Blogg

Sida 4

RSS

Akuttandläkare – när du eller någon i din familj behöver akut tandvård

7 Mar 2018

Att drabbas av akut tandvärk kan göra fruktansvärt ont och göra att man i princip blir helt handlingsförlamad. Man kan inte sova, inte äta, och att gå till jobbet är inte ens att tänka på. Det finns bara ett mål i huvudet – att få hjälp av en tandläkare. Bor man i Stockholm finns det lyckligtvis ett ganska stort utbud av tandläkarmottagningar som erbjuder akuttandvård, och har man tur kan man faktiskt få hjälp ganska så fort. Dock är Stockholm samtidigt en stor stad med många människor och att det blir lite kö på akutmottagningarna är helt naturligt.

Blir dyrare

Att besöka en akuttandläkare i Stockholm (eller någon annan stad) innebär alltid en extra kostnad utöver den vanliga taxan. Du har rätt att få veta när du ringer ungefär vad besöket kommer att kosta, men det är inte alltid lätt att i den situation man befinner sig i att ringa runt och göra initierade val av tandläkare. Därför kan det vara bra att du för dig själv och hela familjens räkning innan någon drabbas av akut tandvärk kollar med din vanliga tandläkare vad akuttandvård kostar hos dem, och om det finns andra mottagningar som verkar bättre. Ha en plan för vart du ska vända dig om du eller någon i familjen plötsligt skulle drabbas.

Vad orsakar akut tandvärk?

Den absolut vanligaste orsaken till plötslig svår tandvärk är pulpit, som är en form av långtgående karies. Vid pulpit har kariesbakterierna nått tandnerven, pulpan, vilket lett till att den blivit inflammerad vilket orsakar den svåra värken. Det börjar som en långsamt pulserande, dov värk som tilltar mer och mer i styrka och intensitet tills den är på gränsen till outhärdlig och gör att det är svårt att ens urskilja vilken tand det är som gör ont eller om det är hela käken.

En annan orsak till smärta kan vara blottade tandhalsar, vilket kan förekomma om du borstat tänderna för hårt eller använt en för hård borste, vilket kan leda till att tandemaljen slipas ner vid tandköttet. Tandroten blottas och det börjar göra ont.Det en tandläkare kan göra i detta fall är att lackera tandhalsarna med fluorlack eller att fylla igen gliporna med plast. En tandköttstransplantation är en annan möjlighet.

En tredje anledning är förstå att du eller någon i din familj råkat ut för en olycka och skadat eller slagit ut en eller flera tänder. Detta kan behöva åtgärdas omedelbart, och sådana fall kan till och med prioriteras hos en akuttandläkare, särskilt om det gäller ett barn.

Det statliga tandvårdsstödet

Alla svenska medborgare har ett årligt tandvårdsstöd att hämta ut. Stödet är uppdelat i allmänt tandvårdsbidrag, särskilt tandvårdsbidrag och högkostnadsskydd. Det allmänna tandvårdsbidraget är 300 kronor per år för den som är mellan 20 och 29 år eller över 75 år, och på 150 kronor per år för den som är mellan 30 och 74 år gammal. Detta bidrag kan användas till vilken tandvård man än önskar. De flesta svenskar använder upp sitt allmänna tandvårdsstöd i samband med rutinundersökningar.

Det särskilda tandvårdsstödet är till för den som på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning har ett större behov av tandvård.

Högkostnadsskyddet, slutligen, är det som antagligen blir aktuellt om du skulle behöva söka akut tandvård. Grundregeln är att du själv får stå för kostnader upp till 3 000 kronor, därefter får du ersättning från Försäkringskassan på 50% av beloppet mellan 3 000 och 15 000 kronor, och med 80% av kostnader över 30 000 kronor. Som synes kan ett besök således ändå bli ganska dyrt.

Ta hand om dina tänder

Det kostar pengar att gå till tandläkaren i Sverige, det är tyvärr ingen absolut rättighet. Detta gör att det är du som är ytterst ansvarig för dina och dina barns tandhälsa. Att ta hand om dina tänder och lära dina barn att göra detsamma kan hjälpa er att undvika höga kostnader och onödigt lidande längre fram i livet, och låta er behålla ett vackert leende livet ut.

Så kan du hjälpa ert barn hantera er skilsmässa

11 Feb 2018

En skilsmässa är sällan enkel. Särskilt problematiskt blir det när barn är inblandade. Det ideala vore givetvis om barnen skulle klara sig utan att bli särskilt ledsna – men som en förälder i en skilsmässa får man vara beredd på att trösta. Mindre lätt eller svårt kan det bli beroende på barnets ålder. Är barnet äldre är det sannolikt lite enklare. Samma gäller om barnet är väldigt, väldigt ungt. Oavsett finns det ett par saker man kan tänka på för att barnet ska klara sig så bra genom en skilsmässa som det bara går.

Gör det tydligt att det inte handlar om barnet

Vid en skilsmässa kan alla möjliga olika tankar finnas hos barnet. Vissa barn kan i någon mån lägga skulden på sig själva, och tänka att skilsmässan kanske inte skulle hänt om de bara skötte sig bättre. Det finns en särskild risk för detta om barnet har hört ett gräl, där grälet kanske handlade om barnen, helt eller delvis.

Det är viktigt att göra det tydligt för barnen att det inte är deras fel. Likaså är det viktigt att säga att det inte finns någonting de skulle kunna ha gjort för att förhindra separationen. Var samtidigt också tydlig med att de kommer att få fortsätta umgås med båda sina föräldrar.

Försök inte ställa din före detta i dålig dager

Det finns väldigt lite som du som förälder skulle kunna tjäna på det här. Dock är det lätt, och det förekommer nog ofta, att man råkar säga något dåligt om pappan eller mamman. Det är väldigt mycket känslor inblandade, och ibland är det inte så lätt att lägga band på dessa känslor. Råkar du säga något dumt – förklara att du egentligen inte menade på det viset.

Vidare är det bra att klargöra att du vill att barnen ska kunna umgås med båda sina föräldrar på ett bra sätt. Ett barn i Sverige har alltid rätt till varaktiga relationer med båda sina föräldrar (om inte uppenbar fara finns), men du bör visa att du främjar detta.

Låt dem uttrycka sina känslor

Berätta att det är okej att vara ledsen över skilsmässan, precis som det är för dig också. Du behöver inte känna dig skyldig att spela superglad tiden efter uppbrottet bara för att värna om barnen. Barnen är med sannolikhet ledsna eller tycker det är jobbigt, som du också troligtvis gör. Tänk på att trösta lämpligt. Dina djupaste tankar kanske är bättre att vädra för en vän – inte för dina barn.

Läs mer här.

Är du misstänkt för ett narkotikabrott?

31 Jan 2018

Om man ser ett narkotikabrott ur ett generellt perspektiv så är det ett av de vanligaste brotten i Sverige. Den typiske gärningsmannen är en man i yngre medelåldern som bor i någon av våra större städer - Malmö, Göteborg och Stockholm - och den typiska drogen som denne förvarat, sålt, haft i ägo eller brukat är antingen cannabis eller amfetamin. Ett narkotikabrott kan vara ringa eller bedömas som stort; mängden av narkotika samt i vilket syfte det använts är avgörande i brottsrubriceringen. 

Vi skulle säga att ett narkotikabrott är allvarligt - men att det egentligen inte skiljer sig från annan typ av brottslighet. Tyvärr så är det ofta så att ett narkotikabrott sällan ses med blida ögon, vare sig från allmänheten eller från domstolar. 

Blir man hårdare straffad för ett narkotikabrott? 

Det är ofta stigmatiserande att vara misstänkt- eller dömd för något typ av narkotikabrott. Jämför du ett ringa narkotikabrott med en grov misshandel där den senare gärningsmannen döms till fängelse medan den förre får dagsböter så kommer allmänheten att se lite annorlunda på saken. Troligt är nämligen att misshandeln och personen bakom det brottet kommer att ha lättare att återgå till det normala jämfört med den som dömts för ett narkotikabrott; trots att straffsatsen varit lägre. 

Då vi säger att rätten kan döma på förhand så är detta, naturligtvis, en sanning med viss modifikation. Våra svenska domstolar dömer naturligtvis inga på förhand; men däremot så finns en risk i att domstolen påverkar av allmänheten. Skulle du vara misstänkt för ett grövre narkotikabrott så kanske tidningarna skriver om det, du kanske hängs ut med namn och du kanske sammankopplas med kriminella nätverk som du egentligen inte alls tillhör. Det handlar om människor som sitter i rätten - att tro att dessa är opåverkbara är att hoppas på lite för mycket. 

Rätt advokat kan göra stor skillnad

Skulle du vara misstänkt för ett grövre narkotikabrott så har du rätt att välja ett juridisk ombud. Här bör du välja ett som har god erfarenhet då detta verkligen kan göra stor skillnad. Utses ett ombud att försvara dig så kan denna sakna den nödvändiga erfarenhet som krävs och kan därigenom missa att föra fram viktiga fakta/bevis samt förbise andra viktiga detaljer som kan tala till din fördel. 

Kostnaden för en advokat bekostas av staten vid ett grövre narkotikabrott - du behöver, vid en friande dom, inte betala. Skulle du bli dömd så kan du dock tvingas betala tillbaka delar av- eller hela beloppet. Dock till staten och inte till den advokat som representerat dig - denne har, som sagt, redan fått sitt arvode betalt. 

Vad händer med arvet vid mord av förälder?

22 Jan 2018

Vad gäller om någon mördar sin förälder i hopp om att få sin del av arvet? Den frågan har aktualiserats sedan det uppmärksammade misstänkta mordet som begicks av Johanna Möller och hennes dåvarande afghanska pojkvän på hennes pappa och mordförsök på hennes mamma. Mordet har kommit att kallas sommarstugefallet, eller Arbogafallet, då mordet och mordförsöket begicks på föräldrarnas sommarstuga i Arboga. I samband med rättegången i tingsrätten togs även ett misstänkt anstiftan till mord på hennes tidigare make. Domen har överklagats och kommer att tas upp i hovrätten.

Vad händer om man mördar den man ärver av?

Många har undrat om vad som händer om man mördar den man har rätt att ärva från. Det är helt klart och tydligt att mördar man någon som man har rätt att ärva av‚ förälder eller barn, som man egentligen är bröstarvinge till, då förverkas rätten till arvet, enligt svensk lag (ärvdabalken 15:1). Mördar man sin förälder förverkar man rätten att ärva den samma. Förutsättningen är att den som mördat föräldern är över 15 år då mordet begicks. Dels ville lagstiftarna göra sig av med den paradoxala ”rätten” till arv även om man bragt livet av den man ärver av. Så svaret är entydigt nej, Johanna Möller ärver inte sin pappa, om hon inte frikänns från den fällande domen i tingsrätten iVästmanland.

Ingen bröstarvinge kan bli arvslös

Annars är arvsrätten en stark juridisk rätt. Ingen kan bli arvslös, såsom man kunde förut; var någon förälder missnöjd med en bröstarvinge kunde hen göra den arvlös. Det kan man alltså inte längre. Det är en del som allmänheten inte känner till när det kommer till arv och arvsrätt. Bland annat den svåra situationen om ett par är sambor. Man ärver inte varandra per automatik, trots att man har gemensamma barn. Ett barn kan avstå från arvet, genom avtal, om den andra föräldern dör. Är paret gifta ärver man varandra automatiskt.

Sambor ärver inte automatiskt varandra

Ett sambopar måste alltså upprätta ett testamente sinsemellan som ger den andra rätt att ärva av den. Skulle det uppstå oklarheter, går rätten att ärva av sin förälder före rätten att ärva sinsemellan ett sambopar. Sålunda har särkullbarn rätt att ärva före sambon även om den andra skulle ha testamenterat sin egendom till sambon. Förut kunde makar sinsemellan testamentera varandra ifall någon dog, men det gäller inte om man har särkullbarn och om de kräver sin laglott, som det heter. Men det förutsätter att de kräver ett skifte av arvet. Läs mer här om arvsrätt.

man med handbojor

Umgängesrätt

5 Jan 2018

Umgängesrätten kallas den rätt barn har att regelbundet umgås med båda sina föräldrar. Den grundar sig i FN:s barnkonvention som säger att alla beslut som tas kring barnet ska grunda sig på barnets bästa, vilket i Sverige innebär regelbunden kontakt och umgänge med båda föräldrarna. I Föräldrabalken, sjätte kapitlet, §15 behandlas umgängesrätten. Där står att umgänget kan ske antingen genom att barnet och föräldern träffar varandra, eller att de har annan kontakt. Med detta menas att telefonsamtal och annan form av ickefysisk kontakt också är att räkna som umgänge, till exempel om föräldern bor på annan ort.

Gemensam och ensam vårdnad

Föräldrarna till ett barn kan efter en skilsmässa ha gemensam vårdnad om barnet, eller så har en av föräldrarna ensam vårdnad. Om inte speciella skäl föreligger är vårdnaden om barnet alltid fortsatt gemensam efter en skilsmässa. Att ha vårdnaden om ett barn innebär att man är ansvarig för barnets uppfostran och att ta beslut som är av ingripande betydelse för barnet, exempelvis skolgång och boende. Som vårdnadshavare är man också skyldig att sörja för att barnet har regelbunden kontakt med båda föräldrarna.

Umgängesavtal

Oavsett om föräldrarna har gemensam vårdnad eller om en av föräldrarna ensam har vårdnaden, ska föräldrarna komma överens om boendet för barnet i ett så kallat umgängesavtal. Det vanligaste är att man kommer överens om så kallat växelvis boende, där barnet bor en vecka i taget hos vardera föräldern. Detta är också det bästa alternativet, enligt studier från Karolinska Institutet och Stockholms Universitet.

Det som talar för denna form av boende är att barnet får ha båda föräldrarna nära sig i vardagen, och båda föräldrarna får chansen att vara ”riktiga” föräldrar som är delaktiga i barnens dagliga liv. Denna form förutsätter dock att föräldrarna bor förhållandevis nära varandra så att barnet inte har orimligt långt till skola, fritidsaktiviteter och kamrater. Även om barnet bor lika mycket hos båda föräldrarna ska ett av boende ändå räkna som barnets hemadress.

Bor föräldrarna på olika orter eller långt ifrån varandra i en storstad kan ett varannan-helg-boende passa bättre, och bor föräldrarna mycket långt ifrån varandra får man kanske nöja sig med telefon- och skypekontakt samt att träffas på skollov och långhelger.

Det är viktigt att man i detalj kommer överens om villkoren för umgänget och skriver ner dem i ett umgängesavtal så att det är tydligt vad som gäller. Vill man ha hjälp att skriva ett umgängesavtal kan man ta hjälp av en jurist inom familjerätt.

Undantag från umgängesrätten

Umgängesrätten utgår alltid från barnet, och det finns inget som tvingar barnet att umgås med en förälder om barnet inte vill. Riskerar barnet att fara illa hos en av föräldrarna bör det så klart inte träffa föräldern, dock ska man som förälder alltid vända sig till en advokat och till tingsrätten om man vill göra ändringar i umgänget. Att hindra umgänget går emot ens skyldigheter som vårdnadshavare och att hindra umgänget är att betrakta som umgängessabotage, vilket kan göra att man blir av med vårdnaden om barnet.

Anser man att den andra föräldern inte bör träffa barnet och har goda skäl för det, kan man via en advokat lämna in en stämningsansökan mot den andra föräldern till tingsrätten. Rätten beordrar då en utredning av familjesituationen och dömer utifrån den samt efter förhandlingar i rätten där parterna hörs. Finner rätten att umgänget bör ändras meddelar den det i ett beslut.

Vill du veta mer om frågor kring umgängesrätt kan du vända dig till en advokat med kunskap om och erfarenhet av familjerätt och umgängesrätt.

Dolda fel i ett hus

17 Oct 2017

När man köpt ett hus, flyttat in och bott ett tag händer det ibland att man har oturen att stöta på ett dolt fel. Ett dolt fel är ett fel som varken köparen eller ägaren känt till vid husaffären, med andra ord ett fel som inte kunnat upptäckas med blotta ögat. Att upptäcka ett dolt fel känns ofta som ett hårt slag, man har ju precis tagit sig igenom hela husaffären med budgivning, låneförhandlingar och flyttstök. Nu kastas man återigen in i något som i bästa fall sträcker sig till några obekväma samtal med den tidigare ägaren, i värsta fall utvecklas till en rättstvist.

Vad är ett dolt fel?

För att ett fel ska klassas som dolt räcker det dock inte med att man inte känt till det när man köpte huset. När du köper ett hus har du så kallad undersökningsplikt. Du måste ha gjort en grundlig besiktning av huset innan du flyttade in, gärna genomförd av en legitimerad besiktningsman. Har du inte gjort det kan inte felet klassas som dolt. Lita inte heller helt på besiktningen utan gör noggranna kontroller själv genom att mäta fukt och radon, kontrollera vattnet i eventuella brunnar etc. Finns det krypgrund under huset, ta reda på hur man kan upptäcka dolda fel där som fukt- och mögelskador.

Dolda fel döljer sig, som namnet antyder, där ögat eller andra sinnen inte kommer åt. Men för att ett fel ska klassas som dolt får det heller inte vara förväntat. Med det menas att huset ålder och skick spelar in. Att upptäcka mögel bakom en fuktspärr i ett trettio år gammalt, orenoverat badrum är helt enkelt inte att betrakta som osannolikt.

Risk för dolda fel

Om besiktningsmannen inte upptäckt några fel, men pekat på risker och sannolikhet för vissa utrymmen är det din skyldighet att kontrollera dem. Om ett fel upptäcks efter inflyttning och det har varnats för det i besiktningsprotokollet kommer du inte att kunna få det klassat som dolt.

Kontakta säljaren

”Preskriptionstiden” för ett dolt fel är tio år, dvs om du upptäcker ett fel på huset  inom tio år är det säljarens ansvar. När du upptäckt felet ska du kontakta säljaren så snart som möjligt, men högst sex månader från det att du upptäckt felet. Om felet är såpass allvarligt att det kan beräknas ha negativ effekt på marknadsvärdet kan du begära av säljaren att få avdrag på priset. I vissa fall kan du även ha rätt till skadestånd, om säljaren bevisligen försummat huset. I verkligt allvarliga fall kan du även begära att köpet upphävs.

Juridik kring dolda fel

Lagarna och reglerna kring dolda fel kan vara svåra att tyda och det kan vara klokt att kontakta en jurist med erfarenhet av fastighetsfrågor för att få hjälp med att utreda ditt ärende och sköta kontakten med säljaren. I slutändan är det oftast parternas försäkringsbolag som avgör vad som ska räknas som ett dolt fel, men vill du som köpare upphäva köpet krävs ett beslut i tingsrätten.

Det är aldrig roligt när ett dolt fel upptäcks, varken för köparen eller säljaren. Men oftast kan det tråkiga sluta i att man ändå kommer överens och båda parter blir nöjda. Det viktiga är att man försöker hålla en god ton, och gärna överlåter det tekniska åt jurister och försäkringsbolag. Det viktigaste i slutändan är ju att det dolda felet blir åtgärdat, inte vem som haft rätt eller  fel.

Hitta rätt advokat

5 Oct 2017

Om du letar efter en advokat är du säkerligen mycket angelägen om att du får en advokat som är bra. Kanske är du i ett pressat läge och behöver hjälp från någon med god erfarenhet och kompetens inom det område du söker hjälp inom. I den här texten kan du lära dig om vad som är bra att tänka på i jakten på en riktigt bra försvarare.

Vad behöver du hjälp med?

Behöver du en försvarsadvokat? Eller någon som kan familjejuridik? Advokater kan arbeta inom många olika områden, och du bör välja en med kompetens inom just det område du behöver hjälp med. Behöver du till exempel en försvarsadvokat för att du är misstänkt för brott – är det just en försvarsadvokat du behöver. Dessa kan hjälpa dig bättre än en advokat med inriktning mot affärsjuridik kan göra. Ska du däremot starta upp ett företag och behöver råd kring detta kan en försvarsadvokat inte hjälpa dig lika bra som någon som jobbar med affärsjuridik.

Känner du någon som kan rekommendera en advokat?

Om du känner någon du litar på som kan rekommendera en advokat är det här ett av de bättre sätten att hitta en advokat på. Istället för att söka recensioner och gå efter anonyma recensioner på nätet, får du en bedömning från en vän du litar på. Den bedömningen bör såklart väga tyngre än referenser som du inte ens vet vilka de kommer ifrån.

Dock bör du ha det som står ovan i åtanke. Det gäller att den du känner också har fått hjälp av en advokat i ungefär samma syfte som du. Om han eller hon fick hjälp av en försvarsadvokat i en rättegång är det kanske inte den advokaten du ska använda dig av om du behöver hjälp med affärsjuridisk rådgivning. Se även till att vännen du pratar med fick hjälp av advokaten i Stockholm (om du bor själv Stockholm) eller helt enkelt den stad du bor i.

Använd Advokatsamfundets hemsida

Advokat är en skyddad titel och det krävs ett godkännande av Advokatsamfundet för att få kalla sig det. Ett bra sätt att hitta seriösa advokater är således att söka i registret som finns på Advokatsamfundets hemsida.

Så gör du

  1. Gå in på Advokatsamfundets hemsida
  2. Framför dig ser du ett sökfält. Tryck på ”Avancerad sökning”.
  3. Välj lämplig verksamhetsinriktning, till exempel ”Brottmål” om du behöver en försvarsadvokat.
  4. Skriv in din ort, till exempel ”Stockholm”.
  5. Kryssa i rutan ”Advokat”.
  6. Tryck på ”Sök”.

Du bör nu ha fått ett antal advokater att välja mellan. Sökte du på en större stad, till exempel Stockholm, är antalet säkerligen stort. När du klickar på en advokat eller en advokatbyrå ser du närmare beskrivning av verksamhetsinriktningarna samt kontaktuppgifter. Därefter är det bara att ta kontakt.

En bodelning sker vid en separation

23 Sep 2017

Det finns många exempel på när personer som levt ihop plötsligt bestämmer sig för att gå skilda vägar och då detta görs så sker det – i de allra flesta fall – en bodelning. Hur denna bodelning sedan ser ut varierar och beror lite på hur förhållandet i fråga ser ut. Det gäller nämligen lite annorlunda regler vid en bodelning om man exempelvis varit gifta då detta uppbrott skett jämfört med om man varit sambo. Har man varit sambos så äger nämligen en bodelning rum om någon av parterna begär det. Mellan gifta par så äger den rum oavsett.

Sambos delar dessutom bara upp bohag och bostad som man köpt gemensamt och denna form av bodelning kan med andra ord innehålla en del konflikter. Här kan man som sambo – om en konflikt gällande sin bodelning – ansöka om att tingsrätten utser en bodelningsförrättare som går igenom och beslutar om vem som ska ha rätt till vad. Detta gäller dock inte bostaden i fråga om man gemensamt har köpt den. Här får då antingen den ena parten köpa ut den andra med värdet av halva huset eller också så säljer man gemensamt och delar vinsten lika mellan sig. Hur fungerar då en bodelning om det bara står ett namn skrivet på kontraktet till det hus man gemensamt har köpt.

Ja, här spelar det faktiskt ingen roll – förutsatt att man kan bevisa att man köpt den för ett gemensamt behov. Det kan – vid en bodelning – dock bli lite knivigare om ena partnern i ett samboförhållande flyttat in i den andres befintliga bostad. Detta brukar dock lösa sig – antingen genom att man tar ett gemensamt beslut eller att man, som sagt, utser en bodelningsförrättare som fattar besluten om huruvida denna bostad ska delas eller ej.

Bodelning mellan makar vid en skilsmässa

Då två äkta makar skiljer sig så sker ofta en bodelning redan under betänketiden och detta innebär att de gemensamt går igenom de tillgångar och de skulder de skaffat sig under sin tid tillsammans. Detta kan – tyvärr – i många fall bli en relativt smutsig process som kan slita på båda parter. Även vid en bodelning mellan äkta makar så utses dock – vid behov – en bodelningsförrättare som hjälper till. Denne kommer i så stor grad som det bara är möjligt att försöka få fram en frivillig överenskommelse och om inte detta fungerar så kommer han – i absolut sista hand – att begära att denna bodelning förrättas enligt tvångsdelning.

Bodelning är naturligt

Att skilja sig och att flytta isär är ingenting som man i sig behöver skämmas för och att en bodelning är, som sagt, ett vanligt förekommande fenomen. Den gäller bara att agera vuxet och att försöka se saker och ting även från sin forne partners perspektiv. Att ställa till med bråk vid en bodelning är sällan ett bra alternativ då detta kan leda en uppslitande konflikt som vara länge. Rådet här är alltså att agera moget – innerst inne vet nog båda parter vad som bör tillfalla respektive person vid denna bodelning.

Skydda familjegraven

22 Sep 2017

Att få dela graven med sina nära och kära är något som många önskar. Att upprätta en familjegrav och att skydda den för framtiden är något som kräver lite planering. Till att börja med kan vissa gravplatser ha krav på att personerna som begravs där har en personlig koppling till platsen, till exempel att man ha bott i området under en viss tid. Det är därför viktigt att du tar kontakt med kyrkogårdsförvaltningen för att få reda på vilka regler som gäller för den kyrkogård som du är intresserad av.

I regel gäller 25 års gravrättstid i Sverige. Denna kan förlängas genom att någon närstående fortsatt sköter om graven och betalar en gravavgift. För en familjegrav förlängs gravrätten så snart nästa person läggs i graven. Gravar som inte längre har någon som sköter om dem, till exempel där det inte längre finns några efterkommande, brukar övertas av kyrkogården igen när gravrättstiden har gått ut. För den som begravs på en judisk eller muslimsk gravplats gäller andra regler. Här har man rätt till ett “evigt” skydd av graven.

Skapa ett “vitt arkiv”

För att vara säker på att dina efterlevande vet var du vill bli begravd är det viktigt att du upprättar ett så kallat “vitt arkiv” - en handling som talar om hur du önskar bli begravd, hur ceremonin ska se ut med mera. Denna handling kan upprättas hos många begravningsbyråer och underlättar för eftervärlden då du redan har angivit vad du önskar. Det vita arkivet utformas i normalfallet i samarbete med en jurist och förvaras hos den begravningsbyrå du önskar anlita eller hos din familjejurist.

Det går givetvis inte att tvinga någon att begravas i en familjegrav bara för att en sådan finns. Det är upp till var och en var de personligen vill bli begravda. Prata därför igenom detta med övriga familjemedlemmar så att ni alla vet vad respektive person önskar.

Gravera in nya namn

Att välja rätt sten är viktigt när man önskar anlägga en familjegrav. Det måste finnas plats för att fler namn ristas in, en tjänst som alla leverantörer av gravstenar utför. Fråga hos en begravningsbyrå om ni är osäkra. Skulle stenen efter ett flertal generationer vara full kan den antingen helt bytas ut eller så kan man anlägga en kompletterande sten, till exempel en som ligger på marken, där man fyller i efterkommande generationers namn.

En vårdnadstvist är sällan lösningen

1 Sep 2017

Om man ser till hur de flesta skilsmässor sköts så kan man sammanfatta dessa med ett ord: civiliserad. Det vill säga, de flesta av de skilsmässor som äger rum i Sverige går att lösa utan några större konflikter där de både forna makarna delar upp det bohag man skaffat sig genom åren, där de löser alla ekonomiska förehavanden som finns och där de dessutom i många fall kan skiljas åt som goda vänner och även efter det att man flyttat ifrån varandra kan ha en fortsatt kontakt.

Kort sagt, de flesta löser sina skilsmässor enligt modellen för hur man lyckas. Man lägger sina personliga känslor åt sidan, man agerar vuxet och man har hela tiden en tanke i bakhuvudet om att man, trots allt, en gång har älskar den som man nu ska skilja sig från. Har exempelvis en partner träffat en ny eller gjort något annat svek så låter man inte detta påverka allt arbete som rör skilsmässan och man skapar inga onödiga konflikter son en slags hämnd.

Något som blir extra viktigt då man ser till skilsmässor där det finns gemensamma barn i äktenskapet och där man således måste bestämma om hur vårdnaden kring dessa ska komma att se ut. Här är det extra viktigt att de personliga känslorna sätts åt sidan, att parterna lämnar sina konflikter utanför barnens sfär och att de försöker att vara så rationella som möjligt. Vi återgår här till frågan om en otrohet eller att en av parterna träffat en ny kärlek – gör detta verkligen att straffet ska bli en smärtsam skilsmässa?

Nej, och så tänker de flesta som befinner sig i en sådan situation. Men, tyvärr, inte alla och återigen så blir detta en fråga med ännu känsligare karaktär om barn finns inblandade. Menas här; har den person som man gift sig med och nu står inför en skilsmässa tillsammans med varit otrogen – är denne då per definition också en dålig far/mor? Nej, uppenbarligen är hen en dålig make/maka – men det innebär inte att kontakten med barnen ska begränsas eller helt upphöra och det är också av den anledningen som man i många fall verkligen bör undvika att ge sig in i en uppslitande vårdnadstvist.

Att låta exempelvis otrohet stå i vägen för en kontakt med barnen – helt av egna, personliga skäl i form av hämnd – är helt enkelt inte lösningen. Vårdnaden av barnen går att lösa utan en vårdnadstvist och vi säger detta av endast en anledning: barnens bästa.

Barn mår dåligt vid en vårdnadstvist

Det är nämligen så att det sällan finns några vinnare i en vårdnadstvist och där förlorarna allt som oftast är de som konflikten handlar om och detta i form av barnen. Vid en vårdnadstvist så kommer nämligen barnen i kläm och tvingas se sina föräldrar bråka, kanske välja sida och där de aldrig får raka svar om vad som pågår.

Ett barn – naturligtvis beroende på ålder – har svårt att tänka rationellt och logiskt och tar gärna själv på sig skulden. En vårdnadstvist kan således ur ett barns ögon innebära att föräldrarna bråkar om att de inte vill ha vårdnaden – inte att de bråkar om att ha den. Ett tänk som ger ärr som sedan följer barnen genom hela livet.

Man ska här också veta att en vårdnadstvist är något som Sverige som land också ser som en absolut sista utväg för föräldrar i en skilsmässa och att man alltid ser gemensam/delad vårdnad som den bästa lösningen. Det här innebär att det dels är svårt att vinna en vårdnadstvist och att det dels sällan behöver gå så långt som till de rättsliga instanser som finns.

Sverige har nämligen en lag som säger att samtliga kommuner i landet är tvungna att erbjuda föräldrar som befinner sig i en vårdnadstvist att försöka lösa denna genom ett så kallat samarbetssamtal. Ett hjälpmedel som i många fall visat sig fungera

Samarbetssamtal löser en vårdnadstvist

Vid ett samarbetssamtal så får man som förälder sätta sig ned tillsammans med sina respektive ombud samt en professionell person från kommunen man tillhör och i lugn och ro prata igenom sin situation. Det kan innebära att man träffas under flera tillfällen och att man kanske inte löser allting med en gång. Men - ju mer vatten som rinner under broarna och ju mer man talar med varandra, desto mer rationella brukar också tankegångarna bli.

Kort sagt; genom ett samarbetssamtal så kan föräldrarna vid sin vårdnadstvist komma att sina personliga hämndbegär åt sidan, man börjar se till sina barns bästa och man börjar kanske minnas att personen mitt emot en gång var någon man älskade och till och med gifte sig med. Samtal är ofta lösningen på en vårdnadstvist och speciellt om man ser till de där professionell hjälp från kommunen är inblandad.

Lösningen kring vårdnaden behöver heller inte följa en modell där hälften av barnens tid ska spenderas hos respektive förälder. Nej, delad vårdnad kan lika gärna innebära att barnen spenderar kanske en helg hos pappan och resten av tiden hos mamman, att var tredje vecka bo hos pappan och så vidare. Tiden och upplägget är i sak inte det viktigaste – det är kontakten med båda föräldrarna som eftersträvas.

Kriminalitet och en vårdnadstvist

Det man ska komma ihåg är att en vårdnadstvist ibland är oundviklig och att vi ovan så att säga talade om de ”onödiga”. Om exempelvis en förälder är en grov narkotikamissbrukare, hänger sig åt kriminalitet, är pedofil, misstänkt för incest, har grava psykiska problem så är denne heller inte lämpad att ha vårdnaden om sina barn.

Man måste alltså skilja på en nödvändig och en onödig vårdnadstvist för att se texten ovan ur sitt rätta sammanhang. Ibland så måste en vårdnadstvist ske och det finns vissa miljöer där ett barn definitivt inte ska växa upp. Vid en sådan situation så måste man så snabbt som möjligt agera som förälder, skaffa ett bra ombud med stor vana av området och se till att barnen skyddas.

Vårdnadstvist – en svår situation för alla föräldrar

16 Jul 2017

Att hamna i en vårdnadstvist är en mycket svår situation som förälder. Att ett förhållande tar slut kan man ha förståelse för, men att tänka sig att man måste träta om vem som skall vara juridiskt ansvarig för de gemensamma barnen är det nog få som kan föreställa sig i förväg. Det är ett läge som är mycket svårt för alla inblandade parter. Om det inte handlar om ett läge där en av föräldrarna har varit våldsam är det väldigt svårt för barnen att se hur föräldrarna inte kan komma överens. De kan behöva extra stöd och hjälp i detta läge för att förstå att det är föräldrarna som inte kommer överens och att de inte har skuld i det hela.

Delad vårdnad är idealet

Barnen har rätt till en egen uppfattning om respektive förälder, oavsett vad den andra parten tycker, men det är många som ramlar ner i fällan av att svartmåla sitt ex för att man vill att barnen skall välja sida. Det är aldrig rätt emot barnen att bete sig på det viset. Det man måste komma ihåg är att en vårdnadstvist endast bör genomföras om det är fullständigt omöjligt för föräldrarna att komma överens om juridiska beslut såsom var barnen skall gå i skola och var de skall vara folkbokförda. I lagens ögon skall man i så stor utsträckning som möjligt försöka hitta lösningar där båda föräldrarna kan ha kvar vårdnaden och att man delar på umgänget.

Tyvärr har den uppdatering som gjordes av Föräldrabalken år 2006 lett till att det blivit enklare att få ensam vårdnad. Därför försöker sig många på detta, utan att kanske först till fullo förstå vilken svår och slitsam process detta är. Många gånger skadar den förhållandet än mer än om man istället försöker hitta alternativa lösningar.

Ett vuxet förhållningssätt

Människor som i vanliga fall beter sig vuxet och sansat kan komma att bete sig på ett helt annat vis när de hamnar i denna typ av process. Då det handlar om ett förhållande som tagit slut och att man riskerar att förlora kontrollen över sina egna barn börjar många bete sig väldigt barnsligt. Det är lätt att i stundens hetta glömma bort att det skall leda till en permanent lösning som är bra för alla parter. Tänk på att om du beter dig på ett sätt som ger svårigheter för den andra parten att träffa sina barn och att du uppvisar samarbetssvårigheter så kan det leda till att du förlorar vårdnaden om dina barn. Det är väldigt viktigt att försöka förhålla sig saklig i situationen, även om det kan kännas otroligt svårt när den andra parten försöker försvåra samarbetet.

Enskild vårdnad för att skydda barnen

Den som har varit i ett förhållande där den andra parten har visat sig vara skadlig för barnen, antingen via våld eller bristande tillsyn har starka skäl för att begära enskild vårdnad. Även om du själv har varit utsatt för våld och hot eller är väldigt arg på den andra parten är det viktigt att du sakligt framför varför du anser att personen är olämplig som vårdnadshavare. Se till att samla på dig bevis, då det annars kan uppstå ett läge där ord står mot ord. Rätten måste ha sakliga framställningar att grunda sitt beslut på.

Här finns ett bra företag du kan ta hjälp av om du är i en vårdnadstvist.

Jurist inom familjerätt – vilka mål arbetar man med?

11 Jul 2017

Vill du börja arbeta som advokat eller annan jurist? Som yrkesverksam jurist har du möjlighet att arbeta inom många olika rättsområden. Ett av de områdena är familjerätt, som många jurister i Sverige är specialiserade inom. I den här texten går vi igenom ett antal exempel på vad en jurist inom familjerätt kan arbeta med för slags mål, till exempel frågor som rör umgänge, bodelning och skilsmässor.

Barnmål

Barnmål är ofta känsliga och kräver särskilt stor hänsyn till de inblandade. Att barnets välmående står i centrum är något som alla berörda parter bör ta hänsyn till. Barnmål kan till exempel handla om vårdnadstvister, underhåll till barn, boende och umgänge eller faderskap. Varje år sker många tvister över hela landet av den här sorten, och ofta blir en advokat inom familjerätt anlitad.

Boende och umgänge

När båda föräldrarna har vårdnad över barnet, trots en skilsmässa eller en separation, krävs det samarbete för att kunna göra det som är bäst för barnet. Ibland är det här dock inte möjligt av olika anledningar, och då kan en advokat behöva anlitas för att lösa frågor om boende och umgänge.

Även om föräldrarna har gemensam vårdnad, händer det att barnet inte kan bo lika mycket hos båda föräldrarna. Den ena föräldern kallas då för boendeförälder, medan den andra kallas för umgängesförälder. Hur umgänget ser ut i praktiken är olika från fall till fall, beroende på hur föräldrarna har lagt upp det praktiska. Om umgängesföräldern bor långt bort kanske barnet kommer på besök för umgänge på helger eller lov. Läs mer om rätten till umgänge här: www.umgängesrätt.com/umgange

Skilsmässor

Något annat som ofta kräver juridisk hjälp är skilsmässor. De flesta byråer bistår dock inte bara äkta makar, utan även sambor i dessa typer av frågor. Inte sällan uppstår det just tvister och frågor när två personer har varit med om ett uppbrott. Många saker behöver lösas vid en separation, samtidigt som samarbetsviljan kanske inte direkt är hög bland de inblandade.

Vanliga frågor som prövas är bland annat:

  • Kvarsittande rätt till bostad
  • Kontaktförbud avseende gemensam bostad
  • Underhållsbidrag till maken under betänketid
  • Utse bodelningsförrättare

Bodelning

När en skilsmässa sker är det upp till makarna att genomföra en bodelning. Likaså gäller när två sambor separerar, under förutsättningen att någon av dem begär det inom utsatt tid. Bodelning sker ofta genom att makarna skriver under ett avtal. För att allt ska gå rätt till kan dock en advokatbyrå behövas. Visserligen råder full avtalsfrihet mellan makar, men beroende på situationen kan det bli mer eller mindre komplext. Ibland kan det krävas mycket utredning och avtal med flertalet bilagor. Det beror helt enkelt på hur de tidigare makarnas situation ser ut när skilsmässan sker.

Vad innebär Lagen om vård av unga?

29 Jun 2017

LVU står för Lagen om vård av unga, och är en lag som ger socialnämnden rätten att omhänderta ett barn eller ungdom. De har rätten att omhänderta ett barn som av någon anledning far illa där de bort, eller som visar upp ett allvarligt destruktivt beteende. Destruktivt beteende kan bland annat vara missbruk eller kriminalitet.

Familjehem eller Behandlingshem?

Ett barn som blir omhändertaget enligt LVU kan placeras på ett familjehem eller ett behandlingshem, beroende på vad anledningen till omhändertagandet är. Ett familjehem är en “vanlig” familj som tar emot barn och ungdomar. Ett behandlingshem är en yrkesverksam organisation som erbjuder både boende och behandling. Ett behandlingshem kan vara ett bra alternativ för barn som behöver få både vård och rehabilitering.

Vem fattar beslutet om LVU-omhändertagande?

Det är förvaltningsrätterna som beslutar om ett omhändertagande och om det är familjehem eller behandlingshem enligt LVU. Beslutet fattas baserat på den ansökan som socialnämnden från ungdomens hemkommun. Att barnet blir omhändertaget enligt LVU brukar vara den sista utvägen. I första hand försöker man alltid ge stöd och hjälp till barnet och familjen. Tingsrätten kan också ta beslut enligt LVU, till exempel vid rättsfall.

För dig som är förälder

Som förälder så har du en stor roll i barnets liv, även vid ett omhändertagande enligt LVU. Socialnämnden försöker alltid att samarbeta med föräldrarna för att komma fram till bra lösningar och behandlingsformer som alla inblandade kan leva med och förstå.

Ett samtycke till omhändertagandet är viktigt för att det ska bli lyckat i längden, även fast det under vissa omständigheter eller av praktiska skäl inte är möjligt. Anser du som förälder att beslutet är felaktigt från socialnämnden, tingsrätten eller förvaltningsrätten så ska du kontakta en erfaren LVU-advokat. En LVU-advokat kan hjälpa dig i domstol och vet hur de ska argumentera för dig som förälder i dessa svåra frågor. De har dessutom erfarenhet av LVU-fall sedan tidigare och kan ge mycket bra råd, svar på frågor och biträda dig på ett professionellt sätt.

Hur ser det egentligen ut?

I Sverige så är det ungefär tjugo tusen ungdomar som hamnar på ett LVU-hem varje år. De allra flesta sitter på s.k. öppna vårdhem, men ett tusental anses så vårdkrävande att de får bo på slutna vårdhem. Vanligtvis så bor barnet eller ungdomen på vårdhemmet i cirka sex månader. Behandlingshemmet brukar ligga långt ifrån hemmiljön, anledningen är för att det ska kännas lättare att bryta de gamla och dåliga mönstret och få en nystart i livet.

Känsliga fall kräver expertis

28 Jun 2017

Skilsmässor och separationer är bland de mest smärtsamma och påfrestande händelser man går igenom i livet. Det är tungt, både praktiskt och känslomässigt, att bryta upp från det liv man byggt upp på gemensamma drömmar och förhoppningar.

Har man dessutom barn så blir hela processen desto svårare. Alla praktiska saker som måste lösas och alla emotionella knutar som måste lösas upp. I denna extremt ansträngande situation är det mycket viktigt att ha juridisk hjälp vid din sida. Helst så fort som möjligt, för då minskar risken att det uppstår nya, svårläkta sår som växer och växer.

Viktigt med juridiskt stöd

Det är fördelaktigt att ha professionell hjälp av ett juridiskt ombud av flera skäl. Gemensamma ägodelar ska fördelas och det ska beslutas vem som ska vårdnad och umgänge med gemensamma barn.

Om du låter ett juridiskt ombud sköta kommunikationen så blir det smidigare, mindre sårade känslor och ordning och reda på pappren redan från början. Vissa personer kan samarbeta i denna svåra situation, men för många låser sig det totalt av olika skäl och då behöver man verkligen ha juridiskt stöd vid sin sida.

Inga enkla frågor

Äktenskapsskillnad och vård och umgänge med barn är inga enkla frågor, och det finns massor av fallgropar och tillfällen då saker kan gå väldigt snett. Det är väldigt lätt att blanda ihop begreppen när det handlar om familjerätt. Med en kompetent advokat eller jurist vid din sida kan du få hjälp att hålla redan på begrepp som vårdnad, boende, umgänge och så vidare. I första läget är det alltid bäst att försöka komma till en överenskommelse innan fallet går till rätten, men tyvärr är såren ofta för djupa för att det ska gå att komma fram till en överenskommelse. I en vårdnadstvist är det av allra största vikt att ha juridisk hjälp, av erfarenhet vet vi att det riskerar att bli smutsigt och anklagelser åt alla håll. Det är inte ovanligt att en eller båda parter anklagas för att ha varit våldsamma, otrogna, tagit hand om barnen på ett felaktigt sätt och annat.  Du kommer att behöva en lugn och sansad, välutbildad och erfaren jurist vid din sida för att inte fara illa av processen.

Viktigt att tänka på inför en rättsprocess angående familjerätt är att rätten alltid utgår från barnets bästa i första hand. Föräldrarnas intressen kommer ur domstolens synvinkel i andra hand, det är viktigt att ha det klart för sig innan man kliver in i rättssalen för en vårdnadstvist.

Hur uppstår vårdnadstvister?

18 Jun 2017

En vårdnadstvist uppstår då två stycken föräldrar inte kommer överens om vilken som ska ha vårdnaden om barnen vid en skilsmässa. Som sista instans vid en vårdnadstvist kommer fallet upp i tingsrätten och då tas beslutet där om vilken som ska ha vårdnaden – men ofta går en vårdnadstvist att lösa innan detta. Kommunen är nämligen tvingade att erbjuda så kallade samarbetssamtal innan och vid dessa så träffas de berörda parterna och diskuterar – tillsammans med sina ombud – om huruvida denna vårdnadtvist går att lösa utan någon inblandning från domstolen.

Detta är verkligen en bra väg att gå i de flesta fall då man ofta har något sorts personligt agg vid en vårdnadstvist och kanske snarare ser till sin egen rätt, vill hämnas på sin förre partner eller andra – i sammanhanget – futtiga saker och därför ser blint frmaför sig. Vid ett samarbetssamtal kan denna syn vidgas och man kan återigen komma till insikt vad som egentligen sker och vad det hela handlar om – nämligen sina barn.

Det är ju tyvärr så att det alltid är barnen som hamnar i kläm vid en vårdnadstvist och detta är något som de bär med sig genom hela livet. Att se sina föräldrar bråka om vårdnaden kan i många fall leda till depressioner hos barn och man ser ofta att de klandrar sig själva för det inträffade och här har föräldrarna en viktig roll – även om det alltså går så långt som till domstol.

Tala med varandra vid en vårdnadstvist

Vid en vårdnadtvist är det viktigt att föräldrarna talar med sina barn om vad som händer, förklarar varför och hur saker sker och verkligen poängterar att det inte handlar om att barnet i fråga gjort något fel. Detta bör ske utan att någon slags smutskampanj mot den andra föräldern sker och här gäller det alltså att agera rationellt och vuxet vid dessa samtal.

En annan bra sak som kan underlätta för barn vid en vårdnadstvist är att de hela tiden erbjuds samtal med andra – externa och professionella – vuxna och här kan det vara psykologer, kuratorer eller människor från socialtjänsten. Det är nämligen av yppersta vikt att barnen får komma till tals vid en vårdnadstvist och detta oavsett vad de har att säga egentligen – det är själva samtalet i sig som i sin tur leder till att barnet på sikt har en bättre chans att klara av denna vårdnadstvist.

Det kan ju naturligtvis även vara så att en vårdnadstvist är absolut nödvändig att genomföras och gå så långt som till domstol och här talar vi alltså främst om missbruksproblematik, incest, pedofili eller andra otrevligheter som visar att den andra parten är olämplig som förälder. Vid dessa typer av en vårdnadstvist är det alltså snabba ryck som gäller och även detta för barnets absolut bästa.

Viktigt dock – vid andra varianter av en vårdnadstvist – är alltså att de vuxna lägger sina personliga vendettor åt sidan och helt fokuserar på sina barn då det ändå till syvende och sist handlar om deras liv.

← Äldre inlägg