Blogg

Sida 2

RSS

Vad för nytta har man av en arbetsrättsjurist?

18 Apr 2020

I vissa lägen och även i vardagen kan du som företagare/företagsledning ha nytta av en arbetsrättsjurist. Men vad gör en sådan? När bör jag ta kontakt? Läs vidare här för att veta mer.

Arbetsrätt är ett vitt och komplicerat område som rör nästan varje aspekt av vardagen på en arbetsplats, stor som liten. För att ett företag ska kunna förbli lönsamt, få rätt personer anställda och säkra en vinst som i sin tur säkrar fortsatta arbetstillfällen krävs att arbetet fungerar. Arbetsrätt är det område som reglerar förhållandet mellan arbetsgivare och anställda. Arbetsrätt ska säkerställa att lagar följs och att alla behandlas korrekt. Sedan kommer det för de allra flesta komma tillfällen då problem uppstår. Det kan handla om så många olika saker och i den situationen kan du behöva ta hjälp utifrån. En arbetsrättsjurist benar ut vad som är rätt och fel och vad man kan göra för att lösa en knivig situation.

Kompetensområden för en arbetsrättsjurist

När du behöver upprätta ett anställningsavtal. När avtal och lagar behöver tolkas. När det är dags för bedömningar och riskanalyser. När det gäller löner, ledigheter, uppsägningar - när det gäller förhållandet mellan företagsledning och personal, då behöver ni en arbetsrättsjurist. den balans som behöver upprätthållas är den mellan företagets bästa, lagar och förordningar, och de anställdas rättigheter. Den är inte enkel för en hårt arbetande företagare att hålla ordning på, men en arbetsrättsjurist kan! För att kunna ge arbetstagare en korrekt behandling och ersättning även vid ett mindre roligt tillfälle som en uppsägning krävs diplomati och kunskap. De fackliga förtroendepersonerna har oftast stor kompetens och som arbetsgivare gäller alltså att ha minst likvärdig kunskap. Det enklaste och säkraste sättet är att anlita en arbetsrättsjurist.

Att hitta rätt kompetens för ett samarbete

När du står inför en situation där du behöver anlita en arbetsrättsjurist är det flera saker som är bra att ha i åtanke. Det bästa råd man kan ge är att eftersöka en gedigen kompetens hos juristen och hos firman. Utan korrekt underlag och bedömning kan man istället hamna i en situation där man blir skadeståndsskyldig eller inte kan säga upp en anställd eller planera företagets arbete på det sätt man önskar. Det är en stark rekommendation att redan från starten ta och involvera en arbetsrättsjurist i ditt företags arbete. En erfaren jurist har kompetensen som ger dig möjlighet att på bästa sätt styra upp din verksamhet på ett sätt som ger maximal framgång för företaget och en korrekt behandling av anställda. Läs mer på: https://www.arbetsrättsjuriststockholm.se

Våldtäkt - ett brott som måste förhindras

16 Mar 2020

Sverige är ett land som försöker ligga i framkant gällande sexualbrott - våldtäkt, grov våldtäkt, våldtäkt mot barn, sexuellt utnyttjande, sexuellt ofredande, koppleri och köp av sexuella tjänst - och detta innebär att vi dels jobbar hårt med att förhindra brotten i fråga och dels också har höga straffsatser vid dessa brott.

Anklagas man för en våldtäkt i Sverige så kan dömas till fängelse i som lägst två år och som högst i sex år. För en grov våldtäkt är straffskalan som lägst fem år i fängelse och som högst tio. Våldtäkt räknas som ett av de grövsta och värsta brotten och det är bra.

Trots detta så sker våldtäkter dagligen och i fjol - år 2018 - så anmäldes ungefär 22500 olika sexualbrott. Av dessa rubricerades 7690 stycken som just våldtäkt. En skrämmande siffra som dessutom har ett stort mörkertal. Där har vi ett problem.

Domarklubba och lagböcker ligger på bord

De flesta sexualbrott sker av bekanta

Många offer vågar inte gå vidare och anmäla en våldtäkt. Man gör detta antingen av rädsla för gärningsmannen eller för rädsla av att inte bli trodd. Lägger man till att det ofta finns skuld- och skamkänslor med i bilden så har vi ytterligare en förklaring till varför kvinnor - som är det vanligaste offret - inte går vidare.

Många frågar sig varför? Hur kan man inte vilja ha rättvisa och anmäla en okänd gärningsman för en våldtäkt? Därför att det i de allra flesta fall inte handlar om någon okänd gärningsman.

De flesta våldtäkter sker inte utomhus i skydd av mörkret och av någon okänd. De flesta sker i hemmet, på fester, hos bekanta och av män som man känner. Det gör att många kvinnor skäms, känner skuld och låter saken bero.

Kan rättsväsendet ändra attityd?

En annan detalj som många offer pekar på i samband med en våldtäkt och det som följer efter anmälan är att man blir behandlad på ett felaktigt sätt. Detta både från polisen och i rättegången som följer. Det här är ett problem. Som offer ska man inte tvingas höra insinuanta frågor gällande klädsel, gällande alkoholvanor eller gällande det egna, privata samlivet. Tyvärr är det exakt detta som många flickor och kvinnor tvingas göra. Man tvingas försvara sin livsstil och man känner att man själv nästan är den åtalade snarare än målsägande i fallet.

Vi vet att man arbetar hårt med denna fråga och att man försöker ändra dessa attityder - framförallt hos poliser som tar emot anmälan om en våldtäkt. Samtidigt så måste man också förstå att exempelvis en advokat gör - och ska göra - allt som står i hens makt för att få sin klient frikänd. Därför kan också en rättegång förvandlas till en sådan typ av historia.

Som offer så så bör man ha rätt juridisk hjälp vid sin sida. Ett målsägarbiträde som kan kliva in och bryta av då frågorna närmar sig rent löjeväckande nivåer. Man ska inte känna att man själv gjort något fel. Det är extremt viktigt i samband med ett våldtäkts- eller sexualbrottsmål. Rätt juridisk hjälp - så snart och så tidigt som möjligt - gör skillnad och fungerar både som stöd och hjälp genom en smärtsam process.

Du hitter mer info på sidan www.våldtäkt.com.

Hur går egentligen ett skiljeförfarande till?

11 Mar 2020

Lös en tvist utan rättegång genom ett skiljeförfarande – det sparar båda parter mycket tid på. Det ger en även möjlighet att själv påverka vem som dömer. Lär dig mer om skiljeförfarande här.

I kommersiella avtal är det vanligt med skiljeklausuler som föreskriver hur en eventuell framtida tvist ska lösas mellan parterna, utan domstol, genom till exempel medling. Vid internationella avtal kan det avtalas vilket lands regler som ska tillämpas och vilket språk som ska användas vid lösandet av en tvist. Det finns flera fördelar med skiljeförfarandet. Framför allt sparar man tid jämfört med en tvistlösning vid en domstol som lätt blir en utdragen historia. En annan fördel är för många att ett skiljeförfarande inte är offentligt, till skillnad från en domstolsprocess. Man kan skriva ett sekretessavtal ifall känslig information kommer upp.

Skiljeförfarandet – från början till slut

Om man inte har skrivit ett avtal med en skiljeklausul för exakt hur ett skiljeförfarande ska gå till mellan just er, går ett skiljeförfarande vanligtvis till så här. Det börjar med att en av parterna, som blir den kärande, skickar en påkallelseskrift till motparten. Där redovisar man sitt yrkande och utser en skiljeman. Motparten, som blir den svarande parten, ger sitt svar och antingen medger eller bestrider yrkandet och utser i sin tur en skiljeman. De två utsedda skiljemännen utser sedan vanligen tillsammans en tredje skiljeman. Tillsammans blir de tre skiljenämnden som löser tvisten mellan parterna. Men, vem kan vara skiljeman eller skiljedomare? Inget särskilt finns bestämt om vem som kan vara skiljeman utan parterna kan själva välja vem de anser vara lämplig, till exempel någon som är expert inom det aktuella området. När en skiljenämnd är utsedd lämnar käranden in sitt yrkande i form av ett käromål till nämnden och den svarande lämna in sitt svaromål. Tid och plats bestäms och skiljenämnden skickar en kallelse till muntlig förhandling till parterna. Därefter är det dags för den muntliga förhandlingen och där kan eventuella bevis och expertutlåtanden tas upp. Efter förhandlingen meddelar skiljenämnden sin dom, som är slutgiltig och inte kan överklagas.

Vad innebär ett förenklat skiljeförfarande?

För att spara in på tid och resurser kan parterna också välja att ha ett förenklat skiljeförfarande med bara en skiljedomare. För att göra handläggningen så kort och effektiv som möjligt begränsar man antalet inlagor som får lämnas in och en muntlig förhandling genomförs endast om en av parterna begär det.

Få juridisk hjälp och rådgivning

1 Mar 2020

Det finns många tillfällen i livet då du kan behöva få hjälp av en bra advokat. Det kan handla om allt från rådgivning till att bli representerad i en domstol eller under en vårdnadstvist.

Att behöva en advokat behöver inte alls betyda att ett brott har begåtts, utan det finns många anledningar till att du kan behöva hjälp av en advokat. När det kommer till att hantera juridiska situationer är detta inget som du borde göra själv. Känslor kommer emellan och det krävs den rätta juridiska kunskapen för att hantera detta. Du borde ta kontakt med en advokat så fort du känner att det har blivit en allvarlig konflikt. En advokat kan också hjälpa dig med rådgivning om ditt specifika problem och hur du ska kunna gå vidare. Att hitta rätt advokat är också viktigt för att du ska känna dig trygg. Det är en person som du kommer att spendera mycket tid med och som du ska kunna luta dig mot för alla problem som uppstår.

Olika områden en advokat kan hjälpa dig med

Det finns olika områden som en advokat kan vara en specialist på, så välj därför advokat med omsorg. Många advokatfirmor har ett flertal advokater som arbetar med olika områden. Det är bäst att anlita en firma med experter som kan hjälpa dig med ditt specifika juridiska problem. Listan på ärenden som en advokat och jurist kan hjälpa dig med är lång. Det finns mycket som kan uppstå i livet när det kommer till juridiska problem. Allt från en skilsmässa, till vårdnadstvist och att skriva kontrakt. En advokat har som jobb att värna om dina intressen, och har alltid tystnadsplikt enligt lag.

Advokat eller jurist?

Det finns stora skillnader mellan att vara en jurist och en advokat. För det första är advokat en skyddad titel som inte vem som helst kan använda sig av. Detta är den stora skillnaden mellan advokat och jurist. Praktiskt taget vem som vill kan öppna en juristfirma och kalla sig för jurist. Ofta har en jurist en juristutbildning - men det är däremot inte tvunget. En advokat däremot måste vara medlem i Advokatsamfundet, och följa deras regler. En advokat måste alltid följa etiska regler för att skydda sina klienters intressen. För att bli en medlem i Advokatsamfundet måste personen genomgå en juridisk utbildning på 5 år. Det krävs också en muntlig examination för att bli antagen. Varje år måste advokaten genomgå minst 18 timmar av vidareutbildning.

Vad kan göra att man dömer till enskild vårdnad vid en vårdnadstvist?

8 Jan 2020

Vad krävs för att rätten ska döma om enskild vårdnad vid en vårdnadstvist? Kan föräldrar och barn påverka detta? Vem gör en sådan bedömning? Läs och lär!

När det gäller vårdnad om barn har vi i Sverige en stark tradition och en stor tro på att det är viktigt för barn att ha tillgång till båda sina föräldrar. Detta behöver inte nödvändigtvis innebära att man har delad vårdnad. Ett barn kan beredas tillfälle att träffa även den förälder som barnet inte bor hos. Detta kan ske med regelbundenhet eller mer sällan - barnets vilja ska beaktas och styra. 

Önskar barnet träffa den andra föräldern ska alla underlätta så att det kan ske. Är föräldrarna överens kan en frivillig överenskommelse hanteras av familjerätten. De hanterar dock endast fall där man just är överens. Men vad kan göra att man dömer till enskild vårdnad vid en vårdnadstvist? Och hur går proceduren till? Vilka blir konsekvenserna för den förälder som inte längre har vårdnad om sitt eller sina barn?

Kriterier och situationer då enskild vårdnad kan bli aktuell

Till att börja med behöver den förälder som önskar få enskild vårdnad göra en ansökan om detta. Blanketter som behövs finns att laddas ner/beställa från Skatteverkets hemsida. Sedan händer en av två saker. Alternativ ett är att den andra föräldern godkänner detta. Då ansökan hanterats beviljas då den enskilda vårdnaden.

Alternativ två är att den andra föräldern motsätter sig. Då behöver frågan avgöras i rätten. Rätten består av en domare och tre nämndemän. Enskild vårdnad kan utdömas om exempelvis en av föräldrarna bedriver så kallat umgängessabotage, vid svåra samarbetsproblem, vid våld och/eller missbruk eller vid misstanke om egenmäktigt förfarande, det vill säga att en förälder misstänks komma att fly från landet med barnet. 

Enskild vårdnad är inte normen

Det är inte alls givet att våld i hemmet anses vara tillräcklig orsak för att förälder ska få enskild vårdnad vid vårdnadstvist. Till exempel är det inte givet att en far som misshandlat barnets mor anses vara en fara för barnet och olämplig som vårdnadshavare. Det är faktiskt inte ens skrivet i sten att detta sker även om fadern misshandlat modern i barnens närvaro. Skulle våldet vara riktat direkt mot barnet däremot ter sig saken helt annorlunda. Efter misshandel kan situationen bli otroligt bekymmersam eftersom kvinnan helt enkelt fruktar för sitt liv vid möte med mannen men ändå måste träffa honom för att överlämna och hämta barnet. Det är otroligt viktigt i dessa fall att ett kompetent juridiskt ombud finns som stöd och rådgivare.

Läs mer om vårdnadstvist här: https://www.vårdnadstvistgöteborg.se

När du ansöker om ensam vårdnad i Göteborg

25 Oct 2019

De allra flesta föräldrar som skiljer sig, klarar av att fortsätta vara bra föräldrar till sitt barn, även om föräldrarna är osams, eller inte vill eller kan bo tillsammans. Ytterst få föräldrar tvistar om sina barn, och det är bra det, för barnens skull. I alla lägen måste man och bör man alltid tänka på vad som är bäst för ens egna barn. Men i vissa fall bör man ansöka om ensam vårdnad i Göteborg, som exempel. Och det är, om man lever under vissa omständigheter.

Är den ena föräldern utsatt för övergrepp som misshandel, våld eller övergrepp, bör den föräldern ta sig ur våldet, misshandeln och övergreppen. På samma sätt är det om barnet eller barnen är utsatta för en förälders misshandel, våld eller övergrepp. Den förälder som utsätter barnet ska inte få fortsätta med det. Det är mycket viktigt att övergreppen och misshandeln slutar omedelbart och att barnet kommer ut ur övergreppen.

Vem som helst kan inse detta

Vem som helst kan inse att det är oerhört skadligt för ett barn att bli utsatt för våld, för misshandel och för fysiska, psykiska eller sexuella övergrepp. Men hur kommer det sig att inte vårt lands socialtjänster gör det? Det kan finnas enskilda socialtjänstemän som kan stötta den förälder som försöker skydda sitt barn mot den förälder som barnet har blivit utsatt av. Och alla heder ska till dem, men alltför många socialtjänster ser mellan fingrarna och anser att ett barn som har varit utsatt för detta ändå måste (till varje pris) antingen bo med den föräldern eller umgås med den förälder som har utsatt barnet.

En förälder behöver en duktig advokat

Den förälder som försöker ta sitt barn ut ur våldet, misshandeln eller övergreppen behöver den allra bästa advokat som finns, då de behöver ansöka om ensam vårdnad om ett barn som lever i liknande omständigheter. Det är oftast det är en duktig advokat som kan innebära skillnaden mellan att lyckas skydda ett barn, eller bli tvungen att lämna barnet hos en förälder som misshandlar barnet eller begår övergrepp. Barn ska inte behöva växa upp med misshandel, våld, hot om våld eller övergrepp. Ett barn har rätt att få växa upp utan våld och misshandel och har rätt att få en barndom som ger alla möjligheter till trygghet. Ett barn ska inte behöva ägna hela sitt vuxna liv åt att reparera från en svår barndom. Det kan rätt advokat hjälpa till med.

Advokaten i Göteborg – Kan vara i Stockholm

21 Oct 2019

Om du har juridiska problem och bor i Göteborg – kan du råka kontakta en jurist i Stockholm för att få hjälp. Det visar sig nämligen att en del jurister väljer att marknadsföra sig mot bägge städerna även om de bara har kontor i exempelvis Stockholm. 

Har du behov av juridiskt stöd inom familjerätt efter att ni gått isär och inte är överens om var barnen ska vara? Till stor sannolikhet söker du då efter en advokat i din stad. För även om man kan ringa och prata så är det skönt att kunna träffas ansikte mot ansikte för att prata om det svåra problemet. 

Det är även stor chans att du använder Google och söker efter familjerätt, advokat och den stad du bor i. I detta fall söker du ju en advokat som är duktig på familjerätt i just Göteborg. Det logiska vore att företag enbart i denna stad visas. Men så är inte fallet. 

Flera företag i Stockholm har uppenbarligen valt att även försöka få kunder från Göteborg. Detta åtminstone inom familjerätt. De har därmed en specifik undersida på sin hemsida som vänder sig mot kunder i Göteborg. De skriver att de möter kunders ”behov av hjälp i Göteborg” och att de är specialister på just familjerätt. 

Men när man granskar deras kontaktuppgifter så är det adress och telefonnummer knutet till Stockholm. Varför?

Kompetens väger tyngre än kommunikation

Varför skulle du vilja anlita en advokat i Stockholm om du själv bor i Göteborg? Det handlar framförallt om kompetens och arbetssätt. När det kommer till familjerätt är det otroligt viktigt att man har rätt personkemi med de som jobbar med fallet. Det är även en extremt viktig fråga om du kan få vårdnaden eller inte. 

Att åka mellan Göteborg och Stockholm tar inte många timmar med tåg. Avgångarna går tätt och det är fullt möjligt att öka över en dag. Dessutom sker den mesta av kommunikationen via chat, videolänk eller telefon. Så med tanke på att man bara behöver träffas ett par gånger är kommunikationen inte något större hinder. Då väger kompetens och känsla tyngre. 

Detta vet flera juristbyråer om och märker därmed att det är lönsamt att vända sig till kunder på andra sidan av Sverige trots att många kanske backar när de inser att advokaten inte finns i samma stad. 

Men väg in vad du tycker är viktigast när du vill ha hjälp med familjerätt. Är det närhet, erfarenhet, pris eller annat? Kanske är det värt att åka en bit för att få den byrå som man känner sig tryggast med. Läs gärna mer om familjerätt i Göteborg här: https://www.familjerättgöteborg.se/

Vad innebär umgängessabotage?

14 Oct 2019

Vad innebär umgängessabotage och vilka konsekvenser kan sådant ge? Vi tänkte reda ut lite om vad som gäller och peka på vikten av att vara en god förälder även efter en skilsmässa eller en separation.

Att skiljas eller att separera är sällan någon enkel resa att genomföra. Det handlar om en känslig period där man fattat ett beslut om att den person man älskat inte längre går att leva med och det är naturligtvis ett beslut som kräver en hel del eftertanke. I synnerhet om det handlar om ett förhållande där gemensamma barn finns.

Det är ofta barnen som drabbas hårdast vid en separation och det är på dem som det största fokuset måste läggas: man måste se till att göra barnen delaktiga, att involvera dem och få dem att förstå att uppbrottet inte är något som beror på dem. Barn förstår mer än vad många tror och att helt utesluta dem är sällan någon god idé.

Det kan även vara så att barnen inser att en skilsmässa och separation är den bästa lösningen. Föräldrarna kanske bråkar mycket och det blir bättre att ha två trygga hem än ett hem som är extremt stormigt. Sköter man en separation på ett vuxet, moget sätt så brukar det mesta ge med sig och där tiden, helt enkelt, läker alla sår.

juridik

Umgängessabotage är inte ovanligt

Efter en skilsmässa eller en separation så har man som förälder gemensam vårdnad och man fattar - genom detta - tillsammans alla viktiga beslut som rör barnens framtid. Barn har rätt att träffa båda sina föräldrar och föräldrarna i fråga har också en skyldighet i att tillgodose detta. Där har vi också själva grundtesen vad gäller umgängessabotage.

Tyvärr är det inte ovanligt att detta sker. Som sagt; en skilsmässa kan innebära en känslomässig prövning och finns det dessutom känslor som svek, hämnd eller avundsjuka med i bilden så är det lätt att man använder sina barn som slagträ i syfte att straffa sin forna partner.

Så kan ett umgängessabotage se ut

Det kan i sin tur handla om ett aktivt umgängessabotage som rent konkret kan handla om att man smutskastar partnern inför barnen, att man manipulerar, ljuger och hittar på en massa detaljer som ligger exempelvis mamman eller pappan i fatet. Likväl kan ett umgängessabotage innebära att man inte lämnar barnet på utsatt tid, att man inte svarar i telefonen eller att man upprepade gånger hävdar att barnet är sjukt (och därmed ställa in en planerad helg) eller att man reser bort utan att meddela den andra föräldern.

Det finns många saker som kan falla in under vingarna på det som kallas för umgängessabotage - men det finns en gemensam konsekvens som kan ske av ett sådant agerande: att man tappar vårdnaden.

Vårdnaden om barnet kan tillfalla den andra föräldern

Att aktivt gå in för att sabotera umgänget för den andra föräldern är att leka med elden. Det kan nämligen komma med en hög nota som innebär att man förlorar vårdnaden om sina barn. Många av de vårdnadstvister som äger rum i Sverige har umgängessabotage som anledning och det är inte ovanligt att se att rätten dömer till fördel för den som drabbats.

Man ska veta att det även kan finnas andra skäl än exempelvis hämnd eller avundsjuka till varför ett umgängessabotage äger rum: många kan exempelvis känna att den andra föräldern har egenskaper som barnet inte ska behöva utsättas för, att hen är våldsam eller har en livsstil som man vill skona barnet från.

Detta motiverar emellertid inte ett umgängessabotage - där måste man söka andra vägar till att skona barnet. Exempelvis då genom det givna: att ansöka om ensam vårdnad och låta rättvisan ha sin gång.

Du kan få hjälp med vårdnadsärenden av den erfarna advokatbyrån https://sörmdal.se.

Så hittar man duktiga advokater

25 Sep 2019

Det är otroligt bra att det finns en hel yrkeskår som kan allt som rör lagen och domstolar, då det är ganska komplicerat, och vanliga lekmän inte kan juridiken när det kommer till vårdnads- eller umgängestvister. Vad som är skillnaden mellan en vårdnadstvist, och en umgängestvist, beror på att lagen om barn, delas in i barns vårdnad, boende och umgänge.

Lagens fel att det är så många tvister

Man tänker sig att ett barns vårdnad kan vara gemensam eller enskild, att barnet kan bo antingen hos båda eller bara den ena och om barnet inte bor med den andra föräldern, så bör barnet alltid kunna umgås med den andra föräldern. Och tyvärr, säger lagen att föräldern där barnet bor hos, måste underlätta och uppmuntra till umgänge mellan barnet och den andra föräldern. Allt detta är som en grogrund för konflikter mellan föräldrar och kan ge upphov till umgängestvister mellan dem.

Anlita den rätta advokaten

Befinner man sig mitt i en umgängestvist, är det mycket viktigt att välja rätt advokat. Det är advokaten som kan innebära skillnaden på en umgängestvist, då det är advokaten som kan den juridiska biten och kan vägleda de som tvistar om umgänget mellan barnet och den förälder där barnet inte bor hos. En duktig advokat ser till så att barnet självt kommer till tals. Enligt lagen ska barn alltid komma till tals, och beroende på barnest ålder, bör man i mer eller mindre grad låta det avgöra hur barnet ska ha det. Man kan inte googla advokater och välja någon som dyker upp i Googles flöde. Istället måste man medvetet och noggrant välja vilken advokat som företräder en.

  1. Rykten och skvaller – här bör man faktiskt gå på vad andra säger om advokaten, är det någon som har erfarenhet och sett hur en advokat arbetar, bör man lyssna på den som är erfaren.
  2. Fråga andra advokater – advokater är duktiga på att hålla koll på andra advokater, så att fråga en advokat om vilken som är bäst på familjerätt och humanjuridik är en mycket bra idé. Den advokat som vinner flest rättegångar, brukar ge eko i advokatvärlden.
  3. Fråga intresseorganisationer – vill man inte lyssna på skvaller och rykten och inte fråga andra advokater, kan man alltid fråga intresseorganisationer som kanske arbetar med humanjuridik, till exempel kvinnojourer, barnrättsgrupper och liknande. De som arbetar med att stötta barn, vet oftast vilka advokater som är duktiga på att ta tillvara barns juridiska rättigheter.

Behöver du avokat för umgängestvist i Göteborg? Läs mer på: https://www.vårdnadgöteborg.se.

Om du behöver en försvarare

23 Aug 2019

Har du blivit misstänkt för något brott? Eller är du bara allmänt nyfiken på hur det fungerar i en domstol? Här går vi igenom ungefär hur det kan fungera i ett riktigt fall. Säg att du har varit ut en blöt kväll. Du har blivit vittne till ett bråk mellan två personer på ett dansgolv. Utan att tänka dig för, har du gått emellan dem som har bråkat. Men istället för att få bråket att upphöra så är det du som råkar ut för att få stryk.

En missuppfattning händer så lätt

Mitt i tumultet kommer säkerhetsvakten på dansstället, som helt och hållet har missupfattat hela sammanhanget. När säkerhetsvakten dyker upp, har de som har varit skyldiga till misshandeln bara försvunnit och kvar står du och vakten tror att det är du som har slagit ner en stackare som ligger och blöder på dansgolvet. Sedan ringer vakten polisen och låter dig inte komma undan. Trots att du protesterar och att dina vänner gör det samma, så tror ingen på dig. Polisen kommer och ber dig följa med, men ju mer som både du och dina förfriskade vänner protesterar, desto mindre tror polisen på dig. Du blir så illa tvungen att följa med till polisstationen och blir inlåsta på häktet. Den stackare som blev nedslagen ligger på sjukhus och behöver omplåstras.

Du behöver en försvarare

Under tiden som du sitter inlåst på häktet, behöver du en försvarare. Då är det mycket viktigt att det inte är en advokat som bara säger; "jahapp" och "nehej" till allt som polisen säger och verkar vara en nickedocka (som bara nickar till allt) så behöver du en bra advokat som gör mer än bara håller med åklagaren och polisen. Du behöver en advokat som kan prata med den stackare som blev nedslagen av den som bara stack. Du behöver en advokat som lyssnar å sig och som förbereder sig på ett riktigt bra försvar och som är beredd på att sticka hål på alla de misstankar som polisen och väktaren har mot dig. Denna advokat bör ta kontakt med dem som var på dansgolvet och som kan berätta vad som egentligen hände. Genom att skaffa in vittnesmål av sådana som är trovärdiga och inte lika berusade som du själv var, liksom dina vänner, bör en advokat ta fram allt som pekar på att du är oskyldig och inte ska behöva sitta kvar i häktet, och heller inte ska anklagas för att ha misshandlat ett stackars offer som ligger å sjukhuset. Läs mer om hur en advokat kan hjälpa dig på: https://www.advokatuppsala.biz.

Därför fick simmerskans medias uppmärksamhet för sin lägenhet

22 Aug 2019

Det är inte ofta som media skriver om idrottsstjärnors fastighetsaffärer men det hände 2017 när en av Sveriges bästa simmerskor var involverad i en konflikt kring ett andrahandsavtal. Hade hon tagit ut en oskälig hyra eller inte?

Vad ”oskälig hyra” är kan diskuteras. För det finns inte någon exakt gräns vilket tydligt visade sig när en känd idrottare hyrde ut sin lägenhet i centrala Göteborg för ett par år sedan. Även om det låg på Avenyn i Göteborg och därmed hade ”absolut bästa läget” så ansåg hyresgästen att priset var för högt i förhållande till vad som hyrdes ut. Den fastighetsjurist som snabbt blev inkopplad på fallet sa till media att det var ”befängt” vilket tydligt tydde på att man ansåg sig ha rätt i frågan. Det var däremot inget som fastighetsjuristen för motparten ansåg.

Idrottsprofilen hade valt att ta ut en månadshyra på 22 000 kr. Det var även något som personen som hyrde i andrahand även gick med på. Men i efterhand ansåg personen att hyran varit alldeles för hög när en jämförelse genomfördes med andra lägenheter i samma område i Göteborg.

Andrahandsavtal

Den fastighetsjurist som företrädde personen som hyrde i andrahand påpekade att den ”kollektivt framförhandlade” nivån på hyran var 16 500 kr på liknande lägenheter. Det innebar därmed att personen betalat över 20 % mer än marknadspris.

En person som anser sig betalat ”oskäligt mycket” kan begära tillbaka den överstigande summan av hyresvärden vilket alltså skett i detta fall. Totalt begärde personen ersättning med närmare 100 000 kr vilket räknades ut utifrån ”normal” hyresnivå i förhållande till vad som betalades och hur lång tid detta skett.

Det finns regler som säger att man får ta ut ett pris över gällande marknadspris om man exempelvis hyr ut möblerat. Detta var även något som fastighetsjuristen för andrahandshyraren påpekade till media men tillade även att gränsen är på 10 - 15 % samtidigt som sportstjärnan inte hade hyrt ut möblerat utan omöblerat.

Här får man även räkna in om hyresvärden står för elavtal, försäkring eller andra kostnader. Grundtanken är därmed att andrahandsuthyrning inte primärt ska ske för att tjäna pengar utan för att hyra ut den under en tid man inte har möjlighet att bo där.

Hennes fastighetsjurist visade därmed att 22 000 kr i hyra var skäligt utifrån att lägenheten delvis varit möblerad, att elen och försäkringen betalades samt en grundkostnad på lägenheten på ca 16 500 kr.

Källa: Expressen

Vet mer om att anlita en brottmålsadvokat

15 Aug 2019

Den som är misstänkt för brott har ofta rätt till en offentlig försvarare. Det här innebär att kostnaden för den juridiska hjälpen betalas av staten, helt eller delvis. Som misstänkt har man också rätt att välja den brottmålsadvokat som ska representera en. Det här gör man genom att själv ta kontakt med advokaten, eller genom att lämna dennes kontaktuppgifter till polisen, som i sin tur tar kontakt.

Men en brottmålsadvokat kan även hjälpa den som har blivit utsatt för brott. Som brottsoffer kan man få hjälp av ett målsägandebiträde som bistår under hela rättsprocessen.

En firma i Göteborg skriver till exempel att de kan hjälpa till med bland annat följande:

  • Målsägandebiträde. Den som har fallit offer för brott kallas för målsägande. Om det antas att brottet kan ge fängelse för den brottsmisstänkte, så har den målsägande rätt till ett biträde som hjälper till under processen. Det här betalas med offentliga medel.
  • Försvarsadvokat. Den som är åtalad i brottmål har normalt rätt till en offentlig försvarare. Rätten kan tilldela den misstänkte en brottmålsadvokat, men man har också rätten att välja den man önskar ska företräda en. Blir man frikänd, så betalas kostnaden av staten.
  • Skadeståndskrav. En brottmålsadvokat brukar även kunna hjälpa till med skadeståndskrav. Den som har fallit offer för ett brott har rätt till en ersättning från förövaren. Om förövaren inte betalar hjälper Kronofogden till med att driva in pengarna.

Välj rätt företrädare

Som nämnt lite högre upp i texten, har man rätt att själv välja vem som ska företräda i ett brottmål. Ponera att händelsen har skett i Stockholm, men du bor i Göteborg. Du har då rätt att ta kontakt med en brottmålsadvokat i Göteborg som du känner till väl. Det finns givetvis aldrig några garantier för att advokaten i fråga kan ta sig an just ditt fall. Därför är det bra att känna till flera byråer som man tycker verkar bra.

Det är viktigt att man känner förtroende för juristen som har i uppdrag att företräda en. Många värderar personkemin väldigt högt. Det här gäller inte bara misstänkte – utan även målsägande har rätten att själv utse ett målsägandebiträde.

Många hittar sin företrädare genom att helt enkelt söka på nätet. En sökning på till exempel ”brottmålsadvokat Göteborg” kommer att ge dig flera alternativ att titta lite närmare på. Det viktiga är att man väljer en firma som känns seriös och som kan tillhandahålla jurister som du känner ett stort förtroende för.

På denna sida kan du läsa mer om brottmålsadvokat: https://www.brottmålsadvokatgöteborg.net

Bevara friden även efter begravning

24 Jul 2019

Det är alltid en chock när en person går bort, särskilt chockartat kan det vara när det är någon som står en nära. Trots att det är väntat, och något som gäller oss alla, är döden sällan väntad. När sedan chocken över bortgången väl har lagt sig är det en många praktiska frågor som måste få en lösning; var, när och hur ska en begravning hållas? Vad händer rent juridiskt när en person går bort? Det är i sådana fall som man bör anlita en advokat som är duktig på arvstvister och som kan gången när man upprättar dödsbo och fördelar arv.

Vad är bröstarvingar?

Bröstarvingar kallas alla de som ärver i första hand; först ärver barn och maka eller make . Finns det inga barn eller makar, ärver föräldrar, finns det inga sådana heller, ärver syskon, om inte de finns ärver syskonbarn. Det är dessa som kallas bröstarvingar; den som den döda har varit gift med, har barn, föräldrar eller syskon. Det finns en lagstadgad ordning för hur någon ärver av den som har dött, som kallas arvsordning. När någon har dött, bör en advokat upprätta ett dödsbo. Dödsbot innefattar allt som den som har dött, har haft i sin ägo. Finns det skulder, räknas även de med i dödbot. Har den döda ägt en lägenhet, hus, bilar, och andra egendomar, så räknas allt sådant in. När eventuella skulder har räknats in, är det sedan det som återstår som blir arvet till dem som ärver. Man tar också reda på om det finns något testamente, och då läser man upp det om ett sådant finns. 

Vem kan ärva?

Man kan inte gör någon av sina barn arvslösa, som man kunde förut. Enligt svensk lag ärver alltid barn av sina föräldrar, minst häften av sin egen arvslott (som beräknas på grund av hur många som ärver). Makar ärver alltid varandra. Om det finns en make, eller maka, ärver de alltid före barn, men inte om den som har dött har egna barn från innan han eller hon gifte sig. De barn som finns mellan makarna får vänta till maken eller makan dött. Först efter det ärver barnen. Sambor ärver tyvärr inte varandra om man inte har skrivit ett testamente som fastställer att sambor ärver varandra. Av den anledningen bör sambor alltid skriva testamente ifall man önskar att sambon ska ärva efter det egna dödsfallet. Här kan du läsa mer om hur du kan undvika arvstvister: https://www.arvstvist.se.

Bra och dåliga sätt driva företag

23 Jun 2019

Det finns olika slags människor i vår Herres hage. Man brukar säga "djur" i "vår Herres hage", men det finns även olika slags människor i vår Herres hage. Det är olika människor med olika bakgrund, olika kutur och helt olika samveten. Några är hederliga, andra är inte det. Är man inte hederlig kan man bli kriminell om det vill sig riktigt illa, men det finns några områden där det är en gråzon mellan det som är ärligt och det som är kriminellt. Företagande är ett av de områden där det inte är svart/vitt.

Man får inte köpa ett företag för företaget egna pengar

Det finns människor som gärna skulle vilja köpa upp ett företag men som inte har pengar till det. Det är i så fall en stor frestelse att köpa företaget först, kanske med lån av någon. Sedan plockar man ut vinster ur företaget och betalar tillbaka till den som man har lånat av. Det låter ju som en bra idé, och ett sätt att få råd att köpa ett företag, men det är inte lagligt. Man får helt enkelt inte låta ett företag betala för att någon köper det.

Man får inte driva företag och inte betala skatter

Just de människor som kanske har lite rymliga samveten kan driva ett företag. Det kanske går bra några år i början. Då är det lätt att man låter företaget betala för olika saker som man drar nytta av, som företagare. Sedan när skatterna har hopat sig, för att inkomsterna har varit så höga, så kanske man lägger ner företaget när det är dags att betala sina skatter. Men det är olagligt. Man får inte driva ett företag, och sedan försätta det i konkurs när det är dags att betala sina skatter till Skatteverket. I så fall kan man som ägare, trots att företaget inte finns längre, bli skyldig att betala för företagets skulder. Enligt lagen måste man visa att man har "intentionen" att driva ett företag, genom att visa att man har gjort allt för att betala sina skatteskulder.

Man kan begära företrädare för skulderna

Om det skulle vara så att man helt enkelt inte har lyckats få in de intäkter som man har planerat och helt enkelt misslyckats med det, då kan man begära om att få en företrädare för företaget. Det är som att få en myndig person för ett företag. Det är alltid en jurist som kan bli företrädare för ett företag. Då tar hon, eller han ansvar för företagets skulder och får fatta beslut om hur företaget ska göra för att kunna betala sin skulder. Här kan du läsa mer.

När du behöver hjälp i ett brottmål

23 Apr 2019

När man är inblandad i ett brottmål märker man snabbt att det är en krånglig och invecklad process som ofta tar längre tid än beräknat.

Oavsett man är misstänkt för brott eller är ett brottsoffer så behöver man hjälp och stöttning inför och under rättegång. I vissa fall har man rätt till offentlig försvarare. Men det viktiga är att så tidigt i processen skaffa en brottmålsadvokat.

Arbetsuppgifter för en brottmålsadvokat

En brottmålsadvokat är med under hela rättsprocessen. Det handlar om till exempel vid polisförhör, häktesförhandlingar, förtroliga samtal, under och efter rättegången. Man kan också få hjälp med överglagan och skadeståndsansökan med mera.

Vid bristfällinga polis utredningar kan man få hjälp med kompletterande utredningar och tillägg. När man är häktad får man inte kommunicera med familj, vänner, hyresvärd och arbete för att ta några exempel. Då är försvararen en viktig länk med omvärlden.

Under vissa delar av rättsprocessen sköter advokaten dina intressen och talan. Det är dennes arbetsuppgift att göra allt för att den misstänkte ska bli frikänd. I dessa fall får man kunnig och erfaren hjälp med sina ersättningskrav. 

Skulle dock man bli fälld kommer man få hjälp med att få så litet straff som möljigt. Det är såklart viktigt att man litar på sin brottmålsadvokat och känner stort engagemang. Försvararen är igenom hela rättsprocessen den misstänktes förlängda arm. Man kan säga att den misstänktes framtid i vissa fall ligger i försvararens hand. Man kan lätt förstå hur utsatt den misstänkte känner sig och det kan medföra oerhörd psykisk press.

Hjälp för brottsoffer

När man har utsatts för ett brott så behöver man ett målsägandebiträde som ska finnas som stöd under den jobbiga processen. Man får ett erfaret stöd under rättegången som kan vara guld värt. Man kan få hjälp med att föra ens talan under rättegången om man inte orkar själv.

Det går att kontakta en advokatbyrå för hjälp eller invänta en offentlig målsägarbiträde. Det är bra att vara förberede och få hjälp med eventuell överklagan av domslutet.

Skaffa en erfaren brottmålsadvokat

Man måste vara noggrann när man väljer brottmålsadvokat. En trygg och säker expert vid sin sida kan göra stor skillnad. Man har rätt till att få en kunnig och engagerad jurist som kan svara på alla frågor man tänkas ha. Och så klart driva den misstänktes sak på ett professionellt och korrekt sätt i rätten för bästa resultat. Det finns olika rättsområden så det gäller att hitta en advokat med rätt erfarenheter. 

 

← Äldre inlägg