvärr blir alltför många båtköpare missnöjd med sin affär.

Gynnar affären i stort

En besiktning sätter dig även i en god förhandlingsposition. Kanske tycker du om båten riktigt mycket, men det finns ett par mindre brister? Genom att ha ett protokoll där dessa brister är utpekade av en besiktningsman, kommer du ha att goda möjligheter att pruta lite på köpet. Om du dessutom kommer med trovärdigt underlag på vad dessa åtgärder kan kosta, får både köpare och säljare en rimlig känsla för hur mycket priset kan tänkas sänkas. Kanske krävs en motorrenovering som kan kosta allt mellan 5 000 - 15 000 kronor? I det läget kanske priset på båten kan sänkas med en summa i det spannet.

Snabba tips på saker att kolla själv

Ska du köpa en billigare båt i en mindre affär, där kostnaden för en besiktningsman inte riktigt är motiverad? I sådana fall behöver du ta hjälp av en båtkunnig vän eller titta på båten själv. Ett par tips på saker att kolla efter är som följer:

  • Försök ta reda på om båten har varit med om en grundstötning. Det här kan bli dyrt att åtgärda eftersom en motorrenovering och korrigering av densamma kan behövas. 


  • Se om det finns vatten i kölsvinet. 


  • Kontrollera slangar och kopplingar till bränsle samt ventilation till motorrummet.

Här kan du läsa mer om motorrenovering.

 

I vilka situationer kan man behöva en advokat?

8 Jan 2019

Många förknippar domstolaroch rättsväsende med kriminalitet. Kanske har man sett många amerikanska filmer och har tagit intryck av det som de amerikanska serierna och filmerna har berättat om. Det kan vara om olika brott, deckare och mord. Kriminalitet och skandaler har väl alltid fascinerat människor.

Aftonbladet och Expressen sålde tidningar om mord

Därav kom det sig en gång i tiden när kvällstidningar som Aftonbladet (hörs väl på namnet) och Expressen just sålde sina lösnummer med stora, feta rubruker om mord och andra hemskheter för att få sina lösnummer sålda. Den som inte är bevandrad i journalistiskens historia känner kanske inte till att Aftonblaadet och Expressen såldes för sig i affärerna och man kunde inte abonnera eller prenumerera på dem. De kom dessutom på efgermiddargarna, vid klockan tre. Numera är de som vilka andra morgontidningar som helst, och morgontidningarna har tagit efter dem när det kommer till bevakning av kriminalitetet.

Rättsväsendet handlar inte enbart med kriminalfall

Nu är det ju inte så att rättsväsendet enbart sysslar med kriminella fall och dömer i brottsfall. Det är sant at mycket handlar om brottsfall och där staten åtalar, i form av aåklagare de som kan fällas för olika slags brott. Men det finns en annan soida av domstolarna och rätten, och det är i de fall då det kommer till civila mål, som det heter.

Det kan mynna ut i att någon part har brutit mot lagen, men behöver inte alls vara så. Det kan handla om tvister, mellan två personer, där de båda inte kommer överens. Det kan vara mellan en arbetsgtivare och en arbetstgare i en arbetsrättslig tvist. Vi har lagar som reglerar detta och som arbetsgivare, som är den som har makten, får man inte göra hur som helst mot en arbetstagare.

En annan sida kan handla om famljer och tvister

Sedan finns det vårdnadstvister, där två vårdnadshavare tvistar om vårdnaden om barn. Det handlar då inte om vem som har rätt, utan då om vad som är bäst för barnet, eller barnen om de är många. I alla dessa fall behöver alla parter en advokat som tar till vara sin klients rättigheter. För den som är föremål antingen för ett misstänkt brott eller en tvist, är det viktigt att få fram det som är bäst för den personen. Även brottsoffer har rätt till en jurist, som tar till vara dens rättigheter som är föremål för det brott som man misstänker. En advokat är alltid någon som står på sin klients sida och för talan för den personen. Läs mer här om en advokat  i Uppsala.

← Äldre inlägg