Blogg

Sida 3

RSS

Att tvingas till skyddat boende

19 okt 2018

I Sverige är våld mot kvinnor om inte vanligt så åtminstone frekvent förekommande. Ett genomsnittligt år anmäls ca 30 000 fall av misshandel i hemmet. Av dem som anmäler är den absoluta merparten kvinnor (antalet män understiger 100). Som jurist träffar man ofta på kvinnor som blivit tvungna att fly från sin man, inte sällan med ett eller flera barn i följe.

Att tvingas riva upp sin och sina barns tillvaro med rötterna och fly hemmet är naturligtvis en traumatisk upplevelse. Ovanpå den ligger oron och skräcken för våld och minnen av det som redan hänt. Det är skärrade kvinnor som möter den jurist som ska hjälpa dem.

Rätt till skyddat boende

Enligt lagen har alla som utsatts för våld i hemmet rätt till ett skyddat boende, där man kan få en fristad från den som utövar våldet. För kvinnor över 18 år är det oftast en så kallad kvinnojour eller kvinnohem som blir fristaden, åtminstone till en början. Det finns många kvinnojourer över hela landet, och vanligen består de av ett antal privata rum eller mindre lägenheter som är anslutna till gemensamma lokaler där personal finns. Man ska kunna vara ifred men också kunna söka personlig kontakt och få hjälp att bearbeta sina erfarenheter.

En återgång till vardagen

Det är egentligen inte meningen att man ska stanna på ett skyddat boende mer än några månader. Under den tiden ska ens situation utredas av socialtjänsten och man ska få hjälp av kommunen att söka ett nytt permanent boende. Men i vissa kommuner, främst i storstäderna, gör bostadsbristen att det ibland inte är möjligt att hitta nytt boende till de kvinnor som är redo att flytta vidare. De blir då kvar på det skyddade boendet, vilket gör att det finns färre platser kvar till de kvinnor som behöver akut hjälp.

Juridisk hjälp när man vill byta skyddat boende

Det är inte alltid som miljön på ett skyddat boende är hälsosam, speciellt inte för medföljande barn. Det är trots allt en plats där de som vistas har hemska erfarenheter av våld och övergrepp med sig. Vill man ha hjälp att söka ett nytt skyddat boende eller någon annan form av boende kan det vara bra att vända sig till en jurist, gärna med inriktning på familjerätt. Denna jurist kan även bistå med juridisk hjälp vid ett åtal mot den som misshandlar. Att väcka talan mot den som misshandlar och försöka få till en fängelsedom är ju ofta det enda sättet att kunna känna sig helt trygg och kunna återvända till ett fritt liv.

Andra former av stödboende

Om man är ung och har en hemsituation där man blir utsatt för våld, eller om det finns andra typer av sociala problem i hemmet, kan man få hjälp av kommunen att komma till ett jourhem, familjehem, eller ett så kallat stödboende. Ett stödboende är till för ungdomar mellan 16 och 20 år som bedöms ha en viss förmåga att klara sig själva, men behöver stöd i att förbereda sig för ett vuxenliv på egen hand. Ett stödboende är inte alltid ett skyddat boende, även om det förekommer, utan man kan mer se det som en sluss ut i vuxenlivet.

Ett stödboende kan därför också fungera bra för ungdomar som fastnat hemma och inte vet hur de ska ta sig vidare i livet, och där föräldrarna inte förmår hjälpa till. Ensamkommande unga som behöver hjälp att integreras i det svenska samhället är ett annat exempel.

På http://www.curbosverige.se/ kan du läsa mer om hur det fungerar med skyddat boende.

 

Vad gör ett målsägandebiträde?

17 sep 2018

Det har överlag skett en ökning i nyhetsmedierna när det kommer till brott och straff, kan man säga. Intresset för brotten har ökat, och därmed har rapporteringen om just brott och straff ökat. Under många år gick antalet mord ner, samtidigt som antalet rapporteringar gick upp. Detta har medfört att många felaktigt har trott att kriminaliteten är hög och att folk mördar varandra till höger och vänster. Under de senaste 4-5 åren, har däremot en ökning av kriminaliteten ökat, och det har varit direkt kopplat till gängkriminialiteten, där många gäng mördar varandra. Det har alltmer kommit att drabba vanliga människor, då dessa kriminella tenderar att skjuta på varandra på gator och torg, vilket ökar risken för att oskyldiga människor drabbas.

Utsatta offer kan få målsägandebiträde

De som blir offer för olika kriminella gärningar, kan få ett målsägandebiträde. Är till exempel offret ett barn, eller en ungdom, en kvinna som har blivit våldtagen och därmed traumtaiserat och har svårt och tufft i en rättegång, eller under en kriminalutredning, kan barnet eller det unga eller utsatt offret få ett juridiskt stöd i form av ett målsägandebiträde. Målsägandebiträde ska ta till vara barnets, ungdomens och det utsatt offrets rättigheter och vara påtryckande i utredningen, så att den går framåt och den skyldiga ska åtalas och att bevis kommer in.

Ett exempel på målsägandebisträde i verkliga livet

Ett tydligt sådant exempel är advokaten Elisabeth Fritz. Hon var målsägandebiträde för en kvinna som sade sig vara utsatt för en våldtäkt. I tingsrätten kunde de två som hon pekade ut som våldtäktsmän, säga att hon var med på det våldsamma, sexuella umgänget. De blev friade från våldtäktsanklagelserna i tingsrätten. Då tog Elisabeth Fritz fram det larmsamtal som den unga kvinnan hade ringt, precis efter våldtäkten. Larmsamtalet som hon hade gjort precis efter våldtäkten slog hål på våldtäktsmännens påståenden om att hon hade varit med på det frivilligt. Männen blev fällda i hovrätten. Detta är ett exempel på ett målsägandebiträde som gjorde skillnad för det offer som hon företrädde.

Viktigt att anlita rätt advokat som till exempel målsägandebisträde

Eftersom ett målsägandebiträde kan göra skillnad på om någon blir fälld eller inte, är et väldigt viktigt att välja rätt sorts advokat som målsägandebiträde. Det gäller att välja någon som är kunnig inom humanjuridiken, som det kallas, när det handlar om brottsoffer, asylrätt, migrationsrätt eller våldtäkter. En advokat som är duktig bör ha erfarenhet och kunna tänka i olika banor, vara uppfinnigsrik och smart för att kunna bevisa en skuld eller en oskuld.

Är du missnöjd med din bröstförstoring?

14 sep 2018

Ett av de vanligaste skönhetsingreppen innebär att man som kvinna väljer att förstora sina bröst. En bröstförstoring som kan ske av olika skäl. Antingen i ett rent estetiskt syfte där en kvinna är missnöjd med storleken på sina bröst och vill ha större sådana eller där brösten i fråga kanske är väldigt ojämna till storleken. Även kroppsliga förändringar är vanliga anledningar; en graviditet kan gör att brösten blir hängigare, åldern likaså och en tredje orsak kan handla om att en kvinna tappat - eller gått upp - mycket i vikt.

Att en bröstförstoring är vanlig ska dock inte förknippas med att det är något enkelt ingrepp. Tvärtom. Även om metoderna är mer sofistikerade idag och därmed också säkrare så tar man en risk då man väljer att genomföra en bröstförstoring. Dels så finns det risker för hälsan - man kanske blir sjuk, implantatet kan spricka och man kan drabbas av elakartade infektioner. Det handlar, trots allt, om en operation.

De vanligaste problemen handlar dock om ett allmänt missnöje kring det slutliga resultatet: Brösten blev inte tillräckligt stora, de blev för stora, de förblev ojämna, de ser konstgjorda ut och där man kanske ser att exempelvis rippling eller kapselkontraktur uppkommit.

BRIMP samlar in data kring bröstförstoringar

En talande sak i sammanhanget är att det finns ett större problem än vad man tidigare trott. Det har nämligen börjat samlats in data kring missnöje i samband med bröstförstoringar i Sverige. BRIMP - Bröstimplantatregistret - är ett relativt nytt register som samlar in information i syfte att reda ut hur vanliga det är med olika komplikationer och missnöje i samband med en bröstförstoring.

Man bedömer att det årligen utförs mellan 3-5000 stycken ingrepp. Många av dessa sker utan problem - men andelen missnöjda patienter är de facto för många för att negligera. De flesta klagomålen handlar om form och storlek - men många handlar om värre saker.

Om man som patient är missnöjd med ett ingrepp så kan man ta det vidare rent juridiskt i syfte att få ersättning utbetald, en ny bröstförstoring utförd eller för att varna andra. Har allvarliga komplikationer uppstått så kan man genom en anmälan till IVO - Inspektion för Vård & Omsorg - dels söka prövning och dels också få den ansvariga att, så att säga, hållas ansvarig.

En skillnad är att du numera inte behöver anmäla den enskilde kirurgen eller sköterskan: du anmäler kliniken. Ett syfte som finns med IVO är att anmälningar och domar går att söka på hos Socialstyrelsen. Det underlättar för andra blivande patienter som genom detta kan förhindras från att begå samma misstag.

Viktigt att tillägga: Hos IVO hanteras inga ekonomiska spörsmål. Vill du har ersättning från en klinik i Stockholm för en misslyckad bröstförstoring så är det i första hand till klinikens försäkringsbolag och i andra hand till Patientnämnden du ska vända dig.

Hitta rätt klinik för din bröstförstoring

Vi berörde saken ovan, men det är för viktigt för att inte trycka lite extra på: se till att välja rätt klinik för din bröstförstoring. undersök innan - kontakta alltså gärna Socialstyrelsen - och se till vilka metoder samt vilka implantat som används.

Den initiala konsultationen är väldigt viktig då den ger en bra bild av vem som ska utföra ingreppet och där du även får gå igenom dina egna förväntningar. I några fall så är det orealistiska förväntningar som ligger bakom missnöje.

Går du till en seriös klinik i Stockholm så kommer du att få en fullständig bild av vad som är möjligt att göra, vilka eventuella risker som finns samt hur du ska ta hand om dig efter din bröstförstoring. En seriös klinik ger även garanti på implantaten man använder sig av - en garanti som vanligen sträcker sig över ett år.

Mitt tandimplantat måste tas bort

19 aug 2018

Tandimplantat har kommit att bli ett självklart alternativ till tandprotesen vid tandlossning. Av uppenbara skäl. Där tandproteser innebär att man måste plocka ut och sätta in tänderna varje kväll och att man måste rengöra dem separat så är ett tandimplantat en permanent lösning.

Sätter man in ett tandimplantat hos en tandläkare i exempelvis Stockholm så innebär det att man borrar fast titanskruvar i käkbenet och att man i dessa sedan fäster de kronor som kommer att fungera - både funktionellt och estetiskt - som de vanliga, ordinarie tänderna.

Tyvärr finns inga garantier att ett tandimplantat ska bli en permanent lösning. Dels så avgörs den frågan av vilken tandläkare som utfört ingreppet, dels av vilken kvalitet man har på sin käke och dels också av hur kroppen ställer dig till ämnet titan (alla tar inte upp det lika bra) och hur man själv sköter sig efter operationen.

Tyvärr så tror många att ett tandimplantat sköter sig själv - en krona av porslin behöver knappast borstas, eller hur? - men så är det inte. Det finns en förhöjd risk för bakterie- och kariesangrepp i tandköttsfickorna (särskilt tätt inpå operationen) och får man det så kan man nästan räkna med att komplikationerna kan bli så pass stora att implantaten måste tas bort.

Det är naturligtvis ett hårt slag. Man har trott att de - ofta väldigt dyra! - tandimplantat man fått insatta ska hålla hela livet. Det gör att man kan hamna i den situationen att man känner sig felbehandlad och att man vill ha upprättelse från tandläkaren. Både ekonomisk och i form av en ny typ av behandling. Det kan man också ha rätt till.

Det bästa är att i ett sådant läge kontakta mottagningen i Stockholm där behandlingen skett. Tandläkaren kan mycket väl erbjuda kompensation. Skulle han motsätta sig detta så kan du upprätta en anmälan till en branschorganisation - exempelvis Privattandläkarna - och låt dem utreda vad som hänt. Annars kan man även välja att söka hjälp och rådgivning hos sitt Landsting och då primärt genom att kontakta Patientnämnden. Det finns utvägar till upprättelse - även om din tandläkare frånsäger sig allt ansvar.

Undvik sämre tandläkare i Stockholm

En viktigare fråga, enligt oss, är vad man gör innan operationen. Med detta menar vi att alla tandläkare har olika kvaliteter och att tandimplantat kräver specialistkunskaper. Det innebär att man bör välja rätt tandläkare och aktivt söka efter mottagning som specialiserat sig på tjänsten.

Det man kan kolla efter är just det vi ovan nämnde: tillhör tandläkaren en branschorganisation så är det ofta dels ett kvitto på kvalitet och dels också på att din väg blir lite lättare om det - mot förmodan - skulle ske en felbehandling.

Missnöjd med din hårtransplantation?

16 aug 2018

Det finns väldigt många som idag mår dåligt över det egna utseendet. Något som kommer av att fokus hela tiden ligger på just hur man ser ut snarare än på hur man är som person. Ett tidens tecken som du ser överallt; från reklam på tv, filmer på bio och i olika magasin som fokuserar på allt från träning till smink och kring hur rätt kost kan få dig att tappa överflödiga kilon. Det skapar en stress där det inre välbefinnande ställs åt sidan. Men, det är den tiden vi lever i och har att förhålla oss till.

Många väljer i och med detta att ta professionell hjälp för att se bättre ut och därigenom också må bättre. Skönhetsindustrin omsätter miljarder och det kan handla om allt från renodlade ingrepp - bröstförstoringar och fettsugningar - till andra, mer lättsamma, ingrepp såsom botox, fillers och tandblekningar.

Oavsett vilket så spelar många kliniker på den rådande osäkerhet som kunderna har och det är på denna som man tjänar pengarna. En viktig sak att vara medveten om som kund och patient är därför att ju mer fakta du skaffar dig - desto mindre risk för missnöje finns.

Ingen garanti att en hårtransplantation fungerar för alla

Om du vill genomföra en hårtransplantation i Stockholm så bör du därför läsa på om vilka olika ingrepp som finns, dels också läsa på om hur säkra dessa är och genom detta skaffa dig en bättre bild av vilken effekt du kan förvänta dig. En hårtransplantation innebär inte per se att du direkt får en härligt kalufs att dra fingrarna genom. Den klinik som lovar detta ljuger. Ingen hårtransplantation kan garantera en återkommande hårväxt enligt den normala växten.

Däremot så kan man garantera dig att göra om ingreppet tills dess att håret är så pass stimulerat att det börjar växa. Gällande en hårtransplantation så ska man även veta att yttre faktorer spelar roll. Röker du, dricker du mycket alkohol, stressar mycket och har sämre genetik så finns det också sämre odds för att ingreppet ska lyckas.

Därför är också en initial konsultation av yttersta vikt. Du ska träffa en läkare, du ska undersökas och förklara vem du är- och hur du lever för att få en rättvis bild av vad du kan förvänta dig av din hårtransplantation. Rätt klinik ger rätt målbild, så enkelt är det bara. Om du efter ett år - tiden det normalt tar innan hårväxten kommit tillbaka - är missnöjd så ska det finnas en garanti som innebär att ingreppet ånyo testas. Det är viktigt att du kollar upp detta.

Svårt att få ersättning för missnöje

Tyvärr fastnar många patienter i ett slags limbo där man är extremt missnöjd med det färdiga resultatet och där kliniken i fråga vägrar att genomföra ett nytt ingrepp. Det är sällan man blir ersatt som patient om man känner sig lurad. Visst, du kan ta kontakt med ARN och låta detta organ starta en utredning; men av allt att döma så ska du ha ganska låga förväntningar gällande ersättning.

Har du däremot skadats i samband med en hårtransplantation så finns fler vägar att gå - kontakta exempelvis Patientnämnden eller Socialstyrelsen - och därmed också en större chans till både upprättelse och ekonomisk ersättning. Ett vanligt missnöje som grundar sig på för högt ställda förväntningar är svårare att, så att säga, så igenom.

Därför så är din egen initiala undersökning viktigast: vad kan du förvänta dig, vilka metoder kan passa och - framförallt - vilken klinik i Stockholm ger mig bäst förutsättningar till att få håret tillbaka genom en hårtransplantation? Undersök innan!

Diskretionär förvaltning – eller förvaltning på egna beslut

6 aug 2018

Många förmögna personer väljer private banking. Kortfattat innebär det att banken ger mer service, personlig rådgivning och tillgång till en rad specialister inom exempelvis skattefrågor och investeringsfrågor. Även om private banking innefattar mer än bara investeringar så är det en av de större grundstenarna i denna service. Här har man som kund valet att antingen välja diskretionär förvaltning eller förvaltning där man alltid behöver ta egna beslut.

Diskretionär förvaltning

Ett bekvämt val för den som helt vill förlita sig på förvaltarnas kunskap och kompetens. Det betyder att förvaltarna köper och säljer innehavet i portföljen helt efter vad de anser vara bäst. Detta utan att fråga kunden inför varje transaktion.

Det förvaltarna har att förhålla sig till är däremot kundens önskemål gällande investeringsprofil, riskbenägenhet m.m. Man går därför tydligt igenom vad kunden förväntar sig och önskar av förvaltningen. Kanske är det enbart vissa värdepapper som handel ska ske med eller att bara en del av innehavet får förvaltas utan förfrågningar.

Fördelen med diskretionär förvaltning är att man inte behöver bry sig alls. Många som väljer private banking gör detta för att skapa en enkel väg till förvaltning, kunskap och vägledning. Därmed kan detta vara en bra väg att gå.

Nackdelen är att man helt och hållet måste lita på förvaltarens kunskaper och bedömningar. Självklart bör man ändå gå in och bedöma utvecklingen och avgöra om ett gott jobb genomförs eller inte. Om så inte är fallet får man ta ställning till om man önskar en annan förvaltare eller till och med om ett byte till private banking på annan bank är ett alternativ.

Förvaltning på egna beslut

Det andra alternativet är att man får personlig rådgivning men att man själv måste ta alla konkreta beslut. Rådgivaren vet även i detta fall vad kunden efterfrågar för investeringar gällande risknivå och profil och kan därmed ge råd och fakta kring olika investeringsformer. Men den stora skillnaden mot ovan är att detta enbart är råd. Därefter måste man som kund själv ta initiativet att göra dessa transaktioner.

Fördelen ligger därmed i att man har total insyn i vad som köps/säljs och när detta sker. Man skapar sig även en helhetsbedömning över sina investeringar och lär sig mer om dessa.

Nackdelen ligger i tiden. Tiden det tar att sätta sig in i de olika råd som rådgivaren ger och sedan själv logga in på banken och genomföra transaktionerna. Kommer det ens bli av?

 

Hur ska man tänka med körkort för barnen?

25 jul 2018

Det kan vara svårt att acceptera det faktum att barnen blir äldre och där de således också vill frigöra sig. En enkel förklaring till detta är att man själv som förälder också blir äldre och att varje liten årsring som barnen drar i sänggaveln även ringar in sin egen stigande ålder. Plötsligt är den lille pojken som nyss sprang omkring i blöjor tillräckligt gammal för att få ta ett körkort. Hur gick det till?

Det senare är en fråga som bör redas ut lite innan. Att ta körkort är ett så kallat vuxet ögonblick sett till att man som ung människa gör sig oberoende av sina föräldrar. Alla som har ett körkort vet att det handlar om ett ögonblick som man minns. Men, alla vet också att det är farligt att köra bil och att fruktansvärda olyckor kan ske. Även om ditt barn är duktig på att köra så finns det andra personer som inte är det och som kan förorsaka olyckor. Vi tänkte gå igenom några punkter som en förälder kan använda sig av - några tankar inför körkortet som kan vara värda att ha i åtanke.

Kom ihåg dock att om ditt barn är över 18 år så bestämmer barnet själv om huruvida ett körkort ska tas eller inte - du kan enbart stötta och vara med längs resan. Med det sagt: det är klart att du ska hjälpa ditt barn att ta den rosa lappen!

Privat, trafikskola och djupinlärning

Här kommer några samlade tankar om körkortet, vilka för- och nackdelar som finns och vad man som förälder ska tänka på:

  • Trafikskola: Även om du väljer att agera handledare för ditt barn och ställer upp vid övningskörning så bör du anmäla till en trafikskola. Dels så ger ett par lektioner där en djupare kunskap och det ger även en annan röst i bilen. Troligt är att ditt barn kanske tar dina råd som ren kritik och därför tappar sugen. En handledare från en trafikskola har en annan auktoritet. Och, handen på hjärtat: kan du alla regler eller kör du lite på känn? Det är inte ovanligt att man tappar en del av kunskapen med åren, men där rutinen istället kopplas in. Tänk även på att du har det juridiska ansvaret som handledare och att det är du som i så fall får betala böter eller ersättning vid skada och så vidare. Mer info finns hos t ex Globens Trafikskola.
  • Intensivkurs - en bra idé? Att ta körkort genom en intensivkurs är ett snabbt sätt att nå målet. En hög grad av anmälda elever klarar det - oavsett om man kör vid en trafikskola i Stockholm eller någon annanstans. Det finns dock en fara i detta som man som förälder bör ta i beaktning: inlärningen blir inte lika djup. Att jämföra med intensiva studier inför ett examensprov som sker kvällen innan. Du kanske klarar provet - men kunskapen kan försvinna efter några veckor. Att anmäla sig till en trafikskola och låta barnet gå där under en längre period ger också djupare kunskap.Allt beror dock naturligtvis på vilken mentalitet ditt barn har.
  • Vilken bil ska vi köpa? Att köpa en bil är en utgift. Det handlar även om en balansgång mellan kostnad kontra säkerhet. Vill du verkligen sätta ditt barn i en bil som har sämre köregenskaper än vad din egen bil har? Var noga med att undersöka bilen innan, se till att kontrollera tidigare ägare och besiktningsprotokoll. Det kan även vara en god idé att köpa en bil med automat växel snarare än en bil med manuell växellåda. Den förra är betydligt lättare att köra. Tar ditt barn dock körkort för en automatväxlad bil så är det endast en sådan bil han/hon i framtiden får köra. Det motsatta - att ta körkort för manuell växellåda - ger en större frihet i och med att sonen/dottern då kan köra vilken bil som helst, även en automatväxlad sådan alltså.

En förälder har alltid rätt umgås med sina barn

16 jul 2018

De flesta kan skriva under att det är sorgligt när ett par som tidigare var kära i varandra, går skilda vägar. Den som har upplevt en skilsmässa kan med säkerhet skriva under att en skilsmässa aldrig är ”rolig”. Däremot kan man skiljas på ett bra sätt och på ett sätt som inte skadar barnen. I den bästa av världar skulle alla skilsmässor se så ut; smärtfritt, i samförstånd och med hänsyn till varandra. Det kan inträffa och gör det lyckligtvis då och då. Dock så är det inte alltid så det blir.

Påverka inte barn negativt inför den andra föräldern

Vid en skilsmässa, är det viktigt att inte dra in barnen i skilsmässan och låta de egna känslorna ta överhanden och ”straffa” den andra föräldern genom att påverka barnet negativt inför den andra andra föräldern. Att inte påverka barnet negativt inför att umgås med den andra föräldern, bo med den andra föräldern och så vidare. Barn har nämligen rätt till båda sina föräldrar. De har rätt att få växa upp utan våld, utan övergrepp och utan misshandel; psykisk såväl som fysisk.

Alla barn har rätt till en bra uppväxt

När det kommer till barn, ska de kunna få bästa möjliga villkor under sin uppväxt. Lagen säger att barnens ”bästa” ska komma fram i alla beslut som rör barnet självt. Då handlar det om barns ”bästa” i frågor om barns vårdnad, boende och umgänge. Man delar alltså upp boendet, vårdnad och umgänge när det kommer till barnens uppväxt. En förälder kan ha vårdnaden om sitt barn, men inte boendet, en förälder kan ha boendet och vårdnaden eller endast ha umgänge med sina barn. På det sättet har lagen som rör barn, sett till att båda föräldrarna alltid kan få träffa sina barn. Ingen förälder blir utan umgänge med sina barn.

Har en förälder inte boende får hen alltid umgänge med sina barn

Här tänker man sig att en förälder alltid kan få behålla kontakten med sitt barn. Man kan låta barnen bo hos sig kortare eller längre tider i och med att man alltid har rätt att umgås med sina barn, på helger, på loven och under länge ledigheter. Att ha enskild vårdnad om barn är inte att föredra. Båda föräldrar vill oftast kunna ta del av allt det som rör barn. Lagen tar hänsyn till att just båda föräldrar vill vara delaktiga i det som händer barnet. Därför finns det alltid umgängesrätt mellan barn och förälder. Något annat finns inte.

En förälder kan inte neka den andra umgänge med barnet

Ingen förälder kan strypa umgänget mellan barnet och den andra föräldern. Undantag finns; är den ena föräldern våldsam och dömd för något brott kan man ha med sig en kontaktperson som ser till att umgänget sker mellan barn och förälder så att barnet kan känna sig trygg i umgänge med sina barn. Är det så att den ena föräldern är våldsam, förgriper sig på sitt barn eller är skadligt för det egna barnet, bör den andra föräldern skydda barnet och ansöka om ensam vårdnad om sitt barn. Läs mer på gemensamvårdnad.com.

Ensam vårdnad om föräldrar inte kommer överens

10 jun 2018

Har man barn tillsammans med en partner, sambo, "särbo", make eller maka, förutsätts det att man har gemensam vårdnad om barnet. Det förutsätts att båda föräldrar har barnets bsäta för sina ögon, att alla beslut om fattas kring barnet, utgår från vad barnet själv vill, vad som är bra och till och med bäst för barnet. Tyvärr ser ju inte verkligheten ut så här när det kommer till barn och ungdomar. I så fall hade vi inte haft så mågna barn och ungdomar som mår så dåligt som vi ser idag. Psykisk ohälsa har fördubblats under de senaste 10 åren, enligt Socialstyrelsen. I siffror innebär det att 190.000 barn och ungdomar mår psykiskt dåligt just nu. Låt det sjunka in; 190.000 barn och ungdomar mår dåligt. I Sverige. Det är som om hela Uppsala län mådde dåligt. 

Här går vi inte in på orsakerna bakom att det är så många som mår dåligt bland våra barn och ungdomar. Det är jättesvårt att veta vad som ligger bakom denna höga siffra. Det enda vi kan säga, angående denna siffra är, att det är 190.000 barn och ungdomar för mycket. I vårt samhälle bör vi sträva efter att i synnerhet våra barn och unga ska må bra igen. Vi önskar att flöer föräldrar tog ansvar för att se till att deras barn mådde bättre; sökte hjälp, fick hjälp, flyttade med sina barn, bytte skola, fick bättre ekonomi och så vidare, vadhelst det nu kan vara som gör att barn och ungdomar inte mår bra.

Vad man kan göra som förälder om barn är utsatta för:

1. Våld

Är barnet utsatt för våld, bör barnet absolut komma ur den situationen. Är barnet utsatt för våld i skolan (av andra barn), måste våldet i skolan omedelbart uppmärksammas och upphöra. Om inte skolan agerar för att de som utsätter barnet för våldet i skolan slutar gå i samma skola, måste man som förälder flytta sitt barn, för att det ska komma ur våldet. Är barnet utsatt för våld i hemmet, gäller även samma sak där. Barnet måste omedelbart tas ur en sådan situation och den andra vårdnadshavaren måste ansöka om ensam vårdnad för att skydda sitt barn.

2. Övergrepp; fysiskt, psykiskt eller sexuellt

Detta är exakt på samma sätt, som i de fall då ett barn är utsatt för våld; övergreppen måste omedelbart sluta. Är barnet utsatt i skolan (av andra barn), måste man som vårdnadshavare direkt agera och uppmärksamma skolan på det destruktiva våldet. Om inte skolan agerar för att de som utsätter barnet förövergreppet i skolan slutar gå i samma skola, måste man som förälder flytta sitt barn, för att det ska komma ur övergreppen. Är barnet utsatt för övergrepp i hemmet, gäller även samma sak där. Barnet måste omedelbart tas ur en sådan situation och den andra vårdnadshavaren måste ansöka om ensam vårdnad för att skydda barnet.

3. Psykisk sjukdom

Om den andra föräldern har en psykisk sjukdom, och här betonar vi mycket starkt att det inte räcker med lösa anklagelser som psykisk sjukdom, utan det måste till en medicinsk diagnos om psykiskt sjukdom för att begära ensam vårdnad om barn för att skydda dem.

4. Psykisk störning

Om den andra föräldern har en psykisk störning, och här betoar vi mycket starkt att det inte räcker med lösa anklagelser om detta. Det kommer inte att hjälpa barnet. Du måste ha bevis för alla anklagelser om du ska kunna skydda ditt barn. I de fallen att barn är utsatta för våld, psykisk sjukdom, övergrepp eller att en förälder är allvarligt psykopatiskt, sociopatiskt, har ADHD eller autistiskt, måste den andra vårdnadshavaren ansöka om ensam vårdnad för att skydda barnet.

Som förälder som ansöker om ensam vårdnad, måste du ta kontakt med en jurist, som hjälper dig genom hela processen. Juristen kan tala om för dig vilka rättigheter som ditt barn har och hur du ska göra för att kunna ta en strid för att skydda ditt barn. Det är mycket svårt, men med rätt sorts juridisk hjälp kan du skydda ditt barn.

Den nya elsäkerhetslagen

2 jun 2018

Sedan den 1 juli 2017 har vi en ny elsäkerhetslag i Sverige. Den nya lagen innebär att Sverige har fått ett helt nytt system för vilka krav som gäller för elektriker,  och för hur företag som utför elinstallationer ska jobba med egenkontroll och säkerställande av kompetens. Den nya säkerhetslagen är en sammanslagning av de gamla regler som fanns i starkströmsförordningen, elinstallatörsförordningen, och förordningen om elektrisk materiel, och inför dessutom en del nya regler.

Minska riskerna för skador

Den nya lagen syftar till att främja hög elsäkerhet och minska risker för elrelaterade personskador och bränder. Bakgrunden är naturligtvis att felaktigt dragen el fortfarande är den vanligaste orsaken till personskador, dödsfall och bränder i svenska hem. Bara i Göteborg sker mellan femtio och hundra elrelaterade olyckor varje år, ibland fler än så. Den nya lagen vill säkerställa att allt fler blir varse om riskerna med el, och dessutom att de som jobbar med el professionellt, elektriker i Göteborg och andra städer, ska få tydligare riktlinjer om vad som gäller.

Elsäkerhetslagens ansvarstyper

Den nya lagen är uppdelad i olika ansvarstyper. Till exempel ligger ansvaret för att se till att all elektronisk utrustning uppfyller gällande krav på såväl tillverkare, importörer, distributörer och installatörer. Alla dessa instanser har alltså ett ansvar för att kontrollera utrustningen, vilket gör att felfungerande utrustning får svårare att nå konsumenterna.

Elinstallatörer har också ett ansvar att se till att de kontinuerligt håller sig ajour med ny kunskap och säkerhetsföreskrifter, samt allmänt att inte visa sig oskicklig eller försumlig. Ett ansvar ligge rockså på konsumenterna, att se till att utrustningen används på rätt sätt och att det arbets om utförs på utrustningen görs på rätt sätt och av rätt personer.

Kraven på elinstallatörsföretagen

Alla elinstallatörsföretag, såväl stora företag som små firmor som drivs av enskilda elektriker, måste enligt den nya lagen ha ett egenkontrollprogram. Man ska se till att alla elinstallationer utförs av behöriga elektriker, och minst en elektriker på företaget ska ha som uppgift att se till att reglerna efterlevs. Detta skiljer sig från hur det var tidigare, så utomstående kontrollanter utövade överinseende med hjälp av stickprov.

Alla elinstallationsarbeten ska ske på ett sådant sätt att de ger betryggande säkerhet mot personskada eller skador på egendom. Man måste även ha sin verksamhet registrerad hos Elsäkerhetsverket. Vidare får en elinstallatör inte längre utföra elarbeten privat, till exempel som en tjänst åt en kompis, utan alla elinstallationer måste ske inom ramen för den professionella verksamheten.

En ljus framtid

Den nya lagen kommer att kompletteras med en rad föreskrifter som gör det lättare både för elfirmorna och konsumenterna att veta vad sm gäller utan att lusläsa lagen. Förhoppningsvis kommer den nya lagen att medföra att vi får färre elrelaterade elolyckor och personskador i vårt vackra Göteborg.

Så är det att arbeta med vårdnadstvister

20 maj 2018

Om man är jurist och har valt att arbeta med humanjuridik, som det heter, om man väljer att arbeta med migrationsrätt, asylrätt, vårdnadstvister och barns rättigheter brukar man antingen arbeta på en advokatbyrå, eller i vissa fall, starta en egen advokatfirma. Inom branschen sägs det att denna juridik är det område som är minst attraktivt, och har lägst anseende, jämfört med att arbeta med företagsjuridik, eller med brottmål.

Ibland, vilket inte alls är ovanligt, går brottmål och vårdnadstvister in i varandra. Det är om den ena föräldern är misstänkt för ett brott och då det samtidigt pågår en vårdnadstvist. Många jurister vill inte ta på sig vårdnadstvister som område. Det är svårt och lagen inte är entydig. Å ena sidan stipuleras att ”barn bästa” ska komma i första hand i alla beslut som rör barn, vilket absolut inte alls är säkert gäller.

Barn kommer alltför sällan till tals i beslut om dem själva

Det svåra är att barn sällan kommer till tals. Trots att lagen säger att barn ska komma till tals i alla beslut som rör henne eller honom själv. Även Socialtjänstlagen stipulerar att barns bästa ska komma först och främst när det kommer till socialtjänstens beslut i utredningar och i insatser som myndigheten gör gentemot barn. Detta gäller alldeles för sällan, eller inte alls, då socialtjänsten i många fall inte ens träffar det barn som de beslutar om. På det sättet kan de knappast kunna fatta beslut om är till för ”barnets bästa” då barnet själv inte har fått komma till tals. Istället blir det föräldrarnas bästa som tillvaratas. Och det stipulerar verkligen inte den svenska lagen över huvudtaget.

Vanlig medling och förhandlingar kan komma till stånd och bör ske när det kommer till "normala" familjer som träter av personliga skäl, men bör absolut inte förekomma i de fall som någon har blivit utsatt för våld, övergrepp, narkotikamissbruk, psykisk sjukdom eller psykisk störning av något slag.

När våld förekommer ska barn alltid skyddas

I sådana fall måste alla till buds stående myndigheter gå in och skydda barn från att utsättas av sådant våld, även om det inte har riktats mot barnen själva. Lever barn i sammanhang där det förekommer våld eller sexuella, eller mentala övergrepp, ska barnen inte vistas där och svenska myndigheter måste gå in och skydda barn. Och gör de det inte, måste de skydda den förälder som går in för att skydda barn mot våld och övergrepp. I många fall, sker precis det motsatta; istället för att skydda barn, ser de till att våldet och övergreppen kan fortsätta trots att till exempel barnpsykologer har varnat för att barnen far illa av våldet och övergreppen.

Därför bör varje jurist som vill arbeta med dessa frågor sätta sig in i barns situation i uppväxten där våld förekommer. Dessutom bör varje sådan jurist ta reda på vad våld gör med människor och förstå våldets logik. Då först kan man bli en duktig jurist som arbetar med vårdnadstvister, eftersom det viktigaste jobbet man kan ha som jurist är att arbeta för att skydda barn.

Vad händer dagen då du blir utsatt för brott?

14 maj 2018

Visste du att både om du skulle bli misstänkt för brott – eller om du skulle bli utsatt för brott – har rätt att få en advokat vid sin sida? En hel del advokater arbetar som målsägandebiträde (det heter). Det innebär att du då får en advokat som hjälper dig som är offer för ett misstänkt brott, som hjälper dig med allt det juridiska som det innebär att vara den som är målsägande. Att vara målsägande innebär att du är utsatt för ett brott, som det är upp till åklagare och polis att bevisa om vem som är skyldig till brottet.

Målsägandebiträde hjälper brottsoffer

Även som brottsoffer är det en del juridiska processer man går igenom; förhör, utredning, kanske läkarbesök; allt sådant som polisen kan behöva för att bevisa vem som är skyldig till brottet som du har utsatts för. Och här tar vi inte ens upp den känslomässiga biten av att ha varit utsatt för ett brott utan endast den juridiska frågan om man blir utsatt för brott. Ett målsägandebiträde har lite olik uppgifter när han eller hon ska hjälpa dig genom den juridiska processen som många brottsoffer få gå igenom, innan rättsystemet har fått fatt i den som är skyldig till brottet. Här tar vi upp de viktigaste delarna.

1. Advokaten stöttar dig genom hela rättsprocessen

Här ska advokaten berätta för dig vad som brukar hända i juridiska processer som en utredning och eventuellt en rättegång innebär. Han eller hon berättar vad du kan förvänta dig, och vad du själv kan göra.

2. Advokaten ska se till att polis och åklagare arbetar för att utredningen går framåt

En advokat som är målsägandebiträde brukar arbeta för att rättigheter tas till vara för den som är utsatt för brott. Till exempel, om det krävs något i en utredning, så ska den som är brottsoffer få komma till tals. Kanske förhöras, kanske vallas på en plats för att lättare kunna berätta mer konkret om vad som hände.

3. Advokaten är med under en rättegång och ser till att du som brottsoffer orkar gå igenom den

Är det så att det blir en rättegång, ska advokaten hjälpa och stötta dig igenom rättegången. Han eller hon kan vara med och förklara vad som händer, och också vara ett moraliskt stöd för dig som utsatt för ett brott.

4. Advokaten ser till att du får det skadestånd som du som brottsoffer har rätt till

Vid en rättegång, och om den som är misstänkt för brottet, befinns vara skyldig till brottet, ska den som blivit utsatt få skadestånd. Då är det din advokat, eller målsägandebiträde tala om vilket skadestånd som du som brottsoffer gör anspråk på.

Ensam och gemensam vårdnad i praktiken

29 apr 2018

I Sverige gäller att alla barn som är under 18 år gamla ska ha minst en eller två förmyndare. I de allra flesta fall är det barnets föräldrar som har gemensam vårdnad, eller en av föräldrarna som har ensam vårdnad. Vid gemensam vårdnad har båda föräldrarna rätt att ta beslut som till exempel rör barnets skolgång. Men vad mer betyder de olika begreppen egentligen i praktiken?

Gemensam vårdnad

Delad vårdnad innebär att föräldrarna delar det juridiska ansvaret för barnen. Det här innebär dock i praktiken att den ena föräldern tar flera mindre beslut i vardagen. Det handlar till exempel om kläder, mat och sovtider som den ena föräldern beslutar om, när barnet är hos denne.

Boende

Många väljer att låta barnet bo växelvist, till exempel varannan vecka, men gemensam vårdnad innebär inte detta per automatik. Det kan till exempel finnas geografiska hinder som gör det bättre att barnet endast vistas hos ena föräldern under mer begränsade perioder, så som under sommarlov och högtider.

Den förälder som barnet är folkbokförd hos brukar kallas för boförälder, medan den andra kallas för umgängesförälder. Den som barnet bor hos har inte rätt att flytta iväg med barnet, om inte umgängesföräldern godkänner det. Detta förutsatt att de har gemensam vårdnad. Det är barnets folkbokföringsadress som ligger till grund för vilken skola och dagis barnet ska gå i. Rent generellt ska inte gemensam vårdnad blandas ihop med var barnen bor. 

Ensam vårdnad

Vissa missförstår vad ensam vårdnad betyder. I praktiken betyder det att föräldern med vårdnad har rätt att ensam ta beslut kring barnets uppfostran, kontakt med myndigheter, skolgång och så vidare. Det innebär dock inte att barnet inte får träffa den förälder som inte har vårdnad. Umgängesrätten finns till för att barnet ska kunna träffa båda sina föräldrar, även om de inte har delad vårdnad. Läs mer om detta nedan.

Umgängesrätt

Det läggs väldigt stor vikt vid barnets bästa i frågor som rör umgänge. Om en förälder säger ifrån sig umgänget och schemalagda tider för detta, kan umgänget behöva ske på förälderns villkor. Det är givetvis inte optimalt, men om föräldern med vårdnad försöker förhindra umgänge, kan detta tala till dennes nackdel om föräldrarna hamnar i ytterligare en tvist.

För att en förälder ska kunna neka umgänge krävs vissa skäl. Att neka umgänge är en stark åtgärd, och det finns en risk att föräldern, eller socialnämnden, väcker talan om umgängesrätt. Om barnet utsätts för fara eller om andra risker föreligger, är situationen givetvis en annan.

 

Inte bara vid brottmål man kan behöva en advokat

21 apr 2018

Det finns många olika tillfällen man kan behöva hjälp av en advokat. Det är inte bara vid misstänkta eller begångna brott som man kan behöva en offentlig försvarare. Många tänker att det bara är vis misstänkta brott man behöver ne adokat eftersom vi har präglats av den populärkultur som i filmer som handlar om kriminella och detektiver som löser brott (särskilt inom amerikanska filmer). Det har påverkat vad vi förknippar advokater med och tänker oss att de mest arbetar med försvar av misstänkta. Där uppmanas de misstänkta att inte säga något till polisen. Så är det kanske inte riktigt i verkligheten. I verkligheten arbetar advokater med många fler rättsfall än som förvarare av den som är misstänkt för brott.

Advokater måste upptas av Sveriges Advokatsamfund

Som advokat är man utbildad jurist, som har upptagits av Advokatsamfundet. Och innan man kan bli upptagen av Advokatsamfundet, ska man förutom genomgången juridisk utbildning har jobbat minst tre år som biträdande jurist på en Advokatbyrå (egen eller någon annans). Efter det kan man ansöka om att få bli upptagen av Advokatsamfundet. Då måste man ha en ordnad ekonomi, ”vara redbar”, inte ha ett förflutet som kriminell och anses som lämplig som advokat. Efter det kan man alltså få kalla sig advokat, vilket är en skyddad titel. Som advokat kan man alltså få jobba med allt inom affärsjuridik, rådgivning, inom arbetsrätt, miljörätt, asylrätt eller med försäkringsfrågor. Man måste inte arbeta som specialist inom något område. Vissa arbetar som allmänpraktiserande advokat och åtar sig då olika områden, med allt från brottmål, familjerätt och till exempel konkurser.

Inte alla kommer i kontakt med advokat

Det är inte alla som kommer i kontakt med denna värld, möjligen om man anser sig ha blivit orättvist behandlad på arbetsplatsen, då kan man kanske komma i kontakt med en jurist på det fackförbund man är med i, om man nu är det. Andra områden man kan komma i kontakt med en advokat är om man befinner sig i en tvist om till exempel barn, arv, testamente eller någon annan familjerättstvist. Bor man i Stockholm finns det så mågna som över 2.000 advokatbyråer, vilket visar att det är lättare här än på andra håll i Sverige att få tag i en advokat. I Göteborg, liksom i Malmö finns det fler än 500 och sedan i landets svenska städer advokater i fallande ordning. Många advokater dras eller flyttar till Stockholm eftersom både arbetstillfällen är fler och lönerna högre. Vill du läsa mer om advokat i Stockholm, klicka på: https://www.advokatistockholm.nu.

Om man kommer i kontakt med lagens långa arm

10 apr 2018

Det är inte många som kommer i kontakt med rättvisans långa arm (som man uttrycker det). De flesta av oss lever vanliga, alldagliga liv som inte innebär någon risk för att komma i kontakt med polis och åklagare. Men om det nu skulle ske är det egentligen inget underligt om det nu skulle hända att man blir misstänkt för något brottsligt.

Ju mer ansvar du har till exempel i ett företag, desto mer kommer att krävas av dig, om det nu skulle vara så att en åklagare skulle upptäcka frågetecken kring ekonomin i företaget. Det är en hårfin skillnad mellan ekonomisk  brottslighet och finansiell planering. En del ekonomer tänjer på det lagliga när det kommer till, till exempel skatteplanering. Det är inte det vanliga att man undanhåller skatt som ska betalas. Absolut inte, vad vi försöker påskina här är det faktum att om det skulle hända att man kommer i kontakt med polis och, eller åklagare är det inget att skämmas för. Det kan hända den bästa.

Alla har rätt till en rättvis och objektiv prövning

Om det nu skulle hända, är det bra att veta att inget är kört. Alla har rätt till en rättvis prövning. Det är det som det innebär att leva i en rättsstat.Likt den för ögonen förbundna Justitia som håller en våg i ena handen och bestraffningens svärd i den andra handen, har alla rätt att få det prövat inför en domstol som ”har förbundna ögon”; alla sak stå lika inför lagen. Det ska inte komma an på härkomst, etnicitet eller ekonomiska resurser för att man ska få rättvisa i prövningen om man har gjort sig skyldig till ett brott eller om man är oskyldig.

Inte alla advokater är duktiga advokater

Ett led i detta att få en rättvis prövning ligger att få en advokat som försvarar en, som ser till att man får ta fram bevis som kanske kan visa på att man är oskyldig. En duktig offentlig försvarare tar fram egna bevis och hjälper dig om det finns saker som kan peka på brister i åklagarens bevisning mot dig, eller om det finns saker som kan frikänna dig.  Det är ett faktum att alla advokater inte är duktiga. Det kan skilja en hel del mellan den advokat som är duktig och den som är katastrofal. Därför är det viktigt när du väljer. Välj den bästa.

När du vill, eller måste hitta den advokat som kan företräda dig och som är duktig på det, bör du inte googla offentlig försvarare. Däremot bör du vara mycket noga med vem du väljer och inte välja första bästa. Du bör gå på referenser, fråga runt om vilken advokat som är bäst inom just det område som du behöver en advokat till.

← Äldre inlägg